X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
25.11.2020
3251/3дп/15-20
Про відмову в задоволенні заяви члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. про самовідвід

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Іванової Л.Б., Матвійчука В.В., залученої із Першої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С., розглянувши заяву члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича про самовідвід,

встановила:

до порядку денного засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 25 листопада 2020 року включено питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті за скаргою Офісу Генерального прокурора стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Литвинової Ірини Валеріївни.

Членом Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківським П.М. заявлено самовідвід щодо розгляду вказаного вище питання з метою уникнення будь-яких сумнівів у його об’єктивності та неупередженості. Заяву про самовідвід мотивовано тим, що Офіс Генерального прокурора звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії судді Литвинової І.В. під час розгляду справи № 757/40859/20-к. Як вбачається з матеріалів перевірки, інтереси заявника у цій справі представляє адвокат Бойко П.А.

Вказаний адвокат раніше здійснював представництво інтересів Гречківського П.М. у судовій справі.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

Підстави та порядок відводу члена Вищої ради правосуддя наведені у статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до частини першої цієї статті член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Виходячи зі змісту зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є такі обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які б свідчили про наявність заінтересованості у результатах розгляду справи.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя за результатами розгляду заяви про самовідвід не встановлено будь-яких обставин, що свідчили б про наявність упередженості або необ’єктивності члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. щодо розгляду дисциплінарної скарги Офісу Генерального прокурора, оскільки факт представництва інтересів Гречківського П.М. адвокатом Бойком П.А. у минулому не є свідченням наявності особистої зацікавленості Гречківського П.М. у результатах розгляду дисциплінарної скарги.

Наведене дає підстави для висновку про відсутність у нього особистої, прямої чи побічної заінтересованості в результаті справи.

З огляду на зазначене та керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

відмовити в задоволенні заяви члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича про самовідвід при розгляді Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті за скаргою Офісу Генерального прокурора стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Литвинової Ірини Валеріївни.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                     Л.А. Швецова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                   Л.Б. Іванова

                                                                           В.В. Матвійчук

 

Член Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                               Н.С. Краснощокова