X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.02.2021
359/0/15-21
Про відрядження судді Апеляційного суду Волинської області Борсука П.П. до Волинського апеляційного суду для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Апеляційного суду Волинської області Борсука Петра Павловича до Волинського апеляційного суду для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 10 листопада 2020 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 10 листопада 2020 року № 8-20560/20 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Волинського апеляційного суду у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Волинському апеляційному суді визначено 25 (двадцять п’ять) штатних посад суддів, станом на 1 листопада 2020 року у суді фактично перебуває на посадах 14 (чотирнадцять) суддів, тобто 11 (одинадцять) посад суддів є вакантними.

З урахуванням зазначеного відрядження 1 (одного) судді до Волинського апеляційного суду строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя в цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17  (зі змінами) (далі – Порядок), передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), Вища рада правосуддя 17 листопада 2020 року  ухвалила рішення № 3143/0/15-20 про початок процедури відрядження  1 (одного) судді до Волинського апеляційного суду.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження суддів, яким встановлено десятиденний строк (із дня початку процедури відрядження судді) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження судді до Волинського апеляційного суду протягом зазначеного строку із визначеним пунктом 6 розділу IV-1 Порядку пакетом документів звернувся суддя Апеляційного суду Волинської області Борсук П.П.  

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Прудивуса О.В., проаналізувавши інформацію, надану Державною судовою адміністрацією України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Волинським апеляційним судом, а також інформацію, наявну у Вищій раді правосуддя, встановила таке.

Відповідно до інформації про базові показники роботи суддів Волинського апеляційного суду у провадженні суддів вказаного суду  у 2019 році перебували 7448 справ та матеріалів, з них надійшло протягом звітного періоду – 7075 справ та матеріалів, розглянуто – 7089 справ та матеріалів, середньомісячна кількість розглянутих одним суддею справ та матеріалів – 443.

У першому півріччі 2020 року до Волинського апеляційного суду надійшло протягом звітного періоду 6095 справ та матеріалів, середньомісячна кількість надходження  справ та матеріалів одному судді, який здійснював правосуддя у звітному  періоді, – 52,1.

За повідомленням  Волинського апеляційного суду, на розгляді суддів Волинського апеляційного суду перебуває 851 справа про адміністративні правопорушення, 802 кримінальні справи, 1231 цивільна справа, 3250 матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та 1064 інших матеріали, на сьогодні правосуддя у суді здійснюють 13 суддів.

Борсук Петро Павлович, _____ року народження, громадянин України, Указом Президента України від 13 серпня 2002 року № 712/2002 призначений на посаду судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 10 квітня 2008 року № 261-VI обраний суддею цього суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2010 року № 2757-VI обраний на посаду судді Апеляційного суду Волинської області.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано Апеляційний суд Волинської області та утворено Волинський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Волинську область, з місцезнаходженням у місті Луцьку.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 18 березня 2019 року № 30/ко-19 визнала суддю Апеляційного суду Волинської області Борсука П.П. таким, що не відповідає займаній посаді, та рекомендувала Вищій раді правосуддя розглянути питання про його звільнення з посади судді.

5 квітня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло подання Комісії з рекомендацією про звільнення Борсука П.П. з посади судді Апеляційного суду Волинської області на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 9 липня 2020 року № 2073/0/15-20 відмовлено у задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Борсука П.П. з посади судді Апеляційного суду Волинської області.

У зв’язку з тим, що Апеляційний суд Волинської області припинив свою роботу, відповідно до інформації, розміщеної на вебпорталі «Судова влада України» та інформації,  наданої головою Волинського апеляційного суду, у судді Борсука П.П. впродовж останніх двох років відсутні справи та матеріали на розгляді.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що відрядження судді  Борсука П.П. покращить стан здійснення правосуддя у Волинському апеляційному суді, Вища рада правосуддя вважає доцільним відрядження судді Борсука П.П. до вказаного суду.

Згідно з пунктом 1 розділу IV-1 Порядку Державна судова адміністрація України листом від 10 грудня 2020 року № 8-22625/20 повідомила Вищу раду правосуддя, що при відрядженні судді Апеляційного суду Волинської області відсутня необхідність здійснювати перерозподіл видатків, оскільки забезпечення Апеляційного суду Волинської області  здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених Волинському апеляційному суду.                 

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відрядити суддю Апеляційного суду Волинської області Борсука Петра Павловича до Волинського апеляційного суду для здійснення правосуддя строком на один рік із 18 лютого 2021 року.

 

Голова Вищої ради правосуддя                                       А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя                                         І.А. Артеменко

 

                                                                                                О.Є. Блажівська

 

                                                                                                В.І. Говоруха

 

                                                                                                П.М. Гречківський

 

                                                                                                В.К. Грищук

 

                                                                                                Л.Б. Іванова

 

                                                                                                Н.С. Краснощокова

 

                                                                                                О.В. Маловацький

 

                                                                                               В.В. Матвійчук

 

                                                                                               О.В. Прудивус

 

                                                                                               Т.С. Розваляєва

 

                                                                                               М.П. Худик

 

                                                                                              С.Б. Шелест