X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
21.05.2020
1449/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Попельнюха А.О. на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену у рішенні від 7 серпня 2019 року № 486/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Попельнюха Андрія Олексійовича на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Попельнюха А.О.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 486/дс-19 рекомендувала Попельнюха А.О. для призначення на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Прудивус О.В. склав висновок про можливість призначення Попельнюха А.О. на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Прудивуса О.В., розглянувши кандидатуру Попельнюха А.О., Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Попельнюх А.О. 13 травня 2017 року звернувся до Комісії із заявою про допуск його до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

КандидатПопельнюх Андрій Олексійович, громадянин України, _____ року народження. У 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Попельнюха А.О., який за результатами кваліфікаційного іспиту набрав 169,75 бала та займає 220 (двісті двадцяту) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням в межах поточного конкурсу частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Попельнюха А.О. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області. Попельнюх А.О. зайняв 1 (першу) позицію в рейтингу на зайняття 1 (однієї) посади судді зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також відсутні інші порушення визначеного законом порядку надання Комісією рекомендації для призначення Попельнюха А.О. та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням його на посаду судді.

Таким чином, кандидатура Попельнюха А.О. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Попельнюха Андрія Олексійовича на посаду судді Чигиринського районного суду Черкаської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                      А.А. Овсієнко