X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
28.10.2019
2848/2дп/15-19
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Полтавського апеляційного суду Гонтар А.А.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого –  Грищука В.К., членів Артеменка І.А., Блажівської О.Є., Прудивуса О.В., заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за дисциплінарними скаргами Дубровського Володимира Олексійовича та доповненнями до них стосовно судді Полтавського апеляційного суду Гонтар Алли Анатоліївни,

 

встановила:

 

11 грудня 2018 року, 21 січня, 4 та 19 березня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшли скарги Дубровського В.О. на дії судді Полтавського апеляційного суду Гонтар А.А. (в тому числі на посаді судді апеляційного суду Полтавської області) під час розгляду апеляційної скарги на постанову судді у справі про адміністративне правопорушення та доповнення до них.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 11 грудня 2018 року та протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 4 березня 2019 року вказані скарги передано для попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Худику М.П. (єдині унікальні номери справ Д-7021/0/7-18, Д-490/1/7-19; реєстраційно-контрольними картками були передані доповнення до скарг №№ Д-490/0/7-19, Д-490/2/7-19).

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 вересня 2019 року № 2311/2дп/15-19 стосовно судді Гонтар А.А. відкрито дисциплінарну справу за ознаками в її поведінці складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень).

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, заслухавши доповідача, суддю та скаржника, дослідивши матеріали дисциплінарної справи і письмові пояснення судді, дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді Гонтар А.А. до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

Гонтар Алла Анатоліївна Указом Президента України від 5 грудня 2000 року № 1304/2000 призначена на посаду судді Київського районного суду міста Полтави, Постановою Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року № 3218-IV обрана на посаду судді місцевого Київського районного суду міста Полтави безстроково, Постановою Верховної Ради України від 22 травня 2008 року № 297-VI обрана на посаду судді апеляційного суду Полтавської області, Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 297/2018 переведена на посаду судді Полтавського апеляційного суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Реєстр).

Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду встановлено таке.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційного суду Полтавської області від 8 листопада 2016 року до провадження судді Гонтар А.А. надійшла справа за апеляційною скаргою ОСОБА-1 на постанову судді Октябрського районного суду міста Полтави від 26 жовтня 2016 року, якою ОСОБА-1 притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Стосовно Дубровського В.О. провадження у справі закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП (справа № 554/6282/16-п, апеляційне провадження № 33/814/1/19).

 Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є розумні строки розгляду справи судом.

За змістом статті 294 КУпАП апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.

Як вбачається із наданої судом довідки про рух справи, вказану справу суддею Гонтар А.А. призначено до розгляду на 16 листопада 2016 року, однак її розгляд не відбувся у зв’язку із надходженням 11 листопада 2016 року до суду заяви (клопотання) Дубровського В.О. про відкладення розгляду справи у зв’язку із його виїздом за межі міста.

30 листопада 2016 року, 20 січня, 15 лютого та 27 березня 2017 року відбулися судові засідання, під час яких перевірялися доводи апеляційної скарги ОСОБА-1 та заперечення Дубровського В.О., допитувались свідки за клопотанням Дубровського В.О.

5 квітня 2017 року задоволено клопотання Дубровського В.О. про допит експерта ОСОБА-2.

31 травня 2017 року розгляд справи відкладено у зв’язку з неявкою експерта до суду.

12 липня 2017 року судом допитано експерта ОСОБА-2, розгляд справи відкладено за клопотанням Дубровського В.О. про надання часу для підготовки додаткових питань експерту.

25 вересня 2017 року за клопотанням Дубровського В.О. прийнято постанову про призначення у справі судової авто-технічної експертизи.

Постановою судді Гонтар А.А. від 7 листопада 2017 року на виконання письмового клопотання експерта доручено Управлінню патрульної поліції у місті Полтаві провести додатковий огляд місяця дорожньо-транспортної пригоди.

8 лютого 2018 року на адресу суду надійшов висновок комплексної судової транспортно-трасологічної та авто-технічної експертизи.

13 березня 2018  року розгляд справи відкладено за заявою адвоката ОСОБА-3, який діяв в інтересах ОСОБА-1, у зв’язку із його зайнятістю в іншій справі. Крім того, Дубровський В.О. до суду подав заяву, в якій просив призначити справу на квітень 2018 року.

У зв’язку із перебуванням судді Гонтар А.А. у відрядженні в місті Києві з 9 по11 квітня 2018 року (співбесіда у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України) та з 20 по 25 травня 2018 року (навчання в Національній школі суддів України), а також перебуванням у відпустці із 29 травня по 3 липня 2018 року розгляд справи перенесено на 4 вересня 2018 року.

4 вересня 2018 року в судовому засіданні допитано експерта ОСОБА-4, у справі оголошено перерву.

Як вбачається з технічного запису судового засідання від 4 вересня 2018 року, у цьому судовому засіданні суддя Гонтар А.А. заслухала осіб, які брали участь у розгляді справи, та повідомила, що телефоном їх буде поінформовано про дату оголошення нею постанови.

У зв’язку із тривалим неповідомленням учасникам судового провадження про дату наступного судового засідання у справі Дубровський В.О. 11 грудня 2018 року подав до Вищої ради правосуддя скаргу, в якій він зазначав, що 4 вересня 2018 року суддею Гонтар А.А. проведено остаточне судове засідання у вказаній справі з оголошенням учасникам про вихід суду до нарадчої кімнати для складання рішення у справі, проте тривалий час (як встановлено попередньою перевіркою, до 31 січня 2019 року) рішення у справі не приймалось, суддя розглядала інші справи, що, на думку скаржника, свідчило про безпідставне затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справи.

У поясненнях суддя Гонтар А.А. вказала, що погоджується з доводами скарги Дубровського В.О. про те, що справа тривалий час не вирішувалась, однак заперечує щодо наявності в її поведінці ознак дисциплінарного проступку, пов’язаного з безпідставним затягуванням розгляду справи. При цьому суддя зазначила, що тривалий розгляд справи про адміністративне правопорушення був зумовлений об’єктивними обставинами, зокрема задоволенням клопотань учасників судового розгляду про відкладення судових засідань та призначення у справі експертизи. Крім цього, вказала, що цю справу їй передано 16 жовтня 2018 року після повторної реєстрації як раніше визначеному складу суду у зв’язку із початком роботи Полтавського апеляційного суду (5 жовтня 2018 року). Оскільки з 8 по 23 жовтня 2018 року та 5 листопада 2018 року вона перебувала у відпустці, була задіяна в інших судових процесах, тому розгляд справи призначила на січень 2019 року. Також зауважила про надмірне її навантаження як судді у зв’язку з неукомплектованістю суддівського корпусу апеляційного суду Полтавської області, зокрема звільнення у відставку протягом 2015 – 2017 років 14 суддів та переведення із апеляційного суду Полтавської області до новоутвореного Полтавського апеляційного суду не всіх суддів, внаслідок чого судові справи непереведених суддів були повторно розподілені, в тому числі і їй.

Із матеріалів справи вбачається, станом на 4 вересня 2018 року вказана справа уже перебувала в провадженні судді Гонтар А.А. майже два роки і її судовий розгляд фактично був завершений, про що в цьому судовому засіданні суддею повідомлено учасників справи, відтак призначення наступного судового засідання, в якому суддею мало бути проголошено постанову у справі, на 31 січня 2019 року, тобто на строк, що майже в 7,5 раза перевищує строк розгляду справи в суді апеляційної інстанції, визначений статтею 294 КУпАП, не може бути виправдано наявністю обставин, про які зазначає суддя Гонтар А.А. у поясненнях.

На переконання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, призначення наступного судового засідання у справі через 149 днів (майже 5 місяців) є невиправдано великим інтервалом та свідчить про  безпідставне затягування суддею Гонтар А.А. розгляду справи. При цьому слід зауважити, що судове засідання у справі було призначено суддею Гонтар А.А. лише після отримання нею листа члена Вищої ради правосуддя у зв’язку із надходженням дисциплінарної скарги Дубровського А.А. щодо затягування розгляду справи, а до того моменту суддею не вживалось жодних заходів щодо завершення розгляду справи та не існувало об’єктивних обставин, які б зумовлювали таку бездіяльність.

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що саме невжиття суддею тривалий час жодних заходів щодо призначення до розгляду справи для оголошення прийнятого нею рішення, про що нею було повідомлено учасників після закінчення судового засідання 4 вересня 2018 року, і невиправдано великий інтервал між судовими засіданнями (з 4 вересня 2018 року по 31 січня 2019 року) беззаперечно вказує на безпідставне затягування розгляду справи, що призвело до порушення строку її розгляду.

При цьому рівень навантаження судді Гонтар А.А. у другому півріччі 2018 року (розглянуто 317 справ, серед яких кримінальних проваджень – 263, справ про адміністративні правопорушення – 54 , а також кількість розглянутих суддею в період з 1 по 31 січня 2019 року справ, а саме справ, серед яких кримінальні провадження – 36, справи про адміністративні правопорушення – 5, не може бути об’єктивною причиною недотримання нею строків розгляду справи про адміністративне правопорушення, зокрема в період з вересня 2018 року по лютий 2019 року.

Частиною сьомою статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

У постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» зазначено, що недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади.

У пункті 7 вказаної постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначено, що судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Відповідно до наведеного суд мав врахувати, що одним із завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне вирішення справи з дотриманням вимог закону.

Аналізуючи матеріали дисциплінарної справи, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, вважає, що за встановлених фактичних обставин суддею Гонтар А.А. внаслідок недбалості не вжито заходів щодо своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення та безпідставно затягнуто її розгляд всупереч строку, встановленому статтею 294 КУпАП.

Таким чином, дії судді Гонтар А.А. слід кваліфікувати як безпідставне затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, вчинені внаслідок грубої недбалості, що утворюють склад дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та є підставою для дисциплінарної відповідальності судді.

Під час підготовки справи до розгляду встановлено, що прийняту за результатами розгляду апеляційної скарги постанову від 31 січня 2019 року суддя надіслала для внесення до Реєстру лише 14 лютого 2019 року, що є порушенням вимог частини третьої статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» та вказує на наявність в поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень). 

Водночас, враховуючи, що сторони у цій справі були обізнані щодо результатів її розгляду, оскільки були присутні в судовому засіданні 31 січня 2019 року, і несвоєчасне внесення копії судового рішення за результатами апеляційного розгляду не спричинило наслідків у вигляді порушення права на касаційне оскарження постанови судді з огляду на остаточність цього судового рішення, а також відсутність умислу чи грубої недбалості як суб’єктивної складової дисциплінарного проступку, з урахуванням пояснень судді, наданих під час розгляду дисциплінарної справи, навантаження судді, зокрема кількості розглянутих нею справ у січні 2019 року, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відмовити у притягненні судді Гонтар А.А. до дисциплінарної відповідальності з цієї підстави (несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень).

Частиною другою статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частиною п’ятою статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Із наданої головою Полтавського апеляційного суду Гальонкіним С.А. характеристики вбачається, що суддя Гонтар А.А. за час роботи на посаді судді зарекомендувала себе позитивно, у колективі з суддями та працівниками апарату суду підтримує ділові стосунки, з покладеними обов’язками справляється, до дисциплінарної відповідальності не притягувалася.

Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до судді Гонтар А.А., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя враховує позитивну характеристику судді, допущення нею проступку внаслідок недбалості, а також те, що вона раніше не притягувалася до дисциплінарної відповідальності, та вважає пропорційним і достатнім застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження.

Керуючись статтями 34, 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

вирішила:

 

притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Полтавського апеляційного суду Гонтар Аллу Анатоліївну та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя не пізніше тридцяти днів із дня його ухвалення.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                       В.К. Грищук

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                          І.А. Артеменко

                                                                                                  О.Є. Блажівська                                                                        

                                                                                                  О.В. Прудивус