X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
17.02.2021
384/1дп/15-21
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Розваляєвої Т.С., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. за результатами попередньої перевірки дисциплінарних скарг Національної асоціації адвокатів України, Білика Олександра Володимировича, Новака Андрія Васильовича стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Маслова Віктора Васильовича, Строгого Ігоря Леонідовича, Федорак Лесі Миколаївни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 2 листопада 2020 року надійшли дисциплінарні скарги: за вхідним № 10426/0/8-20 – Національної асоціації адвокатів України за підписом голови Ізовітової Л.П., 16 грудня 2020 року за вхідним № Б-6517/0/7-20 – Білика О.В., 18 грудня 2020 року за вхідним № Н-6530/0/7-20 – Новака А.В., на дії суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. під час розгляду справи № 760/26347/18.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 2 листопада 2020 року, протоколів передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2020 року та 18 грудня 2020 року вказані дисциплінарні скарги передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

У скарзі Національної асоціації адвокатів України (далі також – НААУ) зазначено, що 21 вересня 2020 року Рада адвокатів України (далі – РАУ) розглянула звернення адвоката Авдєєнка В.А. від 30 квітня 2020 року (з доповненням) щодо вжиття заходів про відновлення його порушених прав та гарантій адвокатської діяльності. Зі змісту звернення вбачалось, що суддями Вищого антикорупційного суду Масловим В.В., Строгим І.Л., Федорак Л.М. під час розгляду справи № 760/26347/18 за обвинуваченням ОСОБА1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України (далі – КК України), ОСОБА2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами четвертою, п’ятою статті 27, частиною третьою статті 368 КК України, порушені права захисника Авдєєнка В.А., який діяв в інтересах обвинуваченого ОСОБА2 Так, вказаними суддями у справі прийняті процесуальні рішення про залучення адвоката Авдєєнка В.А. до участі в судовому процесі за наявності заяви про відмову від виконання обов’язків захисника, а також про обмеження часу на належне ознайомлення з матеріалами справи, що перешкоджає захиснику здійснювати свої обов’язки. На переконання РАУ, вказаними діями суддів Вищого антикорупційного суду щодо прискорення розгляду справи № 760/26347/18 порушено права та гарантії адвокатської діяльності Авдєєнка В.А.

У своїх скаргах ОСОБА2 та ОСОБА1 вказують на безпідставне затягування та невжиття колегією суддів Вищого антикорупційного суду у складі Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. заходів щодо розгляду кримінальної справи № 760/26347/18 протягом строку, встановленого законом. Зазначили, що вказана справа перебуває у провадженні колегії суддів 1 рік 2 місяці 9 днів, станом на 16 грудня 2020 року по суті не розглянута. Крім того, зазначають про тривалі безпідставні та невмотивовані, на їхню думку, перерви між судовими засіданнями.

З огляду на зазначене скаржники просять притягнути суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. до дисциплінарної відповідальності.

За результатами попередньої перевірки скарг член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацький О.В. запропонував відкрити дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя погодилась із пропозицією доповідача з огляду на таке.

Маслов Віктор Васильович Указом Президента України від 24 квітня 2012 року № 286/2012 призначений на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області строком на п’ять років. Указом Президента України від 7 вересня 2018 року № 271/2018 призначений на посаду судді Тростянецького районного суду Сумської області. Указом Президента України від 11 квітня 2019 року № 128/2019 призначений на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Строгий Ігор Леонідович Указом Президента України від 23 січня 2012 року № 29/2012 призначений на посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області строком на п’ять років. Указом Президента України від 7 вересня 2018 року № 272/2018 призначений на посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області. Указом Президента України від 11 квітня 2019 року № 128/2019 призначений на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Федорак Леся Миколаївна Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 570/2013 призначена на посаду судді Гребінківського районного суду Полтавської області. Указом Президента України від 11 квітня 2019 року № 128/2019 призначена на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

На запит члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. в. о. Голови Вищого антикорупційного суду Круком Є.В. надано довідку про рух справи № 760/26347/18, статистичні показники роботи (навантаження) суддів Маслова В.В., Строгого І.Л. Федорак Л.М. за період із 1 жовтня 2019 року по 4 січня 2021 року та інформацію про перебування вказаних суддів у відпустках і на лікарняних за цей період.

Також 4 листопада 2020 року суддям Вищого антикорупційного суду Маслову В.В., Строгому І.Л. та Федорак Л.М. було запропоновано надати пояснення з приводу обставин, викладених у скарзі НААУ. Крім того, судді Маслову В.В. висловлено прохання направити на адресу Вищої ради правосуддя належним чином завірені копії ухвал суду, якими вирішено питання про відводи та зобов’язано адвоката продовжувати виконувати обов’язки захисника.

10 листопада 2020 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшли листи суддів Маслова В.В., Федорак Л.М., а 1 грудня 2020 року – лист судді Строгого І.Л., в яких повідомлено, що звернення голови НААУ, РАУ Ізовітової Л.П. не є дисциплінарною скаргою, оскільки подане не уповноваженою на те особою, а також що наразі у справі № 760/26347/18 здійснюється судове провадження, тому надання копій матеріалів судової справи та пояснень щодо мотивів ухвалених рішень, незгоду з якими висловлюють НААУ, РАУ, суперечитиме положенням частини третьої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та частини шостої статті 31 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

У зв’язку із вказаним судді Маслов В.В., Строгий І.Л., Федорак Л.М. зазначили, що на підставі звернення голови НААУ, РАУ Ізовітової Л.П. Вищою радою правосуддя не може бути порушено дисциплінарну справу щодо суддів, оскільки таке звернення подане суб’єктом, який не наділений правом на подання дисциплінарної скарги щодо суддів, та воно не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

16 листопада 2020 року також надіслано запит судді Вищого антикорупційного суду Маслову В.В., у якому вказано, що у скарзі Національної асоціації адвокатів України повідомляються обставини, які, на думку заявника, можуть свідчити про наявність у діях суддів ознак дисциплінарного проступку у зв’язку із залученням адвоката Авдєєнка В.А. до участі в судовому процесі (справа № 760/26347/18) за наявності заяви про відмову від виконання обов’язків захисника, а також перешкоджанням захиснику здійснювати свої обов’язки шляхом обмеження права на ознайомлення з матеріалами справи. При цьому відповідні питання були предметом судового розгляду та вирішені окремими процесуальними документами, тобто дії суддів, про які повідомляється, мали місце під час прийняття окремих рішень із процесуальних питань, розгляд яких закінчено. Зазначено, що згідно із частинами третьою, десятою статті 31 Закону України «Про Вишу раду правосуддя» особа, яка отримала запит Вищої ради правосуддя, її органу або члена Вищої ради правосуддя, зобов’язана протягом десяти календарних днів з дня його отримання надати необхідну інформацію та/або відповідні документи (їх копії). Невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органів або члена Вищої ради правосуддя щодо надання інформації або документів, або надання завідомо неправдивої інформації на їх запит, у тому числі недодержання встановлених законом строків, мають наслідком відповідальність, встановлену законом.

З огляду на наведене у запиті повторно висловлено прохання направити на адресу Вищої ради правосуддя належним чином завірені копії ухвал суду, якими вирішено питання про відводи та зобов’язано адвоката Авдєєнка В.А. продовжувати виконання обов’язків захисника у справі № 760/26347/18.

1 грудня 2020 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов лист судді Маслова В.В., в якому зазначено, що вимога про надання копій ухвал зі справи, яка перебуває у провадженні суддів, для подальшої оцінки судових рішень не узгоджується з гарантіями незалежності суддів, а тому не може бути виконана.

Також 1 грудня 2020 року до Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя надійшла заява суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. про відвід члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. від участі у розгляді дисциплінарної скарги Національної асоціації адвокатів України на дії суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л. та Федорак Л.М.

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 21 грудня 2020 року № 3552/1дп/15-20 у задоволенні заяви суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. про відвід члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. відмовлено.

Крім того, 2 грудня 2020 року Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було розглянуто заяву члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. про самовідвід від участі у розгляді дисциплінарної скарги Національної асоціації адвокатів України на дії суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л. та Федорак Л.М., яка була подана Маловацьким О.В. з аналогічних мотивів (члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В. стали відомі обставини, які свідчили, що судді Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л. та Федорак Л.М., фактично, висловили сумнів у його неупередженості та об’єктивності у зв’язку зі здійсненням перевірки дисциплінарної скарги Національної асоціації адвокатів України).

За результатами розгляду вказаної заяви Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було прийнято ухвалу від 2 грудня 2020 року № 3349/1дп/15-20 про відмову у задоволенні заяви члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. про самовідвід.

11 січня 2020 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 106/0/6-21 надійшла заява суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. про відвід члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. від участі у розгляді дисциплінарних скарг ОСОБА2, ОСОБА1 та Національної асоціації адвокатів України на дії суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л. та Федорак Л.М.

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 320/1дп/15-21 у задоволенні заяви суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. про відвід члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. відмовлено.

 

Під час попередньої перевірки встановлено таке.

Ухвалою Солом’янського районного суду міста Києва від 5 вересня 2019 року кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № ______________ від 5 березня 2018 року за обвинуваченням ОСОБА1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 368, частиною першою статті 263 КК України, ОСОБА2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами четвертою, п’ятою статті 27, частиною третьою статті 368 КК України, передано для розгляду до Вищого антикорупційного суду.

З довідки про рух справи № 760/26347/18, наданої Вищим антикорупційним судом, а також відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що вказана справа надійшла до Вищого антикорупційного суду 12 вересня 2019 року та передана до провадження колегії суддів у складі головуючого судді Маслова В.В., суддів – Строгого І.Л., Федорак Л.М.

Ухвалою колегії суддів Вищого антикорупційного суду від 13 вересня 2019 року у вказаному кримінальному провадженні призначено відкрите підготовче судове засідання на 23 вересня 2019 року; викликано учасників судового провадження.

23 вересня 2019 року через неявку захисника Дмитренка Д.Ф. підготовче судове засідання відкладено на 7 жовтня 2019 року. Також до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області направлено заяву щодо поведінки Дмитренка Д.Ф., а саме щодо його неявки в судові засідання без поважних причин.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 7 жовтня 2019 року відмовлено у задоволенні клопотань захисників Вилкова С.В. та Дмитренка Д.Ф. про повернення обвинувального акта прокурору.

Цього самого дня ухвалою суду у кримінальному провадженні призначено судовий розгляд у відкритому судовому засіданні на 29 жовтня 2019 року.

Ухвалами Вищого антикорупційного суду від 29 жовтня 2019 року відмовлено у задоволенні заяви захисника Дмитренка Д.Ф. про відвід прокурора Козачини С.С.; відмовлено у задоволенні заяви обвинуваченого ОСОБА1 про відвід прокурора Козачини С.С.; відмовлено у задоволенні заяви обвинуваченого ОСОБА2 про відвід суддів Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М.

У зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 31 жовтня 2019 року.

31 жовтня 2019 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 4 листопада 2019 року.

4 листопада 2019 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 13 листопада 2019 року.

13 листопада 2019 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 27 листопада 2019 року.

27 листопада 2019 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 28 листопада 2019 року.

28 листопада 2019 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 20 січня 2020 року.

20 січня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 23 січня 2020 року.

23 січня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 17 березня 2020 року.

17 березня 2020 року судове засідання відкладено на 15 квітня 2020 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого ОСОБА2.

15 квітня 2020 року оголошено перерву у судовому засіданні до 23 квітня 2020 року у зв’язку із завершенням робочого часу.

23 квітня 2020 року судове засідання відкладено на 24 квітня 2020 року у зв’язку із клопотанням захисника Авдєєнка В.А. про ознайомлення з матеріалами справи.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24 квітня 2020 року у задоволенні заяви захисника Авдєєнка В.А. про відвід суддів Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. відмовлено.

Зі змісту ухвали вбачається, що у судовому засіданні 24 квітня 2020 року захисник обвинуваченого ОСОБА2 – Авдєєнко В.А. заявив відвід суддям Маслову В.В., Строгому І.Л., Федорак Л.М., посилаючись на те, що колегією суддів не надано йому достатньо часу для ознайомлення з матеріалами провадження та здійснення професійної правової допомоги, що є перешкоджанням незалежній професійній адвокатській діяльності, що свідчить про відсутність безсторонності суду та його упередженість.

Також зазначено, що судом було погоджено зі сторонами, що розгляд справи відбуватиметься 15, 23, 24, 27 квітня. Перше із запланованих судових засідань відбулося. Разом із тим у судовому засіданні 23 квітня 2020 року обвинувачений ОСОБА2 повідомив, що його захист, крім захисника Дмитренка Д.Ф., буде здійснювати захисник Авдєєнко В.А., з яким він 22 квітня 2020 року уклав договір про надання правової допомоги.

Після цього захисник Авдєєнко В.А. заявив клопотання, в якому просив суд відкласти розгляд справи щонайменше на тиждень, скасувавши три заплановані судові засідання та надавши час для ознайомлення з матеріалами справи.

Суд задовольнив клопотання захисника частково, відклав судове засідання на раніше погоджену зі сторонами дату – 24 квітня 2020 року. При цьому суд повідомив захисника Авдєєнка В.А., які саме документи будуть досліджуватись у цьому судовому засіданні, щоб захисник міг ознайомитись із ними та підготуватися до слухань. Також суд роз’яснив захиснику можливість ознайомлення з матеріалами справи як у приміщенні суду, так і шляхом ознайомлення з електронними копіями всіх матеріалів справи, що наявні у захисника Дмитренка Д.Ф.

Отже, як вказано в ухвалі суду, захисник мав можливість ознайомитись із матеріалами справи з 10:00 до 18:00 23 квітня 2020 року та з 09:00 до 14:00 24 квітня 2020 року, що становить близько 13 годин робочого часу.

У відведений судом час захисник ознайомлювався з матеріалами справи загалом упродовж 3,5 години, дослідивши 51 аркуш матеріалів кримінального провадження та переглянувши 2 відеофайли.

У судове засідання 23 квітня 2020 року не прибув захисник обвинуваченого ОСОБА2 – Дмитренко Д.Ф., посилаючись на незадовільний стан здоров’я.

Захисник Авдєєнко В.А. заявив клопотання про відкладення розгляду справи на 10 днів, посилаючись на те, що мав недостатньо часу на ознайомлення з матеріалами справи. Зазначив, що зміг ознайомитись лише з декількома документами з матеріалів кримінального провадження, а тому не може здійснювати належний захист.

Суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання, постановивши відповідну ухвалу. При цьому суд відповідно до ухвали від 24 квітня 2020 року враховував необхідність дотримання розумних строків розгляду справи, а також те, що захисник мав достатньо часу, щоб підготуватись до судового засідання, в якому мала досліджуватись лише певна частина матеріалів кримінального провадження з п’ятого тому кримінального провадження. Також захиснику було роз’яснено, що у наступних судових засіданнях, до завершення розгляду справи, він зможе надати додаткові пояснення щодо тих доказів, які будуть досліджені судом.

Також згідно із вказаною ухвалою суду після розгляду судом клопотання про відкладення розгляду справи захисник заявив, що бажає заявити відвід колегії суддів. Відповідну письмову заяву про відвід захисник підготував на чотирьох аркушах ще до початку судового засідання, що, на переконання суду, може вказувати на спрямовані дії з метою затягування розгляду справи.

Разом із тим суд вважав, що захисник у своїй заяві не навів жодних обґрунтованих обставин на підтвердження упередженості складу суду.

Колегія суддів дійшла висновку, що висловлена у заяві незгода захисника із процесуальним рішенням суду не є підставою для відводу суддів, оскільки таке рішення є формою реалізації судової влади і не може розглядатись як обставина, що свідчить про упередженість суду.

24 квітня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 27 квітня 2020 року.

27 квітня 2020 року судове засідання відкладено на 6 травня 2020 року у зв’язку із неявкою захисників обвинуваченого ОСОБА2 (клопотання захисника Авдєєнка В.А.).

6 травня 2020 року судове засідання відкладено на 7 травня 2020 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого ОСОБА2 (телефонограма обвинуваченого ОСОБА2 про неможливість прибути у судове засідання, оскільки на підприємстві, де він працює, виявлено випадки COVID-19).

7 травня 2020 року судове засідання відкладено на 14 травня 2020 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого ОСОБА2 (клопотання про визнання поважними причин неявки в судове засідання та відкладення розгляду справи. Обвинувачений ОСОБА2 повідомив, що не зможе прибути у судове засідання у зв’язку із тим, що на підприємстві, де він працює, виявлено випадки COVID-19 та наказом керівництва все підприємство із 7 травня 2020 року переведено на дистанційну роботу).

14 травня 2020 року судове засідання відкладено на 10 червня 2020 року у зв’язку з неявкою обвинуваченого ОСОБА2 (клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку з перебуванням обвинуваченого на лікарняному).

10 червня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 17 червня 2020 року.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17 червня 2020 року відмовлено у задоволенні заяви обвинуваченого ОСОБА1 про відвід судді Маслова В.І.

17 червня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 7 липня 2020 року.

7 липня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 10 липня 2020 року.

10 липня 2020 року у зв’язку із необхідністю участі одного із захисників в іншому судовому засіданні оголошено перерву до 17 вересня 2020 року.

17 вересня 2020 року у зв’язку із завершенням часу, відведеного на судове засідання, оголошено перерву до 24 вересня 2020 року.

24 вересня 2020 року оголошено перерву у судовому засіданні до 29 вересня 2020 року у зв’язку із клопотанням захисника Вилкова С.В.

29 вересня 2020 року судове засідання відкладено у зв’язку з неявкою захисників обвинуваченого ОСОБА2.

1 жовтня 2020 року визначено графік судових засідань у справі: 12 жовтня 2020 року 09:30 – 14:00; 22 жовтня 2020 року об 11:30; 5 листопада 2020 року 14:00 – 18:00; 17 листопада 2020 року 16:00 – 19:00; 19 листопада 2020 року 11:00 – 15:00; 9 грудня 2020 року 12:00 – 15:00; 11 грудня 2020 року 12:00 – 15:00; 15 грудня 2020 року 12:00 – 15:00; 16 грудня 2020 року 12:00 – 15:00; 24 грудня 2020 року 13:00 – 17:00; 28 грудня 2020 року 09:00 – 14:00. Надіслано повідомлення / повістки про виклик у судове засідання. Захисників про графік судових засідань повідомлено телефонограмами.

12 жовтня 2020 року судове засідання відкладено на 22 жовтня 2020 року у зв’язку з неявкою захисника Дмитренка Д.Ф. (клопотання про відкладення розгляду справи). Також від захисника Авдєєнка В.А. надійшло повідомлення про розірвання договору з обвинуваченим ОСОБА2 за згодою сторін.

22 жовтня 2020 року судове засідання відкладено на 5 листопада 2020 року у зв’язку з неявкою захисника Дмитренка Д.Ф.

5, 17, 19 листопада 2020 року судові засідання знято з розгляду у зв’язку з перебуванням судді Строгого І.Л. на лікарняному.

9 грудня 2020 року обвинувачений ОСОБА2 відмовився від захисника Дмитренка Д.Ф. Судове засідання відкладено на 15 грудня 2020 року у зв’язку з необхідністю залучити іншого захисника (клопотання обвинуваченого ОСОБА2). Справу, розгляд якої заплановано на 11 грудня 2020 року, знято з розгляду. Перед органом, що згідно із законом уповноважений притягати адвоката до дисциплінарної відповідальності, порушено питання про дисциплінарну відповідальність адвоката Дмитренка Д.Ф., який не прибув у судові засідання 24 квітня 2020 року, 29 вересня 2020 року, 12 та 22 жовтня 2020 року без поважних на те причин.

15 грудня 2020 року розгляд кримінального провадження відкладено до 16 грудня 2020 року. Доручено Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві призначити адвоката обвинуваченому ОСОБА2 для здійснення захисту та забезпечити його явку в судове засідання, яке відбудеться 16 грудня 2020 року.

16 грудня 2020 року судове засідання відкладено до 24 грудня 2020 року у зв’язку з клопотанням захисника Плясова О.В. про ознайомлення з матеріалами справи.

24 грудня 2020 року у зв’язку із завершенням робочого часу судове засідання відкладено на 28 грудня 2020 року.

28 грудня 2020 року судове засідання відкладено на 25 січня 2021 року у зв’язку з неявкою захисника обвинуваченого ОСОБА2 – Плясова О.В.

На момент завершення попередньої перевірки згідно з інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі «Судова влада України», розгляд кримінальної справи № 760/26347/18 по суті не завершено, останнє судове засідання призначалось на 12 лютого 2021 року.

Під час попередньої перевірки встановлено відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень копій відповідних рішень суду у справі № 760/26347/18 щодо вирішення питання про залучення адвоката Авдєєнка В.А. до участі в судовому процесі за наявності заяви про відмову від виконання обов’язків захисника.

Крім того, з ухвали Вищого антикорупційного суду від 24 квітня 2020 року вбачається, що захисник мав можливість ознайомитись із матеріалами справи з 10:00 до 18:00 23 квітня 2020 року та з 09:00 до 14:00 24 квітня 2020 року. Водночас встановлено, що договір про надання правової допомоги між обвинуваченим ОСОБА2 та адвокатом Авдєєнком В.А. був укладений 22 квітня 2020 року, адвоката залучено до участі у кримінальному провадженні 23 квітня 2020 року, тоді як здійснювати свої обов’язки адвоката у відповідному кримінальному провадженні він мав вже у судовому засіданні 24 квітня 2020 року. Ці обставини викликають обґрунтований сумнів, що дії суддів Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. про оголошення 23 квітня 2020 року у судовому засіданні перерви для надання можливості захиснику ознайомитися із матеріалами справи, з одночасним призначенням наступного судового засідання 24 квітня 2020 року, були спрямовані на забезпечення обвинуваченому права на захист, а також уникнення умов, за яких захисник не зможе ефективно виконувати свої обов’язки через неможливість реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у необхідному обсязі.

З огляду на вказане попередньою перевіркою встановлено обставини, які можуть свідчити про наявність у діях суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «ґ» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме умисного або внаслідок недбалості незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу.

Водночас встановлення дійсних обставин на підтвердження факту залучення адвоката Авдєєнка В.А. до участі в судовому процесі за наявності заяви про відмову від виконання обов’язків захисника може вказувати на наявність у діях суддів Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме умисного або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або іншого грубого порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків.

Щодо доводів дисциплінарних скарг ОСОБА2 та ОСОБА1 про безпідставне затягування та невжиття колегією суддів Вищого антикорупційного суду Масловим В.В., Строгим І.Л., Федорак Л.М. заходів щодо розгляду кримінальної справи № 760/26347/18 протягом строку, встановленого законом, а також про тривалі безпідставні та невмотивовані, на їхню думку, перерви між судовими засіданнями слід зазначити таке.

Відповідно до статті 129 Конституції України суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства, з-поміж іншого, є розумні строки розгляду справи судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість судового рішення.

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред’являється особі.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 Кримінального процесуального кодексу України).

У Рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року вказано, що поняття «розумний строк» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину.

Визначення розумного строку залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк не повинен перевищувати меж необхідності та порушувати право на справедливий судовий розгляд і право на ефективний засіб захисту, що передбачено статями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Частиною третьою статті 28 Кримінального процесуального кодексу України закріплено такі критерії визначення розумності строків кримінального провадження: складність кримінального провадження; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження у разі безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, а також за несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до інформації, наданої Вищим антикорупційним судом, за даними автоматизованої системи документообігу суду, в період із 1 жовтня 2019 року по 28 грудня 2020 року до провадження судді Маслова В.В. надійшло кримінальних справ та матеріалів як головуючому судді – 13, кількість проваджень, в яких суддя бере участь як член колегії, станом на 4 січня 2021 року – 19, розглянуто кримінальних справ та матеріалів під головуванням судді – 6; до провадження судді Строгого І.Л. надійшло кримінальних справ та матеріалів як головуючому судді – 8, кількість проваджень, в яких суддя бере участь як член колегії, станом на 4 січня 2021 року – 24, розглянуто кримінальних справ та матеріалів під головуванням судді – 7; до провадження судді Федорак Л.М. надійшло кримінальних справ та матеріалів як головуючому судді – 12, кількість проваджень, в яких суддя бере участь як член колегії, станом на 4 січня 2021 року – 17, розглянуто кримінальних справ та матеріалів під головуванням судді – 7.

Крім того, в період із 1 жовтня 2019 року по 4 січня 2021 року суддя Маслов В.В. перебував у відпустці: 25 жовтня 2019 року; з 2 по 11 січня 2020 року; 17 лютого 2020 року; 25 лютого 2020 року; з 3 по 17 серпня 2020 року; з 31 серпня по 1 вересня 2020 року; з 26 по 30 жовтня 2020 року; не був відсутнім на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Суддя Строгий І.Л. перебував у відпустці: з 1 по 4 жовтня 2019 року; з 18 по 23 грудня 2019 року; з 2 по 11 січня 2020 року; 21 лютого 2020 року; 2 квітня 2020 року; з 3 по 17 серпня 2020 року; з 31 серпня по 1 вересня 2020 року; з 26 по 30 жовтня 2020 року; був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю з 2 по 25 листопада 2020 року. Суддя Федорак Л.М. перебувала у відпустці: із 16 по 26 грудня 2019 року; з 2 по 11 січня 2020 року; 30 березня 2020 року; з 3 по 17 серпня 2020 року; з 31 серпня по 1 вересня 2020 року; з 26 по 30 жовтня 2020 року; із 6 по 9 листопада 2020 року; була відсутня на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в такі періоди: із 6 лютого по 6 березня 2020 року; з 18 по 23 березня 2020 року.

З огляду на тривалість розгляду кримінальної справи № 760/26347/18, яка перебуває у провадженні суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. (з 12 вересня 2019 року до цього часу), статистичні показники роботи (навантаження) суддів, а також враховуючи призначення окремих судових засідань зі значними проміжками часу (за винятком періодів перебування суддів у відпустках і на лікарняних), а саме: з 28 листопада 2019 року по 20 січня 2020 року (31 календарний день), з 23 січня по 17 березня 2020 року (23 календарних дні), із 17 березня по 15 квітня 2020 року (20 календарних днів), із 14 травня по 10 червня 2020 року (26 календарних днів), із 17 червня по 7 липня 2020 року (19 календарних днів), з 10 липня по 17 вересня 2020 року (51 календарний день), з 28 грудня 2020 року по 25 січня 2021 року (28 календарних днів), наявні підстави для сумніву, що тривалість розгляду справи відповідає критерію «розумного строку».

Вказані обставини можуть свідчити про наявність у діях суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Отже, встановлені під час попередньої перевірки обставини можуть свідчити про наявність у діях суддів Вищого антикорупційного суду Маслова В.В., Строгого І.Л., Федорак Л.М. ознак дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «ґ» пункту 1, пунктами 2, 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: умисне або внаслідок недбалості незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу; безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Це є підставою для відкриття дисциплінарної справи стосовно вказаних суддів.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду Маслова Віктора Васильовича, Строгого Ігоря Леонідовича, Федорак Лесі Миколаївни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                     В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної                                               

палати Вищої ради правосуддя                                       Н.С. Краснощокова

 

 

                                                                                               Т.С. Розваляєва

 

 

                                                                                               С.Б. Шелест