X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
17.02.2021
385/1дп/15-21
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва О.К.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Розваляєвої Т.С., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Кравчинського Віталія Андрійовича на дії судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва Олександра Костянтиновича,

 

встановила:

 

11 січня 2021 року за вхідним № К-146/1/7-21 до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скарга Кравчинського В.А. на дії судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва О.К. під час розгляду справи № 751/5887/19 та проходження другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 11 січня 2021 року вказану скаргу передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

Скаржник просить притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності за допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні, тобто допущення суддею дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 3, 5 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Автор скарги зазначає, що 15 грудня 2020 року на відеохостингу Youtube.com було оприлюднено відеозапис «Євстафієв спить – Чернігівський апеляційний суд», з якого вбачається, що під час доповіді головуючої у справі суддя Євстафієв О.К. заснув, що, на думку скаржника, вказує на зневажливе ставлення судді до судового процесу, учасників процесу. Крім цього, зазначені дії судді не відповідають завданням та основним засадам цивільного судочинства і порушують приписи Кодексу суддівської етики.

Також у дисциплінарній скарзі ОСОБА1 зазначено, що на відеохостингу Youtube.com розміщено відеозапис «Співбесіда під час кваліфікаційного оцінювання суддів (24.04.2018)_3». Із вказаного відео (проміжок часу з 1 години 49 хвилини 40 секунд до 2 години 28 хвилини 40 секунд) записано співбесіду із суддею Євстафієвим О.К.

Як вказує скаржник, із цього відеозапису вбачається, що суддя, відповідаючи на запитання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ), розголошує обговорення суддів – членів колегії суддів, які відбувалися в нарадчій кімнаті у справі «Мамчур проти України».

На підтвердження доводів дисциплінарної скарги ОСОБА1 долучив CD-диск із двома медіафайлами.

На підставі зазначеного скаржник просить притягнути суддю Чернігівського апеляційного суду Євстафієва О.К. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацьким О.В. проведено попередню перевірку дисциплінарної скарги, за результатами якої складено вмотивований висновок із пропозицією відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва О.К.

Розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. та додані до нього матеріали, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила такі обставини.

Під час попередньої перевірки із суду було витребувано характеристику судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва О.К., а також запропоновано судді надати пояснення з приводу обставин, викладених у дисциплінарній скарзі, з наданням підтвердних документів (за наявності).

Попередньою перевіркою встановлено таке.

Євстафієв Олександр Костянтинович, ____ року народження, в червні 1998 року призначений суддею Деснянського районного суду міста Чернігова, Указом Президента України від 13 серпня 2002 року № 712/2002 призначений на посаду судді апеляційного суду Чернігівської області в межах п’ятирічного строку, Постановою Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1205-IV обраний суддею апеляційного суду Чернігівської області безстроково, Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 297/2018 переведений на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Відповідно до пунктів 3, 5 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні.

У статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначені права та обов’язки судді, зокрема, суддя зобов’язаний дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів; виявляти повагу до учасників процесу; не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.

Другий відеозапис «Співбесіда під час кваліфікаційного оцінювання суддів (24.04.2018)_3» містить чотири години двадцять одну хвилину тридцять дві секунди запису. Починаючи з першої години п’ятдесятої хвилини по другу годину двадцять восьму хвилину тридцять сьому секунду записано другий етап кваліфікаційного оцінювання судді Євстафієва О.К., на відеозаписі зафіксовано співбесіду членів ВККСУ із суддею. На другій годині третій хвилині двадцять четвертій секунді запису член ВККСУ ставить судді запитання стосовно справи «Мамчур проти України», на другій годині дванадцятій хвилині запису між членом ВККСУ та суддею відбувається такий діалог:

Суддя Євстафієв О.К.: «Шановна комісіє, я в нарадчій кімнаті єдине, що висловився, те, що не було, ой…».

Член ВККСУ: «Таємниця нарадчої кімнати, не треба».

Суддя Євстафієв О.К.: «Вибачте, я вас зрозумів».

Таємниця наради суддів є одним із найважливіших принципів правосуддя, що слугує гарантією об’єктивності, незалежності, безсторонності, неупередженості та справедливості суду. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати.

Отже, таємниця нарадчої кімнати є охоронюваною законом. Важливість дотримання такої таємниці не підлягає оспорюванню, а в разі її порушення нівелюється сам процес ухвалення законного судового рішення незалежним судом.

Під час вивчення відеозапису «Співбесіда під час кваліфікаційного оцінювання суддів (24.04.2018)_3» не встановлено обставин, які б свідчили про допущення суддею Євстафієвим О.К. під час проходження кваліфікаційного оцінювання дій, які містять ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», а саме розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні, оскільки, як встановлено, суддею не було розголошено ні ходу обговорення, ні обставин прийняття рішення судом в нарадчій кімнаті.

Поряд із цим згідно із частиною шостою статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги.

Присяга судді вимагає від нього, з-поміж іншого, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.

Відповідно до статті 58 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України.

У преамбулі до Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, визначено, що судді України, усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади вважають, що зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв’язку із чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов’язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.

Особливості поведінки судді мають прояв у тому, що суддя зобов’язаний не допускати будь-яких дій, що можуть заподіяти шкоду, порушити нормальну діяльність суду чи дискредитувати судову владу в цілому. Недотримання суддею моральних засад суспільства, його неетична поведінка щодо учасників процесу тощо веде до зниження авторитету, робить таку поведінку незрозумілою для суспільства, внаслідок чого в учасників процесу виникають сумніви щодо незалежності і справедливості суду.

Статтями 1, 3 вказаного Кодексу визначено, що суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб, на думку розсудливої законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною.

Вказані норми кореспондуються з Бангалорськими принципами поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схваленими Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року № 2006/23 (далі – Бангалорські принципи), відповідно до яких дотримання етичних норм, демонстрація етичних норм є невід’ємною частиною діяльності суддів (Четвертий показник «Дотримання етичних норм»).

Пунктами 4.1, 4.2 Бангалорських принципів передбачено, що суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки під час здійснення будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою. Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти ряд обмежень, і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади.

Суддівська етика – різновид професійної етики, однієї із галузей етичної науки, науки про мораль. Етичні норми є системою ідей і уявлень про правильну і неправильну поведінку, які вимагають виконання одних дій і забороняють інші. Етичні вимоги до поведінки судді закріплені саме у Кодексі професійної етики судді і є сукупністю моральних правил поведінки судді, за допомогою яких можна оцінити його дії з погляду таких цінностей, як справедливість, сумлінність, гідність, людяність тощо.

Моральна складова суддівської етики (стосунки судді з учасниками судового процесу, з колегами, з відвідувачами суду та усіма поза службою) потребує дотримання таких стандартів (правил) поведінки, що існують у суспільстві; стандарти, що регулюють службову діяльність – вимоги, встановлені законодавством до професії; стандарти, що стосуються позаслужбової поведінки та іншої дозволеної діяльності (Коментар до Кодексу суддівської етики, затверджений рішенням Ради суддів України від 4 лютого 2016 року № 1).

У Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів зазначено, що суспільна довіра та повага до судової влади є гарантіями ефективності системи правосуддя: поведінка суддів у їхній професійній діяльності, зрозуміло, розглядається громадськістю як необхідна складова довіри до судів. Судді повинні гідно поводити себе у приватному житті.

Отже, національні та міжнародні акти встановлюють високі стандарти етичної поведінки судді; статус судді покладає на особу додатковий тягар відповідальності за поведінку не лише під час виконання посадових обов’язків, а й в особистому житті.

Перший відеозапис «Євстафієв спить – Чернігівський апеляційний суд», який міститься на доданому до дисциплінарної скарги диску, містить дві хвилини тридцять дев’ять секунд запису. На відеозаписі зафіксовано доповідь головуючого у справі та початок надання пояснень одним із учасників процесу. Поряд із головуючим суддею знаходиться суддя Євстафієв О.К. З першої секунди запису вбачається, що суддя Євстафієв О.К. поводиться дивно, нахиляє голову вбік, імовірно, очі судді заплющені. Такі обставини можуть свідчити, що у відповідному судовому засіданні у вказаний проміжок часу суддя Євстафієв О.К. під час здійснення правосуддя допустив дії, що могли заподіяти шкоду та/чи порушити нормальну діяльність суду (аспект етичних стандартів поведінки судді).

З урахуванням встановлених обставин Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що наведені у скарзі обставини щодо неналежної та неетичної поведінки судді Євстафієва О.К. можуть свідчити про наявність у його діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене та керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Чернігівського апеляційного суду Євстафієва Олександра Костянтиновича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                      В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                        Н.С. Краснощокова

 

                                                                                                Т.С. Розваляєва

 

                                                                                                С.Б. Шелест