X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Ухвала
Київ
09.11.2021
2182/0/15-21
Про залишення без розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання про продовження строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя

 

Вища рада правосуддя, розглянувши питання щодо продовження строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Романа Сергійовича до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

9 і 14 вересня 2021 року на електронну та поштову адреси Вищої ради правосуддя за вхідним № 7666/0/8-21 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 8 вересня 2021 року № 8-16572/21 про необхідність розгляду питання про продовження строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя строком на 1 (один) рік та згода судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. на продовження строку відрядження до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 15 вересня 2021 року вказане повідомлення передано для попереднього розгляду члену Вищої ради правосуддя Грищуку В.К.

Пунктом 21.14 Регламенту Вищої ради правосуддя встановлено, що попередній розгляд матеріалів про відрядження судді, продовження строку відрядження судді, дострокове закінчення відрядження або переведення судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, який під час розгляду витребовує з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддівське досьє, здійснює інші заходи з метою отримання необхідних документів та відомостей для з’ясування можливості відрядження судді, дострокового закінчення відрядження, переведення судді, а також готує висновок, який передає до відповідного структурного підрозділу секретаріату Ради для формування порядку денного Ради.

Під час попереднього розгляду матеріалів про продовження строку відрядження судді Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя встановлено таке.

Солодовніков Роман Сергійович Указом Президента України від 14 січня 2020 року № 7/2020 призначений на посаду судді Куйбишевського районного суду Запорізької області. Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 листопада 2020 року № 3180/0/15-20 суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовніков Р.С. відряджений строком на 1 (один) рік до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя з 3 грудня 2020 року. Строк відрядження судді Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя закінчується 3 грудня 2021 року.

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини. Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.

Пунктами 2-1, 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, зі змінами (далі – Порядок) передбачено, що рішення про продовження строку відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді за повідомленням ДСА України. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

Як визначено у пункті 2-1 розділу II Порядку, підстави продовження строку відрядження судді встановлюються ДСА України за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою судді. Звернення голови суду, до якого суддя відряджений, та відповідна згода судді на продовження строку відрядження надсилаються до ДСА України не пізніше ніж за шістдесят днів до закінчення строку відрядження судді.

Пунктом 3-1 розділу II Порядку встановлено, що ДСА України надсилає повідомлення про необхідність розгляду питання щодо продовження строку відрядження судді до Вищої ради правосуддя протягом десяти днів з дати отримання звернення голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою судді.

Пунктом 21.15 Регламенту Вищої ради правосуддя передбачено, що розгляд Радою питання про відрядження судді, продовження строку відрядження судді, дострокове закінчення відрядження або переведення судді здійснюється відповідно до статей 55, 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з додержанням положень цієї глави.

Із повідомлення ДСА України про продовження строку відрядження судді Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя вбачається, що 30 серпня 2021 року в. о. голови Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Клименко Л.В. звернулась до ДСА України із проханням про продовження строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження в суді.

У Жовтневому районному суді міста Запоріжжя визначено 13 (тринадцять) штатних посад суддів. Станом на 1 серпня 2021 року фактично перебувають на посадах 8 (вісім) суддів, ще 2 (двох) суддів (Гнатик Г.В., Солодовніков Р.С.) відряджено до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя. Таким чином, станом на 1 серпня 2021 року судочинство у цьому суді фактично здійснювали 10 (десять) суддів.

При цьому з огляду на те, що 1 серпня 2021 року у судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Гнатик Г.В., яку відряджено до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, закінчився строк повноважень, з 2 серпня 2021 року правосуддя в цьому суді фактично здійснюють 9 (дев’ять) суддів.

Суддю Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. рішенням Вищої ради правосуддя від 19 листопада 2020 року № 3180/0/15-20 на підставі повідомлення ДСА України від 31 липня 2020 року № 8-14663/20 відряджено строком на 1 (один) рік до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя з 3 грудня 2020 року. Строк відрядження судді Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя закінчується 3 грудня 2021 року.

Таким чином, на цей час фактично правосуддя у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя здійснюють 9 (дев’ять) суддів.

Загалом нормативний час, необхідний для розгляду справ, що надійшли до загальних місцевих судів, за даними звітності за перше півріччя 2021 року, становить у середньому по Україні 179 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У повідомленні ДСА України вказано, що у разі непродовження строку відрядження судді Солодовнікова Р.С. у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя нормативний час розгляду справ становитиме 197 днів для одного судді, тобто буде більшим, ніж середній показник по Україні, що дає підстави стверджувати, що продовжують існувати обставини, які були підставою для відрядження судді Солодовнікова Р.С.

Ураховуючи вказані вище відомості, відповідно до пункту 2-1 розділу I та пункту 3-1 розділу II Порядку ДСА України звернулася до Вищої ради правосуддя із повідомленням про необхідність розгляду питання щодо продовження на 1 (один) рік строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.

Отже, як встановлено Вищою радою правосуддя, у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя визначено 13 (тринадцять) штатних посад суддів, фактична чисельність суддів станом на 2 серпня 2021 року становить 9 суддів, з яких 1 суддя (Солодовніков Р.С.) відряджений до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя строком на 1 (один) рік.

Як вбачається з наданої ДСА України інформації щодо рівня судового навантаження суддів місцевих та апеляційних судів, у першому півріччі 2021 року до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло 4515 справ та матеріалів, правосуддя здійснюють 10 повноважних суддів, середня кількість днів, необхідна для розгляду справ одним повноважним суддею цього суду, – 157. У першому півріччі 2021 року до Куйбишевського районного суду Запорізької області надійшло 697 справ та матеріалів, правосуддя здійснюють 4 повноважних судді, середня кількість днів, необхідна для розгляду справ одним повноважним суддею цього суду, – 60.

Таким чином, за результатами порівняння відомостей про рівень судового навантаження у першому півріччі 2021 року встановлено, що необхідний нормативний час для розгляду справ як у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя, так і в Куйбишевському районному суді Запорізької області не перевищує середній показник по Україні (179 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ).

Крім того, 27 вересня 2021 року за вх. № 8039/0/8-21 до Вищої ради правосуддя надійшов лист голови Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєвої Н.Г. з доданими до нього статистичними відомостями, з яких вбачається таке. У першому півріччі 2020 року до місцевого суду надійшло 3842 справи та матеріали, правосуддя здійснювали 8 повноважних суддів, у першому півріччі 2021 року надійшло 4533 справи та матеріали, правосуддя здійснювали 10 повноважних суддів.

24 вересня 2021 року за вх. № 7902/0/8-21 до Вищої ради правосуддя надійшов лист голови Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальованого В.О., з якого вбачається, що у першому півріччі 2020 року до місцевого суду надійшло 599 справ та матеріалів, правосуддя здійснювали 4 повноважних судді, у першому півріччі 2021 року надійшло 702 справи та матеріал, правосуддя здійснювали 4 повноважних судді.

Таким чином, судове навантаження у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя вище, ніж у Куйбишевському районному суді Запорізької області, при цьому в обох судах спостерігається тенденція до зростання показників судового навантаження.

Водночас слід урахувати інформацію, надану головою Куйбишевського районного суду Запорізької області Мальованим В.О. (лист від 24 вересня 2021 року вх. № 7902/0/8-21), зокрема що з огляду на припинення повноважень у двох суддів цього суду (Валігурський Г.Ю., Ходько В.М.) у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку, на який їх було призначено на ці посади відповідно до Указу Президента України від 24 вересня 2016 року № 410/2016, із 24 вересня 2021 року фактично правосуддя у вказаному судді здійснюють 2 (два) судді.

З огляду на викладене, враховуючи стан здійснення правосуддя у Жовтневому районному суді міста Запоріжжя та Куйбишевському районному суді Запорізької області, рівень судового навантаження у цих судах, а також що на цей час у Куйбишевському районному суді Запорізької області правосуддя здійснюють 2 (два) судді, що унеможливлює утворення колегії суддів для розгляду окремих категорій справ та призводить до незабезпечення належних умов для доступу до правосуддя, продовження строку відрядження судді Солодовнікова Р.С. до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя є недоцільним.

Крім того, 8 листопада 2021 року за вхідним № 3779/0/6-21 на електронну пошту Вищої ради правосуддя з використанням кваліфікованого електронного підпису надійшла заява Солодовнікова Р.С. (датована 5 листопада 2021 року) про відкликання поданої ним згоди на продовження строку відрядження до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя.

Згідно з пунктом 2-1 розділу IV Порядку для розгляду питання про продовження строку відрядження суддя надає згоду на продовження такого строку згідно із встановленою формою.

Водночас пунктом 17 розділу IV-1 Порядку передбачено право судді відкликати згоду на його відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя до моменту ухвалення Вищою радою правосуддя рішення, про що подає письмову заяву. У такому випадку Вища рада правосуддя ухвалює рішення про залишення матеріалу без розгляду.

Відповідно до пункту 16 розділу IV-1 Порядку у разі прийняття Вищою радою правосуддя рішення про залишення без розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України у ньому викладаються відповідні мотиви та/чи пропозиції щодо вчинення певних дій.

На підставі пункту 9.1 Регламенту Вищої ради правосуддя розгляд питання (справи) закінчується ухваленням рішення. Питання, пов’язані з відкриттям справи, зупиненням провадження у справі, залишенням заяви без розгляду та її поверненням, поверненням дисциплінарної скарги, а також в інших випадках, визначених цим Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламентом Вищої ради правосуддя, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

 

ухвалила:

 

залишити без розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання про продовження строку відрядження судді Куйбишевського районного суду Запорізької області Солодовнікова Романа Сергійовича до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя для здійснення правосуддя.

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                                                                                     Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ