X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
23.12.2021
2365/0/15-21
Про погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про врегулювання деяких питань діяльності членів Етичної ради та Конкурсної комісії, утвореної для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» із зауваженнями

13 грудня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист заступника Міністра юстиції України О.Банчука із проханням висловити позицію щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про врегулювання деяких питань діяльності членів Етичної ради та Конкурсної комісії, утвореної для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (далі – проєкт постанови).

Проєктом постанови пропонується затвердити Порядок компенсації витрат на проживання та переїзд членам Етичної ради та Конкурсної комісії, утвореної для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями (далі – Порядок).

Згідно з положеннями Порядку членам Етичної ради та Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, за наявності підтвердних документів компенсуватимуться витрати на переїзд до міста Києва і назад, а також витрати на оплату вартості проживання у готелях, інших житлових приміщеннях.

Проєктом постанови пропонується також внести зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830, та Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, згідно з якими членам Етичної ради, Конкурсної комісії та уповноваженим Конкурсною комісією особам буде забезпечено безоплатний доступ до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізація проєкту постанови спрямована на забезпечення здійснення членами Етичної ради та Конкурсної комісії своїх повноважень.

 

5 серпня 2021 року набрали чинності закони України від 13 липня 2021 року № 1629-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» та від 14 липня 2021 року № 1635-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», якими внесено зміни до законів України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».

Змінами передбачено утворення Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та формування переліку кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, а також Етичної ради з метою сприяння органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, у встановленні відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з пунктом 231 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 50 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» перші склади Етичної ради та Конкурсної комісії формуються з трьох осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції.

Наказом в. о. Голови Вищої ради правосуддя від 17 вересня 2021 року № 51/0/1-21 призначено перший склад Конкурсної комісії.

Відповідно до пункту 231 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» перший склад Етичної ради вважається сформованим. 1 грудня 2021 року відбулося перше офіційне засідання Етичної ради.

Згідно із частиною двадцятою статті 91 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» для здійснення своїх повноважень членам Етичної ради надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів, суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді).

Крім того, пунктом 3 частини шістнадцятої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що члени Конкурсної комісії та уповноважені Конкурсною комісією особи мають безоплатний доступ до відкритих державних реєстрів виключно в тій частині, що може стосуватися діяльності Конкурсної комісії.

Пунктом 232 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та пунктом 51 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що члени Етичної ради та Конкурсної комісії, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, мають право на компенсацію витрат на проживання та переїзд за рахунок коштів державного бюджету.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Етичної ради здійснює Державна судова адміністрація України, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії – секретаріат Вищої ради правосуддя (частина двадцять друга статті 91 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та частина дев’ятнадцята статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Проєктом Порядку передбачено, що компенсація витрат на проживання та переїзд членам Етичної ради, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, здійснюється Державною судовою адміністрацією України, а членам Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, – секретаріатом Вищої ради правосуддя, в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день виплати компенсації, на підставі письмової заяви члена Етичної ради до Державної судової адміністрації України або члена Конкурсної комісії до секретаріату Вищої ради правосуддя, складеної українською мовою.

Відповідно до пункту 232 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та пункту 51 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» порядок та граничні розміри компенсації витрат на проживання та переїзд членам Етичної ради та Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Щодо компенсації у 2021 році витрат на проживання та переїзд членам Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, слід зазначити таке.

Пунктом 3 проєкту постанови визначено, що вона набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня призначення першого складу Етичної ради та першого складу Конкурсної комісії, утвореної для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Водночас згідно із частиною дванадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), яка регулює питання бюджетних призначень та асигнувань, усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, тобто 31 грудня календарного року.

Оскільки перший склад Конкурсної комісії призначено 17 вересня 2021 року, компенсувати витрати за відпрацьований у 2021 році час членам Конкурсної комісії у 2022 році буде неможливо.

 

Щодо компенсації у 2022 році витрат на проживання та переїзд членам Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, необхідно зазначити таке.

У пункті 5 пояснювальної записки до проєкту постанови зазначено, що реалізація положень проєкту постанови не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України і здійснюватиметься у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на фінансування органів у системі правосуддя.

Вища рада правосуддя не погоджується із зазначеним, оскільки видатки для компенсації витрат членам Конкурсної комісії не передбачені Законом України від 2 грудня 2021 року № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (далі – Закон № 1928-IX).

Як зазначалося, Державна судова адміністрація України здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Етичної ради, а секретаріат Вищої ради правосуддя – організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії.

Частиною другою статті 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя є юридичною особою, видатки на її утримання визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.

Відповідно до додатка 3 до Закону № 1928-IX фінансування Державної судової адміністрації України здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету.

Разом із тим відповідно до додатка 3 до Закону № 1928-IX фінансування Вищої ради правосуддя, на відміну від Державної судової адміністрації України, здійснюється лише за рахунок загального фонду і не передбачає фінансування зі спеціального фонду державного бюджету.

Передбачені Законом № 1928-IX бюджетні призначення для Вищої ради правосуддя забезпечують потребу у поточних видатках (крім захищених статей видатків) лише на 52 відсотки і становлять 4 866,7 тис. грн, тому є недостатніми для компенсації витрат членам Конкурсної комісії.

Згідно із частинами першою, другою статті 23 Кодексу будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному Кодексом.

У період бюджетного планування на 2022 рік (лютий – липень 2021 року), що завершений у липні 2021 року складанням бюджетних запитів на 2022–2024 роки, у Вищої ради правосуддя були відсутні законодавчі підстави для включення до бюджетних призначень, що передбачалися у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», витрат, пов’язаних з діяльністю Конкурсної комісії, оскільки Закон України від 13 липня 2021 року № 1629-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» набрав чинності 5 серпня 2021 року, а також були відсутні порядок та граничні розміри компенсації витрат на проживання та переїзд членів Конкурсної комісії, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві.

Варто зазначити, що відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 116 Кодексу порушенням бюджетного законодавства визнається, зокрема, включення недостовірних даних до бюджетних запитів та визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників.

За вказані порушення відповідно до пункту 2 частини першої статті 117 Кодексу може застосовуватись такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами.

Крім того, звертаємо увагу, що наразі неможливо передбачити орієнтовний обсяг витрат на місяць роботи членів Конкурсної комісії, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, оскільки Конкурсна комісія не розпочала свою роботу та не затвердила документи, які регламентують її діяльність.

Наголошуємо, що видатки для компенсації витрат на проживання та переїзд членам Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, не передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», тому кошти на таку компенсацію у Вищої ради правосуддя відсутні.

З огляду на це в разі прийняття Урядом проєкту постанови для реалізації її положень необхідно внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

 

Щодо визначеної пунктом 5 Порядку граничної суми витрат з урахуванням суми бронювання на найм житлового приміщення за добу, що компенсується членам Етичної ради та Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, слід зазначити таке.

Відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 Податкового кодексу України суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену цим підпунктом.

З огляду на зазначене та враховуючи, що фінансування Державної судової адміністрації України та Вищої ради правосуддя здійснюється за рахунок Державного бюджету України, компенсація витрат з урахуванням суми бронювання на найм житлового приміщення за добу членам Етичної ради та Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, має здійснюватися в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами).

Врегулювання питань надання доступу до відкритих державних реєстрів членам Етичної ради та Конкурсної комісії, особам, уповноваженим Конкурсною комісією, та компенсації витрат на проживання і переїзд членам Етичної ради та Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві, необхідне для реалізації норм законів України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».

Процедура погодження заінтересованим органом проєкту акта Кабінету Міністрів України передбачена Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами), і полягає в погодженні заінтересованим органом проєкту акта без зауважень чи із зауваженнями або в непідтриманні проєкту акта.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтями 3, 27, 31, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

1. Погодити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про врегулювання деяких питань діяльності членів Етичної ради та Конкурсної комісії, утвореної для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» із зауваженнями.

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати відповідне доручення Міністерству фінансів України вирішити питання щодо забезпечення належного обсягу видатків для компенсації витрат на проживання та переїзд членам Конкурсної комісії, запропонованим міжнародними та іноземними організаціями, які постійно не проживають у місті Києві.

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                                           Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ