X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
25.03.2021
718/0/15-21
Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами

Відповідно до статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» у сумі 13 150 162,4 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 2 500 000,0 тис. грн за спеціальним фондом.

У додатку 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету у системі ДСА України.

Згідно з підпунктами 14, 15 пункту 9 Положення про  Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, Голова ДСА України  приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України, та приймає за погодженням із Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя.

25 березня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 2766/0/8-21 надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 24 березня 2021 року № 11-5812/21 про фінансове забезпечення судів із пропозиціями щодо перерозподілу видатків державного бюджету за кодом економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрізі судів згідно з додатком.

ДСА України звернулася з пропозиціями щодо перерозподілу бюджетних асигнувань у розрізі судів у сумі 79 087,2 тис. грн (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 68 496,0 тис. грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 10 591,2 тис. грн), що акумульовані ДСА України за рахунок зменшення бюджетних асигнувань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та територіальних управлінь ДСА України. Зазначені кошти пропонується розподілити між територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та судами, у яких на сьогодні найменший рівень забезпечення обов’язкових виплат працівникам апаратів судів.

На запит ДСА України від 16 січня 2021 року № 11-759/21 суди та територіальні управління ДСА України (щодо місцевих загальних судів) надали розрахунки річного фонду суддівських винагород та обов’язкових виплат працівникам апаратів судів, за результатами аналізу яких ДСА України виявила надлишок та дефіцит видатків на оплату праці в різних судах. Оскільки розподіл граничних обсягів видатків на оплату праці був здійснений під час формування додатка 7 до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у серпні 2020 року та не було враховано кадрові та інші зміни, які відбулися впродовж другого півріччя 2020 року, це зумовило невідповідність передбачених кошторисних призначень судів на оплату праці бюджетним асигнуванням на кінець 2020 року.

ДСА України повідомила, що згідно з реєстром змін № 67 від 19 березня 2021 року розподілу показників зведених кошторисів (за винятком надання кредитів з державного бюджету) на 2021 рік, затвердженим т. в. о. Голови ДСА України, зменшено бюджетні асигнування за загальним фондом державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» територіальним управлінням ДСА України в обсязі 30 287,2 тис. грн, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України – 30 500,0 тис. грн, Національній школі суддів України – 18 300,0 тис. гривень.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення рівномірного розподілу бюджетних коштів для виплати обов’язкових складових заробітної плати працівникам апаратів судів Вища рада правосуддя, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України,

 

вирішила:

 

1. Погодити перерозподіл бюджетних видатків державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» між територіальними управліннями Державної судової адміністрації України (щодо місцевих загальних судів) та судами за рахунок бюджетних асигнувань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 24 березня 2021 року № 11-5812/21.

2. Копію рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                                   В.І. Говоруха

 

 

Додаток до рішення Вищої ради правосуддя від 25 березня 2021 року № 718/0/15-21 "Пропозиції щодо збільшення (зменшення) видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"