X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
23.03.2021
670/0/15-21
Про відрядженні судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлова В.Г. до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлова Володимира Григоровича до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 26 листопада 2020 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 23 листопада 2020 року № 8-21281/20 про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Новозаводського районного суду міста Чернігова у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Новозаводському районному суді міста Чернігова визначено 12 (дванадцять) штатних посад суддів, фактично на посаді перебуває 5 (п’ять) суддів, тобто 7 (сім) посад суддів є вакантними.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя ухвалила рішення від 17 грудня 2020 року № 3532/0/15-20 про початок процедури відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова, у зв’язку із чим згідно з пунктом 2 розділу ІV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя 21 грудня 2020 року розміщено оголошення про початок процедури відрядження суддів до цього суду.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова протягом зазначеного строку із визначеним пунктом 6 розділу IV-1 Порядку пакетом документів звернувся суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлов В.Г.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Говоруху В.І., проаналізувавши інформацію, надану Державною судовою адміністрацією України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, головою Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, а також інформацію, наявну у Вищій раді правосуддя, встановила таке.

У Новозаводському районному суді міста Чернігова визначено 12 (дванадцять) штатних посад суддів, фактично обіймає посаду та здійснює правосуддя 5 (п’ять) суддів.

У провадженні Новозаводського районного суду міста Чернігова у 2019 році (9 повноважних суддів) перебувало 11019 справ та матеріалів, протягом цього періоду надійшли 10197 справ та матеріалів, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 1133 справи та матеріали.

У 2020 році в провадженні Новозаводського районного суду міста Чернігова (9 повноважних суддів) перебували 10472 справи та матеріали, протягом цього періоду надійшло 9625 справ та матеріалів, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 1069 справ та матеріалів, що свідчить про надмірний рівень судового навантаження суддів цього суду.

Згідно з інформацією, наданою Державною судовою адміністрацією України, середнє надходження справ і матеріалів одному повноважному судді по Україні у 2019 році становило 1105 справ та матеріалів, а у 2020 році – 900 справ та матеріалів.

Павлов Володимир Григорович, ____ року народження, Указом Президента України від 20 лютого 2010 року № 200/2010 призначений на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області, Указом Президента України від 13 лютого 2014 року № 75/2014 переведений у межах п’ятирічного строку на роботу на посаді судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, Указом Президента України від 2 листопада 2017 року № 348/2017 призначеий суддею Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області. Стаж роботи Павлова В.Г. на посаді судді становить понад 11 років.

У Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області визначено 11 (одинадцять) штатних посад суддів, фактично на сьогодні здійснюють правосуддя 6 (шість) суддів.

У провадженні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області (6 повноважних суддів) у 2019 році перебувало 6368 справ та матеріалів, протягом цього періоду надійшло 5850 справ та матеріалів, середнє надходження одному повноважному судді вказаного суду становило 975 справ та матеріалів.

Протягом 2020 року у провадженні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області (6 повноважних суддів) перебувало 5166 справ та матеріалів, протягом цього періоду надійшло 4585 справ та матеріалів, середнє надходження одному повноважному судді становило 764 справи та матеріали.

Зокрема, за повідомленням заступника голови Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганка М.О. від 22 грудня 2020 року, у провадженні судді Павлова В.Г. перебувало 13 кримінальних справ (справ, що перебувають у провадженні понад три місяці, – 1), 45 цивільних справ (понад три місяці – 1 справа). 

З інформації, наданої головою Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Ільченком О.І., вбачається, що судді зазначеного суду не заперечують щодо відрядження судді Павлова В.Г. для здійснення правосуддя до Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Крім того, з інформації, що надійшла з Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області, вбачається, що суддя Павлов В.Г. входить до складу 2 (двох) колегій суддів з розгляду кримінальних проваджень.

Також до заяви судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлова В.Г. про надання згоди на відрядження додано документи, в яких вказано, що його дружина та дочка проживають у місті Чернігові.

Враховуючи зазначені обставини, стаж роботи Павлова В.Г. на посаді судді, інформацію про стан здійснення ним правосуддя, а також те, що його відрядження суттєво не вплине на середній рівень навантаження та доступ до правосуддя у Прилуцькому міськрайонному суді Чернігівської області, натомість дасть змогу врегулювати навантаження у Новозаводському районному суді міста Чернігова, Вища рада правосуддя вважає за доцільне відрядити суддю Павлова В.Г. до Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Згідно з пунктом 1 розділу IV Порядку Державна судова адміністрація України листом від 5 січня 2021 року № 8-134/21 повідомила Вищу раду правосуддя, що при відрядженні суддів у межах однієї області відсутня необхідність здійснювати перерозподіл видатків на утримання судів.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відрядити суддю Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлова Володимира Григоровича до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя строком на один рік з 6 квітня 2021 року.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                       В.І. Говоруха

 

 

Члени Вищої ради правосуддя  

 

 

О.Є. Блажівська

О.В. Прудивус

С.М. Болотін

Т.С. Розваляєва

П.М. Гречківський

В.В. Саліхов

Н.С. Краснощокова

В.Г. Суховий

В.В. Матвійчук

Л.А. Швецова

І.Б. Плахтій

С.Б. Шелест