X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.04.2021
854/0/15-21
Про внесення змін до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи

Згідно із частинами шостою, сьомою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші  органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя.

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про комісії Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1332/0/15-17, у Вищій раді правосуддя створюються постійні комісії для реалізації повноважень тривалого характеру, а також тимчасові та спеціальні комісії для опрацювання окремих питань діяльності Ради. Вид комісії та предмет її діяльності визначаються рішенням Ради про її створення. Рішення про утворення / ліквідацію відповідної комісії, затвердження / зміну її персонального складу, обрання / звільнення голови комісії приймається Радою. Члени Ради можуть входити до складу кількох комісій.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18 (із змінами, внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя від 16 травня 2019 року № 1334/0/15-19, від 23 червня 2020 року № 1952/0/15-20) утворено Постійну комісію Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З метою затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, враховуючи кадрові зміни, які відбулися у складі Вищої ради правосуддя, виникла необхідність у внесенні змін до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,  Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

внести зміни до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                   О.В. Маловацький

 

 

 

 

 

Додаток 
до рішення Вищої ради правосуддя

від 10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18

(в редакції рішення Вищої ради правосуддя

від 15 квітня 2021 року № 854/0/15-21)

 

С К Л А Д

Постійної комісії Вищої ради правосуддя

з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

 

Голова Комісії –

ШВЕЦОВА Лариса Анатоліївна, член Вищої ради правосуддя, Секретар Третьої Дисциплінарної палати.

 

Члени Комісії:

 

 

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович, заступник Голови Вищої ради правосуддя;

 

БЛАЖІВСЬКА  Оксана Євгенівна, член Вищої ради правосуддя;

 

ГОВОРУХА Володимир Іванович, член Вищої ради правосуддя;

 

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна, член Вищої ради правосуддя;

 

ПАРХАЦЬКА Тетяна Миколаївна, заступник керівника секретаріату – начальник правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

РАДЧЕНКО Олександр Миколайович, начальник управління інформаційних технологій та захисту інформації секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

ДІДИК Яна Володимирівна, начальник управління документального забезпечення секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

ПРИГОДІЙ Оксана Юріївна, головний спеціаліст відділу статистично-аналітичної роботи секретаріату Вищої ради правосуддя.