X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.04.2021
853/0/15-21
Про затвердження Змін до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Відповідно до частини другої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія), яка утворюється відповідно до закону.

Згідно із частиною другою статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до складу Комісії входять:

два члени Вищої ради правосуддя, які не є суддями чи суддями у відставці;

два члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які не є суддями чи суддями у відставці;

два члени Ради суддів України;

три судді Верховного Суду.

Частинами третьою, четвертою зазначеної статті передбачено, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії на підставі та в межах пропозицій вказаних вище суб’єктів формування Комісії.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 13 червня 2017 року № 1550/0/15-17 затверджено персональний склад Комісії, до якого вносилися зміни.

Зокрема, 21 грудня 2017 року рішенням Вищої ради правосуддя № 4239/0/15-17 включено до персонального складу Комісії суддю Верховного Суду Сухового Валерія Григоровича.

9 березня 2021 року рішенням ХVIII чергового з’їзду суддів України суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Сухового Валерія Григоровича обрано членом Вищої ради правосуддя.

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до складу Комісії входять два члени Вищої ради правосуддя, які не є суддями чи суддями у відставці.

Член Комісії Суховий В.Г. залишається суддею Верховного Суду, однак не може входити до складу Комісії, оскільки набув статусу члена Вищої ради правосуддя.

За пропозицією Ради суддів України від 14 грудня 2017 року № 86 Вища рада правосуддя рішенням від 21 грудня 2017 року № 4239/0/15-17 включила суддю Господарського суду Харківської області Суярко Тетяну Дмитрівну до персонального складу Комісії.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 10 січня 2019 року № 68/0/15-19 внесено зміни до персонального складу Комісії, а саме змінено облікові дані члена Комісії Суярко Тетяни Дмитрівни в частині зміни прізвища Суярко на Гребенюк.

За пропозицією Ради суддів України від 2 серпня 2019 року № 45 Вища рада правосуддя рішенням від 8 серпня 2019 року № 2059/0/15-19 включила до персонального складу Комісії суддю Київського апеляційного суду Масенка Дениса Євгеновича.

Пунктом 6 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня  2017 року № 1172/0/15-17 (далі – Положення про Комісію), передбачено, що строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, якщо його повноваження не будуть припинені достроково.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Положення про Комісію повноваження члена Комісії припиняються достроково, зокрема у разі припинення повноважень члена Ради суддів України.

Рішенням ХVIII чергового з’їзду суддів України від 10–11 березня 2021 року обрано новий склад Ради суддів України.

Рада суддів України  9 квітня 2021 року рішенням № 6 делегувала для включення до персонального складу Комісії членів Ради суддів України: суддю Київського апеляційного суду Масенка Дениса Євгеновича та суддю Господарського суду Харківської області Гребенюк Тетяну Дмитрівну.

Члени Комісії, зазначені у пунктах 3, 4 частини другої статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», не можуть призначатися більше ніж на два строки поспіль. 

Абзацом третім пункту 6 Положення про Комісію передбачено, що в разі припинення повноважень члена Комісії відповідний суб’єкт призначення подає Вищій раді правосуддя пропозиції щодо внесення змін до персонального складу Комісії не пізніше ніж через місяць із дня закінчення (припинення) повноважень члена Комісії, на підставі чого Вища рада правосуддя ухвалює рішення про зміну у персональному складі Комісії.

Керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 29, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити Зміни до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що додаються.

 

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                     О.В. Маловацький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

15 квітня 2021 року №853/0/15-21

 

 

 

ЗМІНИ

до персонального складу Комісії з питань вищого корпусу

державної служби в системі правосуддя

 

 

1. Виключити з персонального складу Комісії:

 

ГРЕБЕНЮК

Тетяну Дмитрівну

– члена Ради суддів України, суддю Господарського суду Харківської області (делегована рішенням Ради суддів України від 14 грудня 2017 року  № 86) ;

МАСЕНКА

Дениса Євгеновича

– члена Ради суддів України, суддю Київського апеляційного суду (делегований рішенням Ради суддів України від 2 серпня 2019 року № 45);

СУХОВОГО

Валерія Григоровича

 

– суддю Верховного Суду.

 

2. Включити до персонального складу Комісії:

 

ГРЕБЕНЮК

Тетяну Дмитрівну

– члена Ради суддів України, суддю Господарського суду Харківської області (делегована рішенням Ради суддів України від 9 квітня 2021 року  № 6 );

МАСЕНКА

Дениса Євгеновича

– члена Ради суддів України, суддю Київського апеляційного суду (делегований рішенням Ради суддів України від 9 квітня 2021 року № 6).