X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.12.2020
3582/0/15-20
Про відмову у відрядженні судді Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевича В.В. до Стрийського міськрайонного суду Львівської області для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевича Валерія Володимировича до Стрийського міськрайонного суду Львівської області для здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 5 жовтня 2020 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України від 2 жовтня 2020 року № 8-18137/20 про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Стрийського міськрайонного суду Львівської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження у цьому суді.

За інформацією Державної судової адміністрації України, у Стрийського міськрайонного суду Львівської області визначено 11 (одинадцять) штатних посад суддів, 5 (п’ять) з яких є вакантними. Відрядження 2 (двох) суддів строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечити належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), Вищою радою правосуддя 20 жовтня 2020 року за № 2875/0/15-20 ухвалено рішення про початок процедури відрядження 2 (двох) суддів до Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження суддів, яким встановлено десятиденний строк (із дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-1 Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів. Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку 21 жовтня 2020 року розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження суддів до Стрийського міськрайонного суду Львівської області протягом зазначеного строку із визначеним пунктом 6 розділу IV-1 Порядку пакетом документів звернувся суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Розваляєву Т.С., дослідивши інформацію, надану Державною судовою адміністрацією України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, головою Дзержинського міського суду Донецької області, матеріали щодо згоди судді Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевича В.В., встановила таке.

Згідно з інформацією, наданою Державною судовою адміністрацією України, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді по Україні у 2019 році становило 1105 справ та матеріалів, а за дев’ять місяців 2020 року – 695 справ та матеріалів.

У Стрийському міськрайонному суді Львівської області визначено 11 (одинадцять) штатних посад суддів, фактично обіймає посаду та здійснює правосуддя 6 (шість) суддів.

У провадженні Стрийського міськрайонного суду Львівської області у 2019 році (6 повноважних суддів) перебувало 7406 справ та матеріалів, протягом цього періоду надійшло 6430 справ та матеріалів, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 1071,7 справ та матеріалів.

За дев’ять місяців 2020 року у провадженні Стрийського міськрайонного суду Львівської області (6 повноважних суддів) перебували 5932 справи та матеріали, протягом цього періоду надійшло 4969 справ та матеріалів, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 828 справ та матеріалів, що свідчить про надмірний рівень судового навантаження суддів цього суду.

Мигалевич Валерій Володимирович Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 призначений на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області строком на п’ять років. Стаж роботи Мигалевича В.В. на посаді судді становить 4 роки.

У Дзержинському міському суді Донецької області визначено 14 (чотирнадцять) штатних посад суддів, фактично обіймають посади 9 (дев’ять) суддів, із них правосуддя здійснюють 8 (вісім) суддів. У 2019 році здійснювали правосуддя 6 (шість) суддів. У провадженні суддів у 2019 році перебувало 9029 справ та матеріалів, середнє навантаження одного повноважного судді становило 1505 справ та матеріалів. За дев’ять місяців 2020 року в провадженні суддів перебувало 5786 справ та матеріалів, середнє навантаження одного повноважного судді становило 723 справи та матеріали.

За повідомленням голови Дзержинського міського суду Донецької області, у провадженні судді Мигалевича В.В. перебуває 4 кримінальні справи (з них понад три місяці – 4 справи), 91 цивільна справа (з них понад три місяці – 5 справ), 21 справа за категорією клопотання, скарги, заяви під час досудового провадження, 1 адміністративна справа. Суддя Мигалевич В.В. входить до складу трьох колегій суддів з розгляду судових справ, які розглядаються колегіально.

Голова Дзержинського міського суду Донецької області повідомив, що відрядження судді Мигалевича В.В. може вплинути на стан здійснення правосуддя у суді, враховуючи співвідношення штатної чисельності суддів та кількості суддів, що здійснюють правосуддя. Головою Дзержинського міського суду Донецької області також повідомлено, що восени 2021 року у шістьох суддів, у тому числі у судді Мигалевича В.В., закінчуються повноваження, а тому, враховуючи, що за два місяці до закінчення повноважень їм не будуть розподілятися справи, у суді залишиться лише один суддя, який буде здійснювати правосуддя та якому буде передано залишок усіх нерозглянутих справ, що будуть перебувати у провадженні суддів, у яких закінчаться повноваження.

У разі відрядження судді Мигалевича В.В. у Дзержинському міському суді Донецької області залишиться 7 (сім) суддів, які здійснюють правосуддя (половина від штатної чисельності), що збільшить рівень судового навантаження, який і на сьогодні перевищує середній рівень навантаження на одного повноважного суддю по Україні, та негативно вплине на доступ до правосуддя у цьому суді.

З огляду на наведене, враховуючи, що відрядження судді Мигалевича В.В. збільшить рівень судового навантаження та негативно вплине на доступ до правосуддя у Дзержинському міському суді Донецької області, Вища рада правосуддя дійшла висновку про відмову у відрядженні судді Мигалевича В.В. до Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відмовити у відрядженні судді Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевича Валерія Володимировича до Стрийського міськрайонного суду Львівської області для здійснення правосуддя.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                    А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя                                    І.А. Артеменко

 

                                                                                            В.І. Говоруха

 

                                                                                           П.М. Гречківський

 

                                                                                           В.К. Грищук

 

                                                                                          Л.Б. Іванова

 

                                                                                          Н.С. Краснощокова

 

                                                                                         О.В. Маловацький

 

                                                                                         В.В. Матвійчук

 

                                                                                        О.В. Прудивус

 

                                                                                         Т.С. Розваляєва

 

                                                                                         М.П. Худик

 

                                                                                        В.В. Шапран

 

                                                                                       Л.А. Швецова

 

                                                                                       С.Б. Шелест