X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
20.04.2021
879/0/15-21
Про зміну рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 298/1дп/15-21 «Про притягнення судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М. до дисциплінарної відповідальності»

Вища рада правосуддя, розглянувши скаргу судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової Світлани Мирославівни на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого  2021 року № 298/1дп/15-21 про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 19 лютого 2021 року (вх. № 869/0/6-21) надійшла скарга судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М. на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 298/1дп/15-21 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 19 лютого 2021 року вказана скарга передана члену Вищої ради правосуддя Гречківському П.М. для проведення перевірки.

Скарга судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М. подана з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

Суддя Мартьянова С.М., Приватне підприємство «ЯКЮ» (далі – ПП «ЯКЮ») повідомлені про дату, час і місце засідання Вищої ради правосуддя в установленому законом порядку, у тому числі шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення реалізації прав учасників дисциплінарної справи скаржнику, судді запропоновано взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції та подати відповідні клопотання.

14 квітня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання  ПП «ЯКЮ» про відкладення розгляду скарги.

У засіданні Вищої ради правосуддя взяла участь у режимі відеоконференції суддя Мартьянова С.М., яка підтримала свою скаргу на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого  2021 року № 298/1дп/15-21.

Вища рада правосуддя, дослідивши скаргу судді, матеріали дисциплінарної справи, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Гречківського П.М., суддю Мартьянову С.М., встановила таке.

До Вищої ради правосуддя 1 вересня 2020 року за вх. №№ 567/1/13-20, 567/2/13-20 надійшли дисциплінарні скарги Приватного підприємства «ЯКЮ» (далі – ПП «ЯКЮ»), подані адвокатом Василюком І.М., на дії судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М. під час здійснення правосуддя у справі № 465/4207/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Централ Плейнс Груп Україна» (далі – ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна») про забезпечення позову до пред’явлення позову.

У дисциплінарних скаргах адвокат Василюк І.М. вказав, що 20 липня  2020 року суддя Мартьянова С.М. постановила незаконну ухвалу, якою безпідставно забезпечила позов до його пред’явлення шляхом накладення арешту на рухоме майно. Крім того, зауважив, що зазначена ухвала постановлена з порушенням правил юрисдикції, оскільки спір, з яким ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» мало намір звернутися до суду, виник із приводу аграрних розписок, що видавались одними юридичними особами іншій, а тому заява про забезпечення такого позову мала розглядатися господарським судом.

У зв’язку з викладеним у скаргах висловлено прохання притягнути суддю Мартьянову С.М. до дисциплінарної відповідальності.

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 30 жовтня 2020 року № 2996/1дп/15-20 за вказаними скаргами відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М.

Відкриваючи дисциплінарну справу, Перша Дисциплінарна палата зазначила, що викладені у скаргах ПП «ЯКЮ» відомості та встановлені під час попередньої перевірки скарги обставини можуть свідчити про наявність у діях судді Мартьянової С.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого

 

підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції).

Рішенням Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 298/1дп/15-21 притягнуто до дисциплінарної відповідальності суддю Франківського районного суду міста Львова Мартьянову С.М. та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді  догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Відповідно до оскаржуваного рішення суддя Мартьянова С.М. прийняла до провадження та розглянула заяву ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» про забезпечення позову до подання позову з порушенням правил юрисдикції.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням Дисциплінарної палати, суддя Мартьянова С.М. оскаржила його до Вищої ради правосуддя.

У скарзі суддя Мартьянова С.М. зазначила, що під час розгляду дисциплінарної справи Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя помилково не врахувала її доводів по суті скарги, не взяла до уваги, що в її діях відсутній склад дисциплінарного проступку, та, визначаючи вид дисциплінарного стягнення, не дотрималася принципу пропорційності.

Вказала, що, вирішуючи питання про забезпечення позову у справі  № 465/4207/20, виходила із власного суддівського розсуду та власної правової позиції з урахуванням положень процесуального законодавства, що призвело до помилкового застосування норм ЦПК України, натомість умислу чи грубої недбалості в її діях не було.

Суддя Мартьянова С.М. звернула увагу на те, що під час вирішення питання про забезпечення позову в неї не було можливості безпомилково визначити обґрунтованість накладення арешту, предмет та суб’єктний склад майбутнього позову, оскільки його ще не було подано. У зв’язку з викладеним вимушена була вирішувати заяву на підставі наявних матеріалів та з урахуванням значних часових обмежень, оскільки наступного дня після надходження заяви про забезпечення позову до суду ухвала втратила б юридичну силу з огляду на умови оспорюваних аграрних розписок.

Також зауважила, що, розглядаючи заяву про забезпечення позову до його пред’явлення, дослідила умови договорів підряду, укладених між ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Герман-Агро» (далі – ТОВ «Герман-Агро»), Товариством з обмеженою відповідальністю «Нива-Один» (далі – ТОВ «Нива-Один»); порядок, підстави та час виникнення права власності на предмет договорів у його сторін; взаємозв’язок цих договорів із предметом аграрних розписок; строк виконання за вказаними договорами; можливість реального виконання рішення суду за майбутнім спором у випадку задоволення позовних вимог;

 

 

обставини, що можуть утруднити або зробити неможливим виконання такого рішення суду.

Разом із цим суддя Мартьянова С.М. зазначила, що в ухвалі про забезпечення позову надала оцінку доводам ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна», що за умовами договорів підряду збір врожаю картоплі запланований на вересень-жовтень 2020 року, тоді як за умовами аграрних розписок уже з 21 липня 2020 року у ПП «ЯКЮ» фактично виникає право на звернення за вчиненням нотаріального напису та оформлення права власності на цей врожай. У зв’язку з викладеним могло бути порушеним право власності ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» на врожай картоплі, яке виникло в цього товариства на підставі договорів підряду.

Водночас суддя Мартьянова С.М. вказала, що, постановляючи ухвалу про забезпечення позову до його пред’явлення, виходила з того, що сторонами основного зобов’язання є юридичні особи ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» та ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива-Один», однак на підставі поданих до суду документів вважала, що оскільки одним із відповідачів у цій справі буде фізична особа ОСОБА1 як поручитель за зобов’язаннями двох інших відповідачів, майбутній спір буде підсудний Франківському районному суду міста Львова. Також вважала, що майбутній спір має розглядатися у порядку цивільного судочинства, оскільки його предметом є захист права власності на майно, яке виникло на підставі договорів підряду і поруки.

Таким чином, суддя Мартьянова С.М. вважала, що нею не допущено істотних порушень норм процесуального права, у цьому випадку мала місце добросовісна суддівська помилка, що не може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді. Натомість Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя фактично дала оцінку обґрунтованості ухвали про забезпечення позову, а не її діям.

З огляду на викладене суддя Мартьянова С.М. просила скасувати рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 298/1дп/15-21 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з відсутністю в її діях складу дисциплінарного проступку.

Під час розгляду дисциплінарної справи стосовно судді  Мартьянової С.М. Дисциплінарною палатою встановлено такі обставини.

26 лютого 2020 року ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» (виконавець) та ТОВ «Герман-Агро» (замовник) уклали договір підряду № 3/2020 про виконання робіт з обробітку землі.

26 лютого 2020 року між ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» (виконавець) та ТОВ «Нива-Один» (замовник) укладено договір підряду  № 4/2020 про виконання робіт з обробітку землі.

Відповідно до пунктів 1.1 вказаних договорів виконавець зобов’язується за завданням замовників виконувати роботи з обробітку землі в обсязі повного сільськогосподарського циклу з вирощування картоплі, а саме: обробіток

 

ґрунту (дискування, внесення міндобрив, оранка, боронування), передпосівний обробіток ґрунту та сівба (внесення гербіцидів, передпосівна культивація, сівба), догляд за посівами, збирання врожаю та транспортування

зібраного врожаю до місця зберігання, а замовники зобов’язуються прийняти та оплатити виконані виконавцем роботи.

Згідно з пунктами 1.7 договорів сторони також домовились, що до моменту підписання сторонами акта виконаних робіт право власності на результат робіт (урожай картоплі, в тому числі картопля на будь-якій стадії вегетації, ще не зібрана з поля виконавцем) залишається за виконавцем.

При цьому пунктами 3.3 договорів передбачено, що факт виконання робіт належної якості та в повному обсязі, а також їх прийняття замовниками фіксується в акті виконаних робіт, що складається та підписується сторонами протягом 10 календарних днів з моменту фактичного завершення робіт.

Зі змісту пунктів 4.2 договорів вбачається, що саме з моменту підписання акта приймання-передачі товару сторонами у замовників виникає право власності на товар.

19 червня 2020 року ТОВ «Герман-Агро» та ТОВ «Нива Один» видали аграрні розписки № 4755, № 4757.

На підставі цих аграрних розписок до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №№ 27879629, 27879637 внесено записи щодо обтяження майбутнього врожаю картоплі на земельних ділянках у межах Кам’янка-Бузького району Львівської області, щодо яких укладались договори підряду із ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна».

Боржниками за вказаними аграрними розписками визначено  ТОВ «Герман-Агро» та ТОВ «Нива Один», а обтяжувачем – ПП «ЯКЮ».

Строк виконання зобов’язань за аграрними розписками – 20 липня  2020 року.

8 липня 2020 року між ОСОБА1 (поручитель) і ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» (кредитор) укладено договір поруки № 1, відповідно до  пункту 1.1 якого поручитель поручається перед кредитором за виконання усіх зобов’язань боржника (за основною угодою) у повному обсязі як солідарний боржник. Умовами договору поруки визначено, що основна угода – це договір підряду від 26 лютого 2020 року № 3/2020 на виконання робіт з обробітку землі, укладений між ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» та ТОВ «Герман-Агро».

Аналогічний правочин укладено і для забезпечення виконання зобов’язань боржника за договором підряду від 26 лютого 2020 року № 4/2020 на виконання робіт з обробітку землі, укладеним між ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» та ТОВ «Нива-Один».

20 липня 2020 року ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» звернулося до Франківського районного суду міста Львова із заявою про забезпечення позову до пред’явлення позову до суду.

 

 

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 липня 2020 року заяву про забезпечення позову (справа № 465/4207/20) передано судді Мартьяновій С.М.

Ухвалою Франківського районного суду міста Львова від 20 липня  2020 року (суддя Мартьянова С.М.) задоволено заяву ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» про забезпечення позову.

Шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна накладено арешт на рухоме майно, а саме майбутній врожай картоплі на земельних ділянках у межах Кам’янка-Бузького району Львівської області з кадастровими номерами згідно з переліком, наведеним в ухвалі суду.

Заборонено ПП «ЯКЮ», а також іншим третім особам вчиняти дії, спрямовані на приховування, відчуження, знищення, передання в заставу, звернення стягнення, обтяження в інший спосіб чи передання на інших підставах рухомого майна, яке є предметом застави аграрних розписок №№ 4755, 4757 від 19 червня 2020 року, що розташоване на земельних ділянках, зокрема, але не виключно, у межах Кам’янка-Бузького району Львівської області з кадастровими номерами згідно з переліком, наведеним в ухвалі суду.

Як вбачалося з вимог заяви про забезпечення позову до пред’явлення позовної заяви, ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» мало намір звернутися з позовом до ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива Один», ОСОБА1, ПП «ЯКЮ» про визнання недійсними аграрних розписок.

Із матеріалів справи встановлено, що ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива Один» (боржники) видали аграрні розписки ПП «ЯКЮ» (кредитор).

Заявник (ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна») вважав, що його права порушені, оскільки він є власником урожаю картоплі на підставі договорів підряду, укладених з ТОВ «Герман Агро», ТОВ «Нива Один».

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ухвалою Франківського районного суду міста Львова від 11 серпня 2020 року (суддя Мартьянова С.М.) відкрито провадження у справі № 465/4580/20 за позовом ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» до ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива Один», ОСОБА1, ПП «ЯКЮ» про визнання недійсними аграрних розписок.

Постановою Львівського апеляційного суду від 7 вересня 2020 року апеляційну скаргу представника ПП «ЯКЮ» – адвоката Василюка І.М. задоволено.

Ухвалу Франківського районного суду міста Львова від 20 липня 2020 року скасовано.

Відмовлено ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» у задоволенні заяви про забезпечення позову до пред’явлення позову.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що заявник – ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» має намір звернутися до суду з позовом про визнання недійсними аграрних розписок, саме ці розписки є предметом спору і саме сторони цих розписок набудуть статусу позивача і відповідачів у справі. Задовольняючи заяву, суд першої інстанції належним чином не з’ясував, чи підсудна заява Франківському районному суду міста Львова, враховуючи місцезнаходження відповідачів, а також те, чи буде майбутній спір належати до цивільної юрисдикції, зважаючи на суб’єктний склад сторін, предмет та підстави позову.

Стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до приписів частини першої статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

Судова юрисдикція – це компетенція спеціально уповноважених органів судової влади здійснювати правосуддя у формі встановленого законом виду судочинства щодо визначеного кола правовідносин.

Частиною першою статті 19 ЦПК України встановлено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім випадків, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий спір вирішується за правилами іншого судочинства, а, по-друге, спеціальний суб’єктний склад цього спору, в якому однією зі сторін є, як правило, фізична особа. Отже, у порядку цивільного судочинства за загальним правилом можна розглядати будь-які справи, в яких, зазвичай, хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 12 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи – підприємці.

З аналізу наведеної вище норми вбачається, що законодавець відніс до юрисдикції господарських судів справи: у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем; у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи – підприємці.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про аграрні розписки» аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Боржник за аграрною розпискою – особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах; кредитор за аграрною розпискою – фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом.

Як встановлено Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, предметом позову, який ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» мало намір пред’явити після звернення до суду із заявою про забезпечення позову, є визнання недійсними аграрних розписок, які ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива Один» видали ПП «ЯКЮ».

Таким чином, майбутній позов, з яким ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» мало намір звернутися до суду, стосується правочину в господарській діяльності, сторонами якого є юридичні особи, а тому відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 ГПК України його вирішення належить до компетенції господарського суду.

Таким чином, Дисциплінарна палата обґрунтовано встановила, що суддя Мартьянова С.М., забезпечивши позов ТОВ «Централ Плейнс Груп Україна» до його пред’явлення, порушила правила щодо юрисдикції.

Відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав умисного або внаслідок недбалості істотного порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що призвело до порушення правил щодо юрисдикції.

Зважаючи на викладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що суддя Мартьянова С.М. вчинила дисциплінарний проступок, наслідком чого є притягнення до дисциплінарної відповідальності на підставі зазначеної норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

При цьому Дисциплінарна палата, врахувавши всі обставини, встановлені під час розгляду дисциплінарної справи, а також мотиви, з яких виходив суд під час прийняття до розгляду заяви про забезпечення позову до подання позову, дійшла висновку, що допущені порушення не є простою суддівською помилкою. Оскільки під час розгляду дисциплінарної справи не встановлено обставин, які свідчили б, що зазначені порушення суддею Мартьяновою С.М. вчинені умисно, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради

правосуддя дійшла висновку, що істотне порушення закону суддя допустила внаслідок недбалості.

З огляду на встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини, норми процесуального законодавства щодо судової юрисдикції, доводи та мотиви скарги судді Мартьянової С.М. Вища рада правосуддя вважає висновки Дисциплінарної палати про наявність у діях вказаної судді складу дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», обґрунтованими.

Доводи, викладені у скарзі судді Мартьянової С.М., не спростовують правильність зазначених висновків. Зокрема, не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного рішення Дисциплінарної палати доводи судді Мартьянової С.М. про те, що допущені нею порушення є добросовісною суддівською помилкою, з огляду на таке.

На добросовісність суддівської помилки може вказувати те, що суддя діяла сумлінно, з належним ставленням до своїх обов’язків встановила фактичні обставини, які підлягають правовій оцінці, оцінила докази та тлумачила закон, але припустилася помилки, яка не була настільки очевидною й однозначною.

В ухвалі від 20 липня 2020 року про забезпечення позову суддя Мартьянова С.М. встановила, що предметом спору є немайнові вимоги, а саме визнання недійсними аграрних розписок, виданих юридичними особами  ТОВ «Герман-Агро», ТОВ «Нива Один» іншій юридичній особі – ПП «ЯКЮ».

Як зазначалося вище, пунктом 1 частини першої статті 12 ГПК України, зокрема, передбачено, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, сторонами якого є юридичні особи.

З огляду на чітке законодавче визначення щодо поширення юрисдикції господарського суду на справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, сторонами якого є юридичні особи, допущена суддею Мартьяновою С.М. помилка є очевидною та однозначною.

Мартьянова Світлана Мирославівна рішенням Львівської обласної ради від 15 березня 1989 року обрана народним суддею Радянського (нині – Франківський) районного суду міста Львова, Постановою Верховної Ради України від 18 березня 1999 року № 511-XIV обрана суддею безстроково.

Із 7 квітня 2020 року суддя Мартьянова С.М. виконує обов’язки голови Франківського районного суду міста Львова як суддя, яка має найбільший стаж роботи на посаді судді.

 

Згідно із характеристикою, наданою головою Львівського апеляційного суду, суддя Мартьянова С.М. за час роботи на посаді судді Франківського районного суду міста Львова зарекомендувала себе як високопрофесійний і вимогливий суддя, відповідальна, її вимогливість розумна та обґрунтована. Суддя уміло організовує судовий процес, що сприяє прийняттю якісного процесуального рішення, постійно стежить за передовим національним та міжнародним досвідом у сфері судочинства, ініціює нововведення, має повагу та авторитет серед суддів, підлеглих і громадян.

За даними офіційних вебсайтів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Мартьянова С.М. до дисциплінарної відповідальності не притягувалася.

Визначаючи вид стягнення, що мав бути застосований до судді Мартьянової С.М., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала зазначене, однак непропорційно застосувала до судді дисциплінарне стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Враховуючи позитивну характеристику судді, відсутність у її діях умислу чи грубої недбалості, відсутність негативних наслідків допущених порушень, а також те, що вона не притягувалася до дисциплінарної відповідальності, до судді Мартьянової С.М. має бути застосований менш суворий вид дисциплінарного стягнення – попередження. Саме такий вид стягнення буде достатнім і пропорційним характеру вчиненого суддею дисциплінарного проступку і відповідатиме вимогам статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Пунктом 4 частини десятої статті 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати Вища рада правосуддя має право змінити рішення Дисциплінарної палати, застосувавши інший вид дисциплінарного стягнення.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтею 111 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 13.9–13.11 Регламенту Вищої ради правосуддя, Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1) змінити рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 298/1дп/15-21 «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової С.М.»;

 

2) застосувати до судді Франківського районного суду міста Львова Мартьянової Світлани Мирославівни дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

 

Головуючий на засіданні

Вищої ради правосуддя                                           Л.Б. Іванова

 

Члени Вищої ради правосуддя                               О.Є. Блажівська

 

                                                                                     С.М. Болотін

 

                                                                                     В.І. Говоруха

 

                                                                                     П.М. Гречківський

 

                                                                                      В.В. Матвійчук

 

                                                                                       І.Б. Плахтій

 

                                                                                      О.В. Прудивус

 

                                                                                      В.В. Саліхов

 

                                                                                      В.Г. Суховий

 

                                                                                      Л.А. Швецова

 

                                                                                      С.Б. Шелест