X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
02.08.2021
1732/2дп/15-21
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Ю.А.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Прудивуса О.В., членів Блажівської О.Є., Грищука В.К., Саліхова В.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Болотіна С.М. за результатами попередньої перевірки звернення Служби безпеки України стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Юлії Анатоліївни,

 

встановила:

 

23 липня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення Служби безпеки України (далі – СБУ) стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Ю.А.

У зверненні зазначено, що 4 липня 2021 року під час перетину суддею Переясловською Ю.А. та її чоловіком Донцем О.Є. на приватному транспортному засобі марки «Suzuki Grand Vitara», д. р. н. НОМЕР, державного кордону України в КПВВ «Каланчак», що на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим (далі – АР Крим), співробітниками ВМО № 2 митного поста «Крим» під час проведення митного огляду (переогляду) особистих речей, поклажі та багажу у її чоловіка було виявлено паспорт громадянина Російської Федерації, який він під час переміщення через митний кордон України намагався приховати в своєму багажі «з подвійним дном».

Під час огляду вказаного російського паспорта було з’ясовано, що паспорт громадянина Російської Федерації виданий 24 жовтня 2019 року на ім’я громадянки Переясловської Ю.А., уродженки міста Красноармійська Донецької області, зареєстрованої відділом з питань міграції ВМВС Росії в Гагарінському районі УМВС Росії в місті Севастополі.

За результатами митного огляду (переогляду) головним державним інспектором ВМО № 2 митного поста «Крим» у присутності судді Переясловської Ю.А. та її чоловіка було складено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу.

Таким чином, на думку СБУ, Переясловська Ю.А., не будучи у встановленому законом порядку звільнена з посади судді України або позбавлена громадянства України, умисно, з корисливих мотивів, подала до державного органу на тимчасово окупованій території АР Крим документи щодо набуття та отримання нею громадянства (підданства) Російської Федерації, що може свідчити про вчинення нею дисциплінарного проступку.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 23 липня 2021 року зазначену скаргу передано для здійснення попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Болотіну С.М.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Згідно із частиною третьою статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарне провадження включає, зокрема, попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті.

На підставі частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Болотіна С.М., вивчивши його висновок та матеріали попередньої перевірки, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Ю.А. з огляду на таке.

Під час попередньої перевірки встановлено, що Указом Президента України від 26 вересня 2016 року № 410/2016 Переясловську Ю.А. призначено на посаду судді Селидівського міського суду Донецької області строком на п’ять років.

З наданих до матеріалів звернення СБУ документів вбачається, що Переясловська Ю.А. набула громадянство Російської Федерації, що підтверджується копією паспорта громадянина Російської Федерації серії НОМЕР, виданого 24 жовтня 2019 року відділом з питань міграції ВМВС Росії в Гагарінському районі УМВС Росії в місті Севастополі.

У засобах масової інформації (публікація «В української судді знайшли паспорт РФ та нову квартиру в окупованому Криму» за покликанням «https://ua.news/ua/v-ukraynskoj-sudy-nashly-pasport-rf-y-novuyu-kvartyru... «В судді на Донечинні виявили громадянство РФ та квартиру у Севастополі» за покликанням: https://novynarnia.com/2021/07/23/suddia-pereyaslovska/, «У судьи Донецкой области нашелся паспорт РФ и недвижимость в Севастополе» за покликанням: https://ghall.com.ua/2021/07/22/u-sudi-donetskoj-oblasti-nashli-pasport-...) було поширено відомості щодо подвійного громадянства Переясловської Ю.А. та, зокрема щодо тривалого (понад 2 роки) перебування судді на території тимчасово окупованої АР Крим.

Статтею 4 Конституції України визначено, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про громадянство України» (у редакції, чинній на час набуття Переясловською Ю.А. громадянства Російської Федерації) однією з підстав втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 126 Конституції України повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

Під час попередньої перевірки не встановлено обставин, які б свідчили, що Переясловська Ю.А. зверталась у встановленому Законом України «Про громадянство України» порядку до уповноважених органів з питань втрати нею громадянства України у зв’язку з добровільним набуттям громадянства Російської Федерації. Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя також не встановлено, що Переясловська Ю.А. припинила громадянство Російської Федерації.

Натомість з Єдиного державного реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua/) вбачається, що з 24 жовтня 2019 року по цей час Переясловська Ю.А., обіймаючи посаду судді Селидівського міського суду Донецької області, ухвалила понад 1750 судових рішень іменем України, перебуваючи у подвійному громадянстві.

Відповідно до статті 127 Конституції України на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Згідно із частиною першою статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

Відповідно до частин шостої, сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя повинен додержуватися присяги. Суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства, дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

За змістом статті 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя».

Пунктом 33 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» визначено, що судді повинні поводитися бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в їх особистому житті, бути відповідальними за свою поведінку згідно з вимогами загальноприйнятих норм.

Відповідно до пункту 8 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, повноваження, що надані суддям, тісно пов’язані із цінностями правосуддя, справедливості та свободи. Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до здійснення правосуддя.

Отже, у висновках щодо стандартів поведінки Консультативна рада європейських суддів зазначає, зокрема, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки й утримуватися від будь-якої політичної діяльності, що може підірвати їхню незалежність та зашкодити їхній неупередженості.

Відповідно до пунктів 3.1, 3.2 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2016 року суддя повинен дбати про те, щоб його поведінка була бездоганною з точки зору стороннього спостерігача, щоб дії і поведінка були спрямовані на підтримання впевненості громадськості у чесності і непідкупності судових органів.

Положення міжнародних документів та законодавства України визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Аналіз вказаних приписів міжнародних документів та законодавства України також свідчить, що дотримання етичних норм, високих стандартів поведінки, не допускаючи прояву некоректної поведінки під час будь-якої діяльності, пов’язаної з посадою судді, є невід’ємною частиною діяльності судді незалежно від настання чи ненастання негативних наслідків такої поведінки.

Суддя повинен усвідомлювати, що дії, спрямовані на приниження інших осіб, не можуть вважатися бездоганними, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини. На переконання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, наявність у судді подвійного громадянства, що є прямим порушенням головних конституційних принципів і засад держави, неминуче підриває авторитет правосуддя та ставить під сумнів додержання в Україні верховенства права.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя також зауважує, що факт наявності у судді Переясловської Ю.А. подвійного громадянства, який був висвітлений у засобах масової інформації, беззаперечно призводить до зниження рівня довіри громадян до судової влади та дискредитації судової системи в цілому.

Встановлені під час попередньої перевірки обставини, на думку дисциплінарного органу, свідчать про неналежну поведінку судді Переясловської Ю.А., а також дають підстави вважати, що вказаною суддею вчинено дії, які порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.

Така поведінка судді Переясловської Ю.А., на думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, є триваючою та може свідчити про вчинення нею дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме – допущення суддею поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях дотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя також вважає, що такі дії судді Переясловської Ю.А. також можуть свідчити про вчинення нею істотного дисциплінарного проступку або грубе нехтування обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, що передбачено пунктом 1 частини дев’ятої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та яким може бути визнаний факт допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя у питаннях дотримання етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

З огляду на викладене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що слід відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Ю.А.

При цьому Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено передбачених частиною першою статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно вказаного судді.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Селидівського міського суду Донецької області Переясловської Юлії Анатоліївни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                                              О.В. Прудивус

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                                О.Є. Блажівська

                                                                                                                         В.К. Грищук

                                                                                                                         В.В. Саліхов