X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
02.07.2019
1767/0/15-19
Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М.

Вища рада правосуддя, розглянувши висновок члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К. за результатами перевірки повідомлення судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової Марини Михайлівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 11 березня 2019 року за вх. № 1187/0/6-19 надійшло повідомлення судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М. про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 11 березня 2019 року вказане повідомлення передано члену Вищої ради правосуддя Гусаку М.Б. для розгляду.

У зв’язку з припиненням повноважень члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б. повідомлення судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М. про втручання в її діяльність перерозподілено та відповідно до протоколу повторного визначення члена Вищої ради правосуддя від 8 травня 2019 року передано члену Вищої ради правосуддя Грищуку В.К. для здійснення перевірки.

За результатами перевірки зазначених матеріалів член Вищої ради правосуддя Грищук В.К. дійшов висновку про наявність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Дослідивши матеріали перевірки та заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К., Вища рада правосуддя дійшла такого висновку.

У повідомленні судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М. зазначено, що 4 березня 2019 року близько 8 години ранку у робочому кабінеті на столі суддя виявила слід від взуття, залишений невідомою особою. Працівники суду, які мали доступ до кабінету, в тому числі прибиральниця та робітник з обслуговування приміщень, заперечили факт перебування у кабінеті судді за її відсутності та залишення цього сліду.

У зв’язку із наведеними обставинами суддя Старікова М.М. на підставі частини четвертої статті 48 та пункту 9 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повідомила Вищу раду правосуддя та Генеральну прокуратуру України про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Як вбачається з матеріалів, зібраних членом Вищої ради правосуддя Грищуком В.К., на його запит від 11 травня 2019 року щодо надання інформації про заходи реагування, вжиті за повідомленням судді Старікової М.М., Генеральна прокуратура України листом від 23 травня 2019 року (вих. № 04/2/3-р-19) поінформувала, що адресоване Генеральній прокуратурі України повідомлення судді Старікової М.М. 20 березня 2019 року скеровано до прокуратури Луганської області для розгляду.

Крім того, з прокуратури Луганської області надійшов лист від 6 червня 2019 року (вих. № 04/2/2-73-19), в якому зазначено, що слідчий відділ Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 4 березня 2019 року, розпочатому за фактом можливого втручання невстановленої особи у діяльність судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лисичанської місцевої прокуратури.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час здійснення досудового розслідування суддю Старікову М.М. визнано потерпілою та допитано, проведено огляд місця події, допитано 9 свідків про обставини вчиненого кримінального правопорушення, здійснено тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження, проведено трасологічну та судову дактилоскопічну експертизи.

На цей час досудове розслідування у кримінальному проваджені триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Стан досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі керівництва прокуратури Луганської області.

Відповідно до пунктів 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

За змістом статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом тільки на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

Незалежність суддів гарантується статтями 126, 129 Конституції України, якими встановлено, що судді, здійснюючи правосуддя, є незалежними та керуються верховенством права.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

Як роз’яснено у пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади», втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення. При цьому не має значення, за допомогою яких засобів, на якій стадії процесу та в діяльність суду якої інстанції здійснюється втручання.

Статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду.

При цьому на підставі частини третьої статті 74 зазначеного Закону у разі необхідності здійснення довготривалих заходів Вища рада правосуддя має право у поданні вимагати від відповідного органу чи посадової особи щомісяця інформувати Вищу раду правосуддя про вжиті заходи та досягнуті результати.

Приписами частини першої статті 8 та пункту 2 частини першої статті 9 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що Генеральна прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а Генеральний прокурор організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій.

Під час перевірки встановлено, що слідчий відділ Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 4 березня 2019 року, розпочатому за фактом можливого втручання невстановленої особи у діяльність судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової М.М., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 КК України.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звернутися до Генеральної прокуратури України щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 4 березня 2019 року за фактом можливого втручання невстановленої особи у діяльність судді Лисичанського міського суду Луганської області Старікової Марини Михайлівни за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                                                                       В.І. Говоруха