X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
12.05.2021
997/3дп/15-21
Про притягнення судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. до дисциплінарної відповідальності

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Говорухи В.І., Гречківського П.М., Матвійчука В.В., заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Іванову Л.Б., розглянувши в режимі відеоконференції об’єднану дисциплінарну справу, відкриту за скаргами Маселка Романа Анатолійовича та Головенського Віталія Олександровича стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик Світлани Іванівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 7 вересня 2020 року за вхідними №№ М-4943/0/7-20, М-4943/1/7-20 надійшли скарги Маселка Р.А. стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І.

Скаржник зазначив, що за результатами аналізу інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) він виявив 448 випадків закриття суддею справ за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності та виокремив із них 46 справ, у яких, на його переконання, суддя Смик С.І. протиправно затягнула розгляд адміністративних матеріалів, чим сприяла уникненню правопорушниками передбаченої законом відповідальності (справи №№ 757/7948/18-п, 757/36701/18-п, 757/51778/18-п, 757/51748/18-п, 757/49469/18-п, 757/16250/18-п, 757/16235/18-п, 757/16483/18-п, 757/57545/18-п, 757/56130/18, 757/53581/18-п, 757/1194/18-п, 757/51913/18-п, 757/33624/18-п, 757/51845/18-п, 757/733/19-п, 757/51793/18-п, 757/737/19-п, 757/727/19-п, 757/11373/19-п, 757/8464/19-п, 757/7302/19-п, 757/7301/19-п, 757/1448/18-п, 757/8304/19-п, 757/33693/18-п, 757/736/19-п, 757/26139/19-п, 757/27452/19-п, 757/26164/19-п, 757/1321/18-п, 757/778/19-п, 757/30327/18-п, 757/666/18-п, 757/53589/18-п, 757/28894/18-п, 757/44281/19-п, 757/48385/19-п, 757/30321/18-п, 757/48390/19-п, 757/53613/19-п, 757/53686/19-п, 757/49467/18-п, 757/1413/18-п, 757/671/18-п, 757/659/18-п).

 На підставі протоколів автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя та передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 7 вересня 2020 року скарги передано члену Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Івановій Л.Б. для попередньої перевірки.

Ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 листопада 2020 року № 3015/3дп/15-20 стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. відкрито дисциплінарну справу у зв’язку з наявністю в її діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Розгляд дисциплінарної справи було призначено на 3 лютого 2021 року.

27 січня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист за підписом голови Печерського районного суду міста Києва Козлова Р.Ю. від 25 січня 2021 року № 311/21, в якому повідомлено про неможливість вручення повідомлення судді цього суду Смик С.І., оскільки відповідно до наказу голови суду від 4 січня 2021 року № 3-к/2021 вказана суддя з 25 січня до 15 лютого 2021 року перебуває у відпустці.

З огляду на викладене розгляд дисциплінарної справи було відкладено.

Ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 3 лютого 2021 року № 228/3дп/15-21 продовжено строк розгляду дисциплінарної справи, відкритої за скаргами Маселка Р.А. стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І.

До Вищої ради правосуддя 30 грудня 2020 року за вхідним № Г-6708/0/7-20 надійшла скарга Головенського В.О. на дії судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. під час розгляду справи № 757/62314/19-п, яку відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 30 грудня 2020 року передано члену Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорусі В.І. для попередньої перевірки.

У скарзі Головенський В.О. зазначив, що 26 листопада 2019 року у вказаній справі про притягнення ОСОБА1 до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП призначено склад суду, а саме суддю Печерського районного суду міста Києва Смик С.І.

26 червня 2020 року до суду надіслано запит про отримання копії постанови у цій справі, у відповідь на який повідомлено, що в обліково-статистичній картці відсутні відомості про призначення цієї справи до розгляду. У подальшому жодна інформація не надходила.

На думку Головенського В.О., такі дії судді свідчать про безпідставне затягування та невжиття нею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, тому скаржник просив притягнути суддю Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. до дисциплінарної відповідальності.

Ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2021 року № 287/3дп/15-21 стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. відкрито дисциплінарну справу у зв’язку з наявністю в її діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якого суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом. Об’єднано дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І., відкриту за скаргою Головенського В.О. (№ Г-6708/0/7-20), з дисциплінарною справою стосовно вказаної судді, відкритою за скаргами Маселка Р.А. (№№ М-4943/0/7-20, М-4943/1/7-20), в одну дисциплінарну справу та передано її для підготовки до розгляду члену Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Івановій Л.Б.

Розгляд об’єднаної дисциплінарної справи було призначено на 24 лютого 2021 року.

У засідання дисциплінарного органу 24 лютого 2021 року з’явився скаржник Маселко Р.А.

Від судді Смик С.І. надійшов лист, у якому вона повідомила, що не зможе взяти участь у розгляді об’єднаної дисциплінарної справи, оскільки на 24 лютого 2021 року нею призначено до розгляду 21 кримінальне провадження. Подані нею письмові пояснення підтримує повністю та просить відмовити у притягненні її до дисциплінарної відповідальності.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відкласти розгляд об’єднаної дисциплінарної справи з огляду на те, що це суддя Смик С.І. вперше не прибула на засідання після об’єднання дисциплінарних справ.

Питання про розгляд об’єднаної дисциплінарної справи, призначений на 24 березня 2021 року, виключено з порядку денного засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя у зв’язку із хворобою доповідача.

Розгляд об’єднаної дисциплінарної справи призначено на 12 травня 2021 року.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення реалізації прав учасників дисциплінарного провадження, визначених пунктом 12.30 Регламенту Вищої ради правосуддя, сторонам запропоновано взяти участь у вказаному засіданні в режимі відеоконференції.

Про засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 12 травня 2021 року суддю Печерського районного суду міста Києва Смик С.І., Маселка Р.А. та Головенського В.О. повідомлено своєчасно та належним чином шляхом надіслання їм письмових повідомлень засобами поштового зв’язку та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Крім того, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вжила всіх можливих заходів із метою забезпечення процесуальних гарантій та права судді Смик С.І. ефективно будувати свій захист. Зокрема, копії ухвал про відкриття дисциплінарних справ та об’єднання дисциплінарних справ надсилались на адресу суду, де працює суддя, та оприлюднені на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

11 травня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшли додаткові письмові пояснення скаржника Маселка Р.А., в яких він навів дисциплінарну практику Вищої ради правосуддя та її дисциплінарних органів.

У засідання дисциплінарного органу 12 травня 2021 року з’явився скаржник Маселко Р.А., який підтримав доводи поданих ним скарг та додаткових письмових пояснень.

Скаржник Головенський В.О. та суддя Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. у засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 12 травня 2021 року не прибули.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що відповідно до списку згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів, поданих Вищою радою правосуддя до відділення № 04050 Акціонерного товариства «Укрпошта», та трекінгу поштових відправлень Акціонерного товариства «Укрпошта» адресований судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. лист від 30 квітня 2021 року № 14200/0/9-21 щодо повідомлення про засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 12 травня 2021 року було надіслано 30 квітня 2021 року та вручено за довіреністю 5 травня 2021 року.

Згідно із частиною третьою статті 47 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їх участі за виключенням випадків, коли суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини четвертої статті 48 цього Закону.

Відповідно до пункту 12.26 Регламенту Вищої ради правосуддя у разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. Повторна неявка судді на засідання незалежно від причин не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.

Неявка скаржника не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи (частина п’ята статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

З огляду на викладені обставини Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя прийнято рішення про розгляд об’єднаної дисциплінарної справи за відсутності скаржника Головенського В.О. та судді Смик С.І.

Розглянувши матеріали об’єднаної дисциплінарної справи в режимі відеоконференції, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Іванову Л.Б., скаржника Маселка Р.А., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

 

1. Справа № 757/7948/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 лютого 2018 року судді Карабаню В.М. розподілено справу про притягнення ОСОБА2 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 4 лютого 2018 року).

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. від 7 березня 2018 року адміністративний матеріал надіслано до Управління патрульної поліції в місті Києві для дооформлення.

4 квітня 2018 року вказаний адміністративний матеріал повторно надійшов до Печерського районного суду міста Києва та відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями цього самого дня зазначену справу розподілено судді Смик С.І. Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. майже через два місяці із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 19 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 4 травня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 січня 2019 року ОСОБА2 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

2. Справа № 757/36701/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27 липня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА3 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 5 липня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 11 серпня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 жовтня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 січня 2019 року ОСОБА3 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

3. Справа № 757/51778/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА4 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 24 вересня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 24 грудня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 січня 2019 року ОСОБА4 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

4. Справа № 757/51748/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА5 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 3 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 3 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 січня 2019 року ОСОБА5 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

5. Справа № 757/49469/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА6 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 3 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 24 жовтня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 3 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 січня 2019 року ОСОБА6 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

6. Справа № 757/16250/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 квітня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА7 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 16 березня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 18 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 16 червня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 8 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 8 січня 2019 року ОСОБА7 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

7. Справа № 757/16235/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 квітня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА8 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 13 березня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 18 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 червня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 9 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 9 січня 2019 року ОСОБА8 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

8. Справа № 757/16483/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 4 квітня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА9 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 25 березня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 19 квітня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 25 червня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 9 січня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 9 січня 2019 року ОСОБА9 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

9. Справа № 757/57545/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 листопада 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА10 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 11 листопада 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 5 грудня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 11 лютого 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 13 лютого 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 лютого 2019 року ОСОБА10 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

10. Справа № 757/56130/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 листопада 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА11 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 5 листопада 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 28 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 лютого 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 30 листопада 2018 року, наступне – на 13 лютого 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 лютого 2019 року ОСОБА11 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

11. Справа № 757/53581/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА12 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 25 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 15 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 25 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 21 грудня 2018 року.

19 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА12 про відкладення розгляду справи для надання юридичної допомоги.

Наступне судове засідання призначено 13 лютого 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 лютого 2019 року ОСОБА12 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

12. Справа № 757/1194/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА13 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 1 січня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 24 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 1 квітня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 13 лютого 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 лютого 2019 року ОСОБА13 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

13. Справа № 757/51913/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА14 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 8 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 8 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 21 грудня 2018 року.

21 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА14 та його адвоката про відкладення розгляду справи у зв’язку із хворобою ОСОБА14 та відрядженням його адвоката.

Наступне судове засідання призначено на 13 лютого 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 лютого 2019 року ОСОБА14 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

14. Справа № 757/33624/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 липня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА15 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 23 червня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 25 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 23 вересня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 14 лютого 2019 року, про що адвокат ОСОБА15 – Гошко В.І. повідомлений згідно з розпискою.

14 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання адвоката Гошка В.І. про ознайомлення з матеріалами справи, з якими він ознайомився цього самого дня.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 14 лютого 2019 року ОСОБА15 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

15. Справа № 757/51845/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА16 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП (протоколи про адміністративні правопорушення від 14 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 14 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 23 листопада 2018 року.

16 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА16 про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням за межами міста Києва.

Відомості про призначення судового засідання у вказаній справі на 5 березня 2019 року відсутні.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 5 березня 2019 року ОСОБА16 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

16. Справа № 757/733/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА17 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 9 грудня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 24 січня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 9 березня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 15 березня 2019 року, про що адвокат ОСОБА17 – Суховерко О.В. повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 15 березня 2019 року ОСОБА17 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

17. Справа № 757/51793/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА18 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 12 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 7 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 23 листопада 2018 року.

23 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА18 про відкладення розгляду справи у зв’язку із хворобою.

Наступне судове засідання призначено на 21 грудня 2018 року.

21 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА18 про відкладення розгляду справи у зв’язку із хворобою.

Наступне судове засідання призначено на 28 грудня 2018 року.

28 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА18 про відкладення розгляду справи у зв’язку із хворобою.

Наступне судове засідання призначено на 9 квітня 2019 року, про що адвокат ОСОБА18 – Хомюк П.М. повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 9 квітня 2019 року ОСОБА18 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

18. Справа № 757/737/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА19 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 13 грудня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. майже через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 24 січня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 березня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 20 квітня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 20 квітня 2019 року ОСОБА19 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

19. Справа № 757/727/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА20 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 25 грудня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 24 січня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 25 березня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 20 квітня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 20 квітня 2019 року ОСОБА20 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

20. Справа № 757/11373/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 5 березня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА21 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 21 лютого 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 20 березня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 21 травня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 22 травня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 22 травня 2019 року ОСОБА21 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

21. Справа № 757/8464/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19 лютого 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА22 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 9 лютого 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 5 березня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 9 травня 2019 року.

24 квітня 2019 року до суду надійшла заява ОСОБА22 про долучення до матеріалів справи висновку лікаря про відсутність ознак сп’яніння.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 22 травня 2019 року, про що ОСОБА22 повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 22 травня 2019 року ОСОБА22 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

22. Справа № 757/7302/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 лютого 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА23 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 5 лютого 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 28 лютого 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 травня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 22 травня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 22 травня 2019 року ОСОБА23 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

23. Справа № 757/7301/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13 лютого 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА24 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 5 лютого 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 28 лютого 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 травня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 22 травня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 22 травня 2019 року ОСОБА24 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

24. Справа № 757/1448/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА25 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 30 грудня 2017 року). Граничним строком розгляду справи було 25 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 30 березня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 24 травня 2019 року, про що адвокат ОСОБА25 – Скомський В.В. повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 24 травня 2019 року ОСОБА25 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

25. Справа № 757/8304/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19 лютого 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА26 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 5 лютого 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 5 березня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 5 травня 2019 року.

27 травня 2019 року до суду надійшло клопотання ОСОБА26 про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 3 червня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 3 червня 2019 року ОСОБА26 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

26. Справа № 757/33693/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 липня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА27 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 4 липня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 25 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 4 жовтня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 10 червня 2019 року, про що ОСОБА27 повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 10 червня 2019 року ОСОБА27 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

27. Справа № 757/736/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА28 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 16 грудня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. майже через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 24 січня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 16 березня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 6 серпня 2019 року, про що ОСОБА28 повідомлена відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 6 серпня 2019 року ОСОБА28 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

28. Справа № 757/26139/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 травня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА29 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 7 травня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 7 червня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 7 серпня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 8 серпня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 8 серпня 2019 року ОСОБА29 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

29. Справа № 757/27452/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29 травня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА30 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 22 квітня 2019 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. більше ніж через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 13 червня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 22 липня 2019 року.

30 липня 2019 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА30 – Федорова Д.С. про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 8 серпня 2019 року, про що адвокат ОСОБА30 – Федоров Д.С. повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 8 серпня 2019 року ОСОБА30 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

30. Справа № 757/26164/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 травня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА31 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 12 травня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 7 червня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 серпня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 28 травня 2019 року, наступне судове засідання – на 13 серпня 2019 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 13 серпня 2019 року ОСОБА31 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

31. Справа № 757/1321/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА32 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 29 грудня 2017 року). Граничним строком розгляду справи було 25 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 29 березня 2018 року.

12 січня 2018 року до суду надійшла заява ОСОБА32 про долучення довідки з місця роботи (працює водієм) та клопотання про визнання вини і прохання не позбавляти права керування.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 15 серпня 2019 року, про що ОСОБА32 повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 15 серпня 2019 року ОСОБА32 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

32. Справа № 757/778/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 січня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА33 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 2 грудня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. більше ніж через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 24 січня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 2 березня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 28 серпня 2019 року, про що ОСОБА33 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 28 серпня 2019 року ОСОБА33 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

33. Справа № 757/30327/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 червня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА34 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 12 червня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 5 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 вересня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 4 вересня 2019 року, про що ОСОБА34 була повідомлена відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 4 вересня 2019 року ОСОБА34 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

34. Справа № 757/666/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА35 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 12 грудня 2017 року). Граничним строком розгляду справи було 18 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 12 березня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 24 жовтня 2019 року, про що ОСОБА35 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 24 жовтня 2019 року ОСОБА35 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

35. Справа № 757/53589/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА36 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 20 жовтня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 15 листопада 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 20 січня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 25 жовтня 2019 року, про що ОСОБА36 була повідомлена відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 25 жовтня 2019 року ОСОБА36 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено її від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

36. Справа № 757/28894/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12 червня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА37 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 13 травня 2018 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. майже через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 27 червня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 серпня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 30 жовтня 2019 року, про що ОСОБА37 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 30 жовтня 2019 року ОСОБА37 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

37. Справа № 757/44281/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 серпня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА38 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 11 серпня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 4 вересня 2019 року, граничним строком накладення стягнення – 11 листопада 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 27 листопада 2019 року, про що ОСОБА38 повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 27 листопада 2019 року ОСОБА38 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

38. Справа № 757/48385/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 вересня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА39 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 1 вересня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 25 вересня 2019 року, граничним строком накладення стягнення – 1 грудня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 26 грудня 2019 року, про що ОСОБА39 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 26 грудня 2019 року ОСОБА39 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

39. Справа № 757/30321/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 червня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА40 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 14 червня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 5 липня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 14 вересня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 17 січня 2020 року, про що ОСОБА40 був повідомлений відповідно до розписки, наступне судове засідання – на 20 січня 2020 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 20 січня 2020 року ОСОБА40 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

40. Справа № 757/48390/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 вересня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА41 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП (протоколи про адміністративні правопорушення від 4 вересня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 25 вересня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 4 грудня 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 17 січня 2020 року, наступне судове засідання – на 20 січня 2020 року. Про вказані судові засідання ОСОБА41 був повідомлений відповідно до розписок.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 20 січня 2020 року ОСОБА41 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 124, частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

41. Справа № 757/53613/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 8 жовтня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА42 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 2 жовтня 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 23 жовтня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 2 січня 2020 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 3 січня 2020 року, про що ОСОБА42 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 3 січня 2020 року ОСОБА42 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

42. Справа № 757/53686/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 8 жовтня 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА43 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 122-4, 124, частиною четвертою статті 130 КУпАП (протоколи про адміністративні правопорушення від 26 серпня 2019 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. більше ніж через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 23 жовтня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 26 листопада 2019 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 2 січня 2020 року, наступне судове засідання призначено на 24 лютого 2020 року. Про вказані судові засідання ОСОБА43 був повідомлений відповідно до розписок.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 24 лютого 2020 року ОСОБА43 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 122-4, 124, частиною четвертою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

43. Справа № 757/49467/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 жовтня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА44 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 30 вересня 2018 року). Граничним строком розгляду справи було 24 жовтня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 30 грудня 2018 року.

12 жовтня 2018 року до суду надійшла заява представника ОСОБА44 – Закаблуківського А.В. про ознайомлення з матеріалами справи.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 25 лютого 2020 року, про що ОСОБА44 був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 25 лютого 2020 року ОСОБА44 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

44. Справа № 757/1413/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА45 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 29 грудня 2017 року). Граничним строком розгляду справи було 25 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 29 березня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 24 лютого 2020 року, про що адвокат ОСОБА45 – Маковій В.Г. був повідомлений відповідно до розписки.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 24 лютого 2020 року ОСОБА45 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

45. Справа № 757/671/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА46 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 13 грудня 2017 року). Граничним строком розгляду справи було 18 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 березня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 3 березня 2020 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 3 березня 2020 року ОСОБА46 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

46. Справа № 757/659/18-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 січня 2018 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА47 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП (протокол про адміністративне правопорушення від 7 грудня 2017 року). Тобто справа надійшла до провадження судді Смик С.І. майже через один місяць із часу вчинення адміністративного правопорушення, граничним строком розгляду справи було 18 січня 2018 року, а граничним строком накладення стягнення – 7 березня 2018 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 3 березня 2020 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 3 березня 2020 року ОСОБА47 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

47. Справа № 757/62314/19-п

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26 листопада 2019 року судді Смик С.І. розподілено справу про притягнення ОСОБА1 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП (адміністративне правопорушення вчинено 13 листопада 2019 року). Граничним строком розгляду справи було 11 грудня 2019 року, а граничним строком накладення стягнення – 13 лютого 2020 року.

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 15 січня 2021 року.

Постановою судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. від 15 січня 2021 року ОСОБА1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, та звільнено його від адміністративної відповідальності у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Провадження у справі закрито.

 

У письмових поясненнях, які надійшли до Вищої ради правосуддя 12 жовтня 2020 року засобами поштового зв’язку, суддя Смик С.І. вказувала, зокрема, про значне навантаження, просила розуміння при прийнятті рішення за скаргами Маселка Р.А.

Відкриваючи дисциплінарну справу за скаргами Маселка Р.А. стосовно судді Смик С.І., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вказала, що пояснення судді не містять доводів на спростування посилань скаржника щодо призначення розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності поза межами строків накладення адміністративного стягнення.

Після відкриття дисциплінарної справи судді було надано можливість подати пояснення щодо обставин, викладених у дисциплінарних скаргах Маселка Р.А. та ухвалі Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 листопада 2020 року № 3015/3дп/15-20.

22 грудня 2020 року електронною поштою та 24 грудня 2020 року засобами поштового зв’язку до Вищої ради правосуддя надійшли додаткові пояснення судді Смик С.І.

Стосовно зазначених Маселком Р.А. у дисциплінарних скаргах фактів затягування розгляду справ суддя Смик С.І. вважає, що проведено вибірковий аналіз справ.

Суддя Смик С.І. просить взяти до уваги, що у 2019 році в її провадженні (згідно з відомостями системи документообігу «Д-3») перебувало 6 243 справи, з них 2 949 справ у порядку кримінального судочинства та 3 294 справи про адміністративні правопорушення, з яких у 2019 році надійшло 4 178 справ, з них 2 511 справ у порядку кримінального судочинства та 1 667 справ про адміністративні правопорушення.

Суддя Смик С.І. зазначає, що із вказаних справ у 2019 році розглянуто 3 407, з яких 2 407 справ у порядку кримінального судочинства і 1 000 справ про адміністративні правопорушення.

Як вказує суддя Смик С.І., враховуючи надмірне навантаження судді з розгляду інших судових справ, усі процесуальні дії та рішення у судових справах вчиняються об’єктивно в міру можливості, з дотриманням засад розумності строків їх вчинення і недопущення порушення прав та інтересів сторін і інших осіб у справі.

Суддя Смик С.І. просить врахувати, що ситуація, яка склалася під час розгляду вказаної дисциплінарної справи, спричинена надмірним навантаженням суддів та об’єктивно надмірною кількістю справ, що перебувають у їхньому провадженні.

При цьому, на думку судді Смик С.І., судом вживаються всі можливі заходи з метою забезпечення дотримання процесуальних строків, встановлених КУпАП, однак при більш ніж надмірному навантаженні дотримання процесуальних строків є об’єктивно неможливим.

Стосовно скарги Головенського В.О. суддя Смик С.І. у письмових поясненнях вказала, що основною причиною тривалого судового розгляду є надмірне поточне навантаження, оскільки відповідно до рішення зборів суддів її включено до колегії суддів з розгляду судових справ у порядку кримінального судочинства, вона розглядає справи про адміністративні правопорушення, обрана слідчим суддею, а також бере участь у колегіальному розгляді кримінальних проваджень під головуванням суддів кримінальної колегії.

Суддя Смик С.І. наводить відомості щодо її навантаження у 2019 році. Також зазначає, що у 2020 році в її провадженні (згідно з відомостями системи документообігу Д-3) перебувало 5 010 справ, із них 1 804 справи у порядку Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) та 3 206 справ у порядку КУпАП.

Як вказує суддя Смик С.І., із вказаних справ у 2020 році розглянуто 2 227, з них 1 201 справу – у порядку КПК України та 1 026 справ – у порядку КУпАП.

Залишок справ станом на 1 січня 2021 року становив 2 792 справи, із них 612 справ у порядку КПК України та 2 180 справ у порядку КУпАП.

Суддя Смик С.І. також вказує, що справи в порядку КПК України та КУпАП призначаються з урахуванням їх невідкладності та в порядку надходження до суду.

 

Оцінюючи обставини, встановлені під час розгляду об’єднаної дисциплінарної справи, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виходить із такого.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до статті 129 Конституції України розумні строки розгляду справ судом віднесено до основних засад судочинства в Україні. Ця засада втілена, зокрема, у статті 245 КУпАП.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтями 2, 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

За приписами пунктів 1, 2 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

Згідно з Кодексом суддівської етики, затвердженим XI з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

У пункті 49 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, зазначено, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки.

Стосовно правил поведінки судді Консультативна рада європейських суддів вважає, що кожний окремий суддя повинен робити все можливе для підтримання судової незалежності на інституційному та особистому рівнях; судді повинні поводитися гідно при виконанні посадових обов’язків та в особистому житті; вони повинні виконувати свої обов’язки, не допускаючи проявів фаворитизму або дійсної чи видимої упередженості; судді повинні приймати свої рішення з урахуванням усіх моментів, важливих для застосування відповідних юридичних норм, та без урахування всіх питань, що не стосуються суті справи; вони повинні забезпечувати високий ступінь професійної компетентності (пункт 50 Висновку Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи № 3 (2002)).

У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23, зазначено, що об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття.

Згідно із частиною другою статті 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій – п’ятій цієї статті.

Відповідно до статті 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» регламентує, що недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та авторитет судової влади.

Судам слід дотримуватись вимог статей 277, 277-2, 278 КУпАП під час розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Статтею 277 КУпАП встановлено строки розгляду справи про адміністративні правопорушення і справа має бути розглянута навіть у разі порушення такого строку, а строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 КУпАП, не можуть бути продовжені. У зв’язку із цим підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення необхідно починати у найкоротші терміни після надходження до судді протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Суди не повинні ігнорувати факти недотримання встановлених КУпАП вимог, що призвели до порушення строків накладення адміністративного стягнення.

Судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків.

Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Відкладаючи розгляд адміністративної справи за клопотанням учасників процесу, суддя має враховувати визначені статтею 38 КУпАП строки накладення адміністративного стягнення.

З огляду на викладене суд мав врахувати, що одним із завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне вирішення справи з дотриманням вимог закону.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя за результатами аналізу дій судді Смик С.І. під час розгляду вказаних Маселком Р.А. у дисциплінарних скаргах 46 адміністративних справ за статтею 130 КУпАП та зазначеної Головенським В.О. у дисциплінарній скарзі справи за статтею 124 КУпАП вбачає, що 46 справ вперше були призначені до розгляду з порушенням визначеного статтею 277 КУпАП п’ятнадцятиденного строку.

У 41 справі (№№ 757/7948/18-п, 757/36701/18-п, 757/51778/18-п, 757/51748/18-п, 757/49469/18-п, 757/16250/18-п, 757/16235/18-п, 757/16483/18-п, 757/57545/18-п, 757/1194/18-п, 757/33624/18-п, 757/733/19-п, 757/737/19-п, 757/727/19-п, 757/11373/19-п, 757/8464/19-п, 757/7302/19-п, 757/7301/19-п, 757/1448/18-п, 757/8304/19-п, 757/33693/18-п, 757/736/19-п, 757/26139/19-п, 757/27452/19-п, 757/1321/18-п, 757/778/19-п, 757/30327/18-п, 757/666/18-п, 757/53589/18-п, 757/28894/18-п, 757/44281/19-п, 757/48385/19-п, 757/30321/18-п, 757/48390/19-п, 757/53613/19-п, 757/53686/19-п, 757/49467/18-п, 757/1413/18-п, 757/671/18-п, 757/659/18-п, 757/62314/19-п) судові засідання вперше призначались суддею після закінчення тримісячного строку притягнення особи до відповідальності (з інтервалами від двох місяців до двох років двох місяців) і лише в 6 справах (№№ 757/51845/18-п, 757/51793/18-п, 757/51913/18-п, 757/53581/18-п, 757/56130/18-п, 757/26164/19-п) – до закінчення такого строку.

Варто зазначити, що у сімох справах провадження через закінчення строку було закрито наступного дня після закінчення такого строку.

У вказаних шести справах перші та наступні судові засідання призначались суддею Смик С.І. у межах вказаного тримісячного строку притягнення особи до відповідальності, водночас останні судові засідання –з інтервалами від 2 до 4 місяців від останнього судового засідання, тобто після закінчення тримісячного строку притягнення особи до відповідальності.

Так, у справі № 757/51845/18-п (протокол про адміністративне правопорушення від 13 жовтня 2018 року, справу передано судді 23 жовтня 2018 року) перше судове засідання призначено на 23 листопада 2018 року, тобто через один місяць з дати передачі, це судове засідання відкладено за клопотанням правопорушника у зв’язку з його перебуванням за містом, а наступне судове засідання уже призначено через 4 місяці з дати першого – на 5 березня 2019 року.

У справі № 757/51793/18-п (протокол про адміністративне правопорушення від 12 жовтня 2018 року, справу передано судді 23 жовтня 2018 року) перше судове засідання призначено на 23 листопада 2018 року, тобто через один місяць із дати передачі, це судове засідання відкладено за клопотанням правопорушника у зв’язку з його хворобою, наступне судове засідання призначено на 21 грудня 2018 року, знову відкладено за клопотанням правопорушника у зв’язку з його хворобою, далі – на 28 грудня 2018 року, знову відкладено за клопотанням правопорушника у зв’язку з його хворобою, а останнє судове засідання призначено через чотири місяці з дати попереднього – на 9 квітня 2019 року.

         У справі № 757/51913/18-п (протокол про адміністративне правопорушення від 8 жовтня 2018 року, справу передано судді 23 жовтня 2018 року) перше судове засідання призначено на 21 грудня 2018 року, тобто через два місяці з дати передачі. Однак це судове засідання відкладено за клопотанням правопорушника у зв’язку з його хворобою та відрядженням адвоката, наступне судове засідання призначено через майже два місяці з дати попереднього – на 13 лютого 2019 року.

У справі № 757/53581/18-п (протокол про адміністративне правопорушення від 25 жовтня 2018 року, справу передано судді 31 жовтня 2018 року) перше судове засідання призначено на 21 грудня 2018 року, тобто через два місяці з дати передачі. Однак це судове засідання відкладено за клопотанням правопорушника для надання правової допомоги. Наступне судове засідання призначено через два місяці з дати попереднього – на 13 лютого 2019 року.

У справі № 757/56130/18-п (протокол про адміністративне правопорушення від 5 листопада 2018 року, справу передано судді 13 листопада 2018 року) перше судове засідання призначено на 30 листопада 2018 року, тобто через 17 днів із дати передачі. Однак це судове засідання відкладено (підстави відкладення не вдалось встановити). Наступне судове засідання призначено через два з половиною місяці з дати попереднього – на 13 лютого 2019 року.

У справі № 757/26164/19-п (протокол про адміністративне правопорушення від 12 травня 2019 року, справу передано судді 23 травня 2019 року) перше судове засідання призначено на 28 травня 2019 року, тобто через 8 днів з дати передачі. Однак це судове засідання відкладено (підстави відкладення не вдалось встановити). Наступне судове засідання призначено через два з половиною місяці з дати попереднього – на 13 серпня 2019 року.

Крім того, щодо справи № 757/62314/19-п за статтею 124 КУпАП варто зауважити, що судове засідання у цій справі було призначено суддею Смик С.І. на 15 січня 2021 року та в цьому судовому засіданні закрито провадження у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто судове засідання у цій справі було призначено після отримання суддею Смик С.І. листа члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорухи В.І. від 5 січня 2021 року № 59/0/9-21 із пропозицією щодо надання пояснень стосовно викладених у скарзі Головенського В.О. обставин. 22 січня 2021 року суддя Смик С.І. надала письмові пояснення, в яких зазначила про призначення судового засідання на 15 січня 2021 року та прийняття постанови в цьому судовому засіданні.

Статтею 268 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4–172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Згідно зі статтею 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Крім того, враховуючи принцип судочинства, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд мав би провести розгляд справ за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки безпідставне умисне затягування справи нівелює завдання КУпАП, яким є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством (стаття 1 КУпАП).

Продовження строків накладення адміністративних стягнень КУпАП не передбачено, у разі їх закінчення провадження у справі підлягає безумовному закриттю (без накладення адміністративного стягнення), незважаючи на встановлення судом вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення. У цьому випадку правопорушник не несе за свою протиправну поведінку, яка є джерелом серйозної потенційної небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху, встановленої законом міри відповідальності, яка застосовується, в тому числі, з метою його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, отже, не виконуються завдання цього Кодексу, у тому числі через незадовільну роботу державних інституцій, зокрема суду.

Під час розгляду дисциплінарної справи Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя також було досліджено дати передачі 47 справ судді Смик С.І. (згідно із протоколами автоматизованого розподілу справ), дати призначення судових засідань у цих справах та встановлено, що справи розглядалися суддею Смик С.І. не в порядку черговості.

Наприклад, судові засідання у трьох справах (№№ 757/666/18-п, 757/671/18-п, 757/659/18-п), переданих судді 3 січня 2018 року (тобто в один день), призначались суддею на жовтень 2019 року та березень 2020 року; у справі № 757/1194/18-п, переданій 9 січня 2018 року, – на лютий 2019 року; у трьох справах (№№ 757/1321/18-п, 757/1448/18-п, 757/1413/18-п), переданих 10 січня 2018 року, – на травень 2019 року, серпень 2019 року, лютий 2020 року і т.д.

У письмових поясненнях суддя Смик С.І. зазначила про значне навантаження.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя з’ясувала інформацію щодо навантаження судді Смик С.І.

З інформації, наданої заступником голови Печерського районного суду міста Києва Білоцерківцем О.А., вбачається, що рішеннями зборів суддів Печерського районного суду міста Києва затверджено спеціалізації суддів та персональний склад відповідних спеціалізацій, відповідно до яких суддя Смик С.І. є суддею кримінальної колегії суддів з розгляду судових справ у порядку кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення, а також слідчим суддею з розгляду клопотань та скарг на досудовому розслідуванні в порядку КПК України.

Також Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено:

за період із 1 січня до 31 грудня 2018 року до провадження судді Смик С.І. надійшло 3 905 справ усіх проваджень, з них: у порядку КПК України – 1 644 справи та в порядку КУпАП – 2 261 справа, розглянуто 2 493 справи всіх категорій, а саме: в порядку КПК України – 1 488 справ та в порядку КУпАП – 1 005 справ;

за період із 1 січня до 31 грудня 2019 року до провадження судді Смик С.І. надійшло 4 180 справ усіх проваджень, з них: у порядку КПК України – 2 513 справ та в порядку КУпАП – 1 667 справ, розглянуто 3 457 справ всіх категорій, а саме: в порядку КПК України – 2 431 справа та в порядку КУпАП – 1 026 справ;

за період із 1 січня до 31 грудня 2020 року до провадження судді Смик С.І. надійшло 2 235 справ усіх проваджень, з них: у порядку КПК України – 1 297 справ та в порядку КУпАП – 938 справ, розглянуто 2 227 справ усіх категорій, а саме: в порядку КПК України – 1 201 справу та в порядку КУпАП – 1 026 справ.

Залишок справ станом на 1 січня 2021 року становив 2 792 справи, з них 612 справ у порядку КПК України та 2 180 справ у порядку КУпАП.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя критично ставиться до тверджень судді Смик С.І. про надмірне навантаження як про обставину, що виключає притягнення її до дисциплінарної відповідальності, з огляду на таке.

Оцінюючи навантаження судді Смик С.І. та його вплив на розгляд справ, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що за таких обставин, зокрема у зв’язку зі значним навантаженням, призначення справ до розгляду та формування графіків судових засідань у справах, схожих за предметом спору (у цьому випадку 46 справ за статтею 130 та 1 справа за статтею 124 КУпАП), мали здійснюватися з урахуванням черговості надходження таких справ, а не вибірково, як здійснювалось суддею Смик С.І.

Зазначений рівень навантаження, враховуючи встановлені під час дисциплінарного провадження обставини, призначення справ до розгляду без дотримання черговості, на переконання Дисциплінарної палати, не є основним чинником, який зумовив вказані в цій об’єднаній дисциплінарній справі порушення та об’єктивно унеможливлював належне виконання суддею Смик С.І. покладених на неї обов’язків, отже, не може бути взятий до уваги як такий, що виключає дисциплінарну відповідальність судді.

З огляду на викладене зазначене навантаження судді Смик С.І. не може слугувати єдиним та достатнім обґрунтуванням тривалого розгляду вказаних вище справ, а пояснення судді Смик С.І. щодо правомірності її дій з огляду на навантаження є неспроможними. Крім того, суддя Смик С.І. не спростувала твердження скаржників про безпідставне затягування та невжиття нею заходів щодо розгляду справ протягом строку, встановленого законом, а лише вказала відомості про надмірне поточне навантаження.

Також Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було витребувано статистичну інформацію щодо розгляду вказаною суддею за період із 1 січня 2018 року до 31 березня 2020 року справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП.

З наданої в. о. голови Печерського районного суду міста Києва Білоцерківцем О.А. інформації вбачається, що протягом зазначеного періоду у провадженні судді Смик С.І. перебувало 657 справ про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУпАП, з них:

надійшло до провадження – 603 справи;

повернено – 36 справ;

розглянуто – 370 справ, з яких: накладено адміністративне стягнення на 86 осіб, закрито провадження стосовно 284 осіб.

З аналізу зазначеної інформації вбачається, що суддя Смик С.І. закрила провадження у справах за статтею 130 КУпАП у зв’язку із закінченням строку у 76 % випадків.

Призначення справ до розгляду поза межами строку накладення адміністративного стягнення та закриття в них провадження у зв’язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності здебільшого в першому судовому засіданні свідчать про формальний підхід судді Смик С.І. до розгляду такої категорії справ.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що внаслідок вказаних дій було допущено безпідставне затягування розгляду справ про адміністративні правопорушення у 47 справах та/або не було вжито належних та/або своєчасних заходів, у тому числі заходів контролю, для дотримання визначеного законом строку їх розгляду та вирішення до закінчення строку накладення стягнення на осіб, які притягалися до адміністративної відповідальності, тобто у межах розумного строку.

Суддя Смик С.І. не дотрималася необхідного балансу між розглядом справи з дотриманням як строків розгляду справи судом, так і строку можливого притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Зазначеними діями судді штучно створено умови, за яких особи, визнані винними у вчиненні адміністративних правопорушень, уникнули застосування до них судом передбаченої законом відповідальності у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень.

Аналіз зазначених скаржниками Маселком Р.А. та Головенським В.О. 47 справ, а також наведена вище статистична інформація свідчать про систематичність таких порушень судді.

Пунктом 1.5 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (Лісабон, 10 липня 1998 року) встановлено, що суддя зобов’язаний підтримувати високий рівень компетентності, необхідний для вирішення справ у кожному конкретному випадку, оскільки від рішення судді залежать гарантії та права особи.

Об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (пункти 1.2, 2.1 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23).

Пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження у разі безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Таким чином, у діях судді Смик С.І. наявний склад дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно із частиною одинадцятою статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Зазначений строк стосовно вчиненого суддею Смик С.І. проступку не закінчився.

Види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватись до судді, передбачені частиною першою статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Частиною другою статті 109 вказаного Закону визначено, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя враховує таке.

Смик Світлана Іванівна Указом Президента України від 4 квітня 1998 року № 256/98 призначена на посаду виконуючої обов’язки судді Жовтневого районного суду міста Києва, Указом Президента України від 30 березня 2000 року № 551/2000 переведена на посаду судді Старокиївського районного суду міста Києва, Указом Президента України від 23 жовтня 2001 року № 1004/2001 переведена на посаду судді новоутвореного Голосїївського районного суду міста Києва, Указом Президента України від 26 квітня 2002 року № 405/2002 переведена на посаду судді Печерського районного суду міста Києва, Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2007 року № 878-V суддя обрана суддею безстроково.

Відповідно до характеристики за підписом в. о. голови Печерського районного суду міста Києва Білоцерківця О.А. суддя цього суду Смик С.І. за час роботи на посаді судді та на адміністративних посадах голови і заступника голови цього суду зарекомендувала себе позитивно, у колективі користується повагою, досвідчена та кваліфікована. Належну теоретичну підготовку та практичний досвід застосовує при розгляді судових справ. У професійній діяльності дотримується основних конституційних засад судочинства. Підтримує професійну компетентність у галузі права на високому рівні. При здійсненні правосуддя належним чином виконує процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розгляду справ. Здійснює контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під її головуванням. Не допускає вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді. Фактів порушення суддею трудової га виконавчої дисципліни зафіксовано не було, суддя суворо дотримується режиму роботи суду та правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює належний контроль за роботою секретаря судового засідання та помічника, вимагає сумлінного виконання ними службових обов’язків.

Як повідомлено Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та вбачається із вебсайту Вищої ради правосуддя, суддя Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. раніше притягувалася до дисциплінарної відповідальності:

рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 грудня 2019 року № 3276/2дп/15-19, залишеним без змін рішенням Вищої ради правосуддя від 13 лютого 2020 року № 441/0/15-20, застосовано дисциплінарне стягнення у виді попередження;

рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 22 червня 2020 року № 1916/2дп/15-20, залишеним без змін рішенням Вищої ради правосуддя від 29 жовтня 2020 року № 2991/0/15-20 (змінено кваліфікацію дій судді), застосовано дисциплінарне стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Водночас у зазначених справах суддю Смик С.І. було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за дії, допущені з інших підстав, а саме з підстав, передбачених підпунктом «б» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», – незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору (рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 грудня 2019 року № 3276/2дп/15-19, залишене без змін рішенням Вищої ради правосуддя від 13 лютого 2020 року № 441/0/15-20), а також підстав, визначених пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», – внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків (рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 22 червня 2020 року № 1916/2дп/15-20, залишене без змін рішенням Вищої ради правосуддя від 29 жовтня 2020 року № 2991/0/15-20 (змінено кваліфікацію дій судді)).

Тобто підстави дисциплінарної відповідальності судді Смик С.І. у цій об’єднаній дисциплінарній справі, передбачені пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», – безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, є відмінними від тих, за які її раніше було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, тому Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що відсутні підстави для застосування положень статті 110 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Визначаючи вид стягнення, що має бути застосоване до судді Смик С.І., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя враховує позитивну характеристику судді. Водночас врахуванню підлягає характер дисциплінарного проступку і ступінь вини, а також те, що дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Необхідність врахування принципу пропорційності при обранні виду дисциплінарного стягнення відповідає конституційному принципу верховенства права (стаття 8 Конституції України), а також статті 8 Конвенції та практиці її застосування Європейським судом з прав людини. Як зазначено у Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про принципи й правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема етичні норми, несумісну з посадою поведінку та неупередженість (пункт 74), шкала дисциплінарних санкцій стосовно судді має відповідати принципу пропорційності.

З огляду на наведене Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає пропорційним і достатнім застосування до судді Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. дисциплінарного стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись статтями 106, 108, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 34, 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 12.22, 12.23, 12.36, 12.37, 12.39 Регламенту Вищої ради правосуддя, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

вирішила:

 

притягнути суддю Печерського районного суду міста Києва Смик Світлану Іванівну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя не пізніше десяти днів із дня його ухвалення.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                Л.А. Швецова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                В.І. Говоруха

 

 

                                                                                       П.М. Гречківський

 

                                                                                      

                                                                                       В.В. Матвійчук