X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
13.05.2021
1014/0/15-21
Про відмову у відрядженні судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко О.В. до Ірпінського міського суду Київської області для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олени Василівни до Ірпінського міського суду Київської області  для здійснення правосуддя,

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 15 лютого 2021 року надійшло повідомлення  Державної судової адміністрації України від 12 лютого 2021 року № 8-2654/21 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 2 (двох) суддів до Ірпінського міського суду Київської області у зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження у цьому суді.

За інформацією Державної судової адміністрації України, в Ірпінському міському суді Київської області 12 штатних посад суддів. Станом на 5 лютого 2021 року фактично обіймають посади 10 (десять) суддів, з них здійснюють правосуддя 7 (сім) суддів. Відрядження 2 (двох) суддів строком на один рік дасть змогу врегулювати навантаження та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя у цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з неможливістю  здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня  судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але  не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припинилися і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження  суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), передбачено, що у період відсутності повноважного складу  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження  судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

На виконання приписів пункту 21.13 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), Вища рада правосуддя 23 лютого 2021 року ухвалила рішення № 438/0/15-21 про початок процедури відрядження 2 (двох) суддів до Ірпінського міського суду Київської області.

Цим рішенням затверджено текст оголошення про початок процедури відрядження суддів, яким встановлено десятиденний строк (із дня початку процедури відрядження суддів) для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 6 розділу IV-І Порядку, зокрема згоди судді на відрядження, та інших документів.  Таке оголошення відповідно до пункту 2 розділу IV-І Порядку розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Для розгляду Вищою радою правосуддя питання про відрядження суддів до Ірпінського міського суду Київської області протягом зазначеного строку із визначеним пунктом 6 розділу IV-І Порядку пакетом документів звернулася суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко О.В.

Вища рада правосуддя, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Краснощокову Н.С., проаналізувавши інформацію, надану Державною судовою адміністрацією України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Новомиргородським районним судом Кіровоградської області, а також інформацію, наявну у Вищій раді правосуддя, встановила  таке.

У провадженні суддів Ірпінського міського суду Київської області у 2019 році перебувало 13613 справ та матеріалів, 10425 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному  повноважному судді (10 суддів) – 1043, у 2020 році – 13037 справ та матеріалів, 9176 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та  матеріалів одному повноважному судді (7 суддів) – 1310. Вказане свідчить про надмірний рівень судового навантаження суддів цього суду, оскільки  відповідно до наданих ДСА України відомостей середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді по Україні у 2019 році становило 1105, у 2020 році – 936.

Лещенко Олена Василівна, ______ року народження, Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 571/2013 призначена  строком на п’ять років на посаду судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області, Указом Президента України від 14 січня  2020 року № 7/2020 призначена на посаду судді цього суду.

Стаж роботи Лещенко О.В. на посаді судді становить понад 7 років.

У Новомиргородському районному суді Кіровоградської області визначено 4 (чотири) штатні посади суддів, фактично обіймають посади 3 (три) судді, які здійснюють правосуддя. У провадженні суддів у 2019 році перебувало 1856 справ та матеріалів, 1753 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді становило 584 справи та матеріали. У провадженні суддів у 2020 році перебувало 1725 справ та матеріалів, 1615 із яких надійшло за звітний період, середнє надходження справ та матеріалів одному повноважному судді – 539 справ та матеріалів.

За повідомленням голови Новомиргородського районного суду Кіровоградської області, суддя Лещенко О.В. протягом 2019–2020 років справи  та матеріали не розглядає.

Враховуючи зазначені обставини, а також стаж роботи Лещенко О.В. на посаді судді, інформацію про стан здійснення нею правосуддя, те, що  у разі відрядження її до іншого суду для здійснення правосуддя у суді, в якому вона обіймає посаду, залишиться два судді, які здійснюватимуть правосуддя, що призведе до неможливості утворення колегії суддів для  розгляду окремих категорій справ та незабезпечення належних умов для доступу до правосуддя, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що  у відрядженні цієї судді до іншого суду для здійснення правосуддя слід відмовити.

Вища рада правосуддя, керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій  і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань  забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом IV-1 Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення),

 

вирішила:

 

відмовити у відрядженні судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Лещенко Олени Василівни до Ірпінського міського суду Київської області для здійснення правосуддя.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                 Л.Б. Іванова

Члени Вищої ради правосуддя                                           О.Є. Блажівська

                                                                                                  С.М. Болотін

                                                                                                  В.І. Говоруха

                                                                                                  П.М. Гречківський

                                                                                                  Н.С. Краснощокова

                                                                                                  В.В. Матвійчук

                                                                                                  І.Б. Плахтій

                                                                                                  В.В. Саліхов

                                                                                                  В.Г. Суховий

                                                                                                  Л.А. Швецова

                                                                                                  С.Б. Шелест