X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
24.07.2020
2272/1дп/15-20
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Хмелюка В.М. стосовно суддів Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В., Вінницького апеляційного суду Мішеніної С.В., Ковальської І.А., Нагорняка Є.П.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Маловацького О. В., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Розваляєвої Т.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Хмелюка Віталія Михайовича стосовно суддів Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича, Вінницького апеляційного суду Мішеніної Світлани Василівни, Ковальської Ірини Анатоліївни, Нагорняка Євгена Петровича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 15 червня 2020 року за вхідними № Х-3671/0/7-20 надійшла дисциплінарна скарга Хмелюка В.М. на дії суддів Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В., Вінницького апеляційного суду Мішеніної С.В., Ковальської І.А., Нагорняка Є.П. під час розгляду справи № 127/6888/20, у якій скаржник просить притягнути суддів до дисциплінарної відповідальності за порушення ними норм матеріального та процесуального права, а також норм суддівської етики.

Хмелюк В.М. у дисциплінарній скарзі наводить обґрунтування вимог щодо незаконності рішень судів першої та апеляційної інстанцій при розгляді скарги захисника ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову прокурора відділу ювенальної юстиції прокуратури Вінницької області Жадан О.О. від 31 січня 2020 року про закриття кримінального провадження №НОМЕР_1 від ДАТА_1.

Зокрема Хмелюк В.М. зазначає, що за результатами розгляду вказаної скарги суддею Вінницького міського суду Вінницької області Михайленком А.В. постановлено ухвалу від 7 квітня 2020 року, якою відмовлено в її задоволенні. Стверджує, що суддею Михайленком А.В. по закінченню судового засідання скаржнику не було вручено копію ухвали. Зазначає, що за результатами розгляду скарги було оголошено вступну та резолютивну частину цієї ухвали, що позбавило його можливості звернутися з апеляційною скаргою у встановлений п’ятиденний строк, оскільки йому не були відомі обґрунтування відмови. Про час оголошення повного тексту ухвали у резолютивній частині не зазначено. Копію ухвали отримав поштою 21 квітня 2020 року. Це, на думку скаржника, позбавило його можливості якісно обґрунтувати свою думку щодо незгоди з висновками суду та викласти в апеляційній скарзі свої заперечення на мотиви прийнятого судового рішення.

Крім того, 8 травня 2020 року колегією суддів Вінницького апеляційного суду в складі суддів Мішеніної С.В., Ковальської І.А., Нагорняка Є.П. постановлено, на думку скаржника, неправомірну ухвалу. Вказує, що апеляційним судом з формальних підстав, без дослідження всіх обставин та мотивів було повернуто апеляційну скаргу захисника.

Ураховуючи зазначене, скаржник просить притягнути суддів до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 15 червня 2020 року вказану дисциплінарну скаргу передано для попередньої перевірки члену Першої Дисциплінарної палати Розваляєвій Т.С.

За результатами попередньої перевірки скарги член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Розваляєва Т.С. запропонувала залишити без розгляду та повернути скаржнику дисциплінарну.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Розваляєву Т.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя погодилась із пропозицією доповідача з огляду на таке.

Згідно зі статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1–5 частини першої статті 44 цього Закону, – повертає дисциплінарну скаргу скаржнику; за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, – передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Дисциплінарне провадження щодо суддів включає: попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті, а також розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

В процесі попередньої перевірки з матеріалів дисциплінарної скарги, відомостей офіційного веб-сайту «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що адвокат ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області із скаргою на постанову прокурора відділу ювенальної юстиції прокуратури Вінницької області Жадан О.О. від 31 січня 2020 року про закриття кримінального провадження №НОМЕР_1 від ДАТА_1. Скарга мотивована тим, що постанова про закриття кримінального провадження винесена без всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області в складі судді Михайленка А.В. від 7 квітня 2020 року відмовлено в задоволенні скарги на постанову прокурора відділу ювенальної юстиції прокуратури Вінницької області Жадан О.О. від 31 січня 2020 року про закриття кримінального провадження №НОМЕР_1 від ДАТА_1.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду в складі колегії суддів: Мішеніної С.В., Ковальської І.А., Нагорняка Є.П. від 8 травня 2020 року відмовлено в задоволенні заяви захисника ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 7 квітня 2020 року, апеляційну скаргу повернуто заявнику.

Не погоджуючись з ухвалою Вінницького апеляційного суду від 8 травня 2020 року захисник ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 звернувся до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду від 8 травня 2020 року.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» учасники судового процесу та інші особи, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Зокрема, таке право передбачене і Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до частини другої статті 424 КПК України ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

З інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі «Судова влада України», вбачається, що захисником ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду подана касаційна скарга на ухвалу Вінницького апеляційного суду від 8 травня 2020 року у справі № 127/6888/20.

Станом на момент проведення попередньої перевірки розгляд касаційної скарги не завершено.

Ухвалою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 червня 2020 року касаційну скаргу залишено без руху та наданий строк для усунення недоліків.

Відповідно до статті 436 КПК суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення; скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції; скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження; змінити судове рішення.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Вища рада правосуддя згідно зі статтею 131 Конституції України, статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» не є органом, що здійснює судочинство, не наділена повноваженнями оцінювати законність судового рішення, перевіряти його правовий зміст. Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено, що зміст конкретних судових рішень контролюється головним чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав людини.

Тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості (пункт 66 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки).

У пункті 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року, вказано, що жоден суддя не повинен притягуватися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

З огляду на встановлені обставини Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що всі викладені у скарзі доводи Хмелюка В.М. можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та має бути повернута скаржнику, якщо вона ґрунтується лише на доводах, які можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Оскільки дисциплінарна скарга ґрунтується на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законодавством, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що дисциплінарну скаргу слід залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Керуючись статтями 42–44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 12.4, 12.7 Регламенту Вищої ради правосуддя, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

дисциплінарну скаргу Хмелюка Віталія Миколайовича стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича, суддів Вінницького апеляційного суду Мішеніної Світлани Василівни, Ковальської Ірини Анатоліївни, Нагорняка Євгена Петровича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                                             В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                               Н.С. Краснощокова

 

                                                                                                                       О. В. Маловацький

 

                                                                                                                        С.Б. Шелест