X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
23.06.2020
1953/0/15-20
Про внесення змін до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік та додатка 2 до Звіту за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 травня 2020 року № 1306/0/15-20 внесено зміни до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік, викладено її у новій редакції і відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» надіслано листом від 15 травня 2020 року № 19434/0/9-20 на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі також – Національне агентство, НАЗК).

Наказом НАЗК від 12 червня 2020 року № 256/20 Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2020 рік (далі також – Антикорупційна програма) погоджено.

Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції висловило обов’язкові для розгляду пропозиції щодо внесення редакційних змін у текст зазначеної програми та конкретизації закріплених у додатку 2 до Звіту за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (далі також – Звіт) заходів, строків та відповідальних виконавців.

Відповідно до пункту 12 розділу IV Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням НАЗК від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, пропозиції, висловлені Національним агентством, підлягають обов’язковому розгляду органом влади протягом 30 днів з дати отримання копії відповідного наказу. Про результати такого розгляду орган влади інформує Національне агентство листом із наданням завіреної копії розпорядчого документа про внесення змін до антикорупційної програми або зазначенням причин неврахування висловлених пропозицій Національного агентства.

Комісія з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя врахувала пропозиції НАЗК щодо внесення змін до абзацу третього розділу 1 Антикорупційної програми, а також додатка 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення» до Звіту та запропонувала Вищій раді правосуддя внести вказані зміни до цієї програми та додатка 2 до Звіту.

Вища рада правосуддя, керуючись статтями 12, 19 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести зміни до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік та додатка 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення» до Звіту за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (додаються).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                             А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

від 23 червня 2020 року

№ 1953/0/15-20

 

 

 

ЗМІНИ

до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік

та додатка 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення» до Звіту за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

 

1. У розділі 1 «Засади загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя» абзац третій викласти у такій редакції: «Метою діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, зокрема проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед службовців і працівників Ради, вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, ведення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням вимог фінансового контролю, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.».

 

2. Додаток 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення» до Звіту за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя викласти у новій редакції, що додається.

 

Додаток 2

до Звіту за результатами

додаткової оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Вищої ради правосуддя

(у редакції рішення Вищої

Ради правосуддя

від 23 червня 2020 року

№ 1953/0/15-20)

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення

 

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальна особа

Строк виконання

Необхідні ресурси

Очікувані результати

1.

Наявність

недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена Вищої ради правосуддя під час розгляду питань та прийняття Вищою радою правосуддя (ВРП) та її органами рішень (статті 20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

Середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надсилання пропозиції до НАЗК щодо можливостей визначення своїх оціночних понять.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени ВРП,

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 10 днів з моменту виявлення необхідності визначення своїх оціночних понять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції надіслано до НАЗК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Можливість впливу на представників ВРП з боку третіх осіб під час представництва інтересів ВРП в судах

Низька

 

 

 

 

Забезпечення контролю керівництва за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів ВРП, шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів, а також узагальнення претензійно-позовної роботи.

 

 

Перегляд діючих довіреностей з метою визначення наявності в них вичерпного переліку прав представників ВРП як учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.

 

 

Скасування довіреностей особам, які звільняються.

Контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються, шляхом ведення журналу обліку довіреностей

 

Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень у справах, у яких Вища рада правосуддя є стороною, на предмет виявлення особистої заінтересованості представників Вищої ради правосуддя у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

 

Пархацька Т.М.,

заступник керівника секретаріату ВРП -

начальник правового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пархацька Т.М.,

заступник керівника секретаріату ВРП -

начальник правового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пархацька Т.М.,

заступник керівника секретаріату ВРП – начальник правового управління

 

 

 

 

 

 

 

 

Мітюхіна В.В.

головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

2020року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоквартально

Не потребує додаткових фінансових витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує

додаткових

фінансових витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових

фінансових

витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує додаткових

фінансових

витрат

 

Розглянуто підготовлені процесуальні документи, а також здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянуто діючі довіреності, визначено вичерпний перелік прав представників ВРП

 

 

 

 

 

 

Скасовані довіреності обліковано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг

проведено

3.

Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання

Низька

Здійснення періодичного моніторингу документації щодо проведення щорічного оцінювання

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Дудченко Ю.Л.,

начальник управління по роботі з персоналом

 

 

 

 

 

 

Грудень

2020 року

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

Моніторинг проведено

 

 

 

 

 

4.

Можливість втручання у діяльність Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (Комісія), конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття ними рішень

Низька

Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи вказаних комісій

 

 

 

 

 

 

Відеофіксація засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (конкурс на зайняття посад державної служби категорії «А»)

Матвійчук В.В. (голова Комісії),

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції,

керівники структурних підрозділів

 

 

 

 

 

 

Радченко О.М.,

начальник управління інформаційних технологій та захисту інформації

 

Під час проведення конкурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

До роботи вказаних комісій залучались експерти відповідно до чинного законодавства

 

 

 

 

 

 

 

Відеофіксація засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

здійснювалась відповідно до норм чинного законодавства

5.

Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади

Низька

Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника шляхом забезпечення

звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником

Керівники структурних підрозділів,

Дудченко Ю.Л.,

начальник управління по роботі з персоналом

 

 

 

 

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Перед звільненням забезпечено проведення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, шляхом складання актів приймання-передачі

6.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Середня

Аналіз результатів проведення перевірок (внутрішнього аудиту)

 

 

 

Аналіз результатів перевірок, внесення змін до організаційно-розпорядчих актів (за необхідності)

 

 

Аналіз результатів проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахункових документів

 

Проведення роз’яснювальної роботи із доведенням працівникам про відповідальність, яка наступає за порушення законодавства

 

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

 

 

 

Зуб Д.С.,

заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

Зуб Д.С.,

заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

 

 

Зуб Д.С.,

заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя

 

Постійно

(після проведення перевірки)

 

 

 

 

Постійно

(після проведення перевірки)

 

 

 

 

Жовтень –листопад

(після проведення інвентаризації)

 

 

 

 

 

 

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Результати перевірок проаналізовані

 

 

 

 

 

Результати перевірок проаналізовані, за необхідності – ініційовані зміни до організаційно-розпорядчих актів

 

Результати проведеної інвентаризації проаналізовані

 

 

 

 

 

 

 

Роз’яснювальну роботу проведено

 

7.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерних документів щодо їх формування під конкретного постачальника або закупівля у конкретного постачальника без моніторингу відповідного ринку

Середня

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

Зуб Д.С.,

заступник керівника секретаріату Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, використовується.

Кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкцій, які вони передбачають

8.

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

 

Низька

Моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них і звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу

 

 

 

 

 

 

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Маліновська І.І.

завідувач відділу статистично-аналітичної роботи секретаріату ВРП

 

 

 

 

 

 

Дудченко Ю.Л.,

начальник управління по роботі з персоналом,

керівники структурних підрозділів

 

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

Щотижня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До початку виконання працівниками посадових обов’язків

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Керівництву надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожний працівник до початку виконання посадових обов’язків попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

9.

Відсутність стандартизованих внутрішніх процедур організації розгляду звернень громадян, громадських організацій (об’єднань громадян)

 

Низька

Подання на затвердження керівнику секретаріату ВРП розробленого Порядку організації розгляду письмових, усних, електронних звернень громадян та юридичних осіб

Максімова В.А.,

начальник управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян

 

Грудень 2020 року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Порядок організації розгляду письмових, усних, електронних звернень громадян та юридичних осіб затверджено

10.

Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

Середня

Здійснення управлінням інформаційних технологій та захисту інформації моніторингу за роботою автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП та надання звіту за результатами моніторингу головному спеціалісту сектору з питань запобігання і виявлення корупції для відповідного реагування

 

Аналіз звіту за результатами моніторингу

 

Радченко О.М.,

начальник управління інформаційних технологій та захисту інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяця головному спеціалісту сектору з питань запобігання і виявлення корупції надавались звіти про проведення моніторингу за роботою автоматизованої системи розподілу

матеріалів між членами ВРП

 

 

 

 

 

Аналіз проведено

 

 

11.

Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані з діяльністю з внутрішнього аудиту

Низька

Запровадження моніторингу стану незалежності внутрішнього аудиту та надання звіту за результатами моніторингу головному спеціалісту сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

Завірюха Л.П.,

головний спеціаліст

сектору внутрішнього аудиту;

 

Мітюхіна В.В.,

головний спеціаліст

сектору з питань запобігання і виявлення корупції

 

 

Раз на рік

Не потребує виділення додаткових ресурсів

За результатами моніторингу надано звіт головному спеціалісту сектору з питань запобігання і виявлення корупції