X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
02.08.2019
2013/1дп/15-19
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Фоміна І.Ю., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Давидова Андрія Михайловича на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Романа Васильовича,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 5 лютого 2019 року за вхідним № Д-878/0/7-19 надійшла дисциплінарна скарга Давидова А.М. на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. під час розгляду справи № 757/33354/18-к.

У скарзі зазначено, що ухвалою судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. від 8 листопада 2018 року відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_1 в порядку статей 303, 304 КПК України на бездіяльність посадових осіб Генеральної прокуратури України та зобов`язання вчинити дії, а саме зобов`язання надати відповіді на питання поставлені під час особистих прийомів та прийняти рішення щодо законності постанови про закриття кримінального провадження №__________________.

Скаржник посилається на те, що на час подання цієї дисциплінарної скарги, тобто 5 лютого 2019 року, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутній повний текст вказаної ухвали від 8 листопада 2018 року.

Крім того, станом на 5 лютого 2019 року скаржником повний текст вказаної ухвали не отримано.

Скаржник вказує, що вищезазначені обставини позбавили його права на оскарження ухвали суду від 8 листопада 2018 року та просить притягнути суддю Новака Р.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом другим частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя вказану скаргу передано Краснощоковій Н.С. для попередньої перевірки.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач): 1) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у відкритті дисциплінарної справи; 2) за наявності підстав, визначених пунктами 1–5 частини першої статті 44 цього Закону, – повертає дисциплінарну скаргу скаржнику; 3) за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої чи частиною другою статті 44 цього Закону, – передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; 4) за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин та складає вмотивований висновок з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Краснощокова Н.С. внесла пропозицію відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Краснощокову Н.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи з огляду на таке.

Під час проведення попередньої перевірки встановлено наступне.

Ухвалою судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. від 8 листопада 2018 року відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_1 про зобов`язання вчинити дії.

Ухвала мотивована тим, що вимоги заявника про зобов`язання надати відповіді на поставлені під час особистого прийому питання та прийняття рішення щодо законності постанови про закриття кримінального провадження № _________________ не стосуються рішень, дій чи бездіяльністю слідчого, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, в розумінні положень статей 303, 304 КПК України.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що вказану ухвалу надіслано судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 25 червня 2019 року, зареєстровано 26 червня 2019 року та оприлюднено 27 червня 2019 року.

Згідно статті другої Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно частини другої статті 376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали (постанови) вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали (постанови) повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали (постанови) має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Враховуючи наведене, 13 листопада 2018 року був останнім днем для складання повного тексту ухвали суду від 8 листопада 2018 року, який підлягав оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після його виготовлення і підписання.

Ухвалу надіслано судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 25 червня 2019 року, тобто з пропуском строку встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» більш ніж на сім місяців.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що в період з 8 листопада 2018 року по 25 червня 2019 року суддею Новаком Р.В. постановлено 47 ухвал та прийнято 42 постанови за правилами адміністративного судочинства, постановлено 1 231 ухвалу у кримінальних справах, постановлено 330 ухвал та 43 судових рішення у цивільних справах.

З наведеного вбачається, що порушення строку надання ухвали для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень зумовлено надмірним судовим навантаженням.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено: є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій.

Порушення строку внесення ухвали до Єдиного державного реєстру судових рішень не спричинило істотних негативних наслідків для скаржника, оскільки за положеннями частини третьої статті 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.

Згідно вимог статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у випадку допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, а в даному конкретному випадку не встановлено фактичних даних на підтвердження допущення суддею Новаком Р.В. несвоєчасного надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень в результаті умисних чи внаслідок недбалості дій.

З огляду на наведене, перевіркою не встановлено обставин, які б давали підстави для висновку, що суддя Новак Р.В. допустив дії, які слід кваліфікувати згідно з пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Виключні підстави дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про наявність у діях судді Новака Р.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

З огляду на викладене Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи за скаргою Давидова А.М. на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В.

Перша Дисциплінарна палата Вищої рада правосуддя, керуючись статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ухвалила:

відмовити у відкритті дисциплінарної справи за скаргою Давидова Андрія Михайловича на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Романа Васильовича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя І.Ю. Фомін

                                                         С.Б. Шелест