X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
10.12.2020
3462/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Василихи Ж.В. на посаду судді Свалявського районного суду Закарпатської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Свалявського районного суду Закарпатської області Василихи Жанни Володимирівни та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

1 жовтня 2020 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі також – Комісія) направила до Вищої ради правосуддя копії рішень колегії Комісії про визнання 46 суддів, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, такими, що відповідають займаним посадам, зокрема стосовно судді Свалявського районного суду Закарпатської області Василихи Ж.В.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Шелест С.Б., розглянувши кандидатуру Василихи Ж.В., Вища рада правосуддя встановила таке.

Василиха Жанна Володимирівна, громадянка України, ____ року народження, Указом Президента України від 18 травня 2012 року № 336/2012 призначена на посаду судді Свалявського районного суду Закарпатської області строком на п’ять років.

Повноваження судді Василихи Ж.В. припинилися 18 травня 2017 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено. На сьогодні Василиха Ж.В. обіймає посаду судді у зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У зв’язку із набранням чинності Законом № 193-IX із 7 листопада 2019 року припинено повноваження членів Комісії та на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Разом із тим підпунктом 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (далі – Закон № 679-IX), який набрав чинності 20 червня 2020 року, визначено, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Свалявського районного суду Закарпатської області Василихи Ж.В.

Рішенням Комісії у складі колегії від 7 жовтня 2019 року № 947/ко-19 суддю Свалявського районного суду Закарпатської області Василиху Ж.В. визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Встановлено, що під час кваліфікаційного оцінювання до Комісії надійшов висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Свалявського районного суду Закарпатської області Василихи Ж.В. критеріям доброчесності та професійної етики, обґрунтований тим, що суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно та майно члена сім’ї, що є ліквідним активом; занизила вартість відчуженого членом сім’ї майна; ухвалювала судові рішення під час перебування за кордоном та на навчанні. Крім цього, Громадська рада доброчесності надала Комісії інформацію щодо відображення суддею Василихою Ж.В. недостовірних відомостей у декларації доброчесності за 2016–2017 роки, невідображення у щорічній майновій декларації за 2015 рік квартири, яку було задекларовано суддею у 2012–2014 роках.

Із рішення Комісії від 7 жовтня 2019 року № 947/ко-19 вбачається, що наведені у висновку Громадської ради доброчесності відомості були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка надала їм належну оцінку в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо судді Свалявського районного суду Закарпатської області Василихи Ж.В.

Зокрема, на підставі пояснень судді Василихи Ж.В. та наданих нею документів Комісія у складі колегії дійшла висновку про відсутність підстав для висновку про недоброчесність вказаної судді.

За критерієм професійної компетентності суддю Василиху Ж.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 із наступними змінами (далі – Положення).

Таким чином, за критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 333,75 бала, за критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу ІІ Положення, – 180 балів, за критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу ІІ Положення, – 160 балів, всього за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя набрала 673,75 бала, що становить більше ніж 67 відсотків від суми максимально можливих балів.

Керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатурою судді Василихи Ж.В., у тому числі тих, які наведені у висновку Громадської ради доброчесності, Вища рада правосуддя дійшла висновку про відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності Василихи Ж.В. критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

За результатами розгляду наявних у розпорядженні Вищої ради правосуддя матеріалів, зокрема суддівського досьє, не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Василихи Ж.В. на посаду судді Свалявського районного суду Закарпатської області.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підпунктом 3 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Василихи Жанни Володимирівни на посаду судді Свалявського районного суду Закарпатської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                               А.А. Овсієнко