X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
16.09.2019
2456/2дп/15-19
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Сквирського районного суду Київської області Клочка В.М.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Грищука В.К., членів Артеменка І.А., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Костири Катерини Дмитрівни стосовно судді Сквирського районного суду Київської області Клочка Володимира Миколайовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 14 березня 2019 року надійшла дисциплінарна скарга Костири К.Д. від 11 березня 2019 року на дії судді Сквирського районного суду Київської області Клочка В.М. під час розгляду справи № 376/2131/17-а (провадження № 2-а/376/5/2018).

Костира К.Д. вказує, що суддею Клочком В.М. під час розгляду справи № 376/2131/17-а допущено порушення засад гласності і відкритості судового процесу, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР).

Зокрема, у скарзі зазначено, що 23 січня 2018 року о 12 годині 50 хвилин після завершення судових дебатів суддя Клочко В.М. вийшов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі № 376/2131/17-а. Про час проголошення рішення скаржника повідомлено не було, у його присутності рішення не проголошувалось.

Представник скаржника – адвокат Химчук В.Л. 25 січня, 6 лютого, 16 лютого, 27 лютого, 12 квітня, 8 травня та 12 червня 2018 року звертався до судді Клочка В.М. із заявами, в яких просив надати копію судового рішення за наслідками розгляду вказаної справи.

На час подання скарги, як зазначила Костира К.Д., повний текст рішення суду у справі № 376/2131/17-а ні вона, ні її представник не отримували. Копія вступної та резолютивної частин рішення суду була надіслана до ЄДРСР лише 3 липня 2018 року. Повний текст рішення суду у зазначеному Реєстрі відсутній.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 14 березня 2019 року скаргу Костири К.Д. передано члену Вищої ради правосуддя Худику М.П. для проведення попередньої перевірки (єдиний унікальний номер справи К-1713/0/7-19).

Статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що доповідачем – членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худиком М.П. проведено попередню перевірку скарги Костири К.Д. стосовно судді Сквирського районного суду Київської області Клочка В.М., за результатами якої складено вмотивований висновок із викладенням фактів та обставин, що обґрунтовують надану у ньому пропозицію.

Розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. та додані до нього матеріали, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Сквирського районного суду Київської області Клочка В.М. з огляду на таке.

У провадженні судді Сквирського районного суду Київської області Клочка В.М. перебувала справа № 376/2131/17-а (провадження № 2-а/376/5/2018) за адміністративним позовом Костири К.Д. до Шамраївської сільської ради Сквирського району Київської області про визнання дій сільської ради неправомірними, скасування рішення та зобов’язання вчинити дії.

Рішенням Сквирського районного суду Київської області від 23 січня 2018 року адміністративний позов Костири К.Д. задоволено частково.

Розгляд зазначеної справи відбувався у відкритому судовому засіданні.

25 січня, 6 лютого, 16 лютого, 27 лютого, 12 квітня, 8 травня та 12 червня 2018 року представник позивача – адвокат Химчук В.Л. звертався до Сквирського районного суду Київської області із заявами, в яких просив надати копію рішення, ухваленого 23 січня 2018 року у справі № 376/2131/17-а, та повідомляв, що ні позивач, ні представник позивача не були присутні під час проголошення рішення суду.

Відповідно до частини першої статті 227 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі, оголосивши орієнтовний час його проголошення.

Згідно із частинами першою, третьою статті 243 КАС України суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду. У виняткових випадках залежно від складності справи складення рішення, постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більш як десять, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – п’ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 10 КАС України судове рішення (повне або скорочене), ухвалене у відкритому судовому засіданні, оголошується прилюдно у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із частиною першою статті 250 КАС України судове рішення (повне або скорочене) проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, негайно після виходу суду з нарадчої кімнати публічно, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 251 КАС України у разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів із дня його складання в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення – якщо така адреса у особи відсутня.

Як вбачається з довідки керівника апарату Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 22 серпня 2019 року, датою створення документа (рішення суду у справі № 376/2131/17-а) та датою перевірки вказаного рішення в автоматизованій системі документообігу суду «Д-3» зазначено 3 липня 2018 року. Повний текст рішення суду від 23 січня 2018 року в автоматизованій системі документообігу «Д-3» Сквирського районного суду Київської області станом на 22 серпня 2019 року відсутній.

Частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» встановлено, що усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Пунктом 13 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 (чинного на час ухвалення рішення від 23 січня 2018 року), визначено, що електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

Попередньою перевіркою встановлено, що надіслання електронної копії судового рішення від 23 січня 2018 року (вступної та резолютивної частин) для внесення до ЄДРСР відбулося 3 липня 2018 року.

Повний текст зазначеного вище рішення суду у ЄДРСР відсутній.

Згідно з повідомленням голови Сквирського районного суду Київської області Віговського С.І. від 22 серпня 2018 року (вих. № 01-05/8/2019) наказом голови суду в період із 1 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року не призначалися особи із числа апарату суду, відповідальні за надсилання до ЄДРСР рішень, ухвалених суддею Клочком В.М.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасного надання суддею копії судового рішення для її внесення до ЄДРСР.

Наведені у скарзі відомості та встановлені під час здійснення попередньої перевірки обставини можуть свідчити про наявність у діях судді Клочка В.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення та несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до ЄДРСР.

Доводи скарги щодо непроголошення судового рішення після виходу суду з нарадчої кімнати можуть свідчити про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «в» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (умисне або внаслідок недбалості порушення засад гласності і відкритості судового процесу), що буде перевірено під час здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді.

З огляду на викладене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Клочка В.М.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Сквирського районного суду Київської області Клочка Володимира Миколайовича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя В.К. Грищук

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя І.А. Артеменко

 

 

О.В. Прудивус