X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.11.2019
3000/0/15-19
Про внесення змін до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Відповідно до частини другої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка утворюється відповідно до закону.

Згідно із частиною шостою статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» зазначена Комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуддя після консультацій із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Положення) затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19 вересня 2019 року № 117-IX внесено зміни до Закону України «Про державну службу», зокрема щодо повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

У зв’язку з цим виникла необхідність у внесенні змін до Положення з метою приведення деяких його норм у відповідність до Закону України «Про державну службу».

Національне агентство України з питань державної служби листом від 12 листопада 2019 року №  8113/10-19 погодило зміни до Положення без зауважень. 

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Матвійчука В.В., керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 29, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    А.А. Овсієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

«14» листопада 2019 року № 3000/0/15-19

 

 

ЗМІНИ

до Положення про Комісію з питань вищого

корпусу державної служби в системі правосуддя

 

        

1. У підпункті 4 пункту 6 розділу II слово «п’ятій» замінити словом «шостій».

 

2. У пункті 7 розділу II:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) проводить у порядку, встановленому Положенням про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, конкурс на зайняття посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб»;

підпункти 3, 4 виключити.

 

3. Пункт 24 розділу V викласти в такій редакції:

«24. Комітет з відбору кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя (далі – комітет з відбору кандидатів) утворюється з метою забезпечення виконання Комісією своїх повноважень щодо проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя в порядку, встановленому Положенням про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, та внесення суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб».

 

4. Пункт 31 розділу VI викласти в такій редакції:

«31. Комітет з дисциплінарних проваджень формує дисциплінарну справу згідно з Порядком обліку та роботи з дисциплінарними справами, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби».

 

5. Пункт 32 розділу VI викласти в такій редакції:

«32. Комітет з дисциплінарних проваджень здійснює підготовку пропозицій про наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, враховуючи ступінь вини, характер і тяжкість дисциплінарних проступків, вчинених державними службовцями, які обіймають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя, та подає їх на розгляд Комісії.

Якщо щодо державного службовця, який обіймає посаду державної служби категорії «А» в системі правосуддя, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, відкрито провадження у справі щодо оскарження рішення, дії чи бездіяльності та дисциплінарний проступок, який є предметом дисциплінарного провадження, пов’язаний із цим рішенням, дією чи бездіяльністю, Комітет з дисциплінарних проваджень не подає пропозиції до набрання законної сили судовим рішенням, ухваленим у цій справі. У разі якщо судове рішення не набирає законної сили протягом строку притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, визначеного Законом України «Про державну службу», Комітет з дисциплінарних проваджень подає на розгляд Комісії пропозицію про закриття дисциплінарного провадження».

 

6. У тексті Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя слова «вакантних» та «вакантної»  виключити.