X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.05.2019
1332/0/15-19
Про залишення без змін рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 про притягнення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. до дисциплінарної відповідальності

Вища рада правосуддя, розглянувши скаргу судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Тетяни Олександрівни на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності,

 

встановила:

 

20 березня 2019 року до Вищої ради правосуддя (за вхідним № 1324/0/6-19) надійшла скарга судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. на рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності (далі – рішення Дисциплінарної палати). Скарга подана з дотриманням вимог та строків, встановлених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

У скарзі суддя Кудрявцева Т.О. висловила незгоду із рішенням Дисциплінарної палати в частині застосованого стягнення, зазначивши, що дисциплінарний орган не взяв до уваги її рівень навантаження, стаж роботи, позитивну характеристику, її життєві обставини, а також те, що вчинені проступки не мали жодних негативних наслідків. На думку судді, до неї застосовано занадто суворий вид стягнення – сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. Встановлені рішенням Дисциплінарної палати дисциплінарні проступки суддею у скарзі не заперечуються, однак вона вважає пропорційним застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 20 березня 2019 року члена Вищої ради правосуддя Худика М.П. визначено доповідачем у цій справі.

Суддю Кудрявцеву Т.О., публічне акціонерне товариство «Акцент-Банк» (далі – ПАТ «Акцент-Банк»), Іконнікова Є.О., прокуратуру Дніпропетровської області повідомлено про дату, час і місце розгляду вказаної скарги. Зазначену інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

У засіданні Вищої ради правосуддя суддя Кудрявцева Т.О. підтримала скаргу на рішення Дисциплінарної палати у повному обсязі та просила її задовольнити, а представник прокуратури Дніпропетровської області у задоволенні скарги просив відмовити. На засідання Вищої ради правосуддя представник ПАТ «Акцент-Банк», Іконніков Є.О. не з’явились, хоча були належним чином повідомлені.

Вища рада правосуддя, вивчивши скаргу та матеріали дисциплінарної справи, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Худика М.П., суддю Кудрявцеву Т.О., представника прокуратури Дніпропетровської області Трубіцина Д.О., дійшла висновку, що скарга судді Кудрявцевої Т.О. не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Указом Президента України від 6 лютого 2007 року № 82/2007 Кудрявцева Тетяна Олександрівна призначена на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року № 4368-VI обрана суддею цього суду безстроково.

До Вищої ради правосуддя 12 грудня 2017 року з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія, ВККСУ) надійшла скарга адвоката Фуголя Є.І., в інтересах публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» (далі – ПАТ «Акцент-Банк») стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. (єдиний унікальний номер 3571/0/20-17).

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 23 квітня 2018 року № 1209/1дп/15-18 стосовно судді Кудрявцевої Т.О. відкрито дисциплінарну справу.

3 лютого 2017 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга Іконнікова Є.О. на дії судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. (єдиний унікальний номер – І-597/0/7-17).

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 21 травня 2018 року № 1436/1дп/15-18 за скаргою Іконнікова Є.О. стосовно судді Кудрявцевої Т.О. відкрито дисциплінарну справу та об’єднано з дисциплінарною справою, відкритою за скаргою ПАТ «Акцент-Банк» (унікальний номер 3571/0/20-17).

5 жовтня 2017 року до Вищої ради правосуддя з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) надійшла дисциплінарна скарга прокуратури Дніпропетровської області стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О. (єдиний унікальний номер – 1164/0/20-17).

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 27 листопада 2017 року № 3797/2дп/15-18 стосовно судді Кудрявцевої Т.О. відкрито дисциплінарну справу.

Ухвалою від 23 жовтня 2018 року № 3239/0/15-18 Вища рада правосуддя об’єднала в одну дисциплінарну справу дисциплінарні справи стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Т.О., відкриті за дисциплінарними скаргами ПАТ «Акцент-Банк», Іконнікова Є.О. та прокуратури Дніпропетровської області.

Підставами для відкриття вказаних дисциплінарних справ стали дії судді Кудрявцевої Т.О., що могли свідчити про вчинення нею дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «а» пункту 1 та пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» на час відкриття дисциплінарних проваджень, згідно з якими підставами для дисциплінарної відповідальності судді може бути: незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення та несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР). Аналогічні підстави також були передбачені статтею 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII.

За результатом розгляду об’єднаної дисциплінарної справи рішенням Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцеву Т.О. притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців за вчинення дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «а» пункту 1, пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме за допущення суддею внаслідок недбалості істотного порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків; зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення та несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до ЄДРСР.

Підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у рішенні Дисциплінарної палати зазначено, що суддя Кудрявцева Т.О. під час розгляду справ № 2-808/11, № 200/3984/14-ц, № 200/295/14-ц не виконала вимог статей 209, 218 ЦПК України щодо строків виготовлення повного тексту судового рішення та видачі його на вимогу сторін у справі, а також покладеного на суддю обов’язку щодо направлення електронної копії судового рішення до ЄДРСР не пізніше наступного дня після його ухвалення (виготовлення повного тексту судового рішення) (пункт 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Враховуючи, що судові рішення у справах № 2-808/11, № 200/3984/14-ц, № 200/295/14-ц суддею Кудрявцевою Т.О. було виготовлено із значним порушення строків, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що такі дії судді також свідчать про порушення нею норм процесуального права, що унеможливило реалізацію учасникам судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків (підпункт «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

У скарзі на рішення Дисциплінарної палати суддя Кудрявцева Т.О. повторює надані нею пояснення під час попередньої перевірки наведених скарг.

Так, суддя Кудрявцева Т.О. щодо скарги публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» зазначила, що відповідно до розписки, яка міститься в матеріалах справи (а. с. 217), представник позивача ПАТ «Акцент-Банк» Зорянова В.Г. після проголошення у судовому засіданні вступної та резолютивної частин цього рішення отримала його копію, на підставі частини другої статті 222 ЦПК України (в редакції, яка діяла на час розгляду цивільної справи). Отримання представником позивача копії рішення, що містить вступну та резолютивну частини, підтверджується змістом скарги адвоката Фуголя Є.І. та доданою до неї копією цього рішення.

Також суддя зазначила, що оскільки представник позивача ПАТ «Акцент-Банк» Зорянова В.Г. була присутня в судовому засіданні 21 жовтня 2013 року та отримала копію ухваленого у цій справі судового рішення, що містить вступну та резолютивну частини, у суду був відсутній обов’язок надсилати на її адресу копію повного судового рішення у передбачені частиною третьою статті 222 ЦПК України спосіб та строк.

1 листопада 2013 року від ПАТ «Акцент-Банк» до суду надійшла апеляційна скарга на резолютивну частину вказаного рішення суду від 21 жовтня 2013 року, що чинним на той час ЦПК України не передбачалося.

Відповідно до матеріалів справи із дня ухвалення рішення – 21 жовтня 2013 року представник ПАТ «Акцент-Банк» із заявою про видачу копії рішення до суду не звертався. Вказане підтверджується довідкою від 29 березня 2018 року № 01-04/330/2018, з якої вбачається, що згідно з даними автоматизованої системи документообігу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська заяви від ПАТ «Акцент-Банк» про видачу копії рішення у цивільній справі № 2-808/11 за період з 21 жовтня 2013 року по 29 березня 2018 року до суду не надходили.

Крім того, суддя Кудрявцева Т.О. зауважила, що представник ПАТ «Акцент-Банк» у скарзі вказав, що 2 вересня 2015 року представником позивача подана до суду заява про ознайомлення з матеріалами зазначеної цивільної справи, однак на порушення вимог статті 27 ЦПК України справа для ознайомлення йому не надана. Як вбачається з матеріалів справи, до суду надійшла заява представника ПАТ КБ «Приватбанк», яке не є стороною у справі, від 2 вересня 2015 року вх. № 34627 про ознайомлення з матеріалами вказаної справи. Будь-якої заяви про ознайомлення зі справою саме від представника ПАТ «Акцент-Банк», у тому числі від 2 вересня 2015 року, ця справа не містить.

Однак вказані доводи судді Кудрявцевої Т.О. не спростовують встановлених Першою Дисциплінарною палатою обставин про те, що станом на 8 жовтня 2015 року апеляційна скарга ПАТ «Акцент-Банк» та матеріали справи № 2-808/11 перебували у суді першої інстанції та до суду апеляційної інстанції не надсилалися всупереч зазначених вимог процесуального законодавства.

Крім того, Першою Дисциплінарною палатою було встановлено, що на момент звернення ПАТ «Акцент-Банк» до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із скаргою щодо поведінки судді (8 жовтня 2015 року) копія рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 21 жовтня 2013 року у справі № 2-808/11 не була внесена до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР). За даними ЄДРСР, рішення від 21 жовтня 2013 року надіслане судом до державного підприємства «Інформаційні судові системи» лише 8 лютого 2017 року, а оприлюднене 10 лютого 2017 року.

Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя також було встановлено, що копію рішення до ЄДРСР було надіслано після неодноразових звернень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до голови Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю. щодо надання суддею Кудрявцевою Т.О. пояснень стосовно обставин, викладених у скарзі, та надіслання до ВККСУ копії матеріалів, необхідних для проведення перевірки (листи від 23 листопада 2015 року, від 15 березня 2016 року).

З ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 лютого 2017 року, яка міститься в ЄДРСР, встановлено, що цивільна справа № 2-808/11 за апеляційною скаргою ПАТ «Акцент-Банк» на рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 21 жовтня 2013 року до апеляційного суду Дніпропетровської області надійшла лише 13 лютого 2017 року.

Щодо скарги Іконнікова Є.О. суддя Кудрявцева Т.О. зазначила, що справа № 200/3984/14-ц була розглянута за відсутності сторін, які були належним чином повідомлені про її розгляд, без фіксування цього судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу на підставі заяв представників позивача та відповідача про розгляд справи за їхньої відсутності.

При цьому 19 листопада 2014 року сторонам були надіслані копії рішення від 12 листопада 2014 року. 30 листопада 2016 року ОСОБА_1 вчетверте подав заяву про видачу копії рішення суду. У зазначеній заяві вказав, що попередні письмові та усні запити про видачу рішення залишено без реагування. Відповідно до супровідного листа від 30 грудня 2016 року ОСОБА_1 надіслано копію рішення суду від 12 листопада 2014 року. У матеріалах справи також міститься супровідний лист від 11 травня 2018 року про надіслання ОСОБА_1 копії зазначеного рішення суду.

Однак вказані доводи судді Кудрявцевої Т.О. не спростовують висновків Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про те, що у наданих суддею Кудрявцевою Т.О. письмових поясненнях не було зазначено дату виготовлення нею повного тексту рішення від 12 листопада 2014 року. При цьому копії супровідних листів від 19 листопада 2014 року про надіслання сторонам у справі копії рішення суду не вказують ні на дату виготовлення суддею Кудрявцевою Т.О. повного тексту рішення, ні на дату надіслання цього рішення сторонам у справі, оскільки в матеріалах справи відсутні документи, що підтверджують вказані обставини.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя зазначила, що розписка представника ОСОБА_1 від 14 травня 2018 року про отримання копії вказаного рішення суду, на яку суддя Кудрявцева Т.О. посилається у письмових поясненнях та копію якої додає до них, у надісланій головою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненком І.Ю. копії матеріалів справи відсутня, а тому доводи, викладені у скарзі Іконнікова Є.О., щодо несвоєчасного виготовлення вмотивованого судового рішення та видачі цього рішення не спростовані наданими письмовими поясненнями судді Кудрявцевої Т.О.

Крім того, з листа голови Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. (від 11 травня 2018 року № 01-02/6/2018) встановлено, що в автоматизованій системі документообігу Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська вказане судове рішення до документів у справі приєднано помічником судді Кудрявцевої Т.О. Ганіною Н.О. лише 11 травня 2018 року, на підтвердження чого надано витяг із комп’ютерної системи діловодства суду «Д-3».

Щодо скарги прокуратури Дніпропетровської області суддя Кудрявцева Т.О. зазначила, що відповідно до розписки, яка міститься в матеріалах справи, вступну та резолютивну частини рішення отримав старший прокурор прокуратури Бабушкінського району міста Дніпропетровська Дзюба В.В. 6 лютого 2015 року. Крім того, в матеріалах цивільної справи міститься підписаний суддею повний текст рішення.

Суддя також зазначила, що відповідно до копій супровідних листів, що містяться в матеріалах справи, копія рішення від 6 лютого 2015 року секретарем судового засідання надіслана 23 квітня 2015 року прокурору Бабушкінського району міста Дніпропетровська, до Дніпропетровської міської ради, реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції та товариства з обмеженою відповідальністю «Солярне», а 10 липня 2015 року – до Дніпропетровської міської ради та прокурору Бабушкінського району міста Дніпропетровська.

Також матеріали цивільної справи № 200/295/14-ц містять копію супровідного листа суду від 10 серпня 2015 року вих. № 4636/15 про направлення копії вказаного рішення заступнику прокурора Бабушкінського району міста Дніпропетровська та розписки про отримання 18 серпня 2015 року копії повного тексту рішення від 6 лютого 2015 року представником Дніпропетровської міської ради Федоренко О.П., 25 серпня 2015 року представником відповідача ОСОБА_2 – ОСОБА_3 Крім того, відповідно до рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення копія рішення отримана прокуратурою Бабушкінського району міста Дніпропетровська 18 серпня 2015 року, представником Дніпропетровської міської ради Федоренко О.П. – 9 вересня 2015 року.

Серед іншого суддя Кудрявцева Т.О. зазначила, що 20 серпня 2015 року до суду від заступника прокурора Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга на вказане рішення суду, а 25 серпня 2015 року – заява представника ОСОБА_2 про виправлення описки у вказаному рішенні суду від 6 лютого 2015 року, а саме в найменуванні третьої особи, у зв’язку із чим судове засідання під її головуванням призначено на 16 вересня 2015 року.

16 вересня 2015 року у зв’язку з неявкою сторін та відсутністю даних про отримання ними судових повісток судове засідання було відкладене на 9 жовтня 2015 року.

У судовому засіданні 9 жовтня 2015 року винесено ухвалу про виправлення описки в рішенні суду від 6 лютого 2015 року, копії якої листом від 12 жовтня 2015 року надіслано сторонам. Оскільки вказана ухвала суду не була оскаржена учасниками процесу, зазначена цивільна справа 20 жовтня 2015 року була передана до канцелярії суду з цивільних справ та листом від 1 грудня 2015 року була надіслана канцелярією до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області від 30 березня 2016 року рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 6 лютого 2015 року скасовано та ухвалено нове рішення про часткове задоволення позовних вимог прокурора Бабушкінського району міста Дніпропетровська в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради.

Стосовно доводів скарги прокурора щодо затримки надіслання справи до апеляційного суду Дніпропетровської області після надходження апеляційної скарги суддя Кудрявцева Т.О. зазначила, що заява представника відповідача про виправлення описки в судовому рішенні надійшла до суду майже одночасно з апеляційною скаргою прокурора і підлягала розгляду в судовому засіданні саме до часу направлення справи до апеляційного суду.

Як зазначено вище, після набрання ухвалою суду про виправлення описки від 9 жовтня 2015 року законної сили вказана цивільна справа 20 жовтня 2015 року була передана до канцелярії суду з цивільних справ для направлення до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Водночас суддя звернула увагу, що в обліково-статистичній картці в автоматизованій системі документообігу суду на вказану цивільну справу працівниками канцелярії датою передання справи після розгляду до канцелярії суду з цивільних справ вказано 27 квітня 2016 року, проте цю дату слід вважати помилковою, оскільки відповідно до матеріалів справи датою надіслання зазначеної справи канцелярією до апеляційного суду для розгляду апеляційної скарги є 1 грудня 2015 року, датою її повернення до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська після апеляційного розгляду – 20 квітня 2016 року. Ці дати передують 27 квітня 2016 року.

Вказала, що підтвердженням того, що цивільна справа була передана до цивільної канцелярії Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська після розгляду під її головуванням у жовтні 2015 року, є довідка про прийняття архівом суду архівної копії оптичного диска з технічним записом фіксації засідання у справі саме 20 жовтня 2015 року.

На думку Вищої ради правосуддя, зазначені доводи скарги судді Кудрявцевої Т.О. не спростовують встановлені Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя обставини про те, що суддею 6 лютого 2015 року у судовому засіданні було проголошено вступну та резолютивну частини рішення. При цьому, незважаючи на неодноразові заяви прокуратури Бабушкінського району міста Дніпропетровська (копії яких з відміткою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська про отримання наявні в матеріалах дисциплінарної справи), повний текст рішення суду отримано прокуратурою лише 11 серпня 2015 року та 20 серпня 2015 року заступник прокурора Дніпропетровської області подав до канцелярії Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції від 6 лютого 2015 року у справі № 200/295/14-ц.

З огляду на зазначене суддею Кудрявцевою Т.О. не були виконані вимоги частини другої статті 296 ЦПК України щодо направлення матеріалів справи разом із апеляційною скаргою на наступний день з дня її отримання до суду апеляційної інстанції, оскільки вказані матеріали були надіслані до апеляційного суду Дніпропетровської області із порушенням вказаного строку та матеріали судової справи були отримані судом апеляційної інстанції лише 2 грудня 2015 року, після звернення прокуратури до суду щодо надіслання справи до суду апеляційної інстанції.

Таким чином, наведені доводи скарги судді Кудрявцевої Т.О. на рішення Дисциплінарної палати, на думку Вищої ради правосуддя, є необґрунтованими та не спростовують висновків Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про допущення суддею Кудрявцевою Т.О. дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «а» пункту 1, пунктом 2 частини першої статі 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що, в свою чергу, не заперечується і самою суддею Кудрявцевою Т.О.

Крім наведеного, у скарзі на рішення Дисциплінарної палати суддя Кудрявцева Т.О. просила врахувати, що згідно із позицією міжнародних інституцій суддя, в діях якого наявний склад дисциплінарного проступку, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності виключно за умови, що він вчинив такий проступок умисно або через грубу недбалість та вказаний проступок протягнув за собою серйозні наслідки. Також суддя не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за наявності в його діях звичайної недбалості, що не спричинила настання серйозних наслідків.

Суддя Кудрявцева Т.О. зазначила, що Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська розташований в центрі міста Дніпро, в якому зосереджена більша частина правоохоронних органів, підрозділів силових відомств, органи місцевого самоврядування як району, так і міста в цілому, а також на численні житлові масиви та селища з великою кількістю населення визначають різноманітність цивільних спорів, їх велику кількість та характер розкритих злочинів. Насиченість ринку банківських послуг, розташування органів управління суб’єктів господарювання, що займають провідне місце в економіці не лише міста, а й країни в цілому, потребують ефективного правого захисту, обов’язок забезпечити який покладено саме на суддів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Однак протягом останніх років судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська працювали у меншому складі, ніж це було передбачено штатною чисельністю судців, а саме: в 2013 році працювало 12 суддів, в 2014 році замість 16 суддів за штатним розписом працювало 13 суддів, в 2015 році – 15 суддів, в 2016 році – 11 суддів.

При цьому суддя вказує, що вона також працювала в режимі надмірної навантаженості, що вимагало постійного докладання значних фізичних та розумових зусиль. Просила звернути увагу на те, що згідно з статистичними показниками:

в 2013 році в її провадженні перебувало 2570 справ та матеріалів всіх категорій (в тому числі 1645 справ), з них розглянуто 2051 (в тому числі 1270 справи), внаслідок чого середньомісячне навантаження становило 233,64 справ та матеріалів (що перебували у провадженні) та 186,45 справ та матеріалів, що розглянуті;

в 2014 році в її провадженні перебувало 3115 справ та матеріалів всіх категорій (в тому числі 1001 справа), з них розглянуто 2784 (в тому числі 794 справ), внаслідок чого середньомісячне навантаження становило 283,18 справ та матеріалів (що перебували у провадженні) та 253,09 справ та матеріалів, що розглянуті;

в 2015 році в її провадженні перебувало 3835 справ та матеріалів всіх категорій (в тому числі 1369 справ), з них розглянуто 3110 (в тому числі 875 справ), внаслідок чого середньомісячне навантаження становило 348,64 справ та матеріалів (що перебували у провадженні) та 282,73 справ та матеріалів, що розглянуті;

в 2016 році в її провадженні перебувало 2736 справ та матеріалів всіх категорій (в тому числі 1432 справи), з них розглянуто 2379 (в тому числі 1152 справи), внаслідок чого середньомісячне навантаження становило 248,73 справ та матеріалів (що перебували у провадженні) та 216,27 справ та матеріалів, що розглянуті.

Крім того, суддя Кудрявцева Т.О. зазначає, що відповідно до рішення зборів суддів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 15 квітня 2014 року вона була призначена слідчим суддею та майже до кінця 2014 року здійснювала розгляд клопотань слідчих та прокурорів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які розглядалися невідкладно в день їх надходження та одночасно залишалася суддею цивільної колегії суддів і у її провадження у тому ж значному обсязі продовжували надходити на розгляд в порядку автоматизованого розподілу цивільні справи та матеріали всіх категорій, які вона також розглядала.

Серед іншого, суддя зазначає, що в порядку здійснення автоматизованого розподілу справ вона брала участь як член кримінальної колегії суддів Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська в судових засіданнях щодо розгляду кримінальних справ, засідання в яких тривали протягом всього робочого дня ( іноді на один день було призначено по 2-3 колегії, у яких суддя брала участь). Так, в 2013 році суддя брала участь у 82 судових засіданнях із розгляду кримінальних справ у складі колегії суддів; в 2014 році – у 107, а в 2015 році – у 58 судових засідань.

Суддя Кудрявцева Т.О. просила також взяти до уваги те, що в 2016 році, маючи вік 46 років, вона була вагітна двійнею, в зв’язку з чим протягом вагітності перебувала на медичному обліку у зв’язку з медичними показаннями.

При цьому весь період вагітності працювала нарівні з іншими суддями суду і лише в період з 28 вересня 2016 року по 7 жовтня 2016 року була тимчасово непрацездатна у зв’язку із перебуванням на стаціонарному лікуванні. Зважаючи на заплановану декретну відпустку, з урахуванням постійної завантаженості з розгляду справ у суді, суддя намагалася якомога більше розглянути справ, що перебували в її провадженні, призначаючи та розглядаючи їх до останнього робочого дня перед декретною відпусткою. Зокрема, 29 грудня 2016 року вона брала участь у 49 судових засіданнях з розгляду кримінальних справ у складі колегії суддів.

В умовах такого значного навантаження існували об’єктивні обставини, що зумовили несвоєчасне надання копій судових рішень щодо зазначених у вказаних скаргах цивільних справ для їх внесення до ЄДРСР, а також відсутність у судді об’єктивної фізичної можливості належним чином контролювати дії відповідних працівників суду щодо своєчасного направлення зазначених у скаргах цивільних справ до суду апеляційної інстанції та направлення копій судових рішень зацікавленим особам.

Дослідивши матеріали об’єднаної дисциплінарної справи та рішення Дисциплінарної палати від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19, Вища рада правосуддя вважає зазначені доводи скарги судді Кудрявцевої Т.О. необґрунтованими з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі «Судова влада України» в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з пунктами 2, 13, 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740, внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції, а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі; електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту; відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням надсилаються до Єдиного державного реєстру судових рішень не пізніше наступного дня.

Відповідно до пункту 10 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 (у редакції, чинній на момент надіслання судом копій рішень у справах № 2-808/11, № 200/3984/14-ц, № 200/295/14-ц), надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду. Копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилається адміністраторові Реєстру.

Отже, чинним на той момент законодавством не було передбачено можливості надання суддею усного доручення своєму помічникові щодо виконання обов’язку судді щодо своєчасного надсилання до ЄДРСР.

З огляду на зазначене під час розгляду дисциплінарної справи встановлені обставини, які свідчать, що суддею Кудрявцевою Т.О. не було виконано обов’язку щодо своєчасного надання копій судових рішень для їх внесення до ЄДРСР у порядку, передбаченому законом.

Такі дії судді містять склад дисциплінарних проступків, передбачених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення та несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до ЄДРСР).

Дії судді Кудрявцевої Т.О. щодо невиготовлення своєчасно повного тексту судових рішень, ненадання їх копії сторонам у справі допущено суддею без поважних причин, тобто з порушенням норм процесуального права, що тривалий час перешкоджало сторонам у справах №№ 2-808/11 і 200/295/14-ц оскаржити їх в апеляційному порядку. Крім того, на порушення вимог частини другої статті 296 ЦПК України матеріали справи № 200/295/14-ц разом із апеляційною скаргою прокуратури Дніпропетровської області (від 20 серпня 2015 року) надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської області лише 2 грудня 2015 року, після звернення прокуратури до суду щодо надіслання справи до суду апеляційної інстанції.

Вказані дії також свідчать про наявність в діях судді складу дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом «а» частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме внаслідок недбалості істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.

Слід зазначити, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя було враховано надану головою Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненком І.Ю. характеристику судді Кудрявцевої Т.О. та рівень її навантаження, а також обставини, які мали місце в житті судді.

При цьому статистичні показники роботи судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевою Т.О. свідчать про зачне навантаження, однак не спростовують допущених нею порушень.

З огляду на встановлені обставини та системний характер дій судді Кудрявцевої Т.О. щодо несвоєчасного виготовлення повного тексту судових рішень, що, в свою чергу, протягом тривалого часу перешкоджало сторонам у справі оскаржити їх в апеляційному порядку, враховуючи положення частини другої статті 109 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя дійшла висновку, що (у цьому випадку) до судді Кудрявцевої Т.О. застосовано дисциплінарне стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців, яке є співмірним із вчиненими нею дисциплінарними проступками.

При цьому не беруться до уваги доводи судді Кудрявцевої Т.О. із посиланням на позицію міжнародних інституцій про те, що суддя, в діях якого наявний склад дисциплінарного проступку, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності виключно за умови, що він вчинив такий проступок умисно або через грубу необережність (недбалість); суддя не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за наявності в його діях звичайної недбалості, з огляду на таке.

Чинна редакція Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», яким встановлено порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді, містить склад дисциплінарних проступків, форма вини яких відповідно до пункту 4 частини першої статті 106 цього Закону визначена як умисна або груба недбалість. Водночас пунктом 1 частини першої статті 106 вказаного Закону передбачено склад дисциплінарних проступків, вчинених умисно або внаслідок недбалості, тобто у цій нормі відсутня вказівка на грубу недбалість.

Безумовним є зміст положення пункту 66 Рекомендації СМ/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів, на яке суддя посилається у скарзі, про те, що тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості.

Однак вказана норма не може бути протиставлена виконанню суддею обов’язків, передбачених пунктом 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус судді», а саме справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Крім того, тлумачення суддею відповідних норм закону не повинно шкодити реалізації учасникам судового процесу права на справедливий розгляд його справи як складової права на справедливий суд, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до пункту 5 частини десятої статті 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати Вища рада правосуддя має право залишити рішення Дисциплінарної палати без змін.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя дійшла висновку, що на підставі пункту 1 частини десятої статті 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», за результатами розгляду скарги судді Кудрявцевої Т.О. рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 необхідно залишити без змін.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтею 111 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 13.1–13.11 Регламенту Вищої ради правосуддя, Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

залишити без змін рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 лютого 2019 року № 488/1дп/15-19 про притягнення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої Тетяни Олександрівни до дисциплінарної відповідальності.

 

Головуючий на засіданні

Вищої ради правосуддя В.К. Грищук

 

Члени Вищої ради правосуддя

І.А. Артеменко

 

А.В. Василенко

 

П.М. Гречківський

 

Л.Б. Іванова

 

М.Г. Ісаков

 

Н.С. Краснощокова

 

О.В. Маловацький

 

А.А. Овсієнко

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

М.П. Худик

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест