X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
15.07.2019
1847/2дп/15-19
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О.

 

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Худика М.П., членів Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Грищука В.К., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А. за результатами попередньої перевірки рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 23 квітня 2019 року № 121/ко-19 стосовно судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова Андрія Олексійовича,

 

встановила:

 

10 травня 2019 року до Вищої ради правосуддя надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ, Комісія) від 23 квітня 2019 року № 121/ко-19 (вхідний реєстраційний № 4532/0/8-19) з матеріалами перевірки результатів кваліфікаційного оцінювання судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О. на відповідність займаній посаді.

Згідно із частиною першою статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у відкритті дисциплінарної справи.

Членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменком І.А. проведено попередню перевірку, за результатами якої складено висновок із пропозицією відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О.

Дослідивши матеріали попередньої перевірки, заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О.

Рішенням Комісії від 11 травня 2018 року № 105/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 27 березня 2018 року, зокрема судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

При дослідженні суддівського досьє було виявлено неподання суддею Сухоруковим А.О. декларації доброчесності судді за 2016 рік відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

ВККСУ зазначила, що під час співбесіди суддя Сухоруков А.О. визнав факт неподання декларації доброчесності судді за 2016 рік. При цьому вказав, що, беручи участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді Верховного Суду, подав декларацію доброчесності судді за 2015 рік, яка була датована 30 листопада 2016 року. Враховуючи наведене, помилково вважав, що обов’язок щодо подання декларації доброчесності судді за 2016 рік виконав.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті. У разі такого звернення Комісія має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

За результатами розгляду питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Сухорукова А.О. на відповідність займаній посаді Комісією на засіданні 23 квітня 2019 року прийнято рішення зупинити кваліфікаційне оцінювання вказаного судді та звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті стосовно судді Сухорукова А.О.

6 травня 2019 року Комісія направила до Вищої ради правосуддя вказані матеріали стосовно судді Сухорукова А.О. для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

У письмових поясненнях, наданих на пропозицію члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., суддя Сухоруков А.О. зазначив таке.

7 листопада 2016 року Комісія оголосила конкурс до Верховного Суду і він прийняв рішення про участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. У зв’язку із цим декларація доброчесності судді була підписана і подана ним з іншими необхідними документами у письмовому вигляді до ВККСУ 30 листопада 2016 року. Вказана декларація доброчесності судді була оприлюднена в мережі інтернет на офіційному веб-сайті ВККСУ в його суддівському досьє № НОМЕР_1 як судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська.

Як пояснив суддя, згідно з рішенням Комісії від 5 грудня 2016 року № 19/вс-16 за результатами перевірки відповідності поданих документів переліку та вимогам до їх оформлення він в числі інших претендентів (порядковий № 61) був допущений до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Також зазначив, що рішенням Комісії від 31 жовтня 2016 року № 137/зп-16 затверджено форму декларації доброчесності судді, яка містить Правила заповнення та подання форми декларації доброчесності судді (далі – Правила).

Правила заповнення та подання форми декларації доброчесності кандидата на посаду судді були затверджені рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 205/зп-18, тобто до вказаного часу не було передбачено іншої форми декларації доброчесності, крім декларації доброчесності судді. Отже, як наголосив суддя, у 2016 чи у 2017 році не існувало розмежування ні за ознакою суб’єкта (суддя чи кандидат у судді), ні з огляду на мету подання такої декларації.

Разом із тим, як зазначив суддя, відповідно до затверджених Комісією Правил щодо декларації доброчесності судді, яка подається вперше, діє спеціальна норма – у разі заповнення декларації доброчесності судді вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

Отже, як наголосив суддя, у декларації, поданій ним до Комісії 30 листопада 2016 року, зазначено твердження щодо усього його попереднього життя до дати її заповнення та подання. Суддя стверджує, що усі відомості, зазначені у вказаній декларації, відповідають дійсності і є актуальними станом також на 31 грудня 2016 року. Водночас зазначення 2015 року як звітного, за який подається декларація, що заповнюється вперше, взагалі не було потрібне.

Суддя зауважив, що вимога про актуальність відомостей на 31 грудня звітного року не розповсюджувалася на декларацію, яка подавалася вперше. Закон вимагав подання декларації, лише починаючи із 2017 року, однак, враховуючи наявність у формі декларації графи для зазначення року, він вказав зайві відомості про звітний рік.

Таким чином, суддя вважає, що декларацію доброчесності судді, заповнену ним уперше, він подав до Комісії у письмовому вигляді завчасно, а не в період з 1 по 31 січня 2017 року.

Оскільки згідно з рішенням Комісії від 23 квітня 2019 року № 121/ко-19 Сухоруков А.О. зобов’язаний був подати декларацію за 2016 рік, з метою усунення формальної помилки та для оприлюднення декларації доброчесності у відповідному розділі офіційного веб-сайту ВККСУ він 23 травня 2019 року подав декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

Враховуючи викладене, суддя Сухоруков А.О. просив вважати таке упущення добросовісною помилкою (яку було виявлено через два роки) і не розпочинати стосовно нього процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності.

23 квітня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії прийняла рішення, яким зупинила кваліфікаційне оцінювання судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О., а також вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті стосовно вказаного судді.

Згідно з вимогами частини першої статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією.

Частиною сьомою вказаної статті передбачено, що неподання, несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею або декларування в ній завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень мають наслідком дисциплінарну відповідальність.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстави неподання або несвоєчасного подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному цим Законом.

Таким чином, Друга Дисциплінарна палата вважає, що відомості, викладені у рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії від 23 квітня 2019 року № 121/ко-19, можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, тому існують підстави для прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова А.О.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська Сухорукова Андрія Олексійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                М.П. Худик

 

Члени Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                В.К. Грищук

                                                                                           О.В. Прудивус