X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
26.07.2021
1683/2дп/15-21
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Голубицького С.С.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Грищука В.К., членів Блажівської О.Є., Болотіна С.М., заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Саліхова В.В., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за дисциплінарною скаргою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Людмили Леонтіївни стосовно судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Голубицького Станіслава Савелійовича,

 

встановила:

 

24 грудня 2020 року до Вищої ради правосуддя засобами електронного зв’язку (через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади) за вхідним № 12374/0/8-20 та 29 грудня 2020 року засобами поштового зв’язку за вхідним № 12374/1/8-20 надійшла дисциплінарна скарга Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. на поведінку судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Голубицького С.С. під час розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 на вирок Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року у справі № 1-368/11 стосовно ОСОБА2 (касаційне провадження № 51-6302 км 18).

У дисциплінарній скарзі зазначено, що Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини отримано інформацію про порушення прав осіб, які беруть участь у вказаній кримінальній справі, у зв’язку із невжиттям заходів щодо розгляду зазначених касаційних скарг на рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Денісова Л.Л. у скарзі вказала, що розгляд зазначених касаційних скарг розпочатий у 2016 році Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ), проте не був завершений до створення Верховного Суду, тому матеріали вказаної кримінальної справи разом із касаційними скаргами 21 травня 2018 року були передані для розгляду до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (далі – ККС ВС) та на час подання дисциплінарної скарги перебувають у провадженні колегії суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С. (головуючий), Стороженка С.О., Шевченко Т.В.

У скарзі звернуто увагу на те, що Комітет Міністрів Ради Європи на своєму засіданні 3 грудня 2020 року розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) у справі «Гонгадзе проти України» і закликав владу України якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі стосовно ОСОБА2, яке не можуть розглянути четвертий рік. Із посиланням на положення статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод та практику ЄСПЛ скаржником вказано про обов’язок суду розглянути кримінальну справу у розумний строк, обчислення якого розпочинається з дня, коли особі було пред’явлено обвинувачення.

Скаржниця зазначила, що суддя ККС ВС Голубицький С.С. не виконує свого обов’язку щодо своєчасного розгляду зазначених вище касаційних скарг, внаслідок чого порушуються права учасників кримінального провадження, підривається авторитет правосуддя, що має ознаки дисциплінарного проступку та відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є підставою для дисциплінарної відповідальності судді. При цьому скаржниця вказала про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарних проступків, визначених підпунктом «а» пункту 1, пунктами 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (незаконна відмова в доступі до правосуддя або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 24 грудня 2020 року та протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 29 грудня 2020 року дисциплінарну скаргу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. стосовно судді ККС ВС Голубицького С.С. (оригінал та скановану копію) передано для попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Артеменку І.А. У подальшому у зв’язку із закінченням строку повноважень члена Вищої ради правосуддя Артеменка І.А. вказану скаргу (оригінал та скановану копію) на підставі протоколу повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя по справі, протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 25 березня 2021 року передано для проведення попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Саліхову В.В.

Розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Саліхова В.В. за результатами проведеної попередньої перевірки дисциплінарної скарги Денісової Л.Л. та долучені до нього матеріали, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді ККС ВС Голубицького С.С. Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 17 травня 2021 року № 1047/2дп/15-21 стосовно судді ККС ВС Голубицького С.С. було відкрито дисциплінарну справу за ознаками дисциплінарних проступків, визначених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме безпідставне затягування та/або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Розгляд дисциплінарної справи Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя призначено на 26 липня 2021 року.

Про засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 26 липня 2021 року суддю та скаржника повідомлено своєчасно та належним чином шляхом надіслання їм письмових повідомлень засобами електронного поштового зв’язку та розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення реалізації прав учасників дисциплінарного провадження, визначених пунктом 12.30 Регламенту Вищої ради правосуддя, сторонам запропоновано взяти участь у вказаному засіданні в режимі відеоконференції.

До початку проведення вказаного засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Л.Л. надіслала лист від 22 липня 2021 року із проханням надати можливість прийняти участь у вказаному засіданні Дисциплінарної палати її представнику (за довіреністю) ОСОБА8 у режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів.

23 липня 2021 року суддя ККС ВС Голубицький С.С. надіслав до Вищої ради правосуддя лист із проханням провести розгляд дисциплінарної справи за його участю в режимі відеоконференції.

26 липня 2021 року участь у засіданні Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя у режимі відеоконференції взяли представник скаржника ОСОБА8 та суддя Голубицький С.С.

Друга Дисциплінарна палата Вищої Ради правосуддя, заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Саліхова В.В., представника скаржника, суддю Голубицького С.С., дослідивши матеріали дисциплінарної справи, письмові пояснення судді, дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді ККС ВС Голубицького С.С. до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

Указом Президента України від 10 листопада 2017 року № 357/2017 Голубицький Станіслав Савелійович призначений на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд.

До 15 грудня 2017 року на розгляді у ВССУ перебували касаційні скарги захисників засудженого ОСОБА2 – адвокатів Гераська М.Г., Демиденка Г.О., а також потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 на вирок Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року (про зміну вироку) у кримінальній справі № 1-368/11 стосовно ОСОБА2 (касаційне провадження № 5-1585 КМ 16). Із копій судових рішень, ухвалених у цій справі та розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) встановлено, що досудове слідство, а також судовий розгляд в суді першої інстанції та апеляційний перегляд вироку суду першої інстанції в суді апеляційної інстанції проводились за правилами Кримінально-процесуального кодексу України, що був прийнятий у 1960 році.

Суддею ВССУ Марчук Н.О. постановою від 1 березня 2016 року у зв’язку з надходженням зазначених касаційних скарг витребувано вказану кримінальну справу, постановою від 14 червня 2016 року призначено справу до розгляду в касаційному порядку колегією суддів ВССУ (на 12 жовтня 2016 року), проте касаційне провадження у справі цим судом до припинення його роботи у зв’язку зі створенням Верховного Суду закінчено не було. За даними ЄДРСР, останнє судове засідання щодо касаційного розгляду справи було проведено колегією ВССУ 31 травня 2017 року, в якому, зокрема, винесено такі ухвали: 1) про задоволення клопотання потерпілого ОСОБА1, його представника ОСОБА5 та усунення ОСОБА9 від участі як представника потерпілої ОСОБА3 у подальшому розгляді кримінальної справи стосовно ОСОБА2; 2) про задоволення клопотання представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. та доручення голові Печерського районного суду міста Києва та голові Апеляційного суду міста Києва вжити заходів щодо зняття грифа «таємно» з аудіозаписів усіх судових засідань, які відбувались у судах першої та апеляційної інстанцій під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА2 (про результати виконання ухвали повідомити суду).

Пунктом 4 параграфа 3 «Перехідні положення» розділу 4 Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі – Закон № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року), який набрав чинності 15 грудня 2017 року, було встановлено, що касаційні скарги (подання) на судові рішення у справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Касаційного кримінального суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом.

Відповідно до приписів пункту 6 параграфа 3 «Перехідні положення» розділу 4 Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року заяви і скарги, зазначені у пунктах 1, 3–5 цього параграфа, передаються до Касаційного кримінального суду за розпорядженням керівника апарату суду, до якого подані такі заяви і скарги, протягом 30 днів із дня набрання чинності цим Законом.

Після припинення діяльності ВССУ (із дня початку роботи Верховного Суду відповідно до пункту 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів») вказані касаційні скарги у справі № 1-368/11 стосовно ОСОБА2 разом із матеріалами кримінальної справи були передані до новоутвореного ККС ВС для їх розгляду в касаційному порядку.

Як повідомив голова ККС ВС Кравченко С.І. у листі від 7 червня 2021 року № 470/0/158-21 (вхідний № 5460/0/8-21), частину матеріалів кримінальної справи № 1-368/11 стосовно ОСОБА2 (провадження № 5-1585 км 16) у 153 томах та 5 томів касаційного провадження було передано ВССУ до секретаріату ККС ВС 28 грудня 2017 року згідно із реєстром. Разом із цим автоматизований розподіл судової справи між суддями тривалий час не здійснювався через відсутність у працівників апарату та суддів ККС ВС допуску до державної таємниці (певним матеріалам справи (аудіозаписи окремих судових засідань) надано грифи секретності «Цілком таємно» (том 140)). Матеріали досудового слідства у вказаній кримінальній справі у кількості 55 матеріальних носіїв інформації з грифами секретності «Цілком таємно», «Таємно», грифом обмеження доступу «Для службового користування» та «Нетаємно», які зберігаються у відділі режимно-секретної роботи Верховного Суду, передані з ВССУ до Верховного Суду у травні 2018 року після отримання Верховним Судом у квітні 2018 року спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Том 140 кримінальної справи, надісланий ВССУ до Печерського районного суду міста Києва 25 жовтня 2017 року для виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року, Печерським районним судом міста Києва надісланий до Верховного Суду 20 грудня 2018 року та отриманий 27 грудня 2018 року. Таким чином, автоматизований розподіл вказаної судової справи між суддями, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та яким надано доступ до секретної інформації та її матеріальних носіїв, здійснено 21 травня 2018 року.

Відповідно до вказаних норм Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21 травня 2018 року (https://court.gov.ua/log_documents/192814/9941/) зазначені касаційні скарги з матеріалами кримінальної справи були передані до провадження судді ККС ВС Голубицького С.С. (доповідач / головуючий) (касаційне провадження № 51-6302 км 18).

На запит доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Саліхова В.В. під час попередньої перевірки дисциплінарної скарги від голови ККС ВС Кравченка С.І. отримано довідку про рух вказаної кримінальної справи в суді касаційної інстанції (вихідний № 281/0/158-21 від 12 квітня 2021 року), з урахуванням якої, а також даних вебпорталу «Судова влада України» та ЄДРСР встановлено таке.

24 та 25 травня 2018 року (за вхідними №№ 585/0/166-18, 603/0/166-18) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання для ознайомлення матеріалів справи та копій технічних записів судових засідань (вказані копії видано, а матеріали справи надано для ознайомлення у дні подання заяв).

25 травня 2018 року (відповідно до акта № 1) під час спроби відтворення запису технічної фіксації судового засідання Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2012 року було встановлено, що таке відтворення є технічно неможливим. У зв’язку із цим 30 травня 2018 року (за вихідним № 14445/0/172-18) до вказаного суду було надіслано запит про надання архівної копії вказаного звукозапису судового засідання. У відповідь на цей запит голова Печерського районного суду міста Києва листом від 5 червня 2018 року за № 1852/18 (вхідний № 15388/0/170-18) повідомив, що звукозапис вказаного засідання суду має гриф секретності «Цілком таємно» та виготовлення його копії є неможливим.

З огляду на те, що ухвалою ВССУ від 31 травня 2017 року було задоволено клопотання представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. та доручено голові Печерського районного суду міста Києва вжити заходів щодо зняття грифа «таємно» з аудіозаписів усіх судових засідань, які відбувалися в судах першої та апеляційної інстанцій під час розгляду кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА2, 14 червня 2018 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити про хід та орієнтовні строки виконання вказаної ухвали ВССУ, оскільки її невиконання затягує можливість ознайомлення сторін з матеріалами справи в повному обсязі та перешкоджає розгляду справи в суді касаційної інстанції (лист за вихідним № 16394/0/172-18).

У відповідь на цей лист голова Печерського районного суду міста Києва листом від 25 липня 2018 року за № 2391/18 (вхідний № 20258/0/170-18 від 31 липня 2018 року) повідомив, що проведення засідань експертної комісії з питань таємниць (щодо перегляду грифа секретності аудіозаписів судових засідань у кримінальній справі № 1-368/11), утвореної наказом від 26 червня 2017 року, заплановано головою комісії на період із 3 по 12 жовтня 2018 року.

21 червня та 30 липня 2018 року (за вхідними №№ 712/0/166-18, 870/0/166-18, 871/0/166-18) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення 30 липня 2018 року).

17 вересня 2018 року суддя Голубицький С.С., вивчивши матеріали касаційних скарг, виніс постанову, якою касаційний розгляд кримінальної справи стосовно ОСОБА2 за касаційними скаргами захисників Гераська М.Г., Демиденка І.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 призначив на 10:00 14 листопада 2018 року.

27 вересня 2018 року (за вхідними №№ 1079/0/166-18, 1080/0/166-18, 1081/0/166-18) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 та його представників – адвоката Костіної Т.В. та ОСОБА5 про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

1 та 10 жовтня 2018 року (за вхідними №№ 25385/0/170-18, 26381/0/170-18) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення долучено до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

4 жовтня 2018 року (за вхідним № 1111/0/166-18) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

25 жовтня 2018 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва з проханням повідомити про результати роботи експертної комісії з питань таємниць, хід та орієнтовні строки виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року (лист за вихідним № 31202/0/172-18). Листом від 6 листопада 2018 року (за вхідним № 28820/0/170-18) голова Печерського районного суду міста Києва інформував суддю Голубицького С.С., що про результати роботи експертної комісії з питань таємниць буде повідомлено додатково.

2 листопада 2018 року (вхідний № 1214/0/166-18) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 7 листопада 2018 року (https://court.gov.ua/log_documents/192814/9941/) для розгляду вказаних касаційних скарг визначено колегію суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С. (доповідач / головуючий), Стороженка С.О., Шевченко Т.В. (далі – колегія суддів).

8 листопада 2018 року (за вхідним № 1236/0/166-18) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

13 листопада 2018 року (за вхідними №№ 1248/0/166-18, 1250/0/166-18, 1274/0/166-18, 1251/0/166-18) від потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА6, ОСОБА5, ОСОБА4 надійшли зміни та доповнення до касаційної скарги (зміни та доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

13 листопада 2018 року (за вхідним № 29452/0/170-18) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

13 листопада 2018 року (за вхідним № 1249/0/166-18) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

14 листопада 2018 року (за вхідними №№ 1255/0/166-18, 1256/0/166-18) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА5 про усунення порушень при визначенні складу суду (заяви долучено до матеріалів справи).

14 листопада 2018 року судове засідання, призначене на 10:00, було розпочато о 10:03, однак у зв’язку з порушенням учасниками порядку в судовому засіданні (згідно із журналом судового засідання) розгляд справи відкладено на 15:00 28 листопада 2018 року (судове засідання закінчено о 10:37).

20 та 26 листопада 2018 року (за вхідними №№ 1276/0/166-18, 1277/0/166-18, 1291/0/166-18) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення, а також заява від 20 листопада 2020 року (за вхідним № 1277/0/166-18) про видачу копії технічного запису судового засідання від 14 листопада 2018 року (матеріали справи надано для ознайомлення у дні подання заяв).

28 листопада 2018 року судове засідання, призначене на 15:00, не відбулось у зв’язку з відсутністю повного складу колегії суддів (відпустка судді Стороженка С.О.). У подальшому розгляд справи було призначено на 15:00 19 грудня 2018 року.

28 листопада, 7, 14, 18 грудня 2018 року (за вхідними №№1304/0/166-18, 1305/0/166-18, 1353/0/166-18, 1371/0/166-18, 1383/0/166-18) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 та його представника – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення 29 листопада, 7, 14 та 18 грудня 2018 року).

28 листопада 2018 року (за вхідними №№ 1306/0/166-18, 1311/0/166-18) від представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. надійшов лист («правова-оцінка») дій колегії суддів ККС ВС (лист долучено до матеріалів справи).

19 грудня 2018 року (за вхідним № 32634/0/170-18) надійшов лист голови Печерського районного суду міста Києва про результати роботи експертної комісії з питань таємниць на виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року щодо перегляду грифа секретності аудіозаписів судових засідань у справі.

19 грудня 2018 року (за вхідним № 1385/0/166-18) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. щодо неможливості суддів здійснювати правосуддя у справі (заяву долучено до матеріалів справи).

19 грудня 2018 року судове засідання, призначене на 15:00, розпочато о 15:05, проте у зв’язку із перешкоджанням його проведенню потерпілим ОСОБА1 (згідно із журналом судового засідання) розгляд справи відкладено на 15:00 17 січня 2019 року (судове засідання закінчено о 15:16).

26 грудня 2018 року, 3 та 4 січня 2019 року (за вхідними №№ 33011/0/170-18, 33012/0/170-18, 182/0/170-19, 231/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли клопотання та доповнення до клопотання (клопотання та доповнення долучено до матеріалів справи).

4 січня 2019 року (за вхідним № 232/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли заперечення на касаційну скаргу (з доповненнями) потерпілого ОСОБА1 (заперечення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

10 та 16 січня 2019 року (за вхідними №№ 23/0/166-19, 24/0/166-19, 43/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 19 грудня 2018 року (матеріали справи надано для ознайомлення).

17 січня 2019 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато у визначений час, проте (згідно із журналом судового засідання) розгляд справи було відкладено на 11:00 25 січня 2019 року у зв’язку із невиконанням потерпілим ОСОБА1 розпоряджень головуючого, проявом неповаги до суду та складенням стосовно нього протоколу про адміністративне правопорушення (судове засідання закінчено о 16:07).

21 січня 2019 року (за вхідними №№ 68/0/166-19, 69/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 17 січня 2019 року (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

23 січня 2019 року (вхідний № 82/0/166-19) надійшла заява потерпілого ОСОБА1 про відмову від представництва його інтересів адвокатом ОСОБА4 (заяву долучено до матеріалів справи).

25 січня 2019 року (за вхідними №№ 89/0/166-19, 90/0/166-19, 91/0/166-19) надійшли заяви представників потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. та ОСОБА6, а також вимога потерпілого ОСОБА1 про надання матеріалів справи для ознайомлення (заяви та вимогу приєднано до матеріалів справи).

25 січня 2019 року судове засідання, призначене на 11:00, було розпочато об 11:15, потерпілого ОСОБА1 за перешкоджання проведенню касаційного розгляду справи було видалено із зали суду на весь час касаційного провадження у справі, розгляд справи відкладено на 15:00 30 січня 2019 року (судове засідання закінчено об 11:49).

28 січня 2019 року (за вхідними №№ 102/0/166-19, 103/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 25 січня 2019 року (копію запису видано та матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

30 січня 2019 року (за вхідним № 2178/0/170-19) надійшло клопотання захисника – адвоката Демиденка Г.О. про перенесення судового засідання у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю (клопотання долучено до матеріалів справи).

30 січня 2019 року (за вхідними №№ 115/0/166-19, 116/0/166-19, 117/0/166-19, 118/0/166-19) від потерпілого ОСОБА1 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення долучено до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам), а також заяви потерпілого ОСОБА1, його представників – адвоката Костіної Т.В., ОСОБА6 про надання матеріалів справи для ознайомлення (заяви долучено до матеріалів справи).

30 січня 2019 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:05, до участі у розгляді справи допущено захисників ОСОБА2 – адвокатів Сушка Р.М., Кушніренка М.В., Мурашова А.Ю., Добровольського О.В. та задоволено їхні клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, у зв’язку із чим у справі оголошено перерву до завершення ознайомлення вказаних захисників з матеріалами справи. При цьому захисникам було роз’яснено необхідність звернення до відділу режимно-секретної роботи Верховного Суду з метою оформлення допуску для ознайомлення з тією частиною матеріалів справи, яка становить державну таємницю (судове засідання закінчено о 17:40).

4 лютого 2019 року (за вхідними №№ 139/0/166-19, № 140/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 30 січня 2019 року (заяви приєднано до матеріалів справи).

14 лютого 2019 року (за вхідними №№ 3393/0/170-19, 3396/0/170-19, 3398/0/170-19, 3400/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли клопотання та доповнення до касаційної скарги (клопотання та доповнення долучено до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

25 лютого 2019 року (за вхідними №№ 257/0/166-19, 260/0/166-19, 261/0/166-19) надійшли заяви представників потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В., ОСОБА5 про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 30 січня 2019 року (копії надано цього самого дня).

26 лютого 2019 року (за вхідним № 270/0/166-19) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали надано для ознайомлення 27 лютого 2018 року).

Листом від 11 березня 2019 року (за вихідним № 7885/0/172-19) звернуто увагу сторін на невикористання ними своїх прав та можливостей для ознайомлення з матеріалами справи.

14 березня 2019 року (за вхідним № 337/0/166-19) надійшла заява потерпілого ОСОБА1 про розгляд заяви його представника – ОСОБА5 (заяву долучено до матеріалів справи).

20 березня 2019 року (за вхідними №№ 6114/0/170-19, 6117/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення долучено до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

31 травня 2019 року (за вхідним № 11607/0/170-19) надійшла заява захисників засудженого ОСОБА2 – адвокатів Кушніренка М.В., Мурашова А.Ю., Сушка Р.М. про одностороннє розірвання договору про надання правової допомоги.

28, 29, 30 травня, 12, 18 червня 2019 року (за вхідними №№ 11298/0/170-19, 11412/0/170-19, 11513/0/170-19, 11514/0/170-19, 12558/0/170-19, 12562/0/170-19, 12586/0/170-19, 13062/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли численні клопотання до касаційної скарги про скасування вироку, застосування до засудженого положень частини четвертої статті 48 КК України і звільнення його з-під варти (клопотання приєднано до матеріалів справи, повідомлено, що їх буде розглянуто під час касаційного перегляду справи.

16 липня 2019 року (за вхідним № 854/0/166-19) надійшла касаційна скарга захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. на вирок суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції.

26 липня 2019 року (за вхідним № 904/0/166-19) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

6 серпня 2019 року суддя Голубицький С.С. виніс постанову, якою касаційну скаргу захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. визнав такою, що не підлягає розгляду (у зв’язку із поданням касаційної скарги з пропуском встановленого законом строку оскарження без клопотання про його відновлення).

15 серпня 2019 року (за вхідним № 982/0/166-19) надійшли клопотання захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження та касаційна скарга з доповненнями (за вхідним № 988/0/166-19 від 16 серпня 2019 року).

19 серпня 2019 року суддя Голубицький С.С. виніс постанову, якою касаційну скаргу захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. визнав такою, що не підлягає розгляду (у зв’язку із поданням касаційної скарги з пропуском встановленого законом строку оскарження та без відновлення такого строку у встановленому законом порядку).

28 серпня 2019 року (за вхідними №№ 1029/0/166-19, 130/0/166-19) надійшли клопотання захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження та касаційна скарга з доповненнями (за вхідним № 1047/0/166-19 від 2 вересня 2019 року).

29 серпня та 2 вересня 2019 року (за вхідними №№ 1030/0/166-19, 1039/0/166-19, 1049/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про неприпустимість продовження систематичного порушення закону під час розгляду справи та про надання матеріалів справи для ознайомлення (заяви приєднано до матеріалів справи, матеріали справи надано для ознайомлення).

2 вересня 2019 року суддя Голубицький С.С. виніс постанову, якою касаційну скаргу захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. визнав такою, що не підлягає розгляду, клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень залишив без розгляду (у зв’язку із поданням касаційної скарги з пропуском встановленого законом строку оскарження та без відновлення такого строку у встановленому законом порядку).

Наступне судове засідання щодо касаційного розгляду кримінальної справи було призначено на 11:00 4 вересня 2019 року. У цьому засіданні, яке розпочалось об 11:42, колегія суддів протокольною ухвалою допустила до участі у справі як захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. Крім того, ухвалою колегії суддів від 4 вересня 2019 року було залишено без задоволення заяву представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про відвід секретаря судового засідання Зайчишина В.В. У зв’язку із заявленням захисником Нестераком В.М. клопотання про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи розгляд справи відкладено на 14:30 9 жовтня 2019 року (судове засідання закінчено о 14:17).

9 вересня 2019 року (за вхідними №№ 1092/0/166-19, 1093/0/166-19) надійшли клопотання захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження та касаційна скарга на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі.

10 вересня 2019 року суддя Голубицький С.С. виніс постанову, якою касаційну скаргу захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. визнав такою, що не підлягає розгляду, клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень залишив без розгляду (у зв’язку із поданням касаційної скарги з пропуском встановленого законом строку оскарження та без відновлення такого строку у встановленому законом порядку).

25 вересня 2019 року (за вхідними №№ 1199/0/166-19, 1200/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 4 вересня 2019 року.

27 вересня 2019 року (за вхідними №№ 1219/0/166-19, 1220/0/166-19) надійшли заяви представників потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА6 та адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання від 4 вересня 2019 року (копії запису видано, матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

7 жовтня 2019 року (за вхідним № 1270/0/166-19) надійшло клопотання захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про звільнення ОСОБА2 з-під варти та обрання йому запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд (клопотання приєднано до матеріалів справи).

9 жовтня 2019 року судове засідання, призначене на 14:30, було розпочато о 14:55; через порушення порядку в судовому засіданні учасниками процесу (ОСОБА5) у цьому засіданні оголошено перерву до 15:00 7 листопада 2019 року (судове засідання закінчено о 15:24).

11 жовтня 2019 року (за вхідними №№ 1306/0/166-19, 1307/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи та про видачу в електронному вигляді копій технічного запису судового засідання та журналу судового засідання від 9 жовтня 2019 року (копії запитуваних матеріалів видано, матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

30 жовтня 2019 року (за вхідними №№ 23281/0/170-19, 23285/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

1 листопада 2019 року (за вхідним № 1495/0/166-19) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про відкладення судового засідання, призначеного на 7 листопада 2019 року, до розгляду у Печерському районному суді міста Києва його клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі.

Під час попередньої перевірки, за даними вебпорталу «Судова влада України», встановлено, що вказане клопотання захисника Нестерака В.М. надійшло до Печерського районного суду міста Києва та на підставі протоколів автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20 вересня, 21 жовтня 2019 року (https://court.gov.ua/log_documents/43651981/2606/) передано для розгляду колегії суддів у складі суддів Карабаня В.М. (суддя-доповідач), Матійчук Г.О., Соколова О.М. (справа № 1-368/11, провадження № 1-в-899/19 (№ 1-в-270/20, № 1-в-184/21)). Постановою Печерського районного суду міста Києва від 23 березня 2021 року у задоволенні клопотання адвоката Нестерака В.М. в інтересах засудженого ОСОБА2 про поновлення строку для подачі касаційної скарги відмовлено через невстановлення судом обставин, які можна було б визнати такими, що є поважними для пропуску строку на касаційне оскарження, і, відповідно, які були б підставою для поновлення цього строку (клопотання викладено формально, без вказівок про причини пропуску строку).

4 листопада 2019 року (за вхідним № 1513/0/166-19) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА5 щодо негайного усунення істотних порушень під час касаційного розгляду справи (заяву долучено до матеріалів справи).

6 листопада 2019 року (за вхідними №№ 1538/0/166-19, 1549/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення та про фіксацію порушень (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня, заяву приєднано до матеріалів справи).

6 листопада 2019 року (за вхідним № 1539/0/166-19) надійшла заява потерпілого ОСОБА1 про припинення порушень під час касаційного розгляду справи (заяву долучено до матеріалів справи).

6 листопада 2019 року (за вхідним № 1551/0/166-19) надійшла вимога представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про негайне виконання ухвали суду ВССУ від 31 травня 2017 року (вимогу долучено до матеріалів справи).

7 листопада 2019 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:13. У цьому засіданні задоволено клопотання захисника Нестерака В.М. про відкладення розгляду справи (у зв’язку із поданням до Печерського районного суду міста Києва клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень) та оголошено перерву до 15:00 5 грудня 2019 року (судове засідання закінчено о 15:40).

13 листопада 2019 року (за вхідними №№ 1588/0/166-19, 1589/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи та про видачу в електронному вигляді копій технічного запису судового засідання та журналу судового засідання від 7 листопада 2019 року (копії запитуваних матеріалів видано, матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

18 листопада 2019 року (за вхідним № 24812/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

27 та 29 листопада 2019 року (за вхідними №№ 1737/0/166-19, 1754/0/166-19) надійшли клопотання захисника Нестерака В.М. про прийняття його касаційної скарги та касаційна скарга (клопотання та скаргу приєднано до матеріалів справи).

29 листопада 2019 року (за вихідним № 41413/0/172-19) суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити (до 5 грудня 2019 року) про хід та результати розгляду клопотання захисника засудженого ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі.

4 грудня 2019 року (за вхідним № 1784/0/166-19) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

5 грудня 2019 року (за вхідними №№ 1798/0/166-19, 1800/0/166-19, 1801/0/166-19, 1802/0/166-19, 1238/0/15-19, № 1238/1/15-19) надійшли вимоги та заяви представників потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В., ОСОБА6 про усунення із процесу представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9, про неприпустимість виконання суддями колегії ККС ВС своїх повноважень та про самовідвід суддів.

5 грудня 2019 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 17:18. У судовому засіданні колегією суддів розглянуто і вирішено низку клопотань (вимог) учасників судового розгляду, зокрема: 1) ухвалою від 5 грудня 2019 року визнано таким, що не підлягає задоволенню, клопотання представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В., підтримане представником потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА6, про виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року про усунення представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 від участі в розгляді кримінальної справи в суді касаційної інстанції; 2) ухвалою від 5 грудня 2019 року відмовлено у задоволенні клопотання захисника Нестерака В.М. про прийняття до провадження його касаційної скарги на рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо ОСОБА2; 3) за результатами розгляду вимог адвоката Костіної Т.В. та ОСОБА6 про заявлення самовідводу суддями не встановлено підстав для самовідводу, про що суддею-доповідачем Голубицьким С.С. повідомлено заявників також листами від 12 грудня 2019 року (за вихідними №№ 43261/0/172-19, 43262/0/172-19).

У судовому засіданні 5 грудня 2019 року оголошено перерву до 15:00 19 березня 2020 року з огляду на те, що за повідомленням Печерського районного суду міста Києва розгляд клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження перенесено на 10:30 5 березня 2020 року (судове засідання закінчено о 19:20).

24 грудня 2019 року (за вхідними №№ 1937/0/166-19, 1938/0/166-19, 1939/0/166-19, 1940/0/166-19) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи та про видачу в електронному вигляді копій технічного запису судового засідання та журналу судового засідання від 5 грудня 2019 року, копій ухвал від 5 грудня 2019 року (копії запитуваних матеріалів видано, матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

30 грудня 2019 року (за вхідним № 2136/0/170-19) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

7 лютого 2020 року (за вхідним № 246/0/166-20) надійшла заява захисника Нестерака В.М. про надання копій судових рішень (копії видано цього самого дня).

6 березня 2020 року (за вхідним № 424/0/166-20) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про усунення від участі у справі прокурора Трояна О.Л., потерпілої ОСОБА3 та її представника – ОСОБА9 (клопотання приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

12 березня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження (лист за вихідним № 9671/0/172-20), проте відповіді на звернення не отримано.

16 березня 2020 року (за вхідним № 472/0/166-20) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

16 березня 2020 року (за вхідними № 476/0/166-20, 477/0/166-20) надійшли заяви представників потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА6 та адвоката Костіної Т.В. про вжиття заходів щодо належного розгляду справи (заяви приєднано до матеріалів справи).

19 березня 2020 року (за вхідними №№ 61/0/165-20, 61/1/165-20, 61/2/165-20, 61/3/165-20) надійшли заяви-повідомлення представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про порушення суддею-доповідачем прав сторони потерпілого ОСОБА1 та наражання учасників судового розгляду на небезпеку зараження коронавірусною інфекцією (заяви долучено до матеріалів справи).

19 березня 2020 року судове засідання, призначене на 15:00, відкладено у зв’язку із перебуванням судді Шевченко Т.В. у відпустці.

30 березня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. повторно звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва з проханням повідомити про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження (лист за вихідним № 11656/0/172-20), проте відповіді на звернення не отримано.

Листом від 31 березня 2020 року (за вихідним № 11855/0/172-20) учасників повідомлено про те, що розгляд справи буде продовжено ККС ВС о 15:00 21 травня 2020 року.

12 травня 2020 року (за вхідним № 10745/0/170-20) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про розгляд його касаційної скарги (клопотання приєднано до матеріалів справи).

13 травня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. втретє звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва з проханням повідомити про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження (лист за вихідним № 16578/0/172-20) та 21 травня 2020 року отримав відповідь, що розгляд зазначеного клопотання призначено на 24 червня 2020 року (лист за вхідним № 11694/0/170-20).

Листом ККС ВС від 14 травня 2020 року (за вихідним № 16702/0/172-20) сторони повідомлені про зняття справи з розгляду у зв’язку із продовженням карантинних заходів через поширення СОVID-19.

14 травня 2020 року (за вхідними №№ 103/0/165-20, 466/0/15-20) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. щодо стану виконання Верховним Судом заходів, спрямованих на запобігання поширенню СОVID-19 (заяви долучено до матеріалів справи), на які суддею-доповідачем Голубицьким С.С. надано відповідь листом від 15 травня 2020 року за вихідним № 16841/0/172-20).

25 травня 2020 року (за вхідним № 12134/0/170-20) надійшла відмова засудженого ОСОБА2 від касаційної скарги захисників (заяву долучено до матеріалів справи).

Листом ККС ВС від 1 червня 2020 року учасники судового розгляду повідомлені про те, що судовий розгляд буде продовжено о 15:00 2 липня 2020 року.

30 червня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити (до 2 липня 2020 року) про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження (лист за вихідним № 22759/0/172-20). Листом від 10 липня 2020 року(за вхідним № 15935/0/170-20 від 15 липня 2020 року) голова Печерського районного суду міста Києва повідомив суддю Голубицького С.С. про розгляд Печерським районним судом міста Києва іншого провадження (за клопотаннями захисників Кушніренка М.В., Мурашова А.Ю., Сушка Р.М.), призначеного на 8 вересня 2020 року.

1 липня 2020 року (за вхідним № 661/0/166-20) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

1 липня 2020 року (за вхідними №№ 639/0/15-20, 639/1/15-20, 639/2/15-20, 141/0/165-20, 142/0/165-20) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про навмисне позбавлення прав потерпілих та неможливість проведення 2 липня 2020 року судового засідання у Верховному Суді (долучено до матеріалів справи та надано відповідь листом за вихідним № 394/0/158-20 від 14 липня 2020 року).

2 липня 2020 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:09. У цьому засіданні розглянуто клопотання про надіслання учасникам повторної вимоги ОСОБА6, адвоката Костіної Т.В. (щодо виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року) та заяви ОСОБА6 (щодо повернення судового процесу в конституційне поле), а також роз’яснено засудженому ОСОБА2 наслідки відмови від касаційної скарги захисників, задоволено клопотання адвоката Костіної Т.В., ОСОБА6 про перенесення розгляду справи у зв’язку із продовженням карантину (судове засідання закінчено о 15:49).

21 липня 2020 року (за вхідним № 16259/0/170-20) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (приєднано до матеріалів справи та надіслано копію сторонам).

31 липня 2020 року (за вхідним № 734/0/166-20) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи та надання копій (копії документів видано, матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

16 вересня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень (лист за вихідним № 30813/0/172-20), проте відповіді не отримано.

18 вересня, 3 листопада 2020 року (за вхідними №№ 20162/0/170-20, 23978/0/170-20) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

Листом від 10 листопада 2020 року (за вихідним № 38132/0/172-20) учасникам судового розгляду повідомлено, що розгляд клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження у Печерському районному суді міста Києва відкладено на 2 грудня 2020 року; оскільки без вирішення цього клопотання подальший розгляд справи в суді касаційної інстанції є неможливим, про продовження розгляду справи учасникам буде повідомлено додатково.

7 грудня 2020 року суддя-доповідач Голубицький С.С. звернувся до голови Печерського районного суду міста Києва із проханням повідомити про результати розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень (лист за вихідним № 41520/0/172-20).

Листом від 15 липня 2020 року голова Печерського районного суду міста Києва повідомив, що розгляд вказаного клопотання призначено на 17 лютого 2021 року (вхідний № 15935/0/170-20).

14 грудня 2020 року (за вхідним № 27372/0/170-20) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано учасникам).

Листом ККС ВС від 16 грудня 2020 року (за вихідним № 42632/0/172-20) учасникам судового процесу повідомлено, що розгляд справи буде продовжено о 15:00 18 лютого 2021 року.

22 грудня 2020 року, 15, 19 січня та 9 лютого 2021 року (за вхідними №№ 27917/0/170-20, 817/0/170-21, 821/0/170-21, 1164/0/170-21, 3051/0/170-21, 3053/0/170-21) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано учасникам).

4 лютого 2021 року (за вхідним № 2630/0/170-21) до ККС ВС надійшов лист судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. щодо повернення матеріалів справи № 1-368/11 у зв’язку із розглядом цим судом клопотань захисників засудженого ОСОБА2 про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень (справа № 1-368/11, провадження №№ 1-в-184/21, 1-в-144/21). На цей лист суддею-доповідачем Голубицьким С.С. надано відповідь (за вихідним № 4163/0/172-21 від 8 лютого 2021 року), в якій зазначено про відсутність правових підстав для повернення матеріалів кримінальної справи та можливість надіслання лише копій окремих документів, які мають значення для прийняття рішення за вказаними клопотаннями.

10 лютого 2021 року (за вхідним № 3138/0/170-21) до ККС ВС надійшов лист судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. (у вказаних вище провадженнях) про надання інформації щодо учасників у кримінальній справі стосовно ОСОБА2. На зазначений запит листом ККС ВС від 11 лютого 2021 року (за вихідним № 4778/0/172-21) було надано запитувану інформацію.

16 лютого 2021 року (за вхідним № 3602/0/170-21) від захисника Нестерака В.М. надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення долучено до справи, копії надіслано іншим учасникам).

17 лютого 2021 року (за вхідним № 126/0/166-21) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про ознайомлення з матеріалами справи (матеріали справи надано для ознайомлення цього самого дня).

18 лютого 2021 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:07. Згідно із журналом судового засідання у зв’язку із порушенням правил поведінки в залі суду колегія суддів ухвалила видалити представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіну Т.В. із зали судового засідання Верховного Суду на весь час касаційного розгляду справи (ухвала від 18 лютого 2021 року); розгляд справи відкладено на 15:00 18 березня 2021 року (судове засідання закінчено о 15:42).

19 та 24 лютого 2021 року (за вхідними №№ 132/0/166-21, 140/0/166-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про видачу копій ухвали суду, журналу судового засідання та технічного запису судового засідання від 18 лютого 2021 року (запитувані матеріали видано заявнику).

2 та 3 березня 2021 року (за вхідними №№ 4925/0/170-21, 4944/0/170-21, 4947/0/170-21, 4968/0/170-21) від засудженого ОСОБА2 надійшли доповнення до касаційної скарги (доповнення приєднано до матеріалів справи, копії надіслано іншим учасникам).

10 та 17 березня 2021 року (за вхідними №№ 172/0/166-21, 173/0/166-21, 174/0/166-21, 175/0/166-21, 361/0/15-21, 362/0/15-21, 206/0/166-21) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 про те, що Купрій В.М. більше не є його представником, та про припинення порушень закону під час розгляду кримінальної справи в суді касаційної інстанції (заяви долучено до матеріалів справи).

17 березня 2021 року (за вхідними №№ 198/0/166-21, 199/0/166-21, 200/0/166-21, 201/0/166-21, 202/0/166-21, 203/0/166-21, 204/0/166-21, 205/0/166-21, 207/0/166-21, 208/0/166-21) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 та його представників – адвоката Костіної Т.В., ОСОБА6 про відвід суддів колегії ККС ВС та вимоги про усунення всіх порушень під час розгляду справи в суді касаційної інстанції (заяви долучено до матеріалів справи).

18 березня 2021 року (за вхідним № 214/0/166-21) надійшла заява представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів справи для ознайомлення (у задоволенні заяви відмовлено ухвалою колегії суддів від 18 лютого 2021 року).

18 березня 2021 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:27. У цьому засіданні до участі у справі як представника потерпілого ОСОБА1 допущено ОСОБА7; ухвалою колегії суддів ККС ВС від 18 березня 2021 року відмовлено у задоволенні відводів складу суду; розгляд справи відкладено на 15:00 22 квітня 2021 року у зв’язку із задоволенням клопотання ОСОБА7 про ознайомлення з матеріалами справи (судове засідання закінчено о 17:50).

Листом від 24 березня 2021 року (за вихідним № 10789/0/172-21) адвокату Костіній Т. В. повернуто без розгляду її заяви про відвід суддів зі складу колегії суддів ККС ВС (за вхідними №№ 202/0/166-21, 203/0/166-21, 204/0/166-21, 205/0/166-21).

У довідці про рух справи також додатково наведено інформацію про дати проведення ознайомлення учасників з матеріалами справи:

представник ОСОБА5: 26.09.2018, 25.02.2019;

потерпілий ОСОБА1: 26.09.2018;

захисник Добровольський О.В.: 05.02.2019, 06.02.2019, 07.02.2019, 11.02.2019, 14.02.2019, 20.02.2019, 25.02.2019, 27.03.2019, 03.04.2019, 05.04.2019;

представник потерпілого Костіна Т.В.: 26.09.2018, 04.10.2018, 02.11.2018, 08.11.2018, 13.11.2018, 20.11.2018, 26.11.2018, 29.11.2018, 07.12.2018, 14.12.2018, 18.12.2018, 10.01.2019, 16.01.2019, 21.01.2019, 28.01.2019, 04.02.2019, 25.02.2019, 26.07.2019, 29.08.2019, 02.09.2019, 25.09.2019, 27.09.2019, 06.11.2019, 13.11.2019, 04.12.2019, 06.12.2019, 16.03.2020, 01.07.2020, 31.07.2020;

захисник Нестерак В.М.: 27.02.2019, 28.02.2019, 01.03.2019, 06.03.2019, 11.03.2019, 13.03.2019, 15.03.2019, 18.03.2019, 20.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 28.03.2019, 29.03.2019, 01.04.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, 08.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019, 22.04.2019, 26.04.2019, 06.05.2019, 10.05.2019, 13.05.2019, 17.05.2019, 20.05.2019, 27.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019;

прокурор Ярмоленко С.В.: 30.08.2019.

Голова ККС ВС також повідомив, що на момент надання інформації розгляд зазначеної справи в суді касаційної інстанції не закінчено; чергове судове засідання призначено на 15:00 22 квітня 2021 року.

Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду Дисциплінарною палатою на запит доповідача голова ККС ВС Кравченко С.І. листом від 7 червня 2021 року № 471/0/58-21 надав додаткові відомості про хід розгляду справи № 1-368/11 за період з 26 березня 2021 року по день надання відповіді (у вигляді довідки).

Зокрема, повідомлено, що листом від 26 березня 2021 року (вихідний № 222/0/158-21) голова ККС ВС Кравченко С.І. надав відповідь на заяви потерпілого ОСОБА1, представників потерпілого ОСОБА6 та Костіної Т.В. про повернення судового процесу в законне русло і скасування ухвали колегії суддів ККС ВС від 18 лютого 2021 року щодо видалення Костіної Т.В. із залу судового засідання на весь час касаційного розгляду справи (за вхідними №№ 403/0/15-21, 404/0/15-21, 207/1/166-21, 208/1/166-21 від 17 березня 2021 року).

Листом від 29 березня 2021 року (вихідний № 11456/0/172-21) потерпілому ОСОБА1 та його представнику ОСОБА6 надіслано копію ухвали колегії суддів ККС ВС від 18 березня 2021 року про відмову у задоволенні заявлених відводів суддям Голубицькому С.С., Стороженку С.О., Шевченко Т.В., а також усьому складу суду.

19 квітня 2021 року (за вхідними №№ 281/0/166-21, 282/0/166-21, 555/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про відвід головуючого судді Голубицького С.С. та колегії суддів у складі суддів Голубицького С.С., Стороженка С.О., Шевченко Т.В. (долучено до матеріалів справи), на які 30 квітня 2021 року головою ККС ВС Кравченком С.І. надано відповідь (за вихідним № 359/0/158-21); ухвалами колегії суддів ККС ВС від 27 травня 2021 року у задоволенні зазначених вище заяв відмовлено.

21 квітня 2021 року (за вхідними №№ 169/0/157-21, 9529/0/170-21) надійшли запити головного редактора журналістських проєктів Іноземне підприємство «1+1 ПРОДАКШН» ОСОБА10 про надання дозволу на проведення зйомки судового засідання 22 квітня 2021 року (долучено до матеріалів справи).

22 квітня 2021 року (за вхідним № 9550/0/170-21) надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 про перенесення розгляду справи (клопотання долучено до матеріалів справи).

22 квітня 2021 року судове засідання, призначене на 15:00, було розпочато о 15:03, розглянуто клопотання ОСОБА9 про відкладення розгляду справи (згідно із журналом судового засідання), розгляд справи відкладено на 11:00 29 квітня 2021 року (судове засідання закінчено о 15:10).

27 квітня 2021 року (за вхідним № 295/0/166-21) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про порушення судом конституційних прав учасників судового процесу, про усунення прокурора Трояна О.Л., представника потерпілої ОСОБА9 і про прийняття до провадження його касаційної скарги (клопотання долучено до матеріалів справи).

27 квітня 2021 року (за вхідними №№ 10041/0/170-21, 186/0/157-21) надійшли запити головного редактора журналістських проєктів Іноземне підприємство «1+1 ПРОДАКШН» ОСОБА10 про надання дозволу на проведення зйомки судового засідання 29 квітня 2021 року (запити долучено до матеріалів справи).

29 квітня 2021 року (за вхідними №№ 300/1/166-21, 593/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про об’єктивну неможливість проведення судового засідання 29 квітня 2021 року (у зв’язку з його участю у засіданні Верховної Ради України) та вимогою узгоджувати судові засідання із пленарними засіданнями парламенту (заяви долучено до матеріалів справи). Заяви розглянуто в судовому засіданні 29 квітня 2021 року, 30 квітня 2021 року ОСОБА7 надіслано відповідь (за вихідним № 15937/0/172-21).

29 квітня 2021 року (за вхідними №№ 301/1/166-21, 301/0/166-21, 595/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про відвід колегії суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С., Шевченко Т.В., Стороженка С.О. (заяви долучено до матеріалів справи та розглянуто в судовому засіданні 27 травня 2021 року).

29 квітня 2021 року (за вхідними №№ 303/1/166-21, 594/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про розгляд документів, які він подає від себе особисто, із постановленням окремого процесуального рішення щодо кожного із них (заяви долучено до матеріалів справи, 4 червня 2021 року суддею Голубицьким С.С. надано відповідь (за вихідним № 20284/0/172-21)).

29 квітня 2021 року судове засідання, призначене на 11:00, розпочато об 11:15, розглянуто заяву ОСОБА7 про відкладення розгляду справи (згідно із журналом судового засідання), розгляд справи відкладено на 15:00 27 травня 2021 року у зв’язку із запланованою черговою відпусткою судді Стороженка С.О. (засідання закінчено об 11:30).

29 квітня 2021 року (за вхідними №№ 302/0/166-21, 599/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. про відвід колегії суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С., Шевченко Т.В., Стороженка С.О. (копії заяв долучено до матеріалів справи, заяви з додатками повернено без розгляду листом від 28 травня 2021 року за вихідним № 19237/0/172-21 ).

13 травня 2021 року (за вхідним № 11259/0/170-21) надійшло клопотання засудженого ОСОБА2 про долучення додаткових доводів до касаційної скарги (клопотання долучено до матеріалів справи, копії надіслано учасникам процесу).

18 травня 2021 року (за вхідним № 11621/0/170-21) надійшло доповнення до касаційної скарги засудженого ОСОБА2 щодо скасування ухвали Чортківського районного суду Тернопільської області від 7 грудня 2017 року про зарахування строку попереднього ув’язнення (долучено до матеріалів справи).

24 травня 2021 року (за вхідними №№ 356/0/166-21, 356/1/166-21, 669/0/15-21) надійшли спільні заяви ОСОБА7, ОСОБА6, Костіної Т.В. про вжиття керівництвом суду заходів щодо суддів Голубицького С.С., Шевченко Т.В., Стороженка С.О. (заяви долучено до матеріалів справи).

25 травня 2021 року (за вхідним № 357/0/166-21) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про порушення судом його конституційних прав та про прийняття до провадження його касаційної скарги (клопотання приєднано до матеріалів справи).

26 травня 2021 року (за вхідним № 1747/0/1-21) надійшов запит головного редактора журналістських проєктів Іноземне підприємство «1+1 ПРОДАКШН» ОСОБА10 про надання дозволу на проведення зйомки судового засідання 27 травня 2021 року (запит долучено до матеріалів справи та задоволено в судовому засіданні).

27 травня 2021 року (за вхідним № 12549/0/170-21) надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 про проведення судового засідання 27 травня 2021 року без її участі (клопотання долучено до матеріалів справи).

27 травня 2021 року судове засідання, призначене на 15:00, розпочато о 15:02, розглянуто заяву ОСОБА9 про проведення судового засідання без її участі, задоволено запит ОСОБА10 щодо проведення зйомки судового засідання, розглянуто заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про відводи судді Голубицького С.С. та колегії суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С., Шевченко Т.В., Стороженка С.О. Ухвалами колегії суддів від 27 травня 2021 року у задоволенні вказаних заяв ОСОБА7 відмовлено. Розгляд справи відкладено на 15:00 3 червня 2021 року (засідання закінчено о 17:09).

31 травня 2021 року (за вхідним № 371/0/166-21) надійшло клопотання захисника Нестерака В.М. про порушення його конституційних прав, про прийняття до провадження його касаційної скарги, про усунення прокурора Трояна О.Л., потерпілої ОСОБА3 та її представника ОСОБА9 із судового процесу (клопотання долучено до матеріалів справи).

1 червня 2021 року (за вхідним № 1851/0/1-21) надійшов запит головного редактора журналістських проєктів Іноземне підприємство «1+1 ПРОДАКШН» ОСОБА10 про надання дозволу на проведення зйомки судового засідання 3 червня 2021 року (запит долучено до матеріалів справи).

3 червня 2021 року (за вхідними №№ 381/1/166-21, 381/0/166-21, 709/0/15-21) надійшли заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про об’єктивну неможливість проведення судового засідання 3 червня 2021 року та про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв’язку із тим, що він як народний депутат України зобов’язаний брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України (заяви долучено до матеріалів справи).

3 червня 2021 року (за вхідними №№ 384/0/166-21, 384/1/166-2, 714/0/15-21) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 та його представника – адвоката Костіної Т.В. про надання матеріалів кримінальної справи № 1-368/11 для ознайомлення із застосуванням технічних засобів та про об’єктивну неможливість проведення судового засідання 3 червня 2021 року (за резолюцією судді Голубицького С.С. потерпілому ОСОБА1 надано дозвіл на ознайомлення з матеріалами справи, його представнику – адвокату Костіній Т.В. відмовлено в наданні такого дозволу, оскільки її було усунуто від участі у справі ухвалою колегії суддів ККС ВС від 18 лютого 2021 року, заяви долучено до матеріалів справи).

3 червня 2021 року (за вхідними №№ 385/0/166-21,385/1/166-21, 716/0/15-21) надійшли заяви потерпілого ОСОБА1 та його представника – адвоката Костіної Т.В. щодо надання належним чином завіреної копії ухвали колегії суддів ККС ВС від 27 травня 2021 року про відмову в задоволенні заявленого ОСОБА7 відводу судді Голубицькому С.С. та про об’єктивну неможливість проведення судового засідання 3 червня 2021 року (за резолюцією судді Голубицького С.С. потерпілому ОСОБА1 видано копію ухвали, його представнику – адвокату Костіній Т.В. у наданні копії ухвали відмовлено, заяви долучено до матеріалів справи).

3 червня 2021 року судове засідання, призначене на 15:00, розпочато о 15:07. У цьому судовому засіданні розглянуто заяву ОСОБА7 про неможливість проведення судового засідання за його відсутності у зв’язку із проведенням пленарних засідань у Верховній Раді України (колегія суддів вирішила продовжити розгляд справи за відсутності ОСОБА7); заяву ОСОБА1 про необізнаність його представників про розгляд справи (колегія суддів вирішила продовжити розгляд справи за відсутності представників потерпілого ОСОБА1). Також у цьому судовому засіданні колегія суддів ККС ВС розглянула заяву захисника Нестерака В.М. про відвід прокурора Трояна О.Л.; заяву захисника Нестерака В.М. про усунення потерпілої ОСОБА3 та її представника ОСОБА9 від участі у справі; спільну заяву потерпілого ОСОБА1, його представників ОСОБА6 та адвоката Костіної Т.В., а також окрему заяву ОСОБА6 про скасування ухвали ККС ВС від 18 лютого 2021 року про усунення представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. від участі у справі; заяву захисника Нестерака В.М. про розгляд його касаційної скарги по суті (головуючим суддею було роз’яснено, що Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні його клопотання про відновлення пропущеного строку на подання касаційної скарги); заяву захисника Демиденка Г.О., подану у цьому судовому засіданні (зареєстровано за вхідним № 390/0/166-21 від 4 червня 2021 року), про усунення представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 від участі у справі.

Ухвалами колегії суддів ККС ВС від 3 червня 2021 року у задоволенні заяв захисника Нестерака В.М. про відвід прокурора Трояна О.Л. та про усунення від участі у справі потерпілої ОСОБА3 та її представника ОСОБА9, а також заяви захисника Демиденка Г.О. про усунення від участі у справі представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 відмовлено.

Ухвалою колегії суддів ККС ВС від 3 червня 2021 року заяви потерпілого ОСОБА1, його представників ОСОБА6 та адвоката Костіної Т.В. про скасування ухвали ККС ВС від 18 лютого 2021 року про усунення адвоката Костіної Т.В. від участі у справі та видалення із зали судового засідання на весь час касаційного розгляду справи залишено без задоволення. Розгляд справи відкладено на 15:00 10 червня 2021 року (засідання закінчено о 19:23).

Відомостей про рух справи № 1-368/11 після цього періоду головою ККС ВС додатково надано не було. За даними офіційного вебпорталу «Судова влада в України» встановлено, що в судовому засіданні 10 червня 2021 року була оголошена перерва до 14:00 17 червня 2021 року. У судовому засіданні 17 червня 2021 року колегія суддів ККС ВС видалилась до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами розгляду касаційних скарг (до 2 липня 2021 року).

Ухвалою колегії суддів ККС ВС у складі суддів Голубицького С.С., Стороженка С.О., Шевченко Т.В. від 2 липня 2021 року вирок Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року щодо ОСОБА2 залишено без змін, а касаційні скарги захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 – без задоволення.

Отже, Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що касаційне провадження у справі № 1-368/11 (провадження № 51-6302км18) було закінчено 2 липня 2021 року через більше ніж три роки із дня проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями ККС ВС та визначення суддею-доповідачем у справі Голубицького С.С. Вказані касаційні скарги перебували на розгляді в судах касаційної інстанції загалом більше п’яти років.

У письмових поясненнях, наданих суддею Голубицьким С.С. під час попередньої перевірки дисциплінарної скарги Денісової Л.Л. на запит члена Другої Дисциплінарної палати Артеменка І.А., із посиланням на відомості, наведені у довідці про рух справи, зазначено, що тривалість розгляду справи в суді касаційної інстанції пов’язана із реалізацією представником потерпілого ОСОБА1 – адвокатом Костіною Т.В. права на ознайомлення з матеріалами справи, які становлять державну таємницю; допуском до участі у справі інших захисників за клопотанням засудженого ОСОБА2, ознайомленням їх з матеріалами справи і реалізацією гарантованих Конституцією України та законами України законних прав та інтересів сторони захисту під час розгляду справи в суді касаційної інстанції; тривалістю розгляду (затягуванням) Печерським районним судом міста Києва клопотання захисника Нестерака В.М. про відновлення пропущеного строку на касаційне оскарження судових рішень у справі, що впливало на визначені кримінальним процесуальним законом порядок та процедуру розгляду кримінальної справи в суді касаційної інстанції. У грудні 2020 року з цієї підстави суддя Голубицький С.С. подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарну скаргу на поведінку судді Карабаня В.М. У подальшому, як встановлено під час розгляду дисциплінарної справи, ця скарга була повернена без розгляду через звільнення судді Карабаня В.М. із займаної посади у зв’язку із поданням заяви про відставку.

Водночас суддя Голубицький С.С. зазначив, що упродовж 2018– 2020 років він був задіяний у розгляді інших скарг та кримінальних проваджень, як тих, у розгляді яких брав участь як суддя-доповідач, так і тих, у розгляді яких брав участь як суддя, який входить до складу колегії суддів.

Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду суддя Голубицький С.С. надав додаткові письмові пояснення щодо подальшого розгляду касаційних скарг у справі стосовно ОСОБА2 (лист від 9 липня 2021 року № 546/0/158-21). Зокрема, суддя Голубицький С.С. вказав про проведення судових засідань у справі 18 лютого, 18 березня, 22 та 29 квітня, 27 травня, 3, 10 та 17 червня 2021 року, в яких колегією суддів ККС ВС було вирішено питання про усунення від участі у справі представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. та залучення іншого представника, якому надавався час для ознайомлення з матеріалами справи, надано учасникам процесу подані стороною захисту доповнення до касаційної скарги, а також розглянуто різного роду заяви і клопотання, вирішено заявлені учасниками відводи колегії суддів та головуючому, заслухано пояснення щодо поданих касаційних скарг. Також суддя Голубицький С.С. повідомив, що касаційне провадження у справі завершено 2 липня 2021 року із постановленням судового рішення.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення судді ККС ВС Голубицького С.С. до дисциплінарної відповідальності Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя враховується таке.

Пункт 11 розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, який набрав чинності з 20 листопада 2012 року (далі – КПК України (2012)), у редакції Закону № 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року визначає, що кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених параграфом 3 розділу 4 Закону № 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року.

Згідно із пунктом 15 розділу ХІ КПК України (2012) апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності цим Кодексом, подаються і розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом, з урахуванням положень, передбачених параграфом 3 розділу 4 Закону № 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року.

Кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА2 надійшла до суду з обвинувальним висновком до набрання чинності КПК України (2012), отже, касаційні скарги у цій справі, які були подані до ВССУ і не розглянуті цим судом станом на 15 грудня 2017 року, відповідно до розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України (2012) мали розглядатися ККС ВС спочатку в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Такий порядок визначався Кримінально-процесуальним кодексом України, прийнятим Верховною Радою Української РСР Законом від 28 грудня 1960 року (далі – КПК України (1960)), який втратив чинність 20 листопада 2012 року у зв’язку із набранням чинності КПК України (2012). Зокрема, касаційне провадження у справах було врегульовано главою 31 цього Кодексу.

Згідно із частиною другою статті 383 КПК (1960) у касаційному порядку перевірці підлягали вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування заходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал), крім випадків, коли апеляційною інстанцією зазначені рішення скасовано, а справу направлено на нове розслідування чи новий судовий розгляд, а також ухвали апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку щодо видачі особи (екстрадиції).

Відповідно до положень статті 386 КПК України (1960) касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, мали бути подані протягом трьох місяців з моменту набрання ними законної сили. У разі подачі скарги із пропуском строку на касаційне оскарження і при відсутності клопотання про його відновлення скарга (подання) постановою судді визнавалася такою, що не підлягає розгляду. Цей строк міг бути відновлений у випадках і в порядку, що передбачені статтею 353 цього Кодексу.

Статтею 389 КПК України (1960) було визначено, що касаційну скаргу на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, протягом тридцяти діб після надходження справи призначає до розгляду суддя касаційного суду, який виніс постанову про витребовування справи. Про призначення справи до розгляду суддя повідомляє прокуророві, а також особам, зазначеним у статті 384 (особи, які мають право на касаційне оскарження) цього Кодексу, роз’яснює їм, що вони вправі подати заперечення на скаргу або ж подати власні скарги про перегляд справи у касаційному порядку.

Згідно зі статтею 390 КПК України (1960) до початку розгляду справи в касаційному суді особа, що подала скаргу, та особи, зазначені у частині четвертій статті 384 цього Кодексу, – щодо скарги прокурора в межах його позицій, мали право доповнити, змінити або відкликати її, а також подати свої заперечення на скаргу іншого учасника судового розгляду, додержуючись при цьому вимог статті 355 цього Кодексу.

Строки розгляду справи у касаційному суді визначались статтею 392 КПК України (1960), якою встановлювалось, зокрема, що касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, призначаються до касаційного розгляду не пізніше двох місяців із дня винесення постанови про призначення справи до касаційного розгляду.

Статтею 394 КПК України (1960) визначалось, що справа з касаційними скаргами на судові рішення розглядається з обов’язковим повідомленням прокурора та осіб, зазначених у статті 384 цього Кодексу, касаційним судом у складі трьох суддів за участю прокурора з додержанням порядку, передбаченого частинами першою, другою і третьою статті 362 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 395 зазначеного Кодексу касаційний суд перевіряє законність та обгрунтованість судового рішення за наявними в справі та додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено, що після надходження 21 травня 2018 року до провадження судді-доповідача Голубицького С.С. касаційних скарг (захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 на вирок Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року у справі № 1-368/11) для проведення їх розгляду в касаційному порядку постанова про призначення касаційного розгляду кримінальної справи стосовно ОСОБА2 була винесена вказаним суддею 17 вересня 2018 року, касаційний розгляд справи за вказаними касаційними скаргами призначено на 14 листопада 2018 року. Отже, з дня передачі касаційних скарг до провадження судді Голубицького С.С. до винесення ним постанови про призначення касаційного розгляду минуло 119 днів (4 місяці).

До 14 листопада 2018 року до ККС ВС надійшли доповнення до касаційної скарги від засудженого ОСОБА2 (за вхідними № 25385/0/170-18 від 1 жовтня 2018 року, № 26381/0/170-18 від 10 жовтня 2018 року, № 29452/0/170-18 від 13 листопада 2018 року), а також зміни та доповнення до касаційної скарги від потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА6, ОСОБА5, ОСОБА4 (за вхідними №№ 1248/0/166-18, 1250/0/166-18, 1274/0/166-18, 1251/0/166-18 від 13 листопада 2018 року), які були долучені до матеріалів справи, а їх копії надіслані іншим учасникам касаційного розгляду.

Як вбачається з довідки про рух справи, із часу надходження касаційних скарг вказаних осіб до ККС ВС для їх розгляду у касаційному порядку жодна інша особа, зазначена у статті 384 КПК України (1960), станом на 14 листопада 2018 року не подала до ККС ВС власної скарги про перегляд справи у касаційному порядку відповідно до приписів статті 389 цього Кодексу. Жодні інші касаційні скарги на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі № 1-368/11 не передавались ВССУ до ККС ВС для проведення касаційного розгляду на підставі параграфа 3 розділу 4 Закону № 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року, оскільки до припинення роботи ВССУ не були подані жодною особою, яка мала на це право.

Судове засідання щодо касаційного розгляду справи, призначене на 14 листопада 2018 року, відповідно до довідки про рух справи було розпочато о 10:03 та закінчено о 10:37 у зв’язку з порушенням порядку його проведення потерпілим ОСОБА1 (згідно із журналом судового засідання); наступне судове засідання щодо касаційного розгляду справи було призначено на 15:00 28 листопада 2018 року (із двотижневим інтервалом), проте не відбулось у зв’язку з відпусткою судді Стороженка С.О., розгляд справи призначено на 19 грудня 2018 року.

У подальшому судові засідання у справі № 1-368/11 (провадження № 51-6302 км 18) щодо розгляду у касаційному порядку касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 призначались суддею-доповідачем Голубицьким С.С. неодноразово, проте з різних причин вони не відбувались, відкладались (переносились) або в них оголошувались перерви, при цьому часові інтервали між судовими засіданнями у багатьох випадках були значними, надмірними без суттєвих підстав для цього, незважаючи на тривалість касаційного провадження у справі та судового провадження загалом, характер цієї неординарної справи, в якій особа була засуджена до довічного позбавлення волі тощо.

Під час розгляду дисциплінарної справи встановлено, що за час касаційного провадження у справі (до видалення колегії суддів у нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення за результатами касаційного провадження) судові засідання щодо розгляду касаційних скарг призначались загалом 21 раз, із них:

у 2018 році – 3 рази (14.11.2018, 28.11.2018, 19.12.2018),

у 2019 році – 7 разів (17.01.2019, 25.01.2019, 30.01.2019, 04.09.2019, 09.10.2019, 07.11.2019, 05.12.2019),

у 2020 році – 3 рази (19.03.2020, 21.05.2020, 02.07.2020),

у 2021 році – 8 разів (18.02.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021), із них 4 рази – після відкриття дисциплінарної справи стосовно судді ККС ВС Голубицького С.С. 2 липня 2021 року була проголошена ухвала ККС ВС за результатами розгляду касаційних скарг. Безпосередньо розгляд касаційних скарг колегією суддів ККС ВС (по суті) відбувся у судових засіданнях 3, 10 та 17 червня 2021 року.

2018 рік. Із трьох судових засідань у 2018 році два засідання були відкладені через порушення учасником процесу порядку в залі суду, а саме 14 листопада 2018 року та 19 грудня 2018 року, одне засідання 28 листопада 2018 року не відбулось у зв’язку з відпусткою судді Стороженка С.О. (у період з 26 по 28 листопада 2018 року) Загальна тривалість судових засідань у справі у 2018 році становила 44 хвилини, інтервали між судовими засіданнями становили 14 днів та 21 день. У судовому засіданні, що відбулось 19 грудня 2018 року, розгляд справи було відкладено на 17 січня 2019 року, тобто майже із місячним часовим інтервалом. При цьому 19 грудня 2018 року до ККС ВС надійшов лист голови Печерського районного суду міста Києва про результати роботи експертної комісії з питань таємниць на виконання ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року щодо перегляду грифа секретності аудіозаписів судових засідань у справі, з якими мала намір ознайомитися представник ОСОБА1 – адвокат Костіна Т.В.; 27 грудня 2018 року до ККС ВС з Печерського районного суду міста Києва надійшов том 140 матеріалів кримінальної справи стосовно ОСОБА2, що містив інформацію, якій було надано грифи секретності.

Таким чином, у 2018 році основними причинами, що унеможливлювали своєчасний касаційний розгляд переданих ВССУ до ККС ВС касаційних скарг у справі № 1-368/11 були відсутність у працівників апарату та суддів ККС ВС допуску до державної таємниці, у зв’язку із чим автоматизований розподіл судової справи між суддями тривалий час не здійснювався; тривале виконання Печерським районним судом міста Києва ухвали ВССУ від 31 травня 2017 року про вжиття заходів щодо зняття грифа «таємно» з аудіозаписів судових засідань (відомості про результати роботи експертної комісії з питань таємниць Печерського районного суду міста Києва надійшли до ККС ВС 19 грудня 2018 року, а том 140 справи – 27 грудня 2018 року); бажання учасників процесу, зокрема представника ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В., ознайомитись із матеріалами справи, яким було надано грифи секретності.

2019 рік. Із семи судових засідань у 2019 році два засідання були відкладені через порушення порядку в судовому засіданні, перешкоджання проведенню касаційного розгляду справи потерпілим ОСОБА1, а саме 17 січня 2019 року (стосовно ОСОБА1 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та 25 січня 2019 року (потерпілого ОСОБА1 за перешкоджання проведенню касаційного розгляду справи було видалено із зали суду на весь час касаційного провадження); одне судове засідання 9 жовтня 2019 року відкладено у зв’язку з порушенням порядку його проведення представником потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА5 (відповідно до журналу цього судового засідання ОСОБА5 зроблено зауваження за неповагу до суду). Зазначені три судові засідання тривали 67, 34 та 29 хвилин відповідно.

Згідно із положеннями стаття 271 КПК України (1960 року) підтримання порядку під час судового засідання покладається на головуючого. Учасники судового розгляду, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягаються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, у зв’язку із чим у судовому засіданні із розгляду кримінальної справи оголошується перерва.

Відповідно до частини п’ятої статті 129 Конституції України за неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. Аналогічні норми закріплені у статтях 6, 50 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно із частиною третьою статті 272 КПК України (1960) за непідкорення розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відповідальність за частиною першою статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Частинами першою, другою статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповага до суду, яка виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

За приписами частини третьої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена із зали судового засідання.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу на те, що ще у 2018 році, а саме 14 листопада та 19 грудня 2018 року, порушення порядку в судових засіданнях учасником процесу створювало перешкоди у проведенні касаційного розгляду справи, у зв’язку із чим розгляд касаційних скарг головуючим суддею Голубицьким С.С. відкладався двічі. Зокрема, в судовому засіданні 19 грудня 2018 року жодних заходів для забезпечення проведення розгляду касаційних скарг головуючим суддею Голубицьким С.С. вжито не було, натомість судове засідання із вказаної причини було відкладено з місячним часовим інтервалом (на 17 січня 2019 року). Фактично головуючий самоусунувся від виконання покладеного на нього обов’язку щодо керування судовим засіданням (задля забезпечення здійснення учасниками своїх прав та виконання обов’язків) та організації судового процесу на належному високому рівні, як і в судовому засіданні 14 листопада 2018 року, прийнявши рішення про відкладення касаційного розгляду. Невжиття головуючим своєчасних і дієвих заходів для належної організації судового процесу мало наслідком неодноразове відкладення розгляду касаційних скарг, що, з-поміж іншого, мало негативний вплив на загальний строк касаційного провадження у справі, унеможливлювало виконання судом своїх функцій щодо всебічного, повного та об’єктивного судового розгляду, а також порушувало права та законні інтереси учасників судового процесу.

Ще два судові засідання у 2019 році були відкладені через вступ у справу нових захисників та заявлення ними клопотань про надання часу для ознайомлення з матеріалами справи, які були задоволені судом, а саме 30 січня 2019 року та 4 вересня 2019 року, які тривали по 155 хвилин кожне. Інші два судові засідання, а саме 7 листопада 2019 року та 5 грудня 2019 року, були відкладені за клопотаннями захисника ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. (у зв’язку із поданням ним клопотання до Печерського районного суду міста Києва про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі стосовно ОСОБА2, призначенням цього клопотання до розгляду на 5 березня 2020 року). Тривалість цих судових засідань становила 27 та 122 хвилини відповідно. Загальна тривалість судових засідань у 2019 році становила 9 годин 49 хвилин. У судовому засіданні 5 грудня 2019 року було оголошено перерву до 15:00 19 березня 2020 року, тобто часовий інтервал між судовими засіданнями склав більше трьох місяців (105 днів).

Інтервали між вказаними судовими засіданнями у 2019 році становили 8, 5, 217, 35, 29 та 28 днів (у хронологічному порядку).

Зокрема, Другою Дисциплінарною палатою встановлено, що після судового засідання, яке відбулось 30 січня 2019 року, наступне судове засідання у справі було призначено на 4 вересня 2019 року, тобто більше ніж через 7 місяців (217 днів). Такий інтервал пов’язаний із тим, що 30 січня 2019 року до участі у розгляді справи допущено захисників ОСОБА2 – адвокатів Сушка Р.М., Кушніренка М.В., Мурашова А.Ю., Добровольського О.В. та задоволено їхні клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, у зв’язку із чим у судовому засіданні оголошено перерву до завершення ознайомлення вказаних захисників із матеріалами справи. При цьому в судовому засіданні головуючим суддею Голубицьким С.С. було роз’яснено адвокатам необхідність звернення до відділу режимно-секретної роботи Верховного Суду з метою оформлення допуску для ознайомлення з тією частиною матеріалів справи, яка становить державну таємницю. Разом із тим, як встановлено Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, адвокати Сушко Р.М., Кушніренко М.В., Мурашов А.Ю. жодного разу із матеріалами цієї справи не знайомилися (такі відомості в матеріалах справи відсутні), відповідних заяв до суду не подавали, а 31 травня 2019 року повідомили ККС ВС про одностороннє розірвання договорів про надання правової допомоги (спільна заява від 27 травня 2019 року). Водночас адвокат Добровольський О.В. за весь цей час знайомився з матеріалами справи лише 11 разів, з них 7 разів – у лютому, 2 рази – у березні, 2 рази – у квітні 2019 року (остання розписка адвоката Добровольського О.В. про ознайомлення з матеріалами справи датована 5 квітня 2019 року). Зазначені обставини об’єктивно вказували на безпідставне затягування касаційного розгляду справи, що не мало бути залишено без уваги головуючим суддею Голубицьким С.С. з огляду на тривалість перебування касаційних скарг на розгляді в суді касаційної інстанції.

Відповідно до журналу судового засідання від 30 січня 2019 року головуючий суддя Голубицький С.С. у судовому засіданні просив вказаних захисників після ознайомлення їх з матеріалами справи повідомити про це касаційний суд для визначення можливості продовження касаційного розгляду. Разом із цим суддя Голубицький С.С. належним чином зазначений процес не контролював задля забезпечення дотримання судом розумного строку касаційного провадження у справі, своєчасних та належних заходів до захисників, які своїх обов’язків належно не виконували, не вживав, що мало наслідком те, що впродовж семи місяців касаційні скарги у справі стосовно ОСОБА2 не призначались до розгляду у касаційному кримінальному суді, і тривалість такої значної перерви, на думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, є невиправданою та не повинна була мати місце у разі належного відповідального ставлення судді Голубицького С.С. до виконання своїх обов’язків як головуючого у справі, касаційне провадження в якій тривало вже досить значний час, а розгляд касаційних скарг по суті так і не було розпочато.

Серед наданих копій матеріалів справи за цей період наявний лише один лист за підписом судді Голубицького С.С. без дати і номера, надісланий, очевидно, у першій половині березня 2019 року (з огляду на принцип приєднання документів до матеріалів справи у хронологічному порядку), в якому головуючий суддя звернув увагу адвокатів Сушка Р.М., Кушніренка М.В., Мурашова А.Ю. на те, що по закінченню одного місяця з дня їх допущення до участі у справі та оголошення перерви в судовому засіданні 30 січня 2019 року за їх клопотаннями для ознайомленнями з матеріалами справи, вони процес ознайомлення не розпочали, а також не звернулися, як і адвокат Костіна Т.В., до відділу режимно-секретної роботи Верховного Суду для оформлення допуску до державної таємниці, що свідчить про їхнє небажання скористатися наданою судом можливістю та своїм правом на ознайомлення з матеріалами справи. Суддя Голубицький С.С. у вказаному листі зазначив, що невикористання захисниками Сушком Р.М., Кушніренком М.В., Мурашовим А.Ю. та адвокатом Костіною Т.В. свого права та можливості ознайомитись із матеріалами справи не є підставою для затягування розгляду справи в суді касаційної інстанції, після ознайомлення з матеріалами справи іншими захисниками справу буде призначено до касаційного розгляду. Відповідно до матеріалів справи іншими захисниками ОСОБА2, допущеними судом до участі у справі, на той час були адвокат Демиденко Г.О., який заяв про ознайомлення з матеріалами справи не подавав, та адвокат Добровольський О.В., який, як зазначалося вище, лише двічі знайомився з матеріалами справи у березні 2019 року та двічі у квітні 2019 року та припинив ознайомлення із ними 5 квітня 2019 року. Отже, поведінка адвоката Добровольського О.В. також свідчила про відсутність у нього дійсного бажання ознайомитись із матеріалами справи та безпідставне затягування розгляду касаційних скарг, що перебували у провадженні касаційного кримінального суду досить тривалий час. Як встановлено Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, жодного разу судові засідання щодо розгляду касаційних скарг не призначалась на березень, квітень, травень та червень 2019 року, при цьому головуючим суддею Голубицьким С.С. також не вживались необхідні заходи для завершення учасниками процесу процедури ознайомлення з матеріалами справи. Листом від 5 червня 2019 року помічником судді Голубицького С.С. Осідач О.М. повідомлено учасників процесу, що розгляд кримінальної справи стосовно ОСОБА2 буде продовжено об 11:00 4 вересня 2020 року. Водночас під час розгляду дисциплінарної справи з наданих головою ККС ВС Кравченком С.І. відомостей (документів) встановлено, що щорічні відпустки суддів Голубицького С.С, Шевченко Т.В. були заплановані лише з 24 червня 2019 року, судді Стороженка С.О. – з 5 серпня 2019 року, отже, навіть у червні 2019 року касаційні скарги на судові рішення у кримінальній справі стосовно ОСОБА2 могли бути призначені до касаційного розгляду неодноразово, що свідчило би про вжиття судом заходів для їх розгляду у розумний строк, а не про безпідставне затягування розгляду справи.

Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду від голови ККС ВС отримано відомості, що відповідно до Алгоритму ознайомлення учасників судового провадження з матеріалами кримінального провадження (справи) у суді касаційної інстанції, затвердженого розпорядженням заступника керівника апарату Верховного Суду – керівника секретаріату Касаційного кримінального суду від 9 квітня 2019 року № 2-ОД, ознайомлення учасників судового провадження з матеріалами кримінального провадження (справи) відбувається щоденно у робочий час суду. Такий порядок у суді не змінювався й у період запровадження карантинних заходів, жодних обмежень щодо ознайомлення учасників з матеріалами справ не встановлювалось. Згідно із вказаним Алгоритмом матеріали справ не видаються на ознайомлення лише у разі наявності причин, що унеможливлюють ознайомлення, зокрема перебування судді та працівників його офісу у черговій відпустці. Також, за інформацією голови ККС ВС, з усіх учасників касаційного провадження у справі стосовно ОСОБА2 лише захисник потерпілого ОСОБА1 – адвокат Костіна Т.В. зверталася до Верховного Суду з питань оформлення допуску до державної таємниці (секретної інформації), жоден із захисників засудженого ОСОБА2, зокрема адвокати Добровольський О.В., Нестерак В.М., таких звернень не подавали.

Відповідно до відомостей про рух справи судове засідання, призначене на 4 вересня 2019 року, було відкладено на 9 жовтня 2019 року (із місячним часовим інтервалом) у зв’язку із задоволенням клопотання захисника ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М., допущеного до участі у справі у цьому судовому засіданні, про надання йому часу для ознайомлення з матеріалами справи. При цьому Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя на підставі наданих копій матеріалів справи та відомостей, наданих головою ККС ВС Кравченком С.І., встановлено, що адвокат Нестерак В.М., який вперше звернувся до ККС ВС із клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи 26 лютого 2019 року (після укладення із засудженим ОСОБА2 угоди про надання правової допомоги від 1 лютого 2019 року) та почав процес ознайомлення 27 лютого 2019 року, востаннє знайомився з матеріалами справи ще 21 червня 2019 року, в подальшому ні до проведення судового засідання 4 вересня 2019 року, зокрема у серпні 2019 року, ні після його проведення до 9 жовтня 2019 року, а також згодом жодних заяв (клопотань) про ознайомлення з матеріалами справи до ККС ВС не подавав. Головуючий суддя Голубицький С.С. на зазначені обставини належної уваги не звернув і відповідної оцінки їм не надав. На думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, оголошення перерви в судовому засіданні 4 вересня 2019 року тривалістю більше одного місяця, враховуючи, що касаційні скарги були призначені до розгляду ще на 14 листопада 2018 року та їх розгляд по суті так і не було розпочато колегією суддів, свідчить про безпідставне затягування касаційного провадження. Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу також на те, що, незважаючи на неодноразове повернення суддею-доповідачем Голубицьким С.С. адвокату Нестераку В.М. його касаційних скарг в інтересах ОСОБА2 на рішення судів першої та апеляційної інстанції у цій справі, клопотань про поновлення строку на касаційне оскарження цих рішень та роз’яснення йому порядку відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень відповідно до положень КПК України (1960 року), вказаний захисник станом на 4 вересня 2019 року так і не звернувся до відповідного суду із клопотанням про поновлення такого строку, а 9 вересня 2019 року вчетверте подав до ККС ВС касаційну скаргу та клопотання про відновлення строку для її подання без наведення обґрунтованих підстав (поважних причин) для цього та ігноруючи ухвалені суддею Голубицьким С.С. рішення з цього приводу (обґрунтування клопотань захисника Нестерака В.М. зводилося до того, що договір про надання правової допомоги із засудженим був укладений 1 лютого 2019 року, до 24 червня 2019 року відбувалося ознайомлення з матеріалами справи в суді касаційної інстанції, відтак тримісячний строк на касаційне оскарження судових рішень, який починає свій перебіг із дня набрання ними законної сили, закінчується 24 вересня 2019 року). Зазначені вище обставини у сукупності вказували на можливе зловживання адвокатом Нестераком В.М. своїми процесуальними правами захисника, створення перешкод для здійснення касаційного провадження у справі, що вимагало надання належної оцінки головуючим суддею Голубицьким С.С., у тому числі під час розгляду клопотань адвоката Нестерака В.М. про відкладення розгляду касаційних скарг, оголошення перерв у судових засіданнях, визначення дат наступних судових засідань для розгляду касаційних скарг, що перебували на розгляді колегії суддів ККС ВС, тощо.

У судовому засіданні, яке відбулось 9 жовтня 2019 року, представнику потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА5 відповідно до журналу судового засідання було винесено зауваження за неповагу до суду, у зв’язку із чим головуючим суддею оголошено перерву до 15:00 7 листопада 2019 року, тобто знову з місячним часовим інтервалом, що з огляду на тривалість касаційного провадження у справі стосовно ОСОБА2 не може бути визнано розумним строком.

Отже, на думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, у 2019 році, зокрема після 30 січня 2019 року, суддею Голубицьким С.С. як головуючим не вживалися належні заходи для забезпечення розгляду у розумний строк переданих з ВССУ касаційних скарг у справі стосовно ОСОБА2 та допускалось безпідставне затягування їх касаційного розгляду. Впродовж багатьох місяців касаційні скарги у цій справі без об’єктивних та поважних причин не призначались до касаційного розгляду або їх розгляд безпідставно відкладався на тривалий час, хоча за такий великий часовий період розгляд касаційних скарг міг бути завершений судом у разі вжиття своєчасних та відповідних заходів для цього або ж строк касаційного провадження міг бути істотно меншим та відповідати критерію розумності.

У подальшому, 19 вересня 2019 року, адвокат Нестерак В.М. подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про поновлення строку для подання касаційної скарги, обґрунтоване тими самими доводами, що наводились у клопотаннях, які подавалися ним до ККС ВС, зокрема що тримісячний строк на касаційне оскарження судових рішень, які набрали чинності понад три року тому, слід обчислювати із 24 червня 2019 року, коли він ознайомився із матеріалами судової справи. У судових засіданнях ККС ВС 7 листопада та 5 грудня 2019 року захисник Нестерак В.М., посилаючись на те, що розгляд вказаного клопотання не завершено (призначено на 26 листопада 2019 року, а в подальшому – на 5 березня 2020 року), просив касаційний розгляд справи відкласти та розглянути справу після розгляду вказаного клопотання Печерським районним судом міста Києва. З огляду на це в судовому засіданні ККС ВС 7 листопада 2019 року було оголошено перерву до 15:00 5 грудня 2019 року, а в судовому засіданні 5 грудня 2019 року оголошено перерву до 15:00 19 березня 2020 року (інтервал між цими судовими засіданням становив 28 та 105 днів відповідно).

2020 рік. Із трьох судових засідань, призначених у 2020 році, одне засідання, 19 березня 2020 року, не відбулось у зв’язку з відпусткою судді Шевченко Т.В. (у період із 17 по 20 березня 2020 року), одне судове засідання, 21 травня 2020 року, – у зв’язку із продовженням Кабінетом Міністрів України карантину, запровадженого на території України із 12 березня 2020 року з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та із врахуванням відповідних звернень учасників процесу; одне засідання, 2 липня 2020 року, було відкладено за клопотаннями представників потерпілого ОСОБА1 – Костіної Т.В., ОСОБА6 у зв’язку із продовженням карантинних заходів та обмежень, тривалість цього засідання становила 40 хвилин. Інтервали між судовими засіданнями становили 63 та 42 дні та були пов’язані із запровадженням в Україні карантинних заходів. При цьому протягом вказаного періоду суддя Голубицький С.С. неодноразово звертався до голови Печерського районного суду міста Києва з проханнями повідомити про результати розгляду цим судом клопотання адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі стосовно ОСОБА2, зокрема 12 березня 2020 року (відповіді не отримано), 30 березня 2020 року (відповіді не отримано), 13 травня 2020 року (отримано відомості, що розгляд клопотання призначено на 24 червня 2020 року), 30 червня 2020 року (відповіді не отримано).

Наступне судове засідання щодо розгляду касаційних скарг відбулось у ККС ВС 18 лютого 2021 року, таким чином, інтервал між судовими засіданнями становив 231 день (7,5 місяця). У цей часовий проміжок суддя Голубицький С.С. також неодноразово звертався до голови Печерського районного суду міста Києва з проханням повідомити про результати розгляду цим судом клопотання Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі стосовно ОСОБА2, зокрема 16 вересня 2020 року (відповіді не отримано), а також до судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. (головуючий у справі) про пришвидшення розгляду вказаного клопотання, призначеного на 2 грудня 2020 року, та необхідність повідомлення про результати його розгляду ККС ВС, оскільки від них залежить організація та порядок розгляду справи стосовно ОСОБА2 в суді касаційної інстанції. Листом від 10 листопада 2020 року учасникам касаційного провадження повідомлено, що розгляд клопотання захисника Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження у Печерському районному суді міста Києва відкладено на 2 грудня 2020 року; питання про продовження касаційного розгляду справи стосовно ОСОБА2 буде вирішено ККС ВС після розгляду цього клопотання зазначеним районним судом, про що учасникам буде повідомлено додатково, оскільки без вирішення вказаного клопотання подальший розгляд справи в суді касаційної інстанції є неможливим. Після отримання (на запит від 7 грудня 2020 року) повідомлення голови Печерського районного суду міста Києва від 15 грудня 2020 року, що чергове судове засідання щодо розгляду клопотання захисника Нестерака В.М. призначено у цьому суді на 17 лютого 2021 року, наступне судове засідання ККС ВС щодо розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 було призначено на 15:00 18 лютого 2021 року.

Таким чином, із наведеного вбачається, що у 2020 році причинами, які негативно впливали на строк касаційного провадження у справі, були не лише карантинні обмеження, а й очікування результатів розгляду Печерським районним судом міста Києва клопотання захисника ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень у справі (як і у другому півріччі 2019 року).

У зв’язку із цим Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу на те, що відповідно до положень статті 386 КПК України (1960) строк на касаційне оскарження вироку Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвали Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року у справі № 1-368/11 сплинув ще у 2016 році. Після призначення до розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 постановою судді ВССУ Марчук Н.О. від 14 червня 2016 року (на 12 жовтня 2016 року), інших касаційних скарг із клопотаннями про відновлення пропущеного строку на касаційне оскарження судових рішень чи без таких клопотань до ВССУ не находило, відповідно, такі касаційні скарги після припинення роботи ВССУ на підставі пункту 4 параграфа 3 «Перехідні положення» розділу 4 Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року не передавалися до ККС ВС для здійснення їх розгляду в касаційному порядку та, відповідно, судді Голубицькому С.С. як судді-доповідачу (головуючому) шляхом автоматизованого розподілу у встановленому процесуальним законом порядку. Згідно зі змістом вказаної норми Закону положення про те, що касаційні скарги на судові рішення у справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються спочатку, стосуються саме тих не закінчених розглядом касаційних скарг, які були передані ВССУ до ККС ВС. Крім того, слід зазначити, що КПК України (1960), за правилами якого здійснювалося касаційне провадження у ККС ВС у цій справі відповідно до пунктів 11, 15 розділу ХІ КПК України (2012), не містить положень, які зобов’язують суд касаційної інстанції після витребування матеріалів справи та призначення касаційного розгляду поданих касаційних скарг зупинити касаційне провадження (відкласти касаційний розгляд) у разі надходження після завершення строку на касаційне оскарження судових рішень нової касаційної скарги чи отримання відомостей про подання до суду, який ухвалив оскаржуване рішення, клопотання про відновлення строку на його касаційне оскарження. Таким чином, вказані вище положення закону мали враховуватись при вирішенні клопотань адвоката Нестерака В.М. про відкладення касаційного розгляду (до вирішення Печерським районним судом міста Києва клопотання про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень), а також питань щодо призначення / непризначення головуючим судових засідань для розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6, касаційний розгляд яких істотно затягувався, разом із законодавчими положеннями щодо строків касаційного розгляду та принципом здійснення правосуддя у розумний строк, що гарантується статтею 129 Конституції України, статтею 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо. Слід також зауважити, що на момент подання адвокатом Нестераком В.М. першої касаційної скарги в інтересах ОСОБА2 до ККС ВС (липень 2019 року) минуло більше трьох років із дня набрання оскаржуваними судовими рішеннями законної сили, і більше трьох років касаційні скарги захисників ОСОБА2 – адвокатів Гераська М.Г., Демиденка Г.О., а також потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 перебували на касаційному розгляді та очікували свого вирішення судом касаційної інстанції, в тому числі з 2018 року у ККС ВС, передані для проведення їх касаційного розгляду судді-доповідачу Голубицькому С.С. ще у травні 2018 року.

Як зазначалося вище, частиною першою статті 395 КПК України (1960) передбачено, що касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене.

Наведені вище положення КПК України (1960) та прецедентна практика Європейського суду з прав людини дають підстави для висновку, що суд касаційної інстанції зобов’язаний за наявними у матеріалах справи доказами здійснити розгляд касаційних скарг у розумний строк.

При цьому наявність чи відсутність у провадженні іншого суду будь-яких клопотань (заяв, скарг), які стосуються цього самого кримінального провадження, відповідно до КПК України (1960) (з урахуванням Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року) не зумовлювали необхідності відкладення касаційного розгляду.

Варто також зауважити, що під час вирішення питання про відкладення касаційного розгляду у зв’язку з необхідністю вирішення Печерським районним судом міста Києва клопотання адвоката Нестерака В.М. суддею Голубицьким С.С. не було враховано позицію обвинуваченого, який вказував про безпідставне затягування та необхідність пришвидшення касаційного розгляду з огляду на свій похилий вік, інвалідність тощо.

З огляду на наведене вище Дисциплінарна палата критично оцінює доводи судді Голубицького С.С. про наявність поважних та об’єктивних причин для відкладення касаційного розгляду у зв’язку з необхідністю вирішення Печерським районним судом міста Києва клопотання адвоката Нестерака В.М. про відновлення строку на касаційне оскарження судових рішень.

2021 рік. Лише за 6 місяців 2021 року судові засідання щодо розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1, його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у кримінальній справі стосовно ОСОБА2 призначались 8 разів (18.02.2021, 18.03.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021), у більшості – із розумними часовими інтервалами, і врешті 2 липня 2021 року було проголошено рішення ККС ВС за результатами касаційного розгляду вказаних скарг.

Судове засідання, призначене на 18 лютого 2021 року, було відкладено на 15:00 18 березня 2021 року, тобто із місячним часовим інтервалом, після постановлення колегією суддів ККС ВС ухвали про видалення представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. із зали судового засідання Верховного Суду на весь час касаційного розгляду справи у зв’язку із порушенням нею порядку в судовому засіданні, перешкоджанням здійсненню касаційного провадження, невиконанням розпоряджень головуючого тощо (тривалість засідання – 35 хвилин).

Судове засідання, призначене на 18 березня 2021 року, було відкладено на 15:00 22 квітня 2021 року у зв’язку із задоволенням клопотання нового представника потерпілого ОСОБА1, допущеного до участі у справі, – ОСОБА7 про ознайомлення з матеріалами справи (тривалість засідання – 143 хвилини). При цьому, за інформацією голови ККС ВС, станом на 27 травня 2021 року ОСОБА7 наданою судом можливістю не скористався та із матеріалами справи не знайомився.

Судове засідання, призначене на 22 квітня 2021 року, було відкладено на 11:00 29 квітня 2021 року у зв’язку із задоволенням клопотання представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 про відкладення розгляду справи (тривалість засідання – 7 хвилин). Судове засідання, призначене на 29 квітня 2021 року, відкладено на 15:00 27 травня 2021 року у зв’язку із задоволенням заяви представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про відкладення розгляду справи (тривалість засідання – 15 хвилин). Місячний часовий інтервал між судовими засіданнями обумовлений вихідними та святковими днями, а також запланованою черговою відпусткою члена колегії суддів – судді Стороженка С.О. (у період із 5 по 21 травня 2021 року).

У судовому засіданні 27 травня 2021 року після розгляду заяв представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7 про відвід головуючого та колегії суддів ККС ВС (із постановленням відповідних ухвал), інших заяв, клопотань оголошено перерву до 15:00 3 червня 2021 року (тривалість засідання склала 127 хвилин).

У судовому засіданні 3 червня 2021 року колегією суддів розглянуто численні заяви та клопотання учасників процесу із постановленням відповідних процесуальних рішень про відмову в їх задоволенні чи залишення без розгляду, зокрема представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА7, потерпілого ОСОБА1 (щодо неможливості проведення судового засідання), захисника ОСОБА2 – адвоката Нестерака В.М. (про відвід прокурора Трояна О.Л., про усунення потерпілої ОСОБА3 та її представника ОСОБА9 від участі у справі), представника потерпілого ОСОБА1 – ОСОБА6, потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА6, Костіної Т.В. (щодо скасування ухвали ККС ВС від 18 лютого 2021 року про усунення представника потерпілого ОСОБА1 – адвоката Костіної Т.В. від участі у справі та видалення її із залу судового засідання на весь час касаційного розгляду), захисника ОСОБА2 – адвоката Нестерака В. М. (про розгляд його касаційної скарги по суті), захисника ОСОБА2 – адвоката Демиденка Г.О. (про усунення представника потерпілої ОСОБА3 – ОСОБА9 від участі у справі). У цьому судовому засіданні відповідно до журналу судового засідання від 3 червня 2021 року колегія суддів ККС ВС перейшла до розгляду касаційних скарг захисників Гераська М.Г., Демиденка Г.О., потерпілого ОСОБА1 та його представників ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6 по суті, головуючим суддею Голубицьким С.С. оголошено суть матеріалів кримінального провадження (оскаржуваних рішень та доводів касаційних скарг) та оголошено перерву до 15:00 10 червня 2021 року (тривалість засідання – 256 хвилин).

У судовому засіданні 10 червня 2021 року колегією суддів заслухано захисників засудженого ОСОБА2 – адвокатів Демиденка Г.О. та Нестерака В.М., а також самого засудженого ОСОБА2 та оголошено перерву до 14:00 17 червня 2021 року (тривалість засідання – 139 хвилин). У судовому засіданні 17 червня 2021 року колегія суддів продовжила розгляд касаційних скарг та видалися до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами їх розгляду, яке проголосила 2 липня 2021 року.

Встановивши зазначені обставини під час розгляду дисциплінарної справи, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає за необхідне вказати на таке.

Пунктом 7 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено, зокрема, розумні строки розгляду справи судом.

Відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону із дотриманням засад і правил судочинства. Зазначені обов’язки судді є професійними стандартами, що формують ту модель поведінки, яку суддя повинен ставити собі за взірець і якої повинен дотримуватися. У пункті 50 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, зазначено, що судді повинні мати високий рівень професійної свідомості та виконувати свої обов’язки ретельно з метою дотримання вимог щодо прийняття рішень у розумний строк.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 7 цього Закону кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до прецедентної практики ЄСПЛ розумність тривалості судового провадження оцінюється в світлі обставин справи та з огляду на такі критерії, як правова та фактична складність справи; поведінка заявника, інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (до прикладу, рішення у справах «Юртаєв проти України» від 31 січня 2006 року, «Смірнова проти України» від 8 листопада 2005 року, «Матіка проти Румунії» від 2 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 5 лютого 2004 року, «Вергельський проти України» від 12 березня 2009 року та інші).

У Рішенні від 6 вересня 2007 року у справі «Цихановський проти України» (заява № 3572/03) ЄСПЛ, визнаючи порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через надмірну тривалість судового провадження (чотири роки і три місяці в суді однієї інстанції), яка не відповідає вимозі «розумного строку», зазначені вище висновки повторив та, врахувавши, що відкладення судових засідань у справі було зумовлено як поведінкою позивача (заявник), так і відповідача, зауважив, що саме національні суди мають створювати умови для того, щоб судове провадження було швидким та ефективним. Зокрема, національні суди мають вирішувати, чи відкласти судове засідання за клопотанням сторін, а також чи вживати якісь дії щодо сторін, чия поведінка спричинила невиправдані затримки у провадженні (пункт 23). Подібні висновки викладено у рішенні ЄСПЛ від 8 листопада 2005 року у справі «Смірнова проти України» (заява № 36655/02). У цій справі, визнавши, що заявниця (позивач) безсумнівно була відповідальною за ряд затримок у розгляді справи, Суд вказав, що національні органи теж у значній мірі вплинули на затягування провадження. «Це, зокрема, стосується нездатності державних органів ефективно протидіяти перепонам, які умисно створював відповідач для руху справи. ... Суд зазначає, що навіть, якщо це правда, що заявниця ніколи не заперечувала проти продовження чи перенесення, яке було на вимогу відповідача чи ним спричинено, це не звільняло суди від того, щоб дотримуватися вимоги розумного строку відповідно до статті 6 параграфа 1, оскільки обов’язок швидкого здійснення правосуддя покладається в першу чергу на відповідні державні органи (див. Mitchell and Holloway v. the United Kingdom, № 44808/98, параграф 56, рішення від 17 грудня 2002 року)».

У справі «Шульга проти України» (заява № 16652/04) заявниця скаржилася на тривалість судового провадження, яка була несумісною з вимогою «розумного строку», закріпленою у пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (майже чотири роки у судах трьох інстанцій); Уряд зазначав, що причиною тривалого розгляду касаційної скарги заявниці було перенавантаження Верховного Суду України. У рішенні від 2 грудня 2010 року у цій справі ЄСПЛ, визнаючи порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, вказав, що основна затримка у провадженні мала місце у зв’язку із тим, що касаційна скарга заявниці не була розглянута в належний строк, та нагадав, що це роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (пункт 28). У рішенні від 20 січня 2011 року у справі «Мусієнко проти України» (заява № 26976/06) ЄСПЛ вказав на «відсутність сумлінності стосовно розгляду касаційної скарги заявника, який тривав один рік та вісім місяців, у той час як організація судового провадження таким чином, щоб воно було без затримок та ефективним, є функцією національних судів» (пункт 26).

Розумним слід вважати строк, який є об’єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного, без невиправданих зволікань, судового захисту, при цьому оцінка розумності судового провадження визначається із врахуванням сукупності об’єктивних обставин, пов’язаних із розглядом справи судом.

У Постанові від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» Пленуму ВССУ вказав, що недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади. Судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Недотримання строків розгляду справ судом порушує засади здійснення судочинства, гарантовані законами та Конституцією України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади. Строки, встановлені процесуальним законом, є обов’язковими як для учасників судових процесів, так і для судів, і їх дотримання є одним із завдань судочинства.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, взявши до уваги практику ЄСПЛ, при визначенні дотримання критерію розумності строку касаційного провадження у справі стосовно ОСОБА2 у ККС ВС надала оцінку різним обставинам цієї справи, зокрема оцінила своєчасність призначення головуючим суддею касаційних скарг до розгляду колегією суддів; часові інтервали між призначеними судовими засіданнями, причини, що їх зумовили, їх об’єктивність, поважність та обґрунтованість; вчинення / невчинення головуючим суддею дій, спрямованих на забезпечення розгляду касаційних скарг у розумний строк, їх характер, своєчасність, повноту, доцільність, ефективність, у тому числі дій, спрямованих на недопущення недобросовісної поведінки учасниками процесу в суді касаційної інстанції; наявність / відсутність періодів бездіяльності (неактивності) головуючого судді та причини для цього тощо.

З огляду на тривалість перебування касаційних скарг у справі стосовно ОСОБА2 на розгляді у касаційному кримінальному суді, часові інтервали між судовими засіданнями в суді касаційної інстанції, врахувавши причини, які мали на це безпосередній вплив, з’ясовані під час розгляду дисциплінарної справи, можливість їх недопущення, упередження чи усунення, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що тривалість касаційного провадження у цій справі критерію «розумного строку» не відповідає, оскільки суддя Голубицький С.С. як головуючий у справі в суді касаційної інстанції покладених на нього обов’язків належним чином не виконав, на належному рівні процедуру касаційного розгляду не організував та допустив безпідставне затягування розгляду касаційних скарг, невжиття необхідних заходів щодо їх розгляду протягом строку, встановленого законом, чи розумного строку через допущення недбалого ставлення до виконання своїх обов’язків.

Відповідно до статті 260 КПК України (1960) головуючий в судовому засіданні керує судовим засіданням, спрямовуючи судове слідство на забезпечення здійснення сторонами своїх прав, усуває з судового слідства все те, що не стосується розглядуваної справи, і забезпечує належний високий рівень судового процесу.

Відповідно до практики ЄСПЛ у цілях застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод перебіг «розумного строку», про який ідеться у пункті 1 статті 6 Конвенції, у кримінальних справах обчислюється з моменту пред’явлення особі «обвинувачення» (в автономному розумінні, з огляду на зміст, а не форму) та охоплює весь час, протягом якого здійснювалося відповідне провадження, включаючи час будь-якого оскарження рішень (див. рішення ЄСПЛ від 30 березня 2004 року у справі «Меріт проти України» (заява № 66561/01), пункт 70, від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (заява № 19312/06), пункт 114).

У зв’язку із цим Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя констатує, що лише судове провадження включно із апеляційним та касаційним провадженнями у справі стосовно ОСОБА2 становило близько 10 років, при цьому тривалість касаційного провадження збільшила тривалість провадження в судах першої та апеляційної інстанцій майже вдвічі. При цьому відповідно до статті 395 КПК України (1960) суд касаційної інстанції перевіряє законність та обгрунтованість судового рішення за наявними у справі і додатково поданими матеріалами в тій частині, в якій воно було оскаржене, і не проводить судового слідства, як суди першої та апеляційної інстанцій.

Вирішальну роль у тому, щоб не допустити безпідставного зволікання (затягування) з розглядом касаційних скарг, поданих ще у 2016 році до ВССУ, після припинення роботи цього суду та передачі касаційних скарг для їх розгляду до ККС ВС відігравав суддя-доповідач та головуючий у цій справі суддя Голубицький С.С., який, в першу чергу, відповідно до приписів статті 260 КПК України (1960) своєчасно мав вживати усіх можливих та необхідних заходів для забезпечення належного високого рівня судового процесу, включно із забезпеченням розгляду касаційних скарг у строк, який відповідає критерію розумності, не допускаючи зволікання із призначенням судових засідань у справі, безпідставного оголошення перерв у судових засіданнях, своєчасно реагуючи на зловживання процесуальними правами чи неналежне виконання процесуальних обов’язків учасниками цього процесу, поведінка більшості яких здебільшого швидкому касаційному розгляду не сприяла.

У цій справі ОСОБА2 оскаржуваними рішеннями був засуджений до довічного позбавлення волі, відтак можливі скасування чи зміна цих рішень, пом’якшення призначеного покарання тощо становила для засудженого надзвичайно істотний інтерес (як і для потерпілих у цій кримінальній справі про вбивство), який заслуговував того, щоб правосуддя в суді касаційної інстанції відбулось без невиправданого затягування чи зволікання. Відповідно до наданих копій матеріалів справи засуджений ОСОБА2 звертався до головуючого судді Голубицького С.С. із проханням «прискорити терміни розгляду касаційного провадження по справі № 1-368/11», вказуючи, що це провадження триває вже понад чотири роки, розгляд касаційних скарг по суті так і не розпочато, що є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині розумного строку судового провадження, а стан його здоров’я та вік можливості такого тривалого очікування не дають (зокрема, звернення від 26 жовтня 2020 року).

Досліджуючи питання порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у справах, що стосуються позбавлення волі (тримання під вартою), ЄСПЛ не раз констатував, що державні органи повинні з особливою старанністю дбати про те, щоб здійснення правосуддя відбулося без зволікань (див. рішення ЄСПЛ від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (заява № 19312/06), пункт 117; від 31 січня 2006 року у справі «Юртаєв проти України» (заява № 11336/02), пункт 37). Зокрема, у справі «Вергельський проти України» ЄСПЛ констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, попри те, що визнав фактичну складність справи та врахував «показові зусилля суду першої інстанції з прискорення перебігу провадження, зокрема за допомогою забезпечення щільного графіка слухань і направлення нагадувань прокуратурі та експертам стосовно їхніх процесуальних обов’язків», чого суддя Голубицький С.С. як головуючий у справі стосовно ОСОБА2 в суді касаційної інстанції достатньою мірою не забезпечив, переконливих пояснень та об’єктивних і поважних причин такого тривалого касаційного провадження у справі не навів.

Під час проведення підготовки до розгляду дисциплінарної справи доповідачем витребувано від голови ККС ВС Кравченка С.І. інформацію про рівень навантаження у ККС ВС у 2018–2021 роках, у тому числі в частині судді Голубицького С.С. (лист від 27 травня 2021 року за вихідним № 16960/0/9-21). У відповідь на цей запит листом від 7 червня 2021 року № 471/0/158-21 головою ККС ВС надіслано статистичні звіти про рух процесуальних звернень і справ у суддів ККС ВС за вказані періоди, з яких встановлено таке.

У 2018 році у провадженні судді Голубицького С.С. всього перебувало 637 процесуальних звернень і справ (616 матеріалів – надходження звітного періоду, 21 матеріал – залишок попереднього періоду), з яких 364 розглянуто (57%). Судове навантаження судді Голубицького С.С. у 2018 році становило 56 матеріалів на місяць, у середньому по суду на одного суддю – 55,2. При цьому відповідно до наданої головою ККС ВС інформації штатна кількість суддів ККС ВС у 2018 році становила 42, фактична – 29.

У 2019 році у провадженні судді Голубицького С.С. всього перебувало 574 процесуальних звернень і справ (269 матеріалів – надходження звітного періоду, 305 матеріалів – залишок попереднього періоду), з яких 307 розглянуто (53%). Судове навантаження судді Голубицького С.С. у 2019 році становило 24,5 матеріала на місяць, у середньому по суду на одного суддю – 26. При цьому відповідно до наданої головою ККС ВС інформації штатна кількість суддів ККС ВС у 2019 році становила 42, фактична – 42.

У 2020 році у провадженні судді Голубицького С.С. всього перебувало 483 процесуальних звернення, справи (268 матеріалів – надходження звітного періоду, 215 матеріалів – залишок попереднього періоду), з яких 286 розглянуто (59%). Судове навантаження судді Голубицького С.С. у 2020 році становило 24,4 матеріала на місяць, у середньому по суду на одного суддю – 23,7. При цьому відповідно до наданої головою ККС ВС інформації штатна кількість суддів ККС ВС у 2020 році становила 42, фактична – 40.

Протягом січня – травня 2021 року у провадженні судді Голубицького С.С. всього перебувало 271 процесуальне звернення, справа (120 матеріалів – надходження звітного періоду, 151 матеріал – залишок попереднього періоду), з яких 112 розглянуто (56%). Судове навантаження судді Голубицького С.С. за п’ять місяців 2021 року становило 24 матеріали на місяць, у середньому по суду на одного суддю – також 24. При цьому відповідно до наданої головою ККС ВС інформації штатна кількість суддів ККС ВС у 2021 році становила 42, фактична – 40.

Протягом 2018–2021 років офіс судді Голубицького С.С., за наданою інформацією, складався із двох помічників судді, одного консультанта суду, одного секретаря судового засідання, вакантних посад не було.

Листом від 27 травня 2021 року № 16960/0/9-21 доповідач у дисциплінарній справі запитував також інформацію про кількість касаційних скарг, подань (процесуальних звернень і справ), переданих ВССУ до ККС ВС для здійснення їх розгляду відповідно до Закону № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року, у тому числі щодо оскарження судових рішень про довічне позбавлення волі, про здійснення їх автоматизованого розподілу між суддями, а також тривалості їх розгляду, проте така інформація у повному обсязі надана не була. Листом за підписом голови ККС ВС від 7 червня 2021 року № 471/0/158-21 надано лише інформацію про те, що з ВССУ до ККС ВС загалом було передано 1294 касаційні провадження та 2037 кримінальних проваджень (справ). З огляду на це запитувана інформація частково була встановлена під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду з відкритих джерел, зокрема з відомостей, розміщених на офіційному вебпорталі «Судова влада України».

Так, за даними розділу 5 «Результативність здійснення касаційного перегляду за кількістю осіб, засуджених до довічного позбавлення волі» звіту про здійснення правосуддя ККС ВС за 2018 рік за формою № 5-ВС (https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/sud_statistika/stat_zvit_2018_zag) у 2018 році було переглянуто вироки суду у касаційному порядку стосовно 25 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, за нововиявленими або виключними обставинами – стосовно 2 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

За даними розділу 4.2 «Результативність здійснення касаційного перегляду за кількістю осіб, засуджених до довічного позбавлення волі» звіту про здійснення правосуддя ККС ВС за 2019 рік за формою № 5-ВС (https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zvit_KKS_2019.pdf) у 2019 році було переглянуто вироки суду у касаційному порядку стосовно 34 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, за нововиявленими або виключними обставинами – стосовно 3 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Відповідно до даних розділу 4.2 «Результативність здійснення касаційного перегляду за кількістю осіб, засуджених до довічного позбавлення волі» звіту про здійснення правосуддя ККС ВС за 2020 рік за формою № 5-ВС (https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/5_Zvit_5_KKS_VS_2020.pdf) у 2020 році було переглянуто вироки суду у касаційному порядку стосовно 32 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, за нововиявленими або виключними обставинами – стосовно 3 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Чи перебували у провадженні судді Голубицького С.С., окрім справи стосовно ОСОБА2, й інші справи про перегляд вироків стосовно осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, зокрема і ті, касаційне провадження в яких було розпочато ВССУ та не закінчено станом на 15 грудня 2017 року, під час розгляду дисциплінарної справи не встановлено через ненадання такої інформації під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду, однак кількість таких справ, в яких до осіб було застосовано найвищу міру покарання в Україні, що прийшла на заміну смертній карі, загалом у касаційному кримінальному суді була незначною з огляду на оприлюднені звіти ККС ВС та відомості про фактичну чисельність суддів цього суду у відповідних роках, про що зазначено вище. На думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, не викликає сумніву те, що розгляд справ такої категорії вимагає особливої уваги суду, у тому числі у частині дотримання строків відповідного судового провадження у справах, отже, необхідність своєчасного вжиття судом, в першу чергу головуючим суддею, відповідних заходів щодо організації судового процесу, необхідних для дотримання гарантій щодо розумного розгляду справи, тим більше у справі, розгляд якої здійснювався судами різних інстанцій не один рік, касаційне провадження було розпочато ще ВССУ та вже тривало близько двох років до моменту передачі касаційних скарг для розгляду до ККС ВС. Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу на те, що перебіг касаційного провадження у справі стосовно ОСОБА2 перебував у центрі постійної уваги як в Україні, так і за її межами, у тому числі з боку Комітету Міністрів Ради Європи у зв’язку зі здійсненням контролю за станом виконання Україною рішення ЄСПЛ у справі «Гонгадзе проти України» (заява № 34056/02) від 8 листопада 2005 року (набуло статусу остаточного 8 лютого 2016 року), про що вказано скаржницею – Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Денісовою Л.Л. та про що було відомо судді Голубицькому С.С., зокрема, з огляду на наявні у матеріалах справи звернення Уповноваженого у справах ЄСПЛ І.Ліщини від 25 березня 2019 року та відповідь на нього від 27 березня 2019 року, надану головою ККС ВС Кравченком С.І. за погодженням головуючого судді у справі Голубицького С.С. Загальновідомим є те, що ця справа набула небувалого суспільного резонансу, який не вщухає до сьогодні, незважаючи на те, що події кримінальних правопорушень мають двадцятирічну давнину, оскільки негативно вплинула на авторитет органів державної влади в Україні.

Попри значне судове навантаження судді Голубицького С.С. у 2018 році, після збільшення фактичної чисельності суддів ККС ВС у 2019–2021 роках рівень його навантаження зменшився. Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя також зауважує, що рівень навантаження судді Голубицького С.С. був середнім по суду та не був таким, щоб позбавити головуючого суддю можливості своєчасно вжити у цій справі, яка мала непересічний характер, тих заходів, які сприяли би завершенню касаційного провадження у строк, істотний менший, ніж той, у який розгляд касаційних скарг фактично був закінчений касаційним кримінальним судом (понад три роки), незважаючи на складність цієї справи та поведінку її учасників. На думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, наведений рівень суддівського навантаження, враховуючи встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини, не є тим основним чи істотним чинником, який зумовив виявлені порушення та об’єктивно унеможливлював належне виконання суддею Голубицьким С.С. покладених на нього обов’язків, отже, не може бути взятий до уваги як такий, що виключає дисциплінарну відповідальність судді.

Згідно із пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Врахувавши вказані вище обставини, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя за результатами розгляду дисциплінарної справи, відкритої стосовно судді ККС ВС Голубицького С.С. за скаргою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л., дійшла висновку про наявність у поведінці судді Голубицького С.С. складу дисциплінарних проступків, визначених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» як підстави для дисциплінарної відповідальності судді, а саме допущення внаслідок недбалості безпідставного затягування розгляду касаційних скарг у справі № 1-368/11 стосовно ОСОБА2 (касаційне провадження № 51-6302 км 18) та невжиття заходів щодо їх розгляду протягом строку, встановленого законом (строку, який можна визнати розумним), внаслідок неналежного ставлення до виконання службових обов’язків.

Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду на запит доповідача головою ККС ВС Кравченком С.І. надано характеристику судді ККС ВС Голубицького С.С., в якій зазначено, що вказаний суддя працює на займаній посаді з 20 листопада 2017 року, загалом його стаж роботи на посаді судді становить 27 років 8 місяців. Рішенням зборів суддів ККС ВС Голубицького С.С. включено до складу Першої судової палати ККС ВС. За час роботи у Верховному Суді Голубицький С.С. зарекомендував себе як фахівець, який має великий досвід практичної роботи та фундаментальну теоретичну підготовку, під час вирішення професійних питань виявляє принциповість та наполегливість. Голубицький С.С. є кваліфікованим юристом, володіє професійними знаннями і навичками, має високий рівень знань чинного законодавства і судової практики; сумлінний, дисциплінований, користується повагою та авторитетом у колективі суду, має здібності до аналітичної роботи, творчо й виважено підходить до вирішення нетипових ситуацій.

Частиною другою статті 109 Закону № 1402-VІІІ, частиною п’ятою статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Визначаючи вид дисциплінарного стягнення, що має бути застосоване до судді Голубицького С.С., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя бере до уваги позитивну характеристику судді та відсутність дисциплінарних стягнень, характер дисциплінарних проступків, їх наслідки, а також форму вини.

З огляду на наведене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає пропорційним і достатнім, тобто таким, що відповідатиме меті притягнення до дисциплінарної відповідальності та накладення стягнення, застосування до судді Голубицького С.С. дисциплінарного стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців. Застосування до судді менш суворого дисциплінарного стягнення, на думку Дисциплінарної палати, не буде пропорційним характеру допущених порушень.

Відповідно до частини одинадцятої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Враховуючи, що безпідставне затягування та невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, є триваючими порушеннями, які припиняються вчиненням відповідних дій, слід констатувати, що визначений законом строк притягнення судді Голубицького С.С. до дисциплінарної відповідальності не сплинув.

На підставі викладеного, керуючись статтями 106, 108, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 34, 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

вирішила:

 

притягнути суддю Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Голубицького Станіслава Савелійовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя в порядку і строки, що встановлені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                     В.К. Грищук

 

Члени Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                     О.Є. Блажівська

                                                                                                С.М. Болотін