X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
17.05.2019
1347/1дп/15-19
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка О.Г.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Маловацького О.В., членів Краснощокової Н.С., Фоміна І.Ю., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шапрана В.В. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Скрипкар Юлії Володимирівни стосовно судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка Олександра Григоровича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 27 березня 2019 року (вх. № С-2017/0/7-19) надійшла дисциплінарна скарга Скрипкар Ю.В. від 21 березня 2019 року на дії судді Третяка О.Г. у справі № 409/2770/18 за позовом Скрипкар Ю.В. до ОСОБА-1 про стягнення аліментів.

У дисциплінарній скарзі автор зазначає, що 11 грудня 2018 року до Білокуракинського районного суду Луганської області надійшла позовна заява Скрипкар Ю.В. до Скрипкар О.В. про стягнення аліментів, проте, станом на день подання дисциплінарної скарги жодних процесуальних документів на адресу позивача не надходило, ухвала про відкриття провадження не прийнята.

Вказані дії скаржник кваліфікує як дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У зв’язку з викладеним автор скарги просила притягнути суддю Третяка О.Г. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 27 березня 2019 року дисциплінарну скаргу Скрипкар Ю.В. передано члену Вищої ради правосуддя Шапрану В.В. для проведення попередньої перевірки.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги встановлено наступне.

До провадження Білокуракинського районного суду Луганської області 11 грудня 2018 року надійшли матеріали позовної заяви Скрипкар Ю.В. до ОСОБА-1 про стягнення аліментів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу від 11 грудня 2018 року судову справу розподілено судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяку О.Г. (єдиний унікальний номер судової справи № 409/2770/18, провадження № 2/409/1109/18).

12 грудня 2018 року, на виконання вимог статті 187 ЦПК України, суддею Третяком О.Г. направлено запит щодо отримання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи – відповідача.

19 січня 2019 року до суду надійшла відповідь Бердянського МВ УДМС України в Запорізькій області про неможливість надати запитувану судом інформацію.

5 лютого 2019 року судом направлено запит про отримання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи – відповідача до органу реєстрації виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області.

1 березня 2019 року отримано відповідь, що не містила однозначної відповіді, зокрема, в одній частині відповіді відділ реєстрації місце проживання повідомляв про відсутність інформації щодо реєстрації місця проживання, в іншій частині відповіді вказано, що є наявна інформація щодо реєстрації місця проживання відповідача.

4 березня 2019 року у зв’язку із наданням органом неоднозначної відповіді судом повторно направлено запит до відділу реєстрації виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області про отримання інформації щодо місця проживання (перебування) фізичної особи – відповідача.

25 березня 2019 року органом реєстрації надано відповідь аналогічну попередній.

Ухвалою Білокуракинського районного суду Луганської області від 26 березня 2019 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 30 травня 2019 року.

26 березня 2019 року учасникам справи надіслано ухвалу про відкриття провадження.

Відповідно до частини шостої статті 187 ЦПК України у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Згідно з частиною першою статті 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.

Проте за змістом абзацу 2 частини першої статті 187 ЦПК України, якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

З урахуванням викладеного, під час попередньої перевірки встановлено, що прийняття ухвали про відкриття провадження у справі не здійснено у встановлений статтею 187 ЦПК України, проте недотримання процесуального строку було зумовлене об’єктивними обставинами, зокрема ненаданням однозначної відповіді щодо зареєстрованого місця проживання відповідача та необхідністю у зв’язку із цим направлення судом повторних запитів.

Відповідно до частини третьої статті 189 ЦПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У письмових поясненнях суддя Третяк О.Г. зазначив, що призначення підготовчого судового засідання здійснювалось з урахуванням кількості справ, що перебувають у його провадженні.

Відповідно до основних показників здійснення судочинства до провадження судді Третяка О.Г. у 2018 році надійшло 1594 справи різних категорій, залишок нерозглянутих справ станом на 1 січня 2019 року складав 214 справ, за період з 1 січня по 10 квітня 2019 року до провадження судді надійшло 637 справ різних форм судочинства, що складало навантаження судді ‒ 139,5 % у порівнянні з середнім показником у судді ‒ 30,4 %, залишок нерозглянутих справ станом на 10 квітня 2019 року складав 342 справи.

Статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено виключний перелік підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Пунктом 2 частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, у тому числі з підстави безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку встановленого законом.

Встановлені під час попередньої перевірки обставини не дають підстав для висновку щодо наявності у діях судді ознак безпідставного затягування або невжиття заходів щодо розгляду справи протягом строку встановленого законом, тривалість прийняття ухвали про відкриття провадження та дата призначення підготовчого судового засідання була зумовлена об’єктивними обставинами, зокрема, необхідністю направлення повторних запитів про надання інформації щодо зареєстрованого місця проживання фізичної особи – відповідача у справі, а також навантаженням судової системи.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що у діях судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка О.Г. відсутні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Зі змісту дисциплінарної скарги вбачається, що вона по суті зводиться лише до незгоди з процесуальними діями суду під час розгляду справи № 409/2770/18.

Моніторингом інформації Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що розгляд вказаної справи не закінчено.

Враховуючи, що розгляд справи триває, передчасно надавати оцінку процесуальним діям суду, оскільки це може бути розцінено як втручання у здійснення правосуддя (рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2011 року № 2-рп/2011).

Оскільки за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги та доданих до неї матеріалів встановлено, що у діях судді відсутні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка О.Г.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка Олександра Григоровича.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                О.В. Маловацький

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                               Н.С. Краснощокова

                                                                                                        І.Ю. Фомін

                                                                                                        С.Б. Шелест