X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
05.04.2019
1056/1дп/15-19
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Гусака М.Б., Комкова В.К., Краснощокової Н.С., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за зверненням Служби безпеки України стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Ернеса Енверовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 11 грудня 2018 року надійшло звернення Служби безпеки України (далі – СБУ), подане за довіреністю Першим заступником Голови СБУ П.Демчиною, стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 11 грудня 2018 року № 10691/0/8-18 зазначене звернення передано для попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В. в порядку, передбаченому для перевірки дисциплінарної скарги на дії судді.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Маловацький О.В. запропонував відкрити дисциплінарну справу стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е.

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 21 березня 2019 року № 889/1дп/15-19 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е. у зв’язку з наявністю в його діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII).

З огляду на перебування вказаного судді на тимчасово окупованій території України, а також на відсутність поштового зв’язку із судом, у якому Аблякимов Е.Е. обіймає посаду судді, про дату та час засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 5 квітня 2019 року суддю повідомлено шляхом оприлюднення відповідного запрошення на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Про дату та час засідання дисциплінарного органу СБУ повідомлено шляхом надіслання відповідного запрошення засобами поштового зв’язку.

Відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддя та скаржник мають бути повідомлені про засідання Дисциплінарної палати не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення в порядку, визначеному регламентом Вищої ради правосуддя, та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду, а за неможливості такого направлення – розміщене на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Оскільки повідомлення про запрошення судді Аблякимова Е.Е. на засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 5 квітня 2019 року було розміщене на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя 26 березня 2019 року, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що він належним чином повідомлений про засідання дисциплінарного органу.

Частиною четвертою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що у разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. Оскільки відповідних клопотань від судді не надходило, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про можливість розгляду питання у цьому засіданні та без участі судді Аблякимова Е.Е.

За результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацький О.В. дійшов висновку про наявність у діях судді складу дисциплінарного проступку та запропонував прийняти рішення про притягнення судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е. до дисциплінарної відповідальності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е. до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

У зверненні СБУ вказано, що під час здійснення оперативно-службової діяльності встановлено інформацію, що може свідчити про допущення суддею окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимовим Е.Е. дій, які містять склад дисциплінарного проступку.

Зокрема, СБУ отримано інформацію, що Аблякимов Е.Е. подав заяву до кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим для участі у конкурсі на заміщення посади судді арбітражного суду Республіки Крим, вказана інформація підтверджується даними із сайту кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим (http://krm.vkks.ru/publication/29071/).

Аблякимов Ернес Енверович Указом Президента України від 23 січня 2012 року № 29/2012 призначений на посаду судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим строком на п’ять років.

Відповідно до інформації, що міститься у мережі Інтернет за посиланням http://krm.vkks.ru/publication/29071/, до порядку денного засідання кваліфікаційної колегії Республіки Крим (18–19 червня 2015 року) було включено, зокрема, питання щодо розгляду заяви Аблякимова Е.Е. про надання рекомендації про призначення на посаду судді арбітражного суду Республіки Крим за конкурсом, оголошеним у виданні «Российская газета» від 4 грудня 2014 року № 276. До звернення СБУ додано текст оголошення, розміщеного за вказаним вище посиланням на сайті http://krm.vkks.ru.

Також на сайті кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим (http://vkks.ru/publication/23496/) міститься інформація, що 29 вересня 2014 року було заплановано розгляд заяви Аблякимова Е.Е. про надання рекомендації для його призначення заступником голови арбітражного суду Республіки Крим за конкурсом, оголошеним у виданні «Российская газета» від 2 липня 2014 року № 145.

Згідно із пунктами 1, 2, 4 частини четвертої статті 54 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (чинного на час вчинення суддею Аблякимовим Е.Е. дій щодо звернення із вказаними заявами, далі – Закон № 2453-VI) суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики; додержуватися присяги судді.

Відповідно до статті 55 Закону № 2453-VI особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади».

Вказані вимоги Закону № 2453-VI кореспондуються з вимогами, викладеними у частині шостій, пунктах 1, 2 частини сьомої статті 56, статті 57 Закону № 1402-VIII.

Пунктом 33 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» визначено, що судді повинні поводитися бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в їх особистому житті, бути відповідальними за свою поведінку згідно з вимогами загальноприйнятих норм.

Відповідно до пункту 8 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, повноваження, що надані суддям, тісно пов’язані із цінностями правосуддя, справедливості та свободи. Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до здійснення правосуддя.

Отже, у висновках щодо стандартів поведінки Консультативна рада європейських суддів зазначає, зокрема, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки й утримуватися від будь-якої політичної діяльності, що може підірвати їхню незалежність та зашкодити їхній неупередженості.

Положення міжнародних документів та законодавства України визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв’язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантується право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України.

Аблякимов Е.Е., обіймаючи посаду судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим, у 2014 році звертався до кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим із заявами щодо рекомендування його на посаду судді у судах Російської Федерації.

Згідно із відомостями, що містяться у суддівському досьє Аблякимова Е.Е., суддя окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимов Е.Е. після тимчасової окупації території України Російською Федерацією із заявою про переведення, прикріплення або надання згоди на відрядження (як тимчасове переведення) до іншого суду не звертався.

Відповідно до пункту 7 частини сьомої статті 56 Закону № 1402-VIII суддя зобов’язаний подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://public.nazk.gov.ua/search), відповідні декларації судді Аблякимова Е.Е. відсутні.

Крім того, суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності за формами, що визначаються Комісією (частина перша статті 61 та частина перша статті 62 Закону № 1402-VIII).

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні декларації судді Аблякимова Е.Е. відсутні.

Із суддівського досьє Аблякимова Е.Е. встановлено також, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів, зокрема Аблякимова Е.Е., на відповідність займаній посаді.

4 грудня 2017 року до Комісії від судді Аблякимова Е.Е. надійшли пояснення, у яких суддя зазначив, що не мав можливості бути присутнім 30 жовтня 2017 року на тестуванні особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей у межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді у зв’язку із перебуванням на території Автономної Республіки Крим та що 29 листопада 2017 року прибув на материкову територію України і надав письмові пояснення.

10 квітня 2018 року Комісією було оприлюднено повідомлення до уваги судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Е.Е., у якому висловлено прохання до 25 квітня 2018 року повідомити про причини неявки 2 березня 2018 року для складення іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді.

Інформація про повідомлення суддею Аблякимовим Е.Е. причини неявки 2 березня 2018 року для складення іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання в матеріалах суддівського досьє відсутня.

Таким чином, від початку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією суддею Аблякимовим Е.Е. не вчинялось жодних дій щодо виконання обов’язків судді України. Із заявою про переведення, прикріплення або надання згоди на відрядження (як тимчасове переведення) на посаду судді до іншого суду на території України Аблякимов Е.Е. не звертався. Обов’язкових дій щодо подання декларацій доброчесності судді, родинних зв’язків судді, а також декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ним також не вчинялось. Крім того, із заявами про звільнення з посади Аблякимов Е.Е. до Вищої ради правосуддя (Вищої ради юстиції) не звертався. Таким чином, перебуваючи у статусі судді до тепер, Аблякимов Е.Е. фактично із 2014 року самоусунувся від виконання професійних обов’язків.

На думку Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, вказані дії свідчать про неналежну поведінку судді Аблякимова Е.Е., а також дають підстави вважати, що ним вчинено дії, які порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя.

Зважаючи на викладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що такі дії судді вказують на вчинення ним дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIII, а саме допущення суддею поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

Крім того, грубе нехтування обов’язками суддею Аблякимовим Е.Е. є істотним дисциплінарним проступком, несумісним зі статусом судді.

У порядку, передбаченому пунктом 1 частини дев’ятої статті 109 Закону № 1402-VIII, істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, факт допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України та статтею 115 Закону № 1402-VIII підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Вказаний дисциплінарний проступок є триваючим, тому застосуванню підлягають положення статті 106 Закону № 1402-VIII та відповідно визначені статтею 109 вказаного Закону строки притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Частиною одинадцятою статті 109 Закону № 1402-VIII визначено, що дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

З огляду на триваючий характер дій судді Аблякимова Е.Е., які містять склад дисциплінарного проступку, строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності не закінчився.

Відповідно до частини другої статті 109 Закону № 1402-VIII та частини п’ятої статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Суддівське досьє, а також офіційний веб-сайт Вищої ради правосуддя не містять відомостей про притягнення судді Аблякимова Е.Е. до дисциплінарної відповідальності.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що з огляду на характер та суть допущеного суддею порушення ані особа судді та ступінь його вини, ані відсутність дисциплінарних стягнень чи будь-які інші обставини не можуть зумовити застосування до нього стягнення більш м’якого, ніж подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтею 126 Конституції України, статтями 49, 50, 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 108, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктами 12.22–12.40 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Аблякимова Ернеса Енверовича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Рішення може бути оскаржене суддею в порядку та строки, що визначені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                  М.Б. Гусак

                                                                            В.К. Комков

                                                                            Н.С. Краснощокова