X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.11.2021
2203/0/15-21
Про внесення Президентові України подання про призначення Суботіної С.А. на посаду судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області Суботіної Світлани Анатоліївни та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

18 жовтня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі також – Комісія, ВККСУ) від 31 жовтня 2019 року № 1110/ко-19 про визнання судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області Суботіної С.А. такою, що відповідає займаній посаді.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Болотіна С.М., розглянувши кандидатуру Суботіної С.А., Вища рада правосуддя встановила таке.

Суботіна Світлана Анатоліївна, громадянка України,_____ року народження, Указом Президента України від 1 серпня 2016 року № 321/2016 призначена на посаду судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області строком на п’ять років.

Повноваження судді Суботіної С.А. припинилися 1 серпня 2021 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено. На сьогодні Суботіна С.А. обіймає посаду судді у зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, а отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон № 1798-VIII) за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Згідно із частинами першою та другою статті 36 Закону № 1798-VIII призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У зв’язку із набранням чинності Законом № 193-IX із 7 листопада 2019 року припинено повноваження членів Комісії та на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Підпунктом 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», який набрав чинності 20 червня 2020 року, визначено, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Рішенням Комісії від 7 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області Суботіної С.А.

Рішенням Комісії у складі колегії від 31 жовтня 2019 року № 1110/ко-19 суддю Криворізького районного суду Дніпропетровської області Суботіну С.А. визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону № 1798-VIII Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону № 1402-VIII тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям у межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Із рішення ВККСУ від 31 жовтня 2019 року № 1110/ко-19 вбачається, що під час співбесіди із суддею Комісією обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

За критерієм професійної компетентності суддю Суботіну С.А. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18, зі змінами (далі – Положення).

Таким чином, за критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 391,5 бала, за критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу ІІ Положення, – 205 балів, за критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу ІІ Положення, – 200 балів, усього за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя набрала 796,5 бала, що становить більш ніж 67 відсотків від максимально можливої суми балів.

Керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатурою судді Суботіної С.А., Вища рада правосуддя дійшла висновку про відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності Суботіної С.А. критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

За результатами розгляду наявних у розпорядженні Вищої ради правосуддя матеріалів, зокрема суддівського досьє, не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Суботіної С.А. на посаду судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підпунктом 3 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Суботіної Світлани Анатоліївни на посаду судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ