X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
ПРУДИВУС ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Ухвала
Київ
02.07.2021
3267/0/18-21
Про залишення без розгляду скарги Синяка І.Г. стосовно судді Рівненського міського суду Рівненської області Крижової О.Г.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Прудивус Олег Васильович, попередньо вивчивши та перевіривши дисциплінарну скаргу Синяка Ігоря Григоровича стосовно судді Рівненського міського суду Рівненської області Крижової Оксани Григорівни,

встановив:

на електронну пошту Вищої ради правосуддя 29 червня 2021 року за вхідним № С-764/6/7-21 надійшла скарга Синяка І.Г. щодо дій судді Рівненського міського суду Рівненської області Крижової О.Г. під час здійснення правосуддя.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 29 червня 2021 року вказану скаргу передано для попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Прудивусу О.В.

Згідно зі статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Частиною першою статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону. Вимоги до дисциплінарної скарги встановлено статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона, зокрема, подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно із частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку; прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Попередньою перевіркою встановлено, що скарга Синяка І.Г. направлена до Вищої ради правосуддя електронною поштою та не містить електронного цифрового підпису автора скарги.

З огляду на це, необхідно наголосити, що організаційно-правові засади використання електронних документів визначені Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Згідно із частиною першою статті 5 цього Закону електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа (стаття 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Статтею 7 цього Закону визначено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Отже, скарга Синяка І.Г. стосовно судді Рівненського міського суду Рівненської області Крижової О.Г. подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, зокрема, якщо подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з частиною третьою статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» при розгляді питання про наявність підстав для повернення дисциплінарної скарги не оцінюються достовірність відомостей про ознаки дисциплінарного проступку у поведінці судді, докази його вчинення.

Одночасно роз’яснюється, що повернення заяви без розгляду не перешкоджає праву заявника на повторне звернення з відповідною скаргою до Вищої ради правосуддя, яка повинна відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Враховуючи зазначене, керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя

ухвалив:

дисциплінарну скаргу Синяка Ігоря Григоровича стосовно судді Рівненського міського суду Рівненської області Крижової Оксани Григорівни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

 

Член Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                       О.В. Прудивус

Примітки: 

ЧЛЕН ДРУГОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ