X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
22.11.2019
3110/1дп/15-19
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи на дії судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. та залучених членів з Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорухи В.І., Іванової Л.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Ярошенка Сергія Миколайовича на дії судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 17 липня 2019 року за вхідним № 717/1/13-19 надійшла дисциплінарна скарга Ярошенка С.М. на дії судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. під час розгляду справи № 757/13775/19-к.

У скарзі зазначено, що 14 березня 2019 року до Печерського районного суду міста Києва було подано скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Юнісон Груп» на бездіяльність прокурора Головної військової прокуратури ГПУ.

Скаржник вказує на порушення суддею Остапчук Т.В. положень частини другої статті 306 КПК України та не розгляд скарги протягом 72 годин з моменту її надходження до суду.

18 квітня 2019 року канцелярією Печерського районного суду міста Києва було зареєстровано доповнення до скарги на бездіяльність прокурора, подане від адвоката ОСОБА_2, із наданням відповідних документів, які уповноважують його представляти інтереси ТОВ «Юнісон Груп».

Ярошенко С.М. вказує, що в судовому засіданні 18 квітня 2019 року суддя Остапчук Т.В. наполягала на тому, щоб він написав заяву про розгляд справи без його участі, тобто позбавила його права участі в розгляді справи по суті та надання додаткових усних пояснень по суті скарги.

З тексту ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, скаржнику стало відомо, що адвокат ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд скарги за його відсутності, скаргу підтримав в повному обсязі.

Судове рішення тривалий час безпідставно не виготовлялося, тому 7 травня 2019 року адвокатом ОСОБА_2 було подано заяву про видачу рішення суду.

Проте, листом слідчого судді Остапчук Т.В. на адресу адвоката ОСОБА_2 було повідомлено про відмову в наданні копії судового рішення, мотивуючи це тим, що скарга подана ОСОБА_1, і ОСОБА_2  не був стороною у справі, не приймав участь у розгляді справи у якості захисника та не надав суду жодних документів, що підтверджують його вимоги.

Окрім того, всупереч частини третьої статті 306 КПК України розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не було здійснено за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується (фактично представника скаржника було змушено написати заяву про розгляд справи без його участі).

Крім того, скаржник вказує на порушення, які були допущені суддею Остапчук Т.В. при розгляді іншої справи № 757/22453/19-к, а саме не дотримання суддею строку розгляду справи, визначеного статтею 306 КПК України, несвоєчасне виготовлення та направлення скаржнику повного тексту судового рішення.

На підставі викладеного, автор скарги просив притягнути суддю Остапчук Т.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених підпунктами «а», «б», пункту 1, пунктами 2-4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 17 липня 2019 року вказану скаргу було передано Краснощоковій Н.С. для проведення попередньої перевірки.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Краснощокова Н.С. внесла пропозицію відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Остапчук Т.В.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Краснощокову Н.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1 - 5 частини першої статті 44 цього Закону, - повертає дисциплінарну скаргу скаржнику; за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги - готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Під час підготовки матеріалів у процесі попередньої перевірки дисциплінарної скарги встановлено наступне.

В своїй дисциплінарній скарзі Ярошенко С.М. посилається на невжиття суддею Остапчук Т.В. заходів щодо розгляду справ № 757/13775/19-к та № 757/22453/19-к протягом строку, встановленого законом.

З наданих в.о. голови Печерського районного суду міста Києва Шапутько С.В. копій матеріалів справи № 757/13775/19-к вбачається, що 18 березня 2019 року протоколом автоматичного визначення слідчого судді справу передано судді Остапчук Т.В.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. від 18 квітня 2019 року у справі № 757/13775/19-к відмовлено в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ «Юнісон Груп», на бездіяльність прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, яка полягає у не наданні доступу до речових доказів, в рамках кримінального провадження № _________________.

Крім того, з інформації з офіційного веб-порталу Судова влада України, а саме згідно звіту про автоматичне визначення слідчого судді у справі № 757/22453/19-к, 7 травня 2019 року для одноособового розгляду справи обрано доповідача Остапчук Т.В.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. від 24 червня 2019 року у справі № 757/22453/19-к відмовлено в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_2, який діє в інтересах ТОВ «Юнісон Груп», на бездіяльність прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Опанесенко В.І. в рамках кримінального провадження № ______________________.

Згідно частин другої та третьої статті 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги.

Водночас наявність встановлених законом строків не означає, що мають ігноруватися вимоги того самого закону про те, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується (частина третя статті 306 КПК).

У зв'язку з наведеним, згадані вище строки передусім призначені дисциплінувати учасників провадження, орієнтувати на нетривалий і оперативний розгляд скарги, спонукати до розгляду скарги в межах розумних строків, дають можливість виявити причини зволікання у розгляді скарги або ознаки зловживання кимось процесуальними правами, якщо з якихось причин розгляд скарги упродовж встановленого закону став неможливим, тощо.

З вищенаведеного вбачається, що справа № 757/13775/19-к, що надійшла в провадження судді 18 березня 2019 року, розглянута суддею 18 квітня 2019 року, тобто з порушенням встановленого статтею 306 КПК України сімдесяти двох годинного строку розгляду скарги на 28 днів.

Справа № 757/22453/19-к, що надійшла в провадження судді Остапчук Т.В. 7 травня 2019 року, розглянута суддею 24 червня 2019 року, що також перевищує строк розгляду справи, визначений статтею 306 КПК України, на 45 днів.

У своїй дисциплінарній скарзі Ярошенко С.М. також посилається на несвоєчасне виготовлення та надання судом повного тексту судових рішень у справах № 757/13775/19-к та № 757/22453/19-к для внесення їх до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно частини другої статті 376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали (постанови) вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали (постанови) повинен бути складений не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали (постанови) має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ухвала слідчого судді у справі № 757/22453/19-к від 24 червня 2019 року надіслана судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 12 серпня 2019 року, тобто з порушенням строку, встановленого статтею 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» на 43 дня.

Ухвала слідчого судді у справі № 757/13775/19-к від 18 квітня 2019 року надіслана судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 17 травня 2019 року, тобто з пропуском строку, встановленого статтею 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» на 24 дня.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що за період з 18 березня 2019 року по 12 серпня 2019 року суддею Остапчук Т.В. було постановлено 1 664 ухвали у кримінальних справах; постановлено 38 ухвал та ухвалено 21 рішення у адміністративних справах; ухвалено 151 рішення, постановлено 640 ухвал та видано 2 судових накази у цивільних справах.

З наведеного вбачається, що порушення строку розгляду справи № 757/13775/19-к на 28 днів та справи № 757/22453/19-к на 45 днів та несвоєчасне внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень у справі № 757/22453/19-к на 43 дня та у справі № 757/13775/19-к на 24 дня зумовлене в даному конкретному випадку об’єктивними причинами, зокрема значним навантаженням на суддю.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці виходить із того, що розумність тривалості судового провадження необхідно оцінювати у світлі обставин конкретної справи та враховуючи критерії, вироблені судом. Такими критеріями є: 1) складність справи, тобто обставини і факти, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні наслідки; 2) поведінка заявника; 3) поведінка державних органів; 4) перевантаження судової системи; 5) значущість для заявника питання, яке знаходиться на розгляді суду, або особливе становище сторони у процесі (рішення у справах «Бараона проти Португалії», 1987 рік; «Хосце проти Нідерландів», 1998 рік; «Бухкольц проти Німеччини», 1981 рік; «Бочан проти України», 2007 рік).

Враховуючи наведене, у кожному разі розумним слід вважати строк, необхідний суду для правильного вирішення справи у передбаченій законом процесуальній формі. Розумний строк не може бути чітко обмежений, проте для оцінки того, чи був даний термін, в даних обставинах перевищений чи ні, необхідно опиратися на відповідні критерії, зокрема на такі як складність справи, поведінка учасників справи, перевантаження судової системи.

Отже, самі по собі строки поза зв’язком із конкретною правовою ситуацією, набором фактів, умов та обставин, за яких розгорталися події, не мають жодного значення. Сплив чи настання строку набувають (можуть набути) правового сенсу в сукупності з подіями або діями, для здійснення чи утримання від яких встановлюється цей строк.

Важливим елементом для встановлення дисциплінарним органом Вищої ради правосуддя відомостей про ознаки дисциплінарного проступку є очевидна безпідставність недотримання строків розгляду справи, тому сам лише факт можливого недотримання строку, встановленого законом для розгляду справи, не може автоматично вказувати на наявність підстави для дисциплінарної відповідальності судді.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено: є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій.

Згідно вимог статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у випадку допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, а в даному конкретному випадку не встановлено фактичних даних на підтвердження допущення суддею Остапчук Т.В. безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду скарги протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасного надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень в результаті умисних чи внаслідок недбалості дій.

З огляду на наведене, перевіркою не встановлено обставин, які б давали підстави для висновку, що суддя Остапчук Т.В. допустила дії, які слід кваліфікувати згідно з пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Доводи скарги про недотримання суддею положень частини третьої статті 306 КПК України у справі № 757/13775/19-к щодо розгляду скарги на бездіяльність прокурора за обов'язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника або представника є неспроможними.

В матеріалах справи міститься подане адвокатом ОСОБА_2 клопотання про розгляд справи № 757/13775/19-к за скаргою ТОВ «Юнісон Груп» на бездіяльність прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України без участі представника товариства.

Стосовно доводів дисциплінарної скарги про ненадання ОСОБА_2 копії ухвали суду від 18 квітня 2019 року у справі № 757/13775/19-к, під час підготовки матеріалів встановлено наступне.

Згідно частини сьомої статті 376 КПК України копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

З матеріалів справи вбачається, що супровідним листом від 31 травня 2019 року ухвалу від 18 квітня 2019 року було направлено на адресу ТОВ «Юнісон Груп» адвокату ОСОБА_1, яким в інтересах товариства було подано скаргу на бездіяльність прокурора.

Не надання судом копії ухвали суду саме адвокату ОСОБА_2 не призвело до негативних наслідків для учасника судового провадження ТОВ «Юнісон Груп», в інтересах якого діють адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_1, оскільки на адресу товариства було направлено копію судового рішення від 18 квітня 2019 року.

Стосовно доводів скарги про вчинення суддею тиску на скаржника, то автор скарги лише узагальнено посилається на викладені у скарзі обставини,  ймовірність існування яких не підтверджуються обґрунтованими доводами.

Виключні підстави дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про наявність у діях судді Остапчук Т.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої рада правосуддя, керуючись статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ухвалила:

відмовити у відкритті дисциплінарної справи за скаргою Ярошенка Сергія Миколайовича на дії судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

 

 

Член Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

 

В.В. Шапран

 

 

 

О.В. Маловацький

 

 

 

 

В.І. Говоруха

 

 

 

Л.Б. Іванова