X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
11.02.2020
383/0/15-20
Про надання консультативного висновку до законопроектів № 2686, № 2687

Вища рада правосуддя розглянула проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року, реєстраційний № 2686, та «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року, реєстраційний № 2687, внесені на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року, реєстраційний № 2686, та «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року, реєстраційний № 2687, внесених на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    А.А. Овсієнко

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                    Рішення Вищої ради правосуддя

                                            «11» лютого 2020 року № 383/0/15-20

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроектів № 2686, № 2687

 

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Усі проекти законів, що стосуються статусу суддів, відправлення правосуддя, процесуальних законів, та загальніше будь-які законопроекти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися парламентом лише після отримання висновку  судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою Європи в якості рекомендації[1].

Як вбачається з офіційного сайту Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України ініційовано проекти законів України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», реєстраційний № 2686 від 27 грудня 2019 року (далі – законопроект № 2686), та  «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, реєстраційний № 2687 від 27 грудня 2019 року (далі – законопроект № 2687).

Вища рада правосуддя, опрацювавши вказані законопроекти в частині щодо судоустрою і статусу суддів та позицію Національної школи суддів України, зазначає таке.

Стрімкий розвиток та глобальне впровадження новітніх інформаційних технологій, інтенсифікація інформаційних відносин створили умови, коли життя людини  майже немислиме без мобільного телефону, телевізора, комп’ютера та інтернету. На сьогодні в державі здійснюються заходи щодо впровадження системи електронного документування, забезпечення умов для більш швидкого та доступного надання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам шляхом використання електронної інформаційної системи, яка забезпечує взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.

 

У пояснювальній записці до законопроекту № 2686 зазначено, «що  перевагами здійснення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі є: зменшення витрат роботодавців на ведення паперового документообігу;  спрощення  доступу до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності, пенсійного забезпечення, створення передумов для автоматичного призначення цих виплат; врахування даних стосовно освіти та кваліфікації, яку має працююче населення та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, які існують на ринку праці, та планування підготовки (перепідготовки) фахівців за актуальними напрямками; зменшення негативних наслідків втрати паперових документів та неможливості (ускладнень) з їх відновленням».

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та деяких інших законодавчих актів щодо запровадження ведення трудових книжок в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Законопроектом № 2686 передбачається врегулювати механізм накопичення, обробки та використання такої інформації, зокрема для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством, для доступу до цієї інформації особи, якої вона стосується, а також за її згодою – третіх осіб.

Законопроектом № 2686, зокрема, пропонується внести зміни до статті 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та виключити з переліку документів, які подаються кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя, копію трудової книжки.

 

Законопроектом № 2687 вносяться зміни до пункту 7 частини першої статті 71, пункту 4 частини четвертої статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом виключення словосполучення «трудова книжка» з переліків документів, які подаються кандидатами на посаду судді та кандидатами на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з пояснювальною запискою проект акта розроблено з метою приведення у відповідність переліку документів, що подають кандидати на посаду судді та кандидати на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Передбачається, що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» набирає чинності одночасно з набранням чинності та введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (реєстраційний № 2686).

 

Водночас пунктами 2, 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту № 2686 передбачено, що включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюється протягом п’яти років із дня набрання чинності цим Законом на підставі відомостей, поданих у порядку та строки, встановлені Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис.

До завершення включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників дані трудової книжки використовуються для врахування даних про трудову діяльність за період до набрання чинності цим Законом.

З огляду на вказане з метою підтверження відомостей щодо трудової діяльності кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, судді та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до завершення включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального стархування  відомостей про трудову діяльність пропонуємо у законопроектах № 2686  (в частині внесення змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя») та № 2687 застосувати перехідний період на час включення до зазначеного реєстру відповідних відомостей.

Узгодженість правових норм, відсутність між ними суперечностей є не лише загальними умовами ефективності законодавства, а й водночас важливою закономірністю його функціонування як самостійного, цілісного, системного явища.

 

З огляду на викладене Вища рада правосуддя в межах компетенції  підтримує законопроекти № 2686 та № 2687 за умови врахування наданих пропозицій.

 

 


[1] Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи

щодо судової ради на службі суспільства, пункт 87.