X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
08.11.2018
3427/0/15-18
Про переведення судді апеляційного суду Чернівецької області Лисака І.Н. до Чернівецького апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Чернівецької області Лисака Ігоря Никодимовича

 

встановила:

 

Лисак Ігор Никодимович Постановою Верховної Ради України від 9 вересня 2010 року № 2513-VI обраний на посаду судді апеляційного суду Чернівецької області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 3 серпня 2018 року № 247/пс-18, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 9 серпня 2018 року, рекомендувала, зокрема, суддю апеляційного суду Чернівецької області Лисака І.Н. для переведення на посаду судді Чернівецького апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Чернівецької області та утворено Чернівецький апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Чернівецьку область, з місцезнаходженням у місті Чернівцях.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Чернівецької області Лисака Ігоря Никодимовича на посаду судді Чернівецького апеляційного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

І.М. Бенедисюк

Члени Вищої ради правосуддя

І.А. Артеменко

 

В.Е. Беляневич

 

А.М. Бойко

 

Н.О. Волковицька

 

В.І. Говоруха

 

П.М. Гречківський

 

М.Б. Гусак

 

В.К. Комков

 

Т.М. Малашенкова

 

О.В. Маловацький

 

І.Ю. Мамонтова

 

А.М. Мірошниченко

 

В.А. Нежура

 

А.А. Овсієнко

М.П. Худик

 

В.В. Шапран