X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
23.08.2018
2711/0/15-18
Про надання консультативного висновку до законопроекту № 7165

Вища ради правосуддя розглянула проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» (реєстраційний номер 7165 від 4 жовтня 2017 року), внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України Паламарчуком М.П., Королем В.М., Мацолою Р.М., Мірошниченком Ю.Р., Развадовським В.Й., Безбахом Я.Я., Мосійчуком І.В., Пацканом В.В., Іщенком В.О., Палатним А.Л., Побером І.М., Алєксєєвим С.О., Романюком Р.П.

 Пунктом 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»     (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» (реєстраційний номер 7165 від 4 жовтня 2017 року), внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України Паламарчуком М.П., Королем В.М., Мацолою Р.М., Мірошниченком Ю.Р., Развадовським В.Й., Безбахом Я.Я., Мосійчуком І.В., Пацканом В.В., Іщенком В.О., Палатним А.Л., Побером І.М., Алєксєєвим С.О., Романюком Р.П.

 2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                      І.М. Бенедисюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя 

«23» серпня 2018 року №  2711/0/15-18

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроекту № 7165

 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» від 4 жовтня 2017 року реєстраційний № 7165 (далі – законопроект  № 7165) внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України Паламарчуком М.П., Королем В.М., Мацолою Р.М., Мірошниченком Ю.Р., Развадовським В.Й., Безбахом Я.Я., Мосійчуком І.В., Пацканом В.В., Іщенком В.О., Палатним А.Л., Побером І.М., Алєксєєвим С.О., Романюком Р.П.

Законопроект № 7165 відповідно до пояснювальної записки до нього  розроблено суб’єктом законодавчої ініціативи у зв’язку з необхідністю приведення законодавчих актів у відповідність до положень Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набрав чинності 30 вересня 2016 року.

Метою прийняття законопроекту № 7165 є забезпечення належного виконання завдань органів та установ для забезпечення добору прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності відповідно до Конституції України та  приведення системи органів прокуратури до європейських стандартів.

 

2. Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Згідно з розділом VIII Конституції України прокуратура входить до системи правосуддя.

Конституцією України та Законом України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що Вища рада правосуддя розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

З метою охоплення більш широкого кола проблемних питань, які виникають при виконанні покладених на неї законодавством повноважень, Вища рада правосуддя вважає за необхідне запропонувати низку норм для включення до законопроекту № 7165.

 

Згідно зі статтею 53 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» прокурор, щодо якого прийнято рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, може оскаржити таке рішення до Вищої ради правосуддя не пізніше тридцяти днів з дня ухвалення рішення.

За приписами частини десятої статті 78 Закону України«Про прокуратуру» особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на таке оскарження.

Водночас законодавство не містить норми, яка б регулювала питання строків оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів особою, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Така ситуація призводить до правової невизначеності та неоднакового застосування норм законодавства.

Узгодженість правових норм, відсутність між ними суперечностей належать не лише до загальних умов ефективності законодавства, а й одночасно є важливою закономірністю його функціонування як самостійного, цілісного, системного явища.

Європейський суд з прав людини неодноразово звертав увагу на недосконалість законодавства України й необхідність дотримуватися принципу правової визначеності та «якості закону» (рішення у справах «Корецький та інші проти України», «Єлоєв проти України»).  Відповідно до позиції Європейського суду закон має бути доступний для конкретної особи і сформульований достатньо чітко для того, щоб вона могла передбачити в розумних межах, виходячи з обставин справи, ті наслідки, які може спричинити дія.

Дієвим та ефективним способом попередження виникнення юридичних колізій є проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

 З метою дотримання принципу правової визначеності шляхом уніфікації порядку прийняття рішень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами розгляду дисциплінарної скарги стосовно прокурора та їх оскарження, з огляду на норми Закону України «Про Вищу раду правосуддя», які регулюють питання розгляду скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, пропонуємо внести до Закону України «Про прокуратуру» такі зміни:

1) у статі 48:

у частині четвертій слово «рік» замінити словами «три роки»;

частину п’яту викласти у такій редакції:

«5. У разі відсутності підстав для накладення на прокурора дисциплінарного стягнення Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів приймає рішення про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності прокурора та закриття дисциплінарного провадження.»;

2) частину першу статті 50 викласти у такій редакції:

«1. Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої ради правосуддя не пізніше тридцяти днів з дня ухвалення рішення.»;

3) частину десяту статті 78 викласти у такій редакції:

«10. Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до Вищої ради правосуддя не пізніше тридцяти днів із дня ухвалення рішення за наявності дозволу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на таке оскарження.».

 

3. Згідно з положеннями пункту 8 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» однією з підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності є втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення.

Незалежність і недоторканність судді гарантована статтею 126 Конституції України та статтею 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя статтею 131 Конституції України та Законом України «Про Вищу раду правосуддя» віднесено до повноважень Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя відповідно до пункту 2 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Враховуючи особливий гарантований Конституцією України статус суддів, пропонуємо доповнити частину третю статті 46 Закону України         «Про прокуратуру» новим абзацом такого змісту:

«Звернення Вищої ради правосуддя за результатами проведеної перевірки повідомлення судді про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, внаслідок якої встановлено ознаки дисциплінарного проступку, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора.».

 

4. Для досягнення зазначеної у законопроекті мети пропонується також внести зміни до частини першої статті 53 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», виклавши її у такій редакції:

«1. Прокурор, щодо якого прийнято рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, може оскаржити таке рішення до Вищої ради правосуддя не пізніше тридцяти днів з дня ухвалення рішення.

Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу відповідного органу на таке оскарження не пізніше тридцяти днів з дня ухвалення рішення.

Скарга на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора залишається без розгляду і повертається особі, яка її подала, якщо:

1) скарга не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові особи, яка подала скаргу;

2) скарга подана скаржником за відсутності дозволу відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора на таке оскарження;

3) скарга не містить відомостей про місце проживання (місце перебування, місцезнаходження) особи, яка подала скаргу (якщо скарга подана скаржником);

4) скарга містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи;

5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, і Вищою радою правосуддя такий строк не поновлено.».

 

5. Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Інші питання, порушені у законопроекті № 7165, зокрема ті, які мають на меті внести зміни і доповнення до Закону України «Про прокуратуру» в частині добору прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання тощо, не належать до повноважень Вищої ради правосуддя, не стосуються утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, а отже, в цьому висновку не розглядаються.

 

З огляду на викладене Вища рада правосуддя пропонує врахувати зазначені вище пропозиції під час опрацювання законопроекту № 7165.