X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
13.07.2020
2107/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Шевської О.І.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Грищука В.К., членів Артеменка І.А., Блажівської О.Є., Прудивуса О.В.,  розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. за результатами попередньої перевірки скарги Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Шевської Олени Іванівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя надійшла скарга Маселка Р.А. (вх. № М-2501/21/7-20 від 13 травня 2020 року) на дії судді Октябрського районного суду міста Полтави Шевської О.І. під час здійснення правосуддя у справі № 554/5709/18.

Як зазначено у скарзі, суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І. не вжила заходів щодо розгляду справи № 554/5709/18 у межах визначених законом строків, внаслідок чого провадження у вказаній справі закрито у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених частиною другою статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Крім того, скаржник послався на допущення суддею поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 13 травня 2020 року скаргу Маселка Р.А. передано на розгляд члену Вищої ради правосуддя Худику М.П.

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П., вивчивши висновок та матеріали попередньої перевірки, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Шевської О.І. з огляду на таке.

24 липня 2018 року до Октябрського районного суду міста Полтави надійшов протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП стосовно Ширшова О.І.

24 липня 2018 року автоматизованою системою документообігу суду  зазначеній справі за статтею 130 КУпАП присвоєно № 554/5709/18 (провадження № 3/554/1644/2018) та визначено головуючого – суддю Октябрського районного суду міста Полтави Шевську О.І.

Як вбачається з наявної у копії матеріалів справи заяви (датована 27 серпня 2018 року, подана до суду того самого дня) про відкладення розгляду справи, Ширшов О.І. посилався на те, що про день та час розгляду йому стало відомо 26 серпня 2018 року, а отже, він не мав можливості ознайомитись з матеріалами справи та підготуватися до її розгляду. Також у клопотанні наголосив, що не отримував жодних повідомлень про дату та час судових засідань у зазначеній справі та вказав, що його не було повідомлено належним чином про судове засідання. Просив відкласти розгляд вказаної справи на інші дату та час з метою укладення угоди із захисником.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що судові повістки про виклик Ширшова О.І. як правопорушника в судове засідання, призначене на 09:00 27 серпня  2018 року, за його місцем проживання не було надіслано. Таким чином, справа про адміністративне правопорушення № 554/5709/18 (провадження № 3/554/1644/2018) вперше була призначена з порушенням строку, встановленого статтею 277 КУпАП, на 27 серпня 2018 року.

24 вересня 2018 року справу було відкладено у зв’язку із хворобою захисника за його клопотанням (як убачається з пояснень судді, довідка надана лише 1 жовтня 2018 року). При цьому з матеріалів справи вбачається, що судову повістку про виклик Ширшова О.І. за його місцем проживання не було надіслано.

Засідання, на яке адвокат не зміг з’явитися, було призначено на 09:00 24 вересня 2018 року, штамп вхідної кореспонденції суду свідчить про подання заяви захисником теж 24 вересня 2018 року. Згідно із графіком роботи канцелярії, який міститься на офіційному веб- сайті Октябрського районного суду міста Полтави, режим роботи суду встановлено з 08:00 ранку кожного дня з понеділка по п’ятницю. Таким чином, адвокат мав можливість прибути в судове засідання, перебував у приміщенні суду перед початком судового засідання, що могло бути відомо судді, якій зазначене клопотання було передано до початку судового засідання.

1 жовтня 2018 року справу було відкладено у зв’язку із хворобою правопорушника. При цьому з матеріалів справи убачається, що судові повістки про виклик Ширшова О.І. як правопорушника в судове засідання, призначене на 11:15 1 жовтня 2018 року, не виготовлялись (відсутні у матеріалах справи, наданих на запит) та за його місцем проживання не надсилались.

22 жовтня 2018 року Ширшову О.І. як особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, надіслано повідомлення про виклик до суду на 22 жовтня 2018 року. При цьому з матеріалів справи вбачається, що судову повістку про виклик Ширшова О.І. як правопорушника в судове засідання, призначене на 10:15 22 жовтня 2018 року, за його місцем проживання було надіслано, про що свідчить зворотне повідомлення про вручення поштового відправлення; на конверті зазначено про неможливість інформування Ширшова О.І. у зв’язку із неправильним зазначенням адреси. Постановою Октябрського районного суду міста Полтави від 22 жовтня 2018 року провадження у справі № 554/5709/18 стосовно притягнення Ширшова О.І. до адміністративної відповідальності за частиною першою  статті 130 КУпАП закрито на підставі пункту 7 частини першої статті 247 цього Кодексу у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Частиною першою статті 130 КУпАП було передбачено відповідальність за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Статтею 277 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення, зокрема за статтею 130 цього Кодексу, розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Частиною першою статті 268 КУпАП визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та встановлено, зокрема, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; за її відсутності справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно зі статтею 277-2 цього Кодексу повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

За змістом пунктів 17, 106, 116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка» приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення; бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку, а у разі невручення такого листа з поважних причин він разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження листа до об’єкта поштового зв’язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Статтею 1 КУпАП встановлено, що завданням цього Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Відповідно до статті 245 КУпАП завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно із приписами статті 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

За приписами статті 38 КУпАП у справах цієї категорії стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Статтею 247 КУпАП визначено обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема, провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу (пункт 7).

Продовження строків накладення адміністративних стягнень КУпАП не передбачено, у разі їх закінчення провадження у справі підлягає безумовному закриттю (без накладення адміністративного стягнення) попри встановлення судом вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення. У цьому випадку правопорушник не несе за свою протиправну поведінку, яка є джерелом серйозної потенційної небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху, установленої законом міри відповідальності, яка застосовується, в тому числі, з метою його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, а отже, не виконуються завдання цього Кодексу, у тому числі через незадовільну роботу державних інституцій, зокрема суду.

Таким чином, питання  своєчасного розгляду справ про адміністративні правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП та накладення стягнення на осіб, визнаних винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених вказаною нормою, із дотриманням строку, визначеного статтею 38 цього Кодексу, має бути предметом постійної уваги та контролю суддів, у провадженні яких перебувають такі справи. Судді не повинні допускати безпідставних зволікань із розглядом справ цієї категорії та мають вживати усіх можливих заходів, які забезпечать їх розгляд у строк, визначений законом, або у строк, який з урахуванням обставин справи можна визнати розумним.

На запит члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. в письмових поясненнях суддя Шевська О.І. зазначила, що не вчиняла дій, направлених на безпідставне затягування розгляду справи. Згідно з вимогами частини першої статті 268 КУпАП у зв’язку з відсутністю даних про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи, наявністю клопотання про відкладення її розгляду з метою забезпечення права особи на захист та на справедливий суд розгляд справи відкладався. При цьому доказів надмірного навантаження чи інших поважних причин суддя не зазначила. Також суддя в поясненнях наголосила, що в Октябрському районному суді міста Полтави відповідно до рішення зборів суддів від 17 серпня 2015 року було визначено спеціалізацію суддів Струкова О.М. та Андрієнко Г.В. з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 124, 130 КУпАП, ці судді до квітня 2020 року постійно розглядали такі справи. Інші судді розглядали зазначені справи у разі відпустки (іншої відсутності) вказаних суддів.

Згідно з довідкою, наданою головою Октябрського районного суду міста Полтави Савченком А.Г., про кількісні показники роботи судді  Шевської О.І. за період із 1 січня по 6 листопада 2018 року (день припинення розгляду справ у зв’язку із закінченням 5-річного строку повноважень зі здійснення правосуддя) нею було розглянуто 1783 справи (з яких 1224 матеріали за клопотаннями у кримінальних провадженнях, 512 цивільних справ, 47 справ про адміністративні правопорушення), включаючи цивільне, адміністративне судочинство, а також справи про адміністративні правопорушення, що менше навантаження інших суддів цього самого суду (відповідно – 1349 матеріалів за клопотаннями, 895 цивільних справ, 152 справи про адміністративні правопорушення). При цьому Дисциплінарна палата бере до уваги, що згідно з рішенням зборів суддів справи за статтями 124, 130 КУпАП у 2018 році суддею практично не розглядалися.

Відкладення розгляду справи про адміністративне правопорушення не має перешкоджати її розгляду зі збереженням можливості притягнення особи до адміністративної відповідальності в межах строків, визначених, зокрема, статтею 38 КУпАП, у разі встановлення наявності складу адміністративного правопорушення в діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У наданих судом копіях матеріалів справи відсутні докази надсилання судових повісток на належну адресу, один раз повістку було надіслано на неправильну адресу правопорушника.

Право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, зокрема за статтею 130 КУпАП, на особисту участь у розгляді її справи чи участь її адвоката, встановлене частиною першою статті 268 КУпАП, не є абсолютним. Законом визначено випадки, коли справа не може розглядатися за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, однак розгляд справи за статтею 130 КУпАП, в якій Ширшов О.І. притягався до відповідальності, не належить до цих випадків, що може свідчити про невжиття суддею заходів щодо розгляду справи у розумний строк.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» роз’яснив судам, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об’єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. Пунктом 7 вказаної постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ визначено, що судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів із метою неухильного дотримання процесуальних строків. Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків. З матеріалів перевірки вбачається, що справа № 554/5709/18 (провадження № 3/554/1644/2018) не є складною ні в правовому, ні у фактичному аспектах, отже, суддя Шевська О.І. не забезпечила її вирішення відповідно до закону, а саме одразу на першому засіданні відклала розгляд на дату поза межами строку

накладення адміністративного стягнення, чим штучно створила умови, за яких правопорушник уникнув відповідальності за скоєне правопорушення.

Зазначене свідчить про те, що суддею не дотримано необхідного балансу між забезпеченням права особи на участь у розгляді справи та самим розглядом справи з дотриманням як строків розгляду справи судом, так і строку можливого притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що неефективне та несумлінне використання суддею Шевською О.І. своїх процесуальних повноважень призвело до розгляду справи № 554/5709/18 (провадження № 3/554/1644/2018) з порушенням строків, встановлених статтею 277 КУпАП.

Пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження у разі безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом. Таким чином, у діях судді Шевської О.І. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом).

Крім цього, у скарзі до Вищої ради правосуддя автор скарги вказав про можливі ознаки порушення суддею поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, проте не навів жодних доказів на підтвердження та не надав інформації, з яких причин подання таких доказів є неможливим.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Шевської Олени Іванівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                       В.К. Грищук                

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                        І.А. Артеменко

 

                                                                                               О.Є. Блажівська

 

                                                                                                О.В. Прудивус