X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
20.07.2020
2197/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Худика М.П., членів Артеменка І.А., Грищука В.К., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівської О.Є. за результатами попередньої перевірки скарги Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Ганни В’ячеславівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 13 травня 2020 року надійшла скарга Маселка Р.А. (вхідний № М-2501/24/7-20) на дії судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. під час здійснення правосуддя у справах № 554/2825/17, №554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17,
№ 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6287/17, № 554/6128/17, № 552/5352/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19.

Скаржник зазначає, що суддею Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. не було вчинено заходів щодо розгляду справ № 554/2825/17, №554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17,
№ 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6287/17, № 554/6128/17, № 552/5352/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 про притягнення осіб до адміністративної відповідальності на підставі статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), в межах визначених законом строків, внаслідок чого провадження у вказаних справах було закрито у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених частиною другою статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Скаржник зазначає, що, призначаючи  справи про адміністративні правопорушення до розгляду поза межами строків, передбачених статтями 38, 277 КУпАП, суддя не могла не усвідомлювати, що наслідком цього буде затягування розгляду справ та закриття проваджень у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

На думку скаржника, не дотримавшись вимог процесуального законодавства та порушивши строк розгляду вказаних справ, суддя Андрієнко Г.В. вчинила дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з яким суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав, зокрема, умисного або внаслідок недбалості безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 13 травня 2020 року скаргу передано на попереднє вивчення члену Вищої ради правосуддя Блажівській О.Є.

Тривалість строку проведення попередньої перевірки обумовлена дотриманням Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя принципу розумності строків з метою повного, всебічного та своєчасного встановлення всіх обставин, викладених у скарзі.

Відповідно до статті 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Частиною першою статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону та за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівську О.Є., вивчивши висновок та матеріали попередньої перевірки, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. з огляду на таке.

У період з 2017 по 2019 роки в провадженні судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. перебувало 49 адміністративних справ (№ 554/2825/17, №554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6287/17, № 554/6128/17, № 552/5352/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18,  № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19) щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення приписів статті 130 КУпАП.

Щодо дій судді Андрієнко Г.В під час розгляду справ № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 слід зазначити таке.

Попередньою перевіркою встановлено, що провадження у вказаних справах було закрито суддею Андрієнко Г.В. згідно з пунктом 7 частини першої статті 247 КУпАП у зв’язку із закінченням на момент розгляду справ про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Під час розгляду справ № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 суддею Андрієнко Г.В. неодноразово відкладався розгляд справ (оголошувалась перерва), зокрема, за станом здоров’я особи, яка притягається до адміністративної відповідальності або законного представника такої особи, у зв’язку із необхідністю укладення договору про надання правничої допомоги, відрядженням особи, що притягається до адміністративної відповідальності, її законного представника, за сімейними обставинами тощо.

Рішення про відкладення судових засідань (оголошення перерви у судових засіданнях) у справах № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 суддя Андрієнко Г.А. приймала на підставі відповідних клопотань, поданих особою, що притягувалась до адміністративної відповідальності або законним представником такої особи.

Відповідно до частин першої, другої статті 268 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4–172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 КУпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

Законодавцем визначено строк, не пізніше як через три місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, накладення стягнення у справах про адміністративні правопорушення, закінчення якого є обставиною, що виключає провадження у справі, тобто закриття провадження (стаття 38, пункт 7 статті 247 КУпАП).

Закріплена заборона розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, коли відсутні дані про її належне та своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи (повістка вручається не пізніше ніж за три доби до дня розгляду), а також, якщо від неї надійшло клопотання про відкладення розгляду.

У разі ухилення від явки до суду до особи, яка притягується за статтею 130 КУпАП, не може бути застосовано привід, зупинення строку розгляду таких справ не передбачено (стаття 268, частини четвертої статті 277 КУпАП).

Відповідно до частини другої статті 277 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, статтею 130 цього Кодексу, розглядаються у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Згідно зі статтями 277, 284 КУпАП суддя у п’ятнадцятиденний строк із дня одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів має розглянути справу про адміністративне правопорушення та винести постанову про накладення адміністративного стягнення або про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП, або про закриття справи.

Слід також зазначити, що саме на неухильне дотримання належного повідомлення правопорушника про судовий розгляд, недопущення порушення його права на захист, дослідження всіх доказів у справі вказує чинне законодавство України та практика ЄСПЛ. Незаконне притягнення всупереч процесу є важчим порушенням прав особи, ніж законне закриття провадження за визначеними законом строками через відкладення судових засідань з об’єктивних причин.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є розумні строки розгляду справи судом.

Пунктом 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Крім того, системний аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення «розумний строк» свідчить: в рішенні у справі «Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства» суд роз’яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродньо встановлювати один строк у конкретному цифровому виразі для усіх випадків.

Поняття розумного строку є оціночним, у кожному разі розумним слід вважати строк, необхідний для правильного вчинення процесуальних дій у передбаченій законом процесуальній формі.

Таким чином, попередньою перевіркою не встановлено обставин, які свідчать про допущення суддею умисно або внаслідок недбалості безпідставного затягування розгляду справ № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17,
№ 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 чи інших дій, які можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді, скаржник не навів обставин, які б підтверджували його доводи про те, що під час процесуальних дій чи ухвалення процесуальних документів у зазначених справах суддя діяла упереджено, неналежно та безвідповідально ставилася до своїх службових обов’язків, ігнорувала вимоги закону та грубо їх порушувала.

Крім цього, не можуть бути взяті до уваги і твердження автора скарги про те, що суддя Андрієнко Г.В. при розгляді справ № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, №554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19, № 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 порушувала строки розгляду справ з метою уникнення правопорушниками адміністративного стягнення через несумлінне виконання суддею процесуальних повноважень, невжиття належних і дієвих заходів забезпечення розгляду справ у розумні строки, оскільки скаржник не надав належних доказів на підтвердження зазначених обставин.

Згідно зі статтями 1, 3 розділу I Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною.

У Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів зазначено, що суспільна довіра та повага до судової влади є гарантіями ефективності системи правосуддя: поведінка суддів у їхній професійній діяльності, зрозуміло, розглядається громадськістю як необхідна складова довіри до судів. Судді повинні гідно поводити себе у приватному житті.

Бангалорськими принципами поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схваленими Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23, передбачено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід’ємною частиною діяльності суддів. Суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою.

Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти окремі обмеження і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади.

Бездоганна поведінка суддів означає уникнення порушень норм етики та недопущення створення враження їх порушення не лише під час виконання професійних обов’язків, а також в особистому житті.

Високі стандарти поведінки полягають у тому, що суддя як на роботі, так і поза її межами, в повсякденному житті, має демонструвати таку поведінку, щоб оточуючі люди бачили в ньому еталон порядності і справедливості – високоморальну, чесну, стриману, врівноважену людину. При цьому суддя має не лише подавати особистий приклад, але й пропагувати етичну поведінку серед оточуючих.

Попередньою перевіркою скарги не встановлено обставин, які б свідчили про те, що суддею Андрієнко Г.В. під час здійснення правосуддя у справах № 554/2825/17, № 554/2694/17, № 554/2829/17, № 554/4036/17, № 554/4029/17, № 554/4416/17, № 554/4425/17, № 552/4401/17, № 554/6294/17, № 554/6128/17, № 554/6539/17, № 554/7188/17, № 554/7374/17, № 554/7444/17, № 554/8179/17, № 554/10167/17, № 554/10288/17, № 554/10297/17, № 554/82/18, № 554/89/18, № 554/162/18, № 554/175/18, № 554/176/18, № 554/80/18, № 554/160/18, № 554/247/18, № 554/1293/18, № 554/1662/18, № 552/2444/18, № 554/4288/18, № 554/5808/18, № 554/6250/18, № 554/6848/18, № 554/6661/18, № 554/8448/18, № 554/8455/18, № 554/8845/18, № 554/10412/18, № 552/282/19, № 554/568/19, № 552/941/19, № 554/3301/19,№ 554/3297/19, № 554/2621/19, № 645/1715/19, № 554/6729/19, № 554/7110/19 про адміністративні правопорушення  допущено поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу.

Під час здійснення попередньої перевірки дій судді Андрієнко Г.В. під час розгляду справ № 552/5352/17 та № 554/6287/17 встановлено таке.

 

Справа № 552/5352/17

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення серії ІНФОРМАЦІЯ_1 16 серпня 2017 року водій ОСОБА_1 керував автомобілем «ЗАЗ 110307», державний номерний знак ІНФОРМАЦІЯ_2, в стані алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння, зі згоди водія, у встановленому законом порядку проводився із застосуванням приладу «Драгер» у присутності двох свідків. Своїми діями водій ОСОБА_1 порушив пункт 2.9. Правил дорожнього руху, за що передбачено відповідальність, визначену частиною першою статті 130 КУпАП.

У період з 28 серпня 2017 року по 27 жовтня 2017 року справа № 552/5352/17 перебувала у провадженні судді Київського районного суду міста Полтави.

1 листопада 2017 року справа № 552/5352/17 надійшла до Октябрського районного суду міста Полтави та була призначена до розгляду суддею Андрієнко Г.В. на 7 листопада 2017 року.

7 листопада 2017 року до суду надійшла заява про відкладення судового засідання у вказаній справі, у зв’язку із перебуванням особи, що притягалась до адміністративної відповідальності, на лікарняному.

З огляду на зазначені обставини розгляд справи № 552/5352/17  відкладено на 15 листопада 2017 року.

15 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про закриття провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_1 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

20 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про виправлення описки, допущеної в постанові Октябрського районного суду міста Полтави від 20 листопада 2017 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за частиною першою статті 130 КУпАП, а саме виправлено дату її ухвалення з 15 листопада 2017 на 20 листопада 2017 року.

 

Справа № 554/6287/17

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення серії ІНФОРМАЦІЯ_3, 9 серпня 2017 року водій ОСОБА_2 керував автомобілем «Шевроле», державний номерний знак ІНФОРМАЦІЯ_4, з вираженими ознаками алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія у встановленому законом порядку проводився із застосуванням приладу «Драгер» ARHI 0255 в присутності двох свідків, результат позитивний 1,02%, чим порушив підпункт 2.5 Правил дорожнього руху, за що передбачено відповідальність, визначену частиною першою статті 130 КУпАП України.

11 серпня 2017 року адміністративний матеріал стосовно громадянина ОСОБА_2 надійшов до Октябрського районного суду міста Полтави.

Працівниками Національної поліції України визначено дату розгляду справи згідно з протоколом – 1 вересня 2017 року.

1 вересня 2017 року розгляд справи № 554/6287/17 відкладено на 20 вересня 2017 року у зв’язку із поданням правопорушником відповідної заяви (за станом здоров’я). 

20 вересня 2017 року розгляд справи № 554/6287/17 відкладено на 2 жовтня 2017 року, у зв’язку із перебуванням особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності, у відрядженні.

2 жовтня 2017 року розгляд справи № 554/6287/17 відкладено на 20 жовтня 2017 року у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності.

20 жовтня 2017 розгляд справи № 554/6287/17 відкладено на 1 листопада 2017 року у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності.

1 листопада 2017 року розгляд справи № 554/6287/17 відкладено на 8 листопада 2017 року у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності.

8 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про закриття провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_2 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

15 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про виправлення описки, допущеної в постанові Октябрського районного суду міста Полтави від 14 листопада 2017 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 за частиною першою статті 130 КУпАП, а саме виправлено дату її ухвалення з 8 листопада 2017 на 14 листопада 2017 року.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

Статтею першою Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. Судову владу реалізовують судді та у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур.

На запит члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівської О.Е. суддею Андрієнко Г.В. було надано пояснення, з яких вбачається таке.

На думку судді, у своїй скарзі Маселко Р.А. фактично ставить під сумнів правомірність дій судді з розгляду конкретних справ про адміністративні правопорушення та прийняття остаточних рішень, не беручи в них участі.

З пояснень судді також вбачається, що Маселко Р.А. в зневажливій формі, на порушення норм адвокатської етики висловлює свою точку зору щодо перебування осіб, щодо яких складені протоколи про адміністративні правопорушення, на лікарняних, щодо неповажності причин їх неявок до суду та можливості розгляду справ без їхньої участі, свавільно маніпулюючи процедурами розгляду інших справ про адміністративні правопорушення під головуванням судді Андрієнко Г.В., де фактичні обставини суттєво різняться, ставить під сумнів законність та обґрунтованість остаточних судових рішень і, як наслідок, звинувачує суддю, не знаючи при цьому ні судді, ні справ, які вона розглянула.

Відповідно до рішення зборів суддів Октябрського районного суду міста Полтави від 17 серпня 2015 року визначено спеціалізацію з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 130, 124 КУпАП, голові за заступнику голови суду. Тобто всі справи цієї категорії розподілялися між головою суду Струковим О.М. та суддею Андрієнко Г.В.

Суддя стверджує, що з аналізу переліку справ, зазначених скаржником, вбачається, що дійсно протягом 2017–2019 років траплялися випадки закриття проваджень у справах у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, але у кожному з випадків, на думку судді, для цього є об’єктивні підстави.

Основною причиною згідно з поясненнями судді, що перешкоджала своєчасному розгляду цих справ у межах строків накладення адміністративного стягнення, є неодноразове відкладення розгляду справ через неявку в судове засідання з поважних причин (перебування на лікарняному особи, що притягувалась, термінове відрядження, неможливість участі адвоката в розгляді справи, направлення справи з іншого суду в терміни, що унеможливлювали швидкий та вчасний розгляд справи).

Відповідно до доводів судді кожен випадок відкладення розгляду справи відбувався або за клопотанням особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, та/чи її адвоката і за наявності доказів, що підтверджували поважність причин такого відкладення, за клопотанням адвоката у зв’язку з необхідністю ознайомлення з матеріалами справи, з метою виклику та допиту свідків у справі. Розгляд справи відкладався у стислих часових межах, перерви між засіданнями тривали не більше ніж 7 – 10 днів.

Отже, суддя вважає, що підстави для притягнення її до дисциплінарної відповідальності відсутні, зазначаючи при цьому також про значне навантаження на суддів Октябрського районного суду міста Полтави та про недопущення Андрієнко Г.В. як суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу.

Відповідно до статті першої Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).

Частиною першою статті 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна палата розглядає висновок доповідача та додані до нього матеріали без виклику судді та особи, яка подала дисциплінарну скаргу, та за результатами такого розгляду ухвалює рішення про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Так, відповідно до підпункту «а» пункту 2.9 Правил дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Згідно із пунктом 2.5 цих Правил водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно із частиною першою статті 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статей 221, 255 КУпАП протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 130 цього Кодексу, мають право складати уповноважені на те посадові особи, зокрема органів внутрішніх справ (Національної поліції), а розглядати – районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді). За приписами частини першої статті 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення; справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, частиною першою статті 130 цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників (частина друга статті 276 КУпАП).

Статтею 277 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення, зокрема за статтею 130 цього Кодексу, розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Частиною першою статті 268 КУпАП визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та встановлено, зокрема, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; за її відсутності справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно зі статтею 277-2 цього Кодексу повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

За змістом пунктів 17, 106, 116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка» приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення; бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку, а у разі невручення такого листа з поважних причин він разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження листа до об’єкта поштового зв'язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Як встановлено під час попередньої перевірки, під час розгляду суддею Андрієнко Г.В. справи № 554/6287/17 1 листопада 2017 року розгляд цієї справи відкладено на 8 листопада 2017 року у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності, про що було повідомлено правопорушника шляхом направлення судової повістки.

8 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про закриття провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною
першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_2 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

15 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про виправлення описки, допущеної в постанові Октябрського районного суду міста Полтави від 14 листопада 2017 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 за частиною першою статті 130 КУпАП, а саме виправлено дату її ухвалення з 8 листопада 2017 на 14 листопада 2017 року.

Повідомлення судом особи, що притягалась до адміністративної відповідальності, про судове засідання, яке відбулось 14 листопада 2017 року, у матеріалах справи відсутнє.

Як вбачається з матеріалів справи № 554/6287/17 громадянин ОСОБА_2 був повідомлений про судове засідання, призначене на 8 листопада 2017 року, в якому суддею було постановлено закрити провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_2 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

При цьому частиною другою статті 38 КУпАП передбачено, що стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а протокол про адміністративне правопорушення було складено працівниками патрульної поліції 9 серпня 2017, що виключає можливість закриття провадження у справі № 554/6287/17 8 листопада 2017 року, оскільки присічний тримісячний строк закінчувався 9 листопада 2017 року.

Щодо дій судді Андрієнко Г.В. під час розгляду адміністративної справи № 552/5352/17 слід зазначити таке.

7 листопада 2017 року  до суду надійшла заява про відкладення судового засідання у вказаній справі, у зв’язку із перебуванням особи, що притягалась до адміністративної відповідальності на лікарняному.

З огляду на зазначені обставини розгляд справи № 552/5352/17  відкладено на 15 листопада 2017 року, про що було повідомлено громадянина ОСОБА_1 судовою повісткою.

15 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про закриття провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_1 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

20 листопада 2017 року судом ухвалено постанову про виправлення описки допущеної в постанові Октябрського районного суду міста Полтави від 20 листопада 2017 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за частиною першою статті 130 КУпАП, а саме виправлено дату її винесення з 15 листопада 2017 на 20 листопада 2017 року.

Повідомлення судом особи, що притягалась до адміністративної відповідальності про судове засідання, яке відбулось 20 листопада 2017 року, у матеріалах справи відсутнє.

Як вбачається з матеріалів справи № 552/5352/17 громадянин ОСОБА_1 був повідомлений про судове засідання, призначене на 15 листопада 2017 року, в якому суддею було постановлено закрити провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП стосовно ОСОБА_1 у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків для накладення адміністративного стягнення.

При цьому частиною другою статті 38 КУпАП передбачено, що стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а протокол про адміністративне правопорушення було складено працівниками патрульної поліції 16 серпня 2017, що виключає можливість закриття провадження у справі № 552/5352/17 15 листопада 2017 року, оскільки присічний тримісячний строк спливав 16 листопада 2017 року.

Статтею 1 КУпАП встановлено, що завданням цього Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Відповідно до статті 245 завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно із приписами статті 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Статтею 280 КУпАП визначено обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Зокрема, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до статті 284 КУпАП по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу; 3) про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи; копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено (стаття 285 КУпАП).

За приписами статті 38 КУпАП у справах цієї категорії стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Статтею 247 КУпАП визначено обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зокрема провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу (пункт 7).

Продовження строків накладення адміністративних стягнень КУпАП не передбачено, у разі їх закінчення провадження у справі підлягає безумовному закриттю (без накладення адміністративного стягнення) попри встановлення судом вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення. У цьому випадку правопорушник не несе за свою протиправну поведінку, яка є джерелом серйозної потенційної небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху, установленої законом міри відповідальності, яка застосовується, в тому числі, з метою його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, отже, не виконуються завдання цього Кодексу, у тому числі через незадовільну роботу державних інституцій, зокрема суду.

Таким чином, з огляду на наведене слід зробити висновок, що питання  своєчасного розгляду справ про адміністративні правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП та накладення стягнення на осіб, визнаних винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених вказаною нормою, із дотриманням строку, визначеного статтею 38 цього Кодексу, має бути предметом постійної уваги та контролю суддів, у провадженні яких перебувають такі справи. Судді не повинні допускати безпідставних зволікань із розглядом справ цієї категорії та вживати усіх можливих заходів, які забезпечать їх розгляд у строк, визначений законом, або у строк, який з урахуванням обставин справи можна визнати розумним та який не виходить за межі тримісячного строку з дня вчинення правопорушення. Відповідно до статті 129 Конституції України розумні строки розгляду справ судом віднесено до основних засад судочинства в Україні.

При цьому у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Грабчук проти України» від 26 вересня 2006 року вказано, що у разі закриття провадження у справі питання про доведеність вини особи не вирішується.

Отже, дії судді Андрієнко Г.В. під час розгляду справ № 552/5352/17 та 554/6287/17, а саме ухвалення постанов про закриття адміністративного провадження до спливу тримісячного строку, а в подальшому виправлення описок у відповідних постановах в частинах дат їх прийняття та відсутність обов’язкового повідомлення осіб, які притягались до адміністративної відповідальності, щодо проведення судових засідань 20 листопада 2017 року (справа № 552/5352/17) та 14 листопада 2017 року (справа № 554/6287/17) свідчить про умисні дії судді, направлені на уникнення відповідальності правопорушниками.

Фіксація судових засідань 20 листопада 2017 року (справа № 552/5352/17) та 14 листопада 2017 року (справа № 554/6287/17) не проводилась, тому виникають обґрунтовані сумніви щодо того, що такі засідання проводились судом саме в ці дати.

У свою чергу, повідомлення судом осіб, які притягались до адміністративної відповідальності, про судові засідання 15 листопада 2017 року (справа
№ 552/5352/17) та 8 листопада 2017 року (справа № 554/6287/17) свідчать про факт проведення суддею Андрієнко Г.В. судових засідань саме у ці дати, в які судом було постановлено закрити провадження у справах про адміністративне правопорушення на підставі пункту 7 частини першої статті 247 КУпАП до спливу присічного тримісячного строку, встановленого статтею 38 КУпАП для відповідної категорії справ.

Як наголошено у постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) від 17 жовтня
2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення», судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків (пункт 7).

У пункті 11 вказаної постанови ВССУ вказав, що судам слід дотримуватись вимог статей 277, 277-2, 278 КУпАП під час розгляду справ про адміністративні правопорушення та враховувати, що строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 цього Кодексу, не можуть бути продовжені,  у зв’язку з чим підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення необхідно починати у найкоротші терміни після надходження до провадження судді протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. ВССУ також звернув увагу судів, що у випадку відкладення розгляду справи про адміністративні правопорушення за клопотанням учасників судового розгляду строк накладення адміністративного стягнення, передбачений статтею 38 КУпАП, обчислюється, починаючи з дня вчинення адміністративного правопорушення (при триваючому правопорушенні – з дня його виявлення), і можливості зупинення цього строку не передбачено, крім випадку, визначеного частиною четвертою статті 277 КУпАП (пункт 12).

При цьому ВССУ наголосив, що суди не повинні ігнорувати факти недотримання встановлених КУпАП вимог, що призвели до порушення строків накладення адміністративного стягнення. Враховуючи, що КУпАП не передбачено можливості винесення будь-якого процесуального документа за такі дії, судам слід реагувати, надсилаючи листи відповідним організаціям і посадовим особам, які можуть звернути увагу на зазначені факти.

Враховуючи встановлені під час проведення попередньої перевірки обставини розгляду справ про адміністративне правопорушення № 552/5352/17, № 554/6287/17 та надані суддею пояснення та докази, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що вони вказують на те, що суддею могло бути допущено безпідставне затягування розгляду справи та/або не було вжито належних та/або своєчасних заходів, у тому числі контролю, для дотримання строку розгляду справи та її вирішення до закінчення строку накладення стягнення на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто у розумний строк.

Згідно із приписами частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

З огляду на наведене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що обставини, викладені у скарзі, можуть вказувати на наявність у діях судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Зазначене свідчить про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В.

При цьому Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено передбачених частиною першою статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно вказаної судді.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Ганни В’ячеславівни.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                           М.П. Худик

 

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                           І.А. Артеменко

 

                                                                                               

                                                                                                   В.К. Грищук

                                                                 

                                                                                               

                                                                                                    О.В. Прудивус