X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
23.07.2020
2243/0/15-20
Про звільнення Петрика І.Й. з посади судді Київського апеляційного адміністративного суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України

Вища рада правосуддя, розглянувши подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика Ігоря Йосиповича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України,

встановила:

Петрик Ігор Йосипович Указом Президента України від 20 березня 1996 року № 202/96 призначений на посаду судді арбітражного суду Харківської області, Постановою Верховної Ради України від 9 вересня 2010 року № 2512-VI  обраний безстроково на посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду.

Рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від  9 грудня 2019 року № 3386/2дп/15-19 суддю Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І.Й. притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення його з посади судді.

Зазначене рішення оскаржено суддею Петриком І.Й. до Вищої ради правосуддя. За результатами розгляду скарги рішенням Вищої ради правосуддя від 18 червня 2020 року № 1878 /0/15-20 рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 9 грудня 2019 року № 3386/2дп/15-19 про притягнення судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І.Й. до дисциплінарної відповідальності залишено без змін.

19 червня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшло подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вх. № 24135/0/9-20) про звільнення судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І.Й.

Вища рада правосуддя своєчасно та належним чином повідомляла суддю Київського апеляційного адміністративного суду Петрика І.Й. про дату та час засідання з розгляду вказаного подання з використанням усіх можливих засобів, а саме шляхом надсилання письмових запрошень для участі у засіданні Вищої ради правосуддя на поштову адресу суду та оприлюднення відповідного запрошення на засідання на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Водночас з метою дотримання процесуальних гарантій судді Петрика І.Й. та забезпечення йому права ефективно будувати свій захист в умовах запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час дії карантину, запровадженого на всій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу «COVID-19» (із наступними змінами), листом Вищої ради правосуддя від 26 червня 2020 року № 25320/0/9-20, судді Петрику І.Й. запропоновано взяти участь у засіданні Вищої ради правосуддя у режимі відеоконференції в порядку, визначеному Регламентом Вищої ради правосуддя.

9 липня 2020 року на електронну поштову скриньку Вищої ради правосуддя надійшло клопотання судді Петрика І.Й. про відкладення розгляду питання про його звільнення з посади судді Київського апеляційного адміністративного суду у звʼязку з неможливістю прибути у засідання Вищої ради правосуддя для участі у розгляді зазначеного питання через перебування у відпустці, госпіталізацію 3 липня 2020  року до 5-ї міської клінічної лікарні міста Львова, а також неможливістю явки його представника. Просив забезпечити його особисту участь.

З метою забезпечення дотримання прав та гарантій листом Вищої ради правосуддя від 10 липня 2020 року № 26786/0/9-20 судді Петрику І.Й. було запропоновано взяти участь у засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції.

Однак 23 липня 2020 року суддя Петрик І.Й. повторно звернувся із клопотанням про відкладення розгляду питання про його звільнення з посади судді у звʼязку з його перебуванням на стаціонарному лікуванні та забезпечення його особистої участі.

Згідно із частиною третьою статті 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» питання про звільнення судді з підстав, визначених пунктами 3 та 6 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна), Вища рада правосуддя розглядає на підставі подання Дисциплінарної палати про звільнення судді. Суддя, стосовно якого розглядається питання про звільнення, повідомляється про засідання Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному цим Законом. Неявка судді на засідання незалежно від причин не перешкоджає розгляду питання за його відсутності.

За таких обставин Вища рада правосуддя визнала за можливе здійснювати розгляд вказаного питання за відсутності судді Петрика І.Й.

Відповідно до пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України, статті 115 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» підставою для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

З огляду на викладене, керуючись пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України, статтею 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

вирішила:

звільнити Петрика Ігоря Йосиповича з посади судді Київського апеляційного адміністративного суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

 

Голова Вищої ради правосуддя                               А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя                                 І.А. Артеменко

                                                                                        О.Є. Блажівська

                                                                                        В.І. Говоруха

                                                                                        П.М. Гречківський

                                                                                         В.К. Грищук

                                                                                          Л.Б. Іванова

                                                                                         Н.С. Краснощокова

                                                                                         О.В. Маловацький

                                                                                         В.В. Матвійчук

                                                                                         О.В. Прудивус

                                                                                         Т.С. Розваляєва

                                                                                         М.П. Худик

                                                                                         В.В. Шапран

                                                                                         Л.А. Швецова

                                                                                         С.Б. Шелест