X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
26.08.2020
2469/3дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Говорухи В.І., Гречківського П.М., Матвійчука В.В., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Іванової Л.Б. та додані до нього матеріали попередньої перевірки дисциплінарної скарги Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Людмили Вадимівни,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 9 квітня 2020 року за вхідним № М-146/48/7-20 надійшла скарга Маселка Р.А. стосовно дій судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. під час розгляду справ №№ 522/23705/17, 522/2359/18, 522/2782/18, 522/4904/18, 522/2784/18, 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19, № 3/522/587/19).

У скарзі Маселко Р.А. зазначає, що за результатами аналізу інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) він виявив п’ять випадків, коли суддя Гаєва Л.В., на його переконання, затягнула розгляд адміністративних матеріалів, складених співробітниками патрульної поліції на порушників Правил дорожнього руху за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), чим посприяла уникненню правопорушниками передбаченої законом відповідальності (справи №№ 522/23705/17, 522/2359/18, 522/2782/18, 522/4904/18, 522/2784/18).

Скаржник також вказує, що суддя Гаєва Л.В. затягнула розгляд справ № 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19, № 3/522/587/19) про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, що призвело до безпідставного уникнення правопорушником адміністративної відповідальності за статтями 173, 185 КУпАП у резонансній справі.

У зв’язку з викладеним скаржник вважає, що суддя Гаєва Л.В. допустила безпідставне затягування або невжиття заходів щодо розгляду вказаних справ протягом строку, встановленого законом, а також допустила поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, у зв’язку із чим просить притягнути суддю Гаєву Л.В. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 9 квітня 2020 року зазначену скаргу Маселка Р.А. розподілено члену Вищої ради правосуддя Івановій Л.Б.

Під час попередньої перевірки судді Гаєвій Л.В. було запропоновано надати письмові пояснення щодо обставин, викладених у скарзі Маселка Р.А.

24 квітня 2020 року до Вищої ради правосуддя електронною поштою надійшов лист судді Гаєвої Л.В. з проханням надати додатковий час для підготовки письмових пояснень.

Письмові пояснення судді Гаєвої Л.В. надійшли до Вищої ради правосуддя поштою 5 травня 2020 року.

12 травня 2020 року від голови Приморського районного суду міста Одеси витребовувались копії справ і необхідні інформація та документи.

20 травня 2020 року електронною поштою надійшла заява судді Гаєвої Л.В., в якій вона зазначала, зокрема, що надасть додаткову інформацію до 5 червня 2020 року.

22 травня 2020 року до Вищої ради правосуддя електронною поштою надійшов лист голови Приморського районного суду міста Одеси Кічмаренка С.М. із проханням надати додатковий час для підготовки запитуваних матеріалів.

5 та 15 червня 2020 року від голови Приморського районного суду міста Одеси Кічмаренка С.М. поштою надійшли витребувана інформація та копії справ № 522/7282/18, № 522/4904/18, № 522/2784/18, № 522/23705/17, № 522/2359/18.

9 червня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшли клопотання та додаткові пояснення  судді Гаєвої Л.В.

Крім того, з метою витребування копій матеріалів справи № 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19 та № 3/522/587/19) було надіслано запити до Приморського районного суду міста Одеси та Одеського апеляційного суду (оскільки суд першої інстанції повідомив про перебування провадження № 3/522/587/19 на розгляді в суді апеляційної інстанції). 

Копії матеріалів справи № 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19) надійшли до Вищої ради правосуддя 7 липня 2020 року.

7 серпня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла копія справи № 522/7717/17 (провадження № 3/522/587/19).

Статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Дисциплінарне провадження включає: попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті; розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Згідно з пунктами 1, 4 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Іванової Л.Б. та додані до нього матеріали попередньої перевірки, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. з огляду на таке.

Справа № 522/23705/17

14 грудня 2017 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, ОСОБА_2 (протокол про адміністративне правопорушення від 3 грудня 2017 року).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14 грудня 2017 року зазначену справу розподілено судді Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що справу їй передано 21 грудня 2017 року).

Судове засідання у вказаній справі було призначено на 10 січня 2018 року. 5 січня 2018 року від адвоката Аврамова В.П., який представляв інтереси ОСОБА_2, надійшло письмове клопотання про надання матеріалів справи для ознайомлення, яке було задоволено (з матеріалами справи ознайомився 17 січня 2018 року), оголошена перерва до 16 лютого 2018 року.

29 січня 2018 року адвокат Аврамов В.П. подав клопотання про виклик свідка, яке було задоволено, викликано свідка до суду на 16 лютого 2018 року. Цього самого дня адвокат Аврамов В.П. також подав клопотання, в якому просив повідомити про дату судового засідання.

У судове засідання 16 лютого 2018 року ОСОБА_2 та свідок не з’явилися. 

У копіях матеріалів справи наявні технологічні документи, в яких вказано, що розгляд справи призначено на 3 березня, у подальшому на 14 березня 2018 року (у письмових поясненнях суддя вказала, що 16 лютого 2018 року у справі було оголошено перерву до 19 березня 2018 року).

5 березня 2018 року від адвоката Аврамова В.П., який представляв інтереси ОСОБА_2, надійшло клопотання про закриття провадження у справі, в якому він вказував, що розгляд справи призначено на 14 березня 2018 року. Просив закрити провадження у справі у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Відповідно до технологічних документів, які містяться у копіях матеріалів справи, наступні судові засідання були призначені на 19 березня, 10 травня, 4 червня 2018 року.

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. від 4 червня 2018 року провадження в адміністративній справі стосовно ОСОБА_2 закрито у зв’язку із закінченням строку для його притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП. Як вбачається з постанови, суддя Гаєва Л.В. виходила з того, що «минули строки, передбачені статтею 38 КУпАП, для притягнення ОСОБА_2 до адміністративної відповідальності, так як протягом розгляду зазначеної адміністративної справи ОСОБА_2 п’ять разів на виклики у судові засідання не з’являвся та заявляв численні клопотання про відкладення розгляду указаної адміністративної справи».

Справа № 522/2359/18

9 лютого 2018 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, ОСОБА_3 (протокол про адміністративне правопорушення від 1 лютого 2018 року).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 9 лютого 2018 року зазначену справу розподілено судді Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що справу їй передано 14 лютого 2018 року).

У протоколі про адміністративне правопорушення вказано, що про розгляд справи 1 березня 2018 року ОСОБА_3 був повідомлений, про що свідчить його підпис у протоколі. У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що в судове засідання 1 березня 2018 року ОСОБА_3 не з’явився.

28 лютого 2018 року до суду надійшла заява ОСОБА_3 про ознайомлення з матеріалами справи, в якій він вказував, що розгляд справи призначено на 3 березня 2018 року. Вказану заяву судом задоволено, 2 березня 2018 року ОСОБА_3 ознайомився з матеріалами справи.

2 березня 2018 року ОСОБА_3 подав до суду клопотання про передачу справи для розгляду до Київського районного суду міста Одеси, тобто за місцем його проживання. У клопотанні зазначив, що у зв’язку з територіальною віддаленістю приїзд на розгляд справи для надання пояснень ускладниться та може стати неможливим, а розгляд справи за його відсутності буде порушенням принципів повноти, всебічності та об’єктивності.

2 березня 2018 року ОСОБА_3 також подав до суду заперечення на протокол про адміністративне правопорушення, просив закрити провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

3 березня 2018 року розгляд справи відкладено у зв’язку з неявкою ОСОБА_3, який був повідомлений про розгляд справи, що підтверджується наявною в копіях матеріалів справи його розпискою та клопотанням про передачу справи до іншого суду.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що з 15 березня по 3 квітня та із 16 до 30 квітня 2018 року перебувала у відпустці.

Судові засідання у справі призначалися на 28 травня, 11 червня, 18 червня 2018 року. У вказані судові засідання ОСОБА_3 не з’явився. Відповідно до технологічних документів, які містяться в матеріалах справи, 28 травня та 11 червня 2018 року ОСОБА_3 не з’явився, відомості про вручення судової повістки відсутні.

8 червня 2018 року ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд справи про адміністративне правопорушення за його відсутності.

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. від 18 червня 2018 року справу про адміністративне порушення стосовно ОСОБА_3 передано за підсудністю до Київського районного суду міста Одеси для розгляду по суті. Як вбачається з постанови, суддя Гаєва Л.В. виходила з того, що місце проживання ОСОБА_3 територіально належить до Київського районного суду міста Одеси.

Постановою судді Київського районного суду міста Одеси Чаплицького В.В. від 12 липня 2018 року справу стосовно ОСОБА_3 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП, повернуто до Приморського районного суду міста Одеси.

Як зазначено у постанові, відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії ІНФОРМАЦІЯ_1 № ІНФОРМАЦІЯ_2 від 1 лютого 2018 року можливе адміністративне правопорушення ОСОБА_3 було вчинено за адресою: АДРЕСА_1, що територіально належить до Приморського району міста Одеси, у зв’язку із чим адміністративні матеріали й були направлені Управлінням патрульної поліції в Одеській області до Приморського районного суду міста Одеси. Разом із тим Приморський районний суд міста Одеси всупереч вимогам частини першої статті 284 КУпАП після пропуску строків для можливого притягнення особи до встановленої законом відповідальності адміністративні матеріали за фактом можливого вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, направив для розгляду по суті за місцем проживання особи, стосовно якої такі матеріали складено.

При цьому суддя Приморського районного суду міста Одеси Гаєва Л.В. без будь-якого мотивування прийнятого нею 18 червня 2018 року судового рішення винесла постанову про передачу справи стосовно ОСОБА_3 про адміністративне правопорушення за підсудністю до Київського районного суду міста Одеси.

Наявне у матеріалах адміністративної справи клопотання ОСОБА_3 про перенесення розгляду справи за місцем проживання, було зареєстровано в канцелярії Приморського районного суду міста Одеси 2 березня 2018 року. При цьому після вказаної дати, а саме 8 червня 2018 року, ОСОБА_3 вже заявляв клопотання про розгляд справи про адміністративне правопорушення за його відсутності саме суддею Приморського районного суду міста Одеси.

З огляду на викладене прийняття 18 червня 2018 року суддею Приморського районного суду міста Одеси постанови про передачу справи про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_3 за підсудністю до Київського районного суду міста Одеси є повною мірою необґрунтованим та невмотивованим, а отже, суд дійшов висновку, що справа про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП, стосовно ОСОБА_3 підлягає поверненню до Приморського районного суду міста Одеси.

25 липня 2018 року справа № 522/2359/18 надійшла до Приморського районного суду міста Одеси та відповідно до звіту про передачу судової справи раніше визначеному складу суду цього самого дня передана судді Гаєвій Л.В.

12 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, а також клопотання про розгляд справи 13 вересня 2018 року без його участі.

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси від 18 вересня 2018 року ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП. Провадження у справі закрито у зв’язку із закінченням строку для притягнення до адміністративної відповідальності.

Справа № 522/2782/18

15 лютого 2018 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, ОСОБА_4 (протокол про адміністративне правопорушення від 4 лютого 2018 року).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15 лютого 2018 року зазначену справу розподілено судді  Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що справу їй передано 19 лютого 2018 року).

З копій матеріалів справи вбачається, що розгляд справи було призначено на 3 березня 2018 року, у зв’язку з неявкою ОСОБА_4  розгляд справи відкладено на 5 березня 2018 року.

У судовому засіданні 5 березня 2018 року адвокат Радіонов О.Л., який представляв інтереси ОСОБА_4, заявив клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, оголошено перерву до 3 квітня 2018 року. У подальшому розгляд справи призначено на 13 квітня 2018 року.

У судові засідання 3 та 13 квітня 2018 року ОСОБА_4  та його адвокат не з’явилися.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що із 16 до 30 квітня 2018 року вона перебувала у відпустці.

У подальшому судове засідання було призначено на 13 липня 2018 року.

13 липня 2018 року від адвоката Радіонова О.Л., який представляв інтереси ОСОБА_4, надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності (у письмових поясненнях суддя вказує, що це клопотання було передано їй 16 липня 2018 року).

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. від 18 вересня 2018 року ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП. Провадження у справі стосовно ОСОБА_4 закрито у зв’язку із закінченням строку для його притягнення до адміністративної відповідальності.

Справа № 522/4904/18

23 березня 2018 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, ОСОБА_5 (протокол про адміністративне правопорушення від 9 березня 2018 року).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23 березня 2018 року зазначену справу розподілено судді Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що справу їй передано 29 березня 2018 року).

У протоколі про адміністративне правопорушення вказано, що про розгляд справи 9 квітня 2018 року ОСОБА_5 був повідомлений, про що свідчить його підпис у протоколі.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що розгляд справи було призначено на 9 квітня 2018 року, у подальшому – 10 травня, 4 червня 2018 року, ОСОБА_5 до суду не з’явився.

Водночас у копіях матеріалів справи міститься технологічний документ від 16 квітня 2018 року про призначення розгляду справи на 10 травня 2018 року. У копіях матеріалів справи також міститься рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, з якого вбачається, що ОСОБА_5 отримав 24 квітня 2018 року судову повістку на судове засідання 10 травня 2018 року.

8 травня 2018 року від ОСОБА_5 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до вирішення по суті аналогічної справи в Малиновському районному суді міста Одеси та для ознайомлення з матеріалами справи і надання заперечень (у копіях матеріалів справи міститься інформація про призначення розгляду справи в Малиновському районному суді міста Одеси на 11 травня 2018 року).

У копіях матеріалів справи міститься технологічний документ про призначення розгляду справи на 16 травня 2018 року, а також довідка, складена секретарем Говоровою А.М., з якої вбачається, що ОСОБА_5, якого було повідомлено про судове засідання телефоном, просив оголосити у справі перерву для надання постанови Малиновського районного суду міста Одеси про закриття адміністративної справи.

Відповідно до довідки секретаря Говорової А.М. суддя Гаєва Л.В. з 13 листопада 2018 року до 27 серпня 2019 року була тимчасово непрацездатною та перебувала у відпустці для догляду за дитиною.

З копій матеріалів справи вбачається, що розгляд справи було призначено на 14 листопада 2019 року.

9 листопада 2019 року суддя Гаєва Л.В. звернулась до Малиновського районного суду міста Одеси з листом про надання копії постанови Малиновського районного суду міста Одеси стосовно ОСОБА_5 у справі № 521/5012/18.

У копіях матеріалів справи міститься постанова Малиновського районного суду міста Одеси від 29 травня 2018 року про закриття адміністративної справи стосовно ОСОБА_5 за частиною першою статті 130 КУпАП за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення.

Згідно із доповідною секретаря Говорової А.М. у період із 13 листопада 2018 року до 26 серпня 2019 року вона помилково не передала справу № 522/4094/18 до канцелярії для перерозподілу між іншими суддями.

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. від 26 грудня 2019 року провадження в адміністративній справі стосовно ОСОБА_5 закрито у зв’язку із закінченням строку для притягнення його до адміністративної відповідальності. Приймаючи вказану постанову, суддя Гаєва Л.В. вказала, що минули строки, передбачені КУпАП, для притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності, протягом розгляду зазначеної адміністративної справи він неодноразово не з’являвся на виклики у судові засідання, заявляв численні клопотання про відкладення розгляду вказаної адміністративної справи.

Справа № 522/2784/18

15 лютого 2018 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, ОСОБА_6 (протокол про адміністративне правопорушення від 4 лютого 2018 року).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15 лютого 2018 року зазначену справу розподілено судді  Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що справу їй передано 19 лютого 2018 року).

У протоколі про адміністративне правопорушення вказано, що про розгляд справи 5 березня 2018 року ОСОБА_6 був повідомлений, про що свідчить його підпис у протоколі.

Відповідно до технологічного документа розгляд справи було призначено на 3 березня 2018 року.

3 березня 2018 року від адвоката Борецького В.В., який представляв інтереси ОСОБА_6, надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Відповідно до відмітки від 3 березня 2018 року на клопотанні адвокат Борецький В.В. з матеріалами справи ознайомлений, про дату та час судового засідання повідомлений.

У подальшому судові засідання призначались на 5, 20 березня та 13, 27 квітня 2018 року. Відповідно до довідки секретаря Горової А.М. ОСОБА_6 на ці судові засідання не з’явився, судові повістки про необхідність з’явитися до судового засідання під розписку не вдалося вручити.

16 квітня 2018 року до суду надійшли клопотання адвоката Борецького В.В., який представляв інтереси ОСОБА_6, про виклик свідків та про витребування доказів.

16 квітня 2018 року суддею Гаєвою Л.В. було витребувано докази.

Відповідно до довідок секретаря Горової А.М. суддя Гаєва Л.В. перебувала у відпустці із 16 до 30 квітня, з 3 до 11 травня, з 25 червня до 12 липня, з 3 до 7 вересня 2018 року, з 13 листопада 2018 року до 27 серпня 2019 року – була тимчасово непрацездатною та перебувала у відпустках – оплачуваній та для догляду за дитиною.

Відповідно до доповідної секретаря Говорової А.М. у період із 13 листопада 2018 року до 26 серпня 2019 року вона помилково не передала справу № 522/2784/18 до канцелярії для перерозподілу між іншими суддями.

Постановою судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. від 27 грудня 2019 року провадження в адміністративній справі стосовно ОСОБА_6 закрито у зв’язку із закінченням строку для притягнення його до адміністративної відповідальності. Приймаючи вказану постанову, суддя Гаєва Л.В. вказала, що минули строки, передбачені КУпАП, для притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності. У постанові вказано, що ОСОБА_6  на неодноразові виклики у судові засідання не з’являвся, його адвокат заявляв клопотання про перерви в судових засіданнях.

Справа № 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19 та № 3/522/587/19)

25 квітня 2017 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями КУпАП 173 (дрібне хуліганство), провадження № 3/522/587/19,  та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), провадження 3/522/621/19 (протоколи про адміністративні правопорушення від 21 квітня 2017 року).

Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 25 квітня 2017 року зазначені провадження розподілено судді Гаєвій Л.В. (у письмових поясненнях суддя вказала, що провадження їй передані 4 травня 2017 року).

Розгляд вказаних проваджень було призначено на 30 травня 2017 року. У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що ОСОБА_1 в судові засідання не з’явився, розписки про вручення судових повісток до суду не надійшли.

У подальшому судові засідання в цих провадженнях було призначено на 14 липня 2017 року, на 20 вересня 2017 року.

У судовому засіданні 20 вересня 2017 року ОСОБА_1 просив долучити до матеріалів справи постанову Приморського районного суду міста Одеси від 26 червня 2017 року у справі № 522/7631/17 про закриття провадження в адміністративній справі стосовно нього у зв’язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, заявив клопотання про допит свідків – працівників поліції. У провадженнях оголошено перерву до 13 жовтня 2017 року.

12 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_1 про відкладення розгляду справ.

Наступні судові засідання призначені на 1 грудня 2017 року. У судові засідання ОСОБА_1 не з’явився. Як зазначила суддя Гаєва Л.В. у письмових поясненнях, відповідно до наданого у судовому засіданні витягу з наказу від 14 грудня 2017 року № 115 майора ОСОБА_1 було залучено до проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях із 4 грудня 2017 року.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що з урахуванням перебування ОСОБА_1 в зоні проведення антитерористичної операції розгляд справи відкладено до завершення його участі в цій операції. З 15 березня до 3 квітня, з 16 до 30 квітня 2018 року суддя перебувала у відпустці. Наступні судові засідання, призначені на 2 жовтня 2018 року, були відкладені у зв’язку з перебуванням ОСОБА_1 в зоні проведення антитерористичної операції.

Водночас відповідно до технологічних документів, які містяться в матеріалах обох проваджень, судові засідання були призначені на 15 лютого 2018 року, на 2 жовтня 2018 року.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказує, що з 13 листопада 2018 року була тимчасово непрацездатною у зв’язку з вагітністю та пологами, а з 22 травня 2019 року перебувала у відпустці для догляду за дитиною.

У матеріалах обох проваджень міститься доповідна помічника судді Кацюрин Н.І. від 29 грудня 2018 року із проханням розподілити зазначені провадження іншому судді для своєчасного розгляду у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю судді Гаєвої Л.В., а також акти щодо перевищення строку притягнення до адміністративної відповідальності в цій справі за підписом трьох секретарів судового засідання, затверджені керівником апарату Приморського районного суду міста Одеси Німас І.Я., у матеріалах провадження № 3/522/621/19  – акт від 14 грудня 2018 року № 96, у матеріалах провадження № 3/522/587/19 – акт від 14 грудня 2018 року № 89.

У подальшому протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15 січня 2019 року провадження № 3/522/621/19  розподілено судді Кічмаренку С.М., який постановою від 31 січня 2019 року закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 за статтею 185 КУпАП у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15 січня 2019 року провадження № 3/522/587/19  розподілено судді Єршовій Л.С., яка постановою від 17 січня 2019 року закрила провадження у справі про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_1 за статтею 173 КУпАП у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. У цій постанові суддя Єршова Л.С., зокрема, вказала: «За результатами автоматичного розподілу 25.04.2017 року справа передана для розгляду судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвій Л.В. Актом № 89 від 14.01.2019 року щодо перевищення строку притягнення до адміністративної відповідальності по справі № 522/7717/17 зафіксовано, що строк притягнення до адміністративної відповідальності сплинув 21.07.2017 року. Станом на 14.01.2019 року не внесено жодних даних щодо розгляду адміністративних матеріалів, що суперечить КУпАП, Закону України «Про виконавче провадження», а також п. 1.8, 2.8.2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Відповідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи на підставі розпорядження №136/19 від 15.01.2019 року у зв’язку з перебуванням судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Л.В. на лікарняному справа передана для розгляду судді Приморського районного суду міста Одеси Єршовій Л.С.».

Постановою Одеського апеляційного суду від 3 липня 2020 року за наслідками розгляду апеляційної скарги судді Гаєвої Л.В. на прийняту суддею Єршовою Л.С. постанову виключено із постанови Приморського районного суду міста Одеси від 17 січня 2019 року абзац четвертий такого змісту: «Актом № 89 від 14.01.2019 року щодо перевищення строку притягнення до адміністративної відповідальності по справі № 522/7717/17 зафіксовано, що строк притягнення до адміністративної відповідальності сплинув 21.07.2017 року. Станом на 14.01.2019 року не внесено жодних даних щодо розгляду адміністративних матеріалів, що суперечить КУпАП, Закону України «Про виконавче провадження», а також п. 1.8, 2.8.2 Положення про автоматизовану систему документообігу суду». Законність постанови Приморського районного суду міста Одеси від 17 січня 2019 року щодо вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП, в межах доводів апеляційної скарги судді Гаєвої Л.В. щодо порушення її цивільних прав та обов’язків не перевірялась.

У письмових поясненнях судді Гаєвої Л.В. зазначено таке:

4 червня 2018 року адміністративну справу № 522/23705/17 було закрито відповідно до вимог статті 38 КУпАП, оскільки інше рішення неможливо було ухвалити, свідок не з’явився. Є рішення Європейського суду з прав людини, згідно з яким визнано порушенням прав людини, що в адміністративних справах за клопотанням правопорушника не були допитані свідки (назву рішення не вказує);

у справі № 522/2359/18 – ОСОБА_3 наполягав на передачі справи до суду за місцем проживання, не визнавав вину у вчиненні адміністративного правопорушення, тривалий час відмовлявся від участі у розгляді справи у Приморському районному суді міста Одеси, тому на підставі статті 276 КУпАП у зв’язку з відсутністю заборони для такої передачі передала справу до суду за місцем проживання ОСОБА_3. Вказує, що Пленум Верховного Суду України надає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ, тому просить не враховувати те, що зазначено в постанові Київського районного суду міста Одеси від 12 липня 2018 року щодо неврахування постанови Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 року № 11;

у справі № 522/2782/18 – після 30 квітня 2018 року (вихід судді Гаєвої Л.В. з відпустки) вже були призначені заздалегідь справи, тому розгляд справи було призначено на 13 липня 2018 року, потім – на 18 вересня 2018 року, у цьому засіданні закрито провадження у справі;

у справі № 522/4904/18 – керівник апарату суду на порушення вимог пункту 3.8.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу Приморського районного суду міста Одеси не розподілила зазначену справу; після виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною 26 грудня 2019 року вказану справу було розглянуто. Вказує, що ця справа перебувала в неї на розгляді з 29 березня до 13 листопада 2018 року та після виходу з відпустки. Частіше призначати справу до розгляду не було можливо у зв’язку з великою кількістю раніше призначених справ;

у справі № 522/2784/18 – із 13 листопада 2018 року була тимчасово непрацездатна у зв’язку з вагітністю та пологами, потім перебувала у відпустці для догляду за дитиною. Після виходу з відпустки призначила судове засідання з урахуванням навантаження. Справа не перебувала в її проваджені 19 місяців 23 дні;

у справі № 522/7717/17 – у зв’язку з неявкою ОСОБА_1 були оголошені перерви. Судові засідання у справі призначались з урахуванням раніше призначених справ. Суддя Гаєва Л.В. просить не враховувати акти №№ 89, 96 від 14 січня 2019 року щодо перевищення строків притягнення до адміністративної відповідальності в цій справі та посилається на порушення керівником апарату суду Німас І.Я. положень закону. Також просить не враховувати постанову судді Кічмаренка С.М. від 31 січня 2019 року з огляду на положення статті 298 КУпАП (обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення) та постанову судді Єршової Л.С. щодо зазначення відомостей про суддю Гаєву Л.В.

У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. зазначає, що не затягувала безпідставно розгляд вказаних справ, вживала заходи щодо їх розгляду протягом розумного строку. Також суддя посилається на значне суддівське навантаження, що призвело до тривалого розгляду вказаних справ.

Проте пояснення судді не спростовують допущених нею порушень з огляду на таке.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Статтею 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Згідно із частиною другою статті 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій – п’ятій цієї статті.

Відповідно до статті 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 106-1, 106-2, 162, 172-10–172-20, 173, 173-1, 173-2, 178, 185, частиною першою статті 185-3, статтями 185-7, 185-10, 188-22, 203–206-1, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 185-1, 212-7–212-20 – у триденний строк, статтями 46-1, 51, 166-9, 176 і 188-34 – у п’ятиденний строк, статтями 101–103 цього Кодексу – у семиденний строк. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), розглядаються уповноваженою особою невідкладно після виявлення правопорушення та отримання відомостей про суб’єкта цього правопорушення.

 Статтею 268 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4–172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Європейський суд з прав людини у рішенні «Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року зазначив, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Крім того, враховуючи принцип судочинства, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суд мав би провести розгляд справ за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки безпідставне умисне затягування справи нівелює завдання КУпАП, яким є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством (стаття 1 КУпАП).

Згідно зі статтею 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» регламентує, що недотримання строків розгляду цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення порушує конституційне право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади.

Судам слід дотримуватись вимог статей 277, 277-2, 278 КУпАП під час розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Статтею 277 КУпАП встановлено строки розгляду справи про адміністративні правопорушення і справа має бути розглянута навіть у разі порушення такого строку, а строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 КУпАП, не можуть бути продовжені. У зв’язку із цим підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення необхідно починати у найкоротші терміни після надходження до судді протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Суди не повинні ігнорувати факти недотримання встановлених КУпАП вимог, що призвели до порушення строків накладення адміністративного стягнення.

Судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків.

Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків.

Відкладаючи розгляд адміністративної справи за клопотанням учасників процесу, суддя має враховувати визначені статтею 38 КУпАП строки накладення адміністративного стягнення.

З огляду на викладене суд мав врахувати, що одним із завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне вирішення справи з дотриманням вимог закону.

Вирішуючи питання про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя  вважає, що суддею Гаєвою Л.В. не було дотримано вказаних вимог закону з огляду на таке.

Так, у справі № 522/23705/17 вбачається, що протокол про адміністративне правопорушення був складений 3 грудня 2017 року. Розгляд справи вперше – 10 січня 2018 року – було відкладено для ознайомлення адвоката з матеріалами справи на 16 лютого 2018 року, тобто більше ніж через місяць. У подальші судові засідання, яких згідно з матеріалами справи було призначено шість, правопорушник та свідок не з’явилися. Варто звернути увагу, що 5 березня 2018 року від адвоката правопорушника вже надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку із закінченням строку притягнення. Вказані обставини свідчать про навмисні дії особи, яка притягалась до адміністративної відповідальності, з метою уникнути адміністративної відповідальності. За наведених обставин суддя мав вжити всіх заходів для вирішення справи у строки, визначені КУпАП.

 

Відповідно до частини першої статті 276 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Разом із тим частиною другою цієї статті визначено, що справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121–126, 127-1–129 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

У зв’язку з питаннями, що виникають у судовій практиці стосовно місця розгляду справи про адміністративне правопорушення, та з метою забезпечення  однакового й правильного застосування судами положень статті 276 КУпАП Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що у випадках, коли законом передбачається альтернативна підсудність (частина друга статті 276 КУпАП), питання про те, в який саме суд надіслати протокол про адміністративне правопорушення, вирішується відповідним органом внутрішніх справ (пункт 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 1 червня 2004 року «Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення»).

Необхідно зазначити, що у справі № 522/2359/18 можливе адміністративне правопорушення ОСОБА_3 було вчинено за адресою: АДРЕСА_1, що територіально відноситься до Приморського району міста Одеси, у зв’язку із чим, власне, Управлінням патрульної поліції в Одеській області адміністративні матеріали й були направлені до Приморського районного суду міста Одеси.

Згідно із частиною першою статті 284 КУпАП по справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення; про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу; про закриття справи.

У справі № 522/2359/18 протокол про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_3 був складений 1 лютого 2018 року, на судове засідання 3 березня 2018 року ОСОБА_3 не з’явився, проте в матеріалах справи наявна його розписка про повідомлення про це судове засідання. Проте цього дня розгляд справи було відкладено. Крім того, в матеріалах адміністративної справи наявне клопотання ОСОБА_3 про перенесення розгляду справи за місцем проживання, зареєстроване в канцелярії Приморського районного суду міста Одеси 2 березня 2018 року. 8 червня 2018 року ОСОБА_3 вже заявляв клопотання про розгляд справи про адміністративне правопорушення за його відсутності саме суддею Приморського районного суду міста Одеси. Проте 11 червня 2018 року розгляд справи суддею Приморського районного суду міста Одеси Гаєвою Л.В. було відкладено, а 18 червня 2018 року – всупереч частині першій статті 287 КУпАП після закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності справу передано на розгляд до суду за місцем проживання ОСОБА_3.

Крім того, необхідно зазначити, що розгляд цієї справи до закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності призначався на 1 та 3 березня, а пізніше вже на 28 травня 2018 року. У письмових поясненнях суддя Гаєва Л.В. вказувала, що перебувала у відпустці з 15 березня до 3 квітня та із 16 до 30 квітня 2018 року. При цьому не пояснила, чому справу не було призначено у періоди роботи між відпустками.

 

У справі № 522/2782/18, зокрема, 5 березня 2018 року розгляд справи було відкладено за клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи, заявленим адвокатом у судовому засіданні, наступне судове засідання призначено майже через місяць – на 3 квітня 2018 року, про що було відомо адвокату Радіонову О.Л., який був присутній у судовому засіданні. Проте 3 квітня 2018 року судове засідання було відкладено, а наступне судове засідання у справі призначено з інтервалом більше трьох місяців – на 13 липня 2018 року, далі – з інтервалом більше двох місяців – на 18 вересня 2018 року.

З огляду на те, що особі, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, було відомо про розгляд справи, вона не вживала заходів для явки до суду, її поведінка свідчить про свідоме затягування розгляду справи до закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченого статтею 38 КУпАП.

 

З огляду на встановлені попередньою перевіркою обставини (доповідна секретаря Говорової А.М. від 8 листопада 2019 року) період тимчасової непрацездатності і відпустки судді Гаєвої Л.В. з 13 листопада 2018 року до 26 серпня 2019 року при оцінці щодо наявності в діях судді ознак дисциплінарного проступку під час розгляду справ № 522/4904/18, № 522/2784/18  не враховується.

 

Водночас слід зазначити, що справа № 522/4904/18 перебувала у провадженні судді Гаєвої Л.В. з 23 березня 2018 року згідно з датою протоколу автоматизованого розподілу справи (29 березня 2018 року – вказана суддею Гаєвою Л.В. у письмових поясненнях) до 13 листопада 2018 року (дата початку тимчасової непрацездатності та відпустки для догляду за дитиною судді Гаєвої Л.В.). За вказаний період згідно з матеріалами розгляд справи призначався двічі: на 10 та 16 травня 2018 року, в подальшому – на 14 листопада 2019 року, тобто після відпустки та тимчасової непрацездатності судді Гаєвої Л.В., 26 грудня 2019 року провадження у справі було закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності. Отже, із 16 травня до 13 листопада 2018 року суддею Гаєвою Л.В. не вживалися заходи щодо призначення цієї справи до розгляду з урахуванням, що протокол про адміністративне правопорушення було складено 9 березня 2018 року, тобто строки притягнення до адміністративної відповідальності в цьому випадку спливали не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

 

У справі № 522/2784/18 перше судове засідання було призначено на 3 березня 2018 року. Відповідно до відмітки на клопотанні від 3 березня 2018 року адвокат Борецький В.В. з матеріалами справи ознайомлений, про дату та час судового засідання повідомлений. Згідно з матеріалами справи наступне судове засідання було призначено на 5 березня 2018 року, а отже, адвокат Борецький В.В. був обізнаний про дату та час судового засідання. Проте цього дня розгляд справи було відкладено. У подальшому з 27 квітня до 13 листопада 2018 року (дата початку тимчасової непрацездатності та відпустки судді Гаєвої Л.В. для догляду за дитиною) суддею не вживалися заходи щодо призначення цієї справи до розгляду.

 

Справа № 522/7717/17 (провадження № 3/522/621/19, № 3/522/587/19)  відповідно до протоколів автоматизованого розподілу судових справ між суддями розподілена судді Гаєвій Л.В. 25 квітня 2017 року (у письмових поясненнях суддя вказала, що провадження їй передано 4 травня 2017 року). Перше судове засідання в обох провадженнях було призначено суддею Гаєвою Л.В. на 30 травня 2017 року, тобто через місяць, а наступне – на 14 липня 2017 року, тобто з інтервалом через півтора місяця, потім – 20 вересня 2017 року, тобто більше двох місяців, при визначеному статтею 277 КУпАП строку розгляду таких проваджень – протягом доби.

 

З огляду на встановлені обставини Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що оцінка обґрунтованості та вагомості причин відкладення судових засідань, а також вплив навантаження судді на розгляд справ може бути надана під час розгляду дисциплінарної справи.

 

Пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

З урахуванням викладеного Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що вказані обставини можуть свідчити про вчинення суддею Гаєвою Л.В. дисциплінарного проступку, який кваліфікується за пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». При цьому не встановлено ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на який посилається скаржник, оскільки ним не наведено жодних доказів на підтвердження допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, та не надано інформації, з яких причин подання таких доказів є неможливим.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Людмили Вадимівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                              Л.А. Швецова

                                                                     

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                              В.І. Говоруха

 

 

                                                                                      П.М. Гречківський

 

 

                                                                                       В.В. Матвійчук