X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
15.10.2019
2698/0/15-19
Про переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Старосуда М.І. до Другого апеляційного адміністративного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Старосуда Миколи Івановича до Другого апеляційного адміністративного суду,

 

встановила:

 

Старосуд Микола Іванович Постановою Верховної Ради України від 10 квітня 2008 року № 260-VI обраний суддею Донецького апеляційного адміністративного суду безстроково, Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 226/2015 переведений до Харківського апеляційного адміністративного суду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 146/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня 2019 року, рекомендувала суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Старосуда М.І. для переведення на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.  

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» ліквідовано Харківський апеляційний адміністративний суд та утворено Другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області, з місцезнаходженням у місті Харкові.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Старосуда Миколу Івановича до Другого апеляційного адміністративного суду.

 

 

 

 Голова Вищої ради правосуддя

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

О.Є. Блажівська

 

В.І. Говоруха

 

П.М. Гречківський

 

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

 

О.В. Маловацький

А.А. Овсієнко

 

 

 

В.В. Матвійчук

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест