X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
29.11.2023
1134/2дп/15-23
Про відмову в задоволенні заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. про самовідвід

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, розглянувши заяву члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова Сергія Юрійовича про самовідвід від розгляду скарги Благути А.О. стосовно суддів Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича, Погрібного Сергія Олексійовича,

 

встановила:

 

до порядку денного засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 29 листопада 2023 року включено питання про розгляд заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. про самовідвід від розгляду скарги Благути А.О. стосовно суддів Верховного Суду Тітова М.Ю., Погрібного С.О.

Заяву члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. про самовідвід вмотивовано таким. Член Вищої ради правосуддя Бурлаков С.Ю. як суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду тривалий час брав участь у розгляді цивільних справ у складі Другої палати Касаційного цивільного суду, до складу якої входив суддя Тітов М.Ю.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлаков С.Ю. зазначив, що вказані факти не впливають на його неупередженість при розгляді скарги Благути А.О. Водночас у стороннього спостерігача можуть виникнути сумніви в його неупередженості.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що заява члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Підстави та порядок відводу члена Вищої ради правосуддя наведені у статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відповідно до частини першої цієї статті член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Як убачається із зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які свідчили б про наявність заінтересованості в результатах розгляду справи.

Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено, що член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлаков С.Ю. особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи, або інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити в задоволенні заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова Сергія Юрійовича про самовідвід.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                        Роман МАСЕЛКО

 

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя           Олена КОВБІЙ

 

                                                                   Олексій МЕЛЬНИК

 

                                                                    Віталій САЛІХОВ