X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
29.11.2023
1137/2дп/15-23
Про відмову в задоволенні заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Р.А. про самовідвід

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, розглянувши заяву члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Романа Анатолійовича про самовідвід від участі в розгляді скарги Палька О.А. стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Ганни Вячеславівни,

 

встановила:

 

до порядку денного засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 29 листопада 2023 року включено питання про розгляд заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Р.А. про самовідвід від участі в розгляді скарги Палька О.А. стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В.

Заяву члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Р.А. про самовідвід вмотивовано тим, що до призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя Маселко Р.А. звертався до Вищої ради правосуддя з дисциплінарними скаргами на дії судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. За результатами попередньої перевірки скарги Маселка Р.А. (вх. № М-2501/24/7-20) ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 20 липня 2020 року № 2197/2дп/15-20 відкрито дисциплінарну справу стосовно зазначеної судді. На сьогодні розгляд дисциплінарної справи не завершено. Крім того, Маселко Р.А. публічно коментував цю справу та повідомляв про наявність, на його думку, істотних порушень у діях судді Андрієнко Г.В.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселко Р.А. зазначив, що вказані факти не впливають на його об’єктивність та неупередженість при розгляді скарги Палька О.А. стосовно судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В. Водночас у стороннього спостерігача можуть виникнути сумніви в його неупередженості.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що заява члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Р.А. не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Підстави та порядок відводу члена Вищої ради правосуддя наведені у статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відповідно до частини першої цієї статті член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Як убачається із зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які свідчили б про наявність заінтересованості в результатах розгляду справи.

Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено, що член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселко Р.А. особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи, або інших обставин, що викликають сумнів у його неупередженості.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити в задоволенні заяви члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маселка Романа Анатолійовича про самовідвід.

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                    Віталій САЛІХОВ

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                        Сергій БУРЛАКОВ

                                                                                 Олена КОВБІЙ

                                                                                  Олексій МЕЛЬНИК