X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
16.09.2020
2634/3дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Говорухи В.І., членів Іванової Л.Б., Матвійчука В.В., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка Ігоря Михайловича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 9 червня 2020 року за вхідним № М-2501/44/7-20 надійшла скарга Маселка Р.А. на дії судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М. під час розгляду справ №№ 456/3990/16, 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Маселко Р.А. зазначає, що 6 квітня 2017 року суддя Карбовнік І.М. виніс постанову у справі № 3/456/53/2017 про закриття провадження про адміністративне правопорушення щодо судді Стрийського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Скаржник вважає, що у постанові не зазначено жодних обставин та аргументів, на підставі яких суддя дійшов висновку про відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

 

 

Маселко Р.А. звертає увагу, що розподіл цієї справи відбувся 22 лютого 2017 року, а її розгляд – 6 квітня 2017 року, що на 21 день перевищило встановлений строк накладення адміністративного стягнення за вказане правопорушення. При цьому автор скарги зазначає, що оскільки було перевищено строк накладення адміністративного стягнення, вказане провадження все одно підлягало закриттю на підставі частини другої статті 38 КУпАП.

У скарзі також зазначено, що копію постанови суду від 6 квітня 2017 року суддя надіслав до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР) 20 квітня 2017 року, тобто з порушенням встановленого законом строку.

Як вказано у скарзі, ця справа викликала суспільний резонанс та спричинила появу у засобах масової інформації численних публікацій, у яких йшлося про затягування розгляду справи з метою сприяння судді уникнути відповідальності. На підтвердження вказаного у скарзі наведено відповідні посилання, зокрема:

https://www.voutube.colTl/wаtch?v=HR_ithnRrY8

https://www.voutube.colTl/wаtch?v=AXQsuHVoZrk

https://ukr.lb.ua/society/2016/12/16/353664_руапіу_suddya_striyu_zasnuv.html тощо.

На думку Маселка Р.А., такі дії судді для стороннього спостерігача виглядають як допомога колезі уникнути відповідальності, що є проявом корпоративізму та кругової поруки, і вкрай негативно впливають на авторитет правосуддя в цілому.

У скарзі йдеться також про систематичне, на переконання Маселка Р.А., затягування суддею Карбовніком М.І. розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

На підтвердження зазначеного Маселко Р.А. надає відомості, отримані за результатами аналізу інформації з ЄДРСР та протоколів автоматизованого розподілу відповідних судових справ, які містяться на офіційному вебпорталі «Судова влада України». Вказує, що у період із 1 червня 2017 року по 10 травня 2020 року суддя Карбовнік І.М. безпідставно затягнув розгляд 23 адміністративних матеріалів за статтею 130 КУпАП, а саме: №№ 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Як зазначено у скарзі, провадження у цих справах закриті на підставі закінчення передбачених статтею 38 КУпАП строків притягнення до адміністративної відповідальності. Суддя систематично призначав судові засідання віддразу після закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності.

На думку скаржника, очевидно, що при обранні дати засідання пізніше, ніж через три місяці, суддя не міг не усвідомлювати, що наслідком цього буде затягування розгляду справи та закриття адміністративного провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. З точки зору стороннього спостерігача це виглядає як навмисний пропуск встановлених строків з метою закриття провадження.

Як вважає автор скарги, такі дії судді Карбовніка М.І. призвели до безпідставного уникнення правопорушниками адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП та свідчать про недбале ставлення судді до розгляду справ цієї категорії або навмисне порушення строків з метою сприяння правопорушникам уникнути покарання. Жодна із постанов не містить підстав, які б унеможливлювали вчасний розгляд справи. Зміст постанов про закриття проваджень також свідчить про формальне їх ухвалення. Більшість судових рішень складається із чотирьох абзаців, один із яких містить інформацію про обставини правопорушення та/чи про складання протоколу працівниками поліції, інші – посилання на відповідні норми законодавства.

Маселко Р.А. зазначає також, що суддею пропущено строки надання до ЄДРСР копій постанов у 21 справі (від 2 до понад 15 днів із дня винесення постанов).

Із посиланням на підпункт «б» пункту 1, пункти 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у скарзі висловлено прохання відкрити дисциплінарне провадження стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка І.М., притягнути його до дисциплінарної відповідальності та застосувати стягнення, яке відповідатиме тяжкості проступку.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя вказану скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Гречківському П.М. для попередньої перевірки.

Згідно зі статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Дисциплінарне провадження щодо суддів проводиться за правилами та у строки, що встановлені главою 4 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Тривалість строку проведення попередньої перевірки цієї скарги зумовлена дотриманням принципу розумності строків її розгляду з метою повного, всебічного та своєчасного встановлення всіх обставин, зазначених у скарзі.

Розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. та додані до нього матеріали, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила такі обставини.

Карбовнік Ігор Михайлович Постановою Верховної Ради України від 5 вересня 2013 року № 450-VII обраний на посаду судді Миколаївського районного суду Львівської області безстроково.

Під час проведення попередньої перевірки судді Карбовніку І.М. запропоновано надати пояснення щодо обставин, про які йдеться у скарзі Маселка Р.А. Суддя таким правом скористався та надав пояснення, до яких долучив інформаційну довідку щодо розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності, про які зазначено у скарзі.

Перевіркою встановлено, що 22 лютого 2017 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за частиною першою статті 130 КУпАП (справа № 456/3990/16, провадження № 3/44/135/17). Того самого дня згідно із протоколом автоматизованого розподілу справу передано на розгляд судді Карбовніку І.М.

Судове засідання у справі було призначено на 7 березня 2017 року. Рекомендований лист із повідомленням про вручення повістки про виклик у судове засідання, призначене на цю дату, повернувся на адресу суду у зв’язку із відмовою адресата від його одержання. Розгляд справи було відкладено на 14 березня 2017 року.

13 березня 2017 року на адресу суду надійшла заява адвоката Іванус М.І. про забезпечення доказів та ознайомлення з матеріалами справи, а також про виклик свідків.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 14 березня 2017 року особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, розгляд справи відкладено на 20 березня 2017 року.

20 березня 2017 року до суду надійшло клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, а також пояснення та заперечення на протокол про адміністративне правопорушення. З інформаційної довідки неможливо встановити, ким подано клопотання.

У зв’язку з неявкою в судове засідання свідків та працівника поліції розгляд справи відкладено на 29 березня 2017 року. У зв’язку з повторною неявкою в судове засідання свідків та працівника поліції розгляд справи за клопотанням адвоката Іванус М.І., заявленим в судовому засіданні, відкладено на 6 квітня 2017 року.

Постановою Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року, винесеною суддею Карбовніком І.М., провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Попередньою перевіркою встановлено, що у вступній частині постанови, електронна копія якої міститься у ЄДРСР, зазначено, що ОСОБА_1 працює суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

У постанові суду вказано, що у цій справі відсутня подія адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, оскільки протокол про адміністративне правопорушення складений стосовно особи, яка на час його складення транспортним засобом не керувала, а отже, відсутній суб’єкт і суб’єктивна сторона правопорушення. Відсутність події адміністративного правопорушення означає відсутність складу правопорушення в цілому.

Суд дійшов висновку, що провадження у справі підлягає закриттю на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП, оскільки прямих, безспірних і безсумнівних доказів керування Андрейківим Ю.Я. транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння під час судового засідання не здобуто.

Під час попередньої перевірки встановлено, що розгляд справи неодноразово відкладався із зазначених вище підстав. Постанову  Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року суддя Карбовнік І.М виніс після закінчення строку накладення адміністративного стягнення, однак провадження закрито на підставі пункту 1 статті 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Постанова не містить обґрунтування висновків суду щодо постановлення її поза межами строків накладення адміністративного стягнення та щодо відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Відповідно до відомостей з ЄДРСР постанову Миколаївського районного суду Львівської області від 6 квітня 2017 року у справі № 456/3990/16 суддя Карбовнік І.М. надіслав до ЄДРСР 20 квітня 2017 року.

Розгляд справи стосовно судді ОСОБА_1 викликав суспільний резонанс та появу у засобах масової інформації численних публікацій, у яких йшлося про затягування розгляду цієї справи з метою сприяння судді уникнути відповідальності.

Крім того, як вбачається із матеріалів перевірки, у провадженні судді Карбовніка І.М. у період із 1 червня 2017 року по 10 травня 2020 року перебували 23 адміністративні матеріали за статтею 130 КУпАП, а саме: №№ 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18. 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20.

Провадження у вказаних справах закриті суддею Карбовніком І.М. на підставі пункту 7 частини першої статті 247 КУпАП у зв’язку із закінченням на момент розгляду справ про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Розгляд справ неодноразово відкладався (оголошувалась перерва), зокрема у зв’язку із неявкою у судове засідання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та відсутністю у суду доказів сповіщення такої особи про час і місце розгляду справи, оскільки надіслані на адресу повістки не вручались адресатам із незалежних від суду причин (повертались із відміткою відділення поштового зв’язку про закінчення строку зберігання, відсутність адресата тощо); а також через хворобу особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у зв’язку із необхідністю укладення договору про надання правничої допомоги, через зайнятість адвоката в іншому судовому процесі, у зв’язку з перебуванням судді у нарадчій кімнаті в іншій справі тощо.

 

 

Постанови Миколаївського районного суду Львівської області, винесені суддею Карбовніком І.М. у справах №№ 466/575/18, 447/467/18, 456/1088/18, 447/814/18, 447/1471/18, 447/1412/18, 447/1583/18, 447/1460/18, 447/1731/18, 447/1369/18, 447/1678/18, 447/1677/18, 447/1204/18, 447/2181/18, 447/2279/18, 447/2526/18, 447/2756/18, 447/1292/19, 447/2794/19, 447/2380/19, 456/4149/19, 447/2864/19, 447/203/20, не містять обґрунтування висновків суду щодо їх постановлення.

Попередньою перевіркою встановлено, що 21 постанову, прийняту у справах із зазначеного переліку, надіслано до ЄДРСР з порушенням строків, визначених законом, які становлять від 2 до 20 днів.

Відповідно до частин першої, другої статті 268 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Законодавцем визначено строк накладення стягнення у справах про адміністративні правопорушення – не пізніше як через три місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, закінчення якого є обставиною, що виключає провадження у справі, тобто передбачає закриття провадження (стаття 38, пункт 7 статті 247 КУпАП).

Згідно зі статтями 277, 284 КУпАП суддя у п’ятнадцятиденний строк із дня одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів має розглянути справу про адміністративне правопорушення та винести постанову про накладення адміністративного стягнення або про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП, або про закриття справи.

Право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, зокрема за статтею 130 КУпАП, на особисту участь у розгляді її справи чи участь її адвоката встановлене частиною першою статті 268 КУпАП.

Водночас відкладення розгляду адміністративної справи не має перешкоджати розгляду справи зі збереженням можливості притягнення особи до адміністративної відповідальності в межах строків, визначених, зокрема, статтею 38 КУпАП, у випадку встановлення наявності складу адміністративного правопорушення в діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

За приписами частини третьої статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» суд загальної юрисдикції вносить до ЄДРСР всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Суддя Карбовнік І.М. у поясненнях щодо обставин, про які йдеться у скарзі Маселка Р.А., зазначив таке.

 

Керуючись законом і правосвідомістю, суд надає оцінку доказам за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності.

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, з огляду на специфіку і суворість санкції вимагає детального з’ясування всіх обставин справи і виваженого підходу з дотриманням прав людини. Зважаючи на суворість передбаченого покарання, це правопорушення не є незначним, належить до «кримінального обвинувачення» у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а отже, вимагає застосування всіх гарантій статті 6 цієї Конвенції. З метою забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, індивідуалізації її відповідальності, зважаючи на вимоги статті 245 КУпАП, при розгляді справи про адміністративне правопорушення необхідно з’ясувати всі обставини, що мають значення для її правильного вирішення.

Суддя посилається на норми КУпАП щодо розгляду справи з обов’язковою участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та положення цього Кодексу, згідно з якими протокол про адміністративне правопорушення не є належним доказом у справі, а викладені в ньому обставини повинні бути перевірені в кожному конкретному випадку за допомогою інших доказів, які б підтверджували вину особи, що притягається до відповідальності, та не викликали сумніву у суду.

При цьому суддя вказує, що зазначені норми є законодавчими гарантіями об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Як відзначає суддя, згідно з позицією Європейського суду з прав людини навіть встановлені процесуальним законодавством стислі строки розгляду справи не можуть позбавляти особу гарантій права на справедливий суд.

Суддя запевняє, що розгляд усіх справ, які перебувають у його провадженні, намагається здійснювати з урахуванням вимог чинного законодавства та принципу рівності перед законом і судом. При визначенні дат судового засідання до уваги беруться усі справи, які перебувають у провадженні, в тому числі справи, розгляд яких здійснюється ним як слідчим суддею.

Водночас пояснення судді не містять спростування доводів скарги Маселка Р.А. щодо призначення розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності поза межами строків накладення адміністративного стягнення, незазначення у постановах мотивів їх винесення, недотримання визначених законом строків надіслання копій постанов до ЄДРСР.

З інформації, наданої керівником апарату Миколаївського районного суду Львівської області, вбачається, що суддя Карбовнік І.М. у період з лютого по квітень 2017 року розглянув 409 справ, у 2018 році ‒ 1273 справи, у 2019 році ‒ 1079 справ; у період із січня по березень 2020 року ‒ 284 справи. Судове навантаження судді Карбовніка І.М. є найвищим порівняно з іншими суддями Миколаївського районного суду Львівської області і становить 135,89 – у 2017 році, 128,07 – у 2018 році, 107,97 – у 2019 році. Інформація за 2020 рік відсутня.

Водночас під час розгляду дисциплінарної справи необхідно встановити, чи мав можливість суддя Карбовнік І.М. з урахуванням такого навантаження призначити розгляд справ, про які йдеться у скарзі Маселка І.М., та розглянути їх у строки, визначені КУпАП, а також обставини, які вплинули на недотримання суддею строків надіслання копій постанов до ЄДРСР.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є розумні строки розгляду справи судом.

Пунктом 1 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддя зобов’язаний справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Відповідно до Бангалорських принципів поведінки суддів, схвалених резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття.

Пунктом 1.5 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (Лісабон, 10 липня 1998 року) встановлено, що суддя зобов’язаний підтримувати високий рівень компетентності, необхідний для вирішення справ у кожному конкретному випадку, оскільки від рішення судді залежать гарантії та права особи.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що дії судді Карбовніка І.М. можуть свідчити про вчинення дисциплінарних проступків, передбачених підпунктом «б» пункту 1, пунктами 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: умисне або внаслідок недбалості незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття; безпідставне затягування щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень; допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу.

 

 

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, враховуючи викладене, керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтями 106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Миколаївського районного суду Львівської області Карбовніка Ігоря Михайловича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                         В.І. Говоруха

 

Члени Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                         Л.Б. Іванова

 

 

                                                                                                   В.В. Матвійчук