X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
05.12.2023
1188/0/15-23
Про припинення відставки судді Буханька В.П.

Вища рада правосуддя, розглянувши питання щодо припинення відставки судді Буханька Валерія Петровича у зв’язку з набуттям ним громадянства іншої держави,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 4 вересня 2023 року за вхідним № 232/15/13-23 надійшло звернення голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» (далі – ГО «ВО «Автомайдан») Бутко К.Т. про припинення відставки судді Буханька В.П. у зв’язку з набуттям громадянства Російської Федерації.

У зверненні зазначається, що Буханько В.П. обіймав посаду судді Апеляційного суду Луганської області.

Вища рада юстиції 2 березня 2016 року ухвалила рішення № 553/0/15-16 «Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Буханька В.П. з посади судді апеляційного суду Луганської області у зв’язку з поданням заяви про відставку». Рішення прийняте на підставі заяви судді Буханька В.П. від 25 листопада 2014 року.

Постановою Верховної Ради України від 5 липня 2016 року № 1433-VIII Буханька В.П. звільнено з посади судді Апеляційного суду Луганської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Ухвалою Вищої ради юстиції від 6 квітня 2016 року № 787/0/15-16 стосовно судді Буханька В.П. було відкрито провадження щодо вимог законодавства про несумісність. Із вказаної ухвали вбачається, що в серпні 2015 року до Вищої ради юстиції надійшло звернення Міністерства юстиції України щодо наявності підстав для прийняття подання про звільнення судді Апеляційного суду Луганської області Буханька В.П. у зв’язку з порушенням ним вимог щодо несумісності, але, оскільки Буханька В.П. звільнено з посади судді Апеляційного суду Луганської області у зв’язку з поданням заяви про відставку, звернення Міністерства юстиції України залишено без розгляду.

У жовтні 2022 року в засобах масової інформації з’явилась інформація, що президент країни-агресора підписав закон № 6-ФКЗ, яким включив так звану луганську народну республіку до складу Російської Федерації.

Відповідно до указу президента Російської Федерації «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» від 14 серпня 2023 року № 607 (далі – указ № 607) Буханько В.П. призначений суддею «верховного суду луганської народної республіки».

Заявниця зазначає, що без російського громадянства Буханько В.П. не міг отримати суддівську посаду на територіях, які тимчасово контролюються Російською Федерацією. Також вказала, що з відкритих джерел відомо про проживання та роботу зазначеного судді на тимчасово окупованих територіях протягом тривалого часу, тому можна стверджувати про набуття ним громадянства країни-агресора ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Автор звернення вважає, що на посаду судді призначено саме українського суддю у відставці, який погодився на співпрацю з ворогом та набув російського громадянства.

Заявниця зазначила про відсутність потреби в ініціюванні перевірки щодо набуття суддею у відставці російського громадянства, оскільки без громадянства Російської Федерації Буханько В.П. не міг бути призначений на посаду судді «верховного суду луганської народної республіки». Підтвердженням набуття такого громадянства є указ № 607, яким Буханька В.П. призначено суддею так званого верховного суду «луганської народної республіки».

На підставі пункту 3 частини першої статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» заявниця просить розглянути питання щодо припинення відставки судді Буханька В.П.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» однією з підстав для припинення відставки судді є припинення його громадянства або набуття ним громадянства іншої держави.

Оцінюючи відомості, викладені у зверненні голови ГО «ВО «Автомайдан» Бутко К.Т., та додані до нього документи, необхідно зазначити таке.

Буханько Валерій Петрович, ____ року народження, із січня 1994 року обіймав посаду судді Апеляційного суду Луганської області.

11 грудня 2014 року до Вищої ради юстиції надійшла заява Буханька В.П. про звільнення з посади судді у відставку.

2 березня 2016 року Вища рада юстиції ухвалила рішення № 553/0/15-16 про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Буханька Валерія Петровича з посади судді Апеляційного суду Луганської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Постановою Верховної Ради України від 5 липня 2016 року № 1433-VIII Буханька В.П. було звільнено з посади судді Апеляційного суду Луганської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Стаття 4 Конституції України визначає, що в Україні існує єдине громадянство. Принцип єдиного громадянства означає, зокрема, що громадянин України не може мати громадянство іншої держави.

Статтею 52 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII), яка узгоджується зі статтею 127 Конституції України, встановлено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України.

Зазначене виключає можливість судді мати інше громадянство та, відповідно, обов’язки перед іншою державою.

Згідно із частиною першою статті 57 Закону № 1402-VIII особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді, відповідно до якої суддя урочисто присягає Українському народові.

Відповідно до частини п’ятої статті 116 Закону № 1402-VIII за суддею, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.

Правила етичної поведінки для суддів – це сукупність норм, які розповсюджуються на діючих суддів та суддів, які перебувають у відставці.

Високий статус судді, особлива важливість виконуваної державної функції, виняткові професійні вимоги створюють багатогранність суддівської етики, яка диктує правила поведінки судді як на службі, так і поза її межами, як щодо чинного судді, так і судді у відставці.

Пунктом 33 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про місце судової влади та її відносини з іншими гілками влади в сучасних демократіях визначено, що судді повинні поводитися бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в особистому житті та бути відповідальними за свою поведінку, якщо вона виходить за межі загальноприйнятих норм.

У пункті 8 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про принципи та правила, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та неупередженості, зазначено, що повноваження, що надані суддям, тісно пов’язані із цінностями правосуддя, справедливості та свободи. Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до здійснення правосуддя.

Отже, у висновках щодо стандартів поведінки Консультативна рада європейських суддів зазначає, зокрема, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки й утримуватися від будь-якої діяльності, що може підірвати їхню незалежність та зашкодити їхній неупередженості.

Таким чином, суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Згідно зі статтями 1–3 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією.

Місто Луганськ є тимчасово окупованою територією України.

Частиною першою статті 2 Закону України від 22 травня 2022 року № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» встановлено, що Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

Статтею 4 закону Російської Федерації «Про статус суддів в Російській Федерації» передбачено, що «судьей может быть гражданин Российской Федерации».

Таким чином, суддею Російської Федерації може бути лише громадянин Російської Федерації.

Встановлено, що Буханько В.П. призначений суддею «верховного суду луганської народної республіки» відповідно до указу № 607.

Служба безпеки України листом від 10 листопада 2023 року (вх. № 6177/0/8-23) повідомила, що станом на 10 листопада 2023 року на офіційному ресурсі президента Російської Федерації в мережі Інтернет (http://kremlin.ru/acts/bank/49736) опубліковано документ, в якому зазначено: «руководствуясь статьями 83 и 128 конституции Российской Федерации, а также в соответствии со статьей 11 федерального закона от 14 марта 2002 г. № ЗО-ФЗ «об органах судейского сообщества в Российской Федерации», постановляю: назначить судьей верховного суда луганской народной республики Буханько Валерия Петровича». Водночас повідомила, що офіційною інформацією, яка підтверджувала призначення Буханька В.П. суддею Російської Федерації, Служба безпеки України не володіє у зв’язку з розірванням Україною 24 лютого 2022 року дипломатичних відносин з Російською Федерацією та відсутністю дипломатичних представництв країни-агресора на території України.

Луганська обласна прокуратура листом від 26 вересня 2023 року (вх. № 5373/0/8-23) повідомила, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № НОМЕР від ДАТА за фактами можливого вчинення суддями Луганської області дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за ознаками частини першої статті 258-3, частини третьої статті 109, частини другої статті 110 Кримінального кодексу України. У межах зазначеного кримінального провадження перевіряється інформація щодо можливої співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованій території судді Апеляційного суду Луганської області у відставці Буханька В.П.

Луганська обласна прокуратура також поінформувала, що на цей час про підозру Буханьку В.П. не повідомлялось, досудове розслідування триває.

Листом від 22 вересня 2023 року (вх. № 5283/0/8-23) Пенсійний фонд України повідомив, що, за даними центральної бази одержувачів пенсій, Буханьку В.П. після досягнення встановленого законодавством пенсійного віку призначено пенсію за віком. Інформація про призначення Буханьку В.П. щомісячного довічного грошового утримання відсутня. Поінформував також, що виплата пенсії за віком не здійснюється.

Офіс Президента України листом від 8 листопада 2023 року (вх. № 6082/0/8-23) повідомив про відсутність відомостей щодо подання Буханьком В.П. заяви про вихід із громадянства України або оформлення ним втрати громадянства України.

Оцінка вказаних обставин у сукупності дає можливість дійти висновку, що суддя у відставці Буханько В.П., за яким зберігається звання судді, набув російське громадянство (держави-терориста) та, обіймаючи відповідну судову посаду нелегітимного суду, порушив вимоги Конституції та законів України, що підриває авторитет правосуддя, довіру суспільства до судової влади.

Стаття 126 Конституції України передбачає, що повноваження судді припиняються, зокрема, у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

Встановлення факту отримання Буханьком В.П. громадянства Російської Федерації є підставою для припинення відставки вказаного судді відповідно до пункту 3 частини першої статті 145 Закону № 1402-VIII.

Згідно із частиною другою статті 145 Закону № 1402-VIII припинення відставки судді є підставою для припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою.

На підставі викладеного Вища рада правосуддя, керуючись статтею 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 17.1–17.3, 17.6–17.8 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

1. Припинити відставку судді Буханька Валерія Петровича у зв’язку з набуттям ним громадянства іншої держави.

2. Копію цього рішення надіслати до Пенсійного фонду України до відома.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                          Григорій УСИК