X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
22.09.2020
2693/0/15-20
Про надання консультативного висновку щодо законопроєкту № 3624

Вища рада правосуддя розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», реєстраційний № 3624 від 10 червня 2020 року, внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

За результатами розгляду вказаного законопроєкту, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі»,  реєстраційний № 3624 від 10 червня 2020 року, внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                 А.А. Овсієнко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

22 вересня 2020 року № 2693/0/15-20

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроєкту № 3624

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», реєстраційний № 3624 від 10 червня 2020 року (далі – законопроєкт № 3624), внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

Законопроєктом № 3624 вносяться зміни до пункту 7 частини першої статті 71, пункту 4 частини четвертої статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою приведення у відповідність переліку документів, що подають кандидати на посаду судді та кандидати на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Передбачається, що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» набирає чинності одночасно з набранням чинності та введенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (реєстраційний № 3623 від 10 червня 2020 року).

 

2. Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Усі проєкти законів, що стосуються статусу суддів, здійснення правосуддя, процесуальних законів, та загальніше будь-які законопроєкти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися парламентом лише після отримання висновку судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою Європи як рекомендація[1].

На сьогодні в державі здійснюються заходи щодо впровадження системи електронного документування, забезпечення умов для більш швидкого та доступного надання інформаційних послуг громадянам та юридичним особам шляхом використання електронної інформаційної системи, яка забезпечує взаємодію органів державної  влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.

З урахуванням зазначеного, відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя на засіданні 11 лютого 2020 року ухвалила рішення про надання консультативного висновку до проєктів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року, реєстраційний № 2686, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 27 грудня 2019 року,  реєстраційний № 2687, внесених на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України.

Вища рада правосуддя в межах компетенції  підтримала законопроєкти № 2686 та № 2687 за умови врахування наданих нею пропозицій, а саме пропозицій з метою підтвердження відомостей щодо трудової діяльності кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, судді та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до завершення включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування  відомостей про трудову діяльність у законопроєктах № 2686  (в частині внесення змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя») та № 2687 застосувати перехідний період на час включення до зазначеного реєстру відповідних відомостей.

Зазначені пропозиції Вищої ради правосуддя враховані та відображені у законопроєкті № 3624.

Законопроєктом № 3624 передбачено, що він набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (реєстраційний номер № 3623 від 10 червня 2020 року).

Проєкт Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» Верховна Рада України 2 вересня 2020 року прийняла в першому читанні.

 

Узгодженість правових норм, відсутність між ними суперечностей є не лише загальними умовами ефективності законодавства, а й водночас важливою закономірністю його функціонування як самостійного, цілісного, системного явища.

 

З огляду на викладене Вища рада правосуддя в межах компетенції  підтримує законопроєкт № 3624.

 

 

 

[1] Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства, пункт 87.