X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
18.01.2024
143/0/15-24
Про припинення відставки судді Купавської Н.М.

Вища рада правосуддя, розглянувши питання щодо припинення відставки судді Купавської Наталії Михайлівни у зв’язку з набуттям нею громадянства іншої держави,

встановила:

31 березня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» Бутко К.Т. про припинення відставки суддів Міщенко Т.М. та Купавської Н.М. (Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області) у зв’язку з колабораційною діяльністю на тимчасово окупованій території.

12 липня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення колективу Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області із проханням ухвалити рішення про зупинення виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці Міщенко Т.М. та Купавській Н.М. у зв’язку з тим, що зазначені судді співпрацювали з окупаційною адміністрацією, займали посади викладачів у створеному окупантами Мелітопольському державному університеті, а також були призначені суддями незаконно створеного так званого Запорізького обласного суду.

4 жовтня 2023 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» Бутко К.Т. про припинення відставки суддів Міщенко Т.М. та Купавської Н.М. у зв’язку з набуттям вказаними особами громадянства іншої держави та призначенням суддями так званого Запорізького обласного суду, про що свідчить указ президента Російської Федерації № 723 від 27 вересня 2023 року.

Відповідно до статті 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» однією з підстав для припинення відставки судді є припинення його громадянства або набуття ним громадянства іншої держави.

Пунктом 16.5 Регламенту Вищої ради правосуддя визначено, що Рада вирішує питання про припинення відставки судді в разі припинення його громадянства або набуття ним громадянства іншої держави після одержання повідомлення уповноваженого органу державної влади про припинення суддею у відставці громадянства на підставі Указу Президента України або набуття ним громадянства іншої держави.

Вища рада правосуддя, оцінюючи відомості, викладені у зверненнях голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» Бутко К.Т., та додані до них документи, враховуючи звернення колективу Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, зазначає таке.

Купавська Наталя Михайлівна, ____ року народження, наказом начальника відділу юстиції Запорізького обласного відділу юстиції від 30 жовтня 1984 року призначена народним суддею Мелітопольського міського народного суду з 29 жовтня 1984 року. Наказом начальника відділу юстиції Запорізького обласного відділу юстиції від 22 червня 1987 року призначена народним суддею Мелітопольського міського народного суду з 22 червня 1987 року. Постановою Верховної Ради України від 6 квітня 2000 року № 1617-ІІІ обрана на посаду судді Мелітопольського міського суду Запорізької області безстроково, Указом Президента України від 23 березня 2004 року № 358/2004 переведена на роботу на посаду судді новоутвореного місцевого Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 14 вересня 2021 року № 1982/0/15-21 Купавську Н.М. звільнено з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

17 травня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило Вищу раду правосуддя, що слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюють досудове розслідування стосовно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15 серпня 2022 року за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

26 травня 2023 року Запорізька обласна прокуратура листом поінформувала Вищу раду правосуддя, що стосовно ОСОБА_1 порушено кримінальне провадження. За інформацією Запорізької обласної прокуратури фабулою кримінального правопорушення є те, що в умовах воєнного стану ОСОБА_1 перейшла на бік окупаційної влади міста Мелітополя та сприяла представникам іноземних організацій у проведенні підривної діяльності проти України.

12 жовтня 2023 року та 6 листопада 2023 року Служба безпеки України поінформувала Вищу раду правосуддя, що достеменно встановити факт наявності у Купавської Н.М. громадянства іншої держави не видається можливим через відсутність дипломатичних представництв Російської Федерації на території України.

21 листопада 2023 року Офіс Президента України та Міністерство закордонних справ України повідомили Вищу раду правосуддя про відсутність інформації щодо звернення Купавської Н.М. із клопотанням про вихід із громадянства України або оформлення нею подання про втрату громадянства України.

18 грудня 2023 року на повторне звернення Вищої ради правосуддя надійшла відповідь Пенсійного фонду України, із якої вбачається, що виплату щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці Купавській Н.М. припинено з 1 серпня 2022 року. Підставою для припинення виплат щомісячного грошового утримання для вказаної громадянки став лист Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, від 25 серпня 2022 року № 17-02-6711.

Стаття 4 Конституції України визначає, що в Україні існує єдине громадянство. Принцип єдиного громадянства означає, зокрема, що громадянин України не може мати громадянство іншої держави.

Статтею 52 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII), яка узгоджується зі статтею 127 Конституції України, встановлено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України.

Зазначене виключає можливість судді мати інше громадянство та, відповідно, обов’язки перед іншою державою.

Згідно із частиною першою статті 57 Закону № 1402-VIII особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді, відповідно до якої суддя урочисто присягає Українському народові.

Відповідно до частини п’ятої статті 116 Закону № 1402-VIII за суддею, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.

Правила етичної поведінки для суддів – це сукупність норм, які розповсюджуються на діючих суддів та суддів, які перебувають у відставці.

Високий статус судді, особлива важливість виконуваної державної функції, виняткові професійні вимоги створюють багатогранність суддівської етики, яка диктує правила поведінки судді як на службі, так і поза її межами, як щодо чинного судді, так і судді у відставці.

Пунктом 33 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про місце судової влади та її відносини з іншими гілками влади в сучасних демократіях визначено, що судді повинні поводитися бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в особистому житті та бути відповідальними за свою поведінку, якщо вона виходить за межі загальноприйнятих норм.

У пункті 8 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про принципи та правила, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та неупередженості, зазначено, що повноваження, що надані суддям, тісно пов’язані із цінностями правосуддя, справедливості та свободи. Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до здійснення правосуддя.

Отже, у висновках щодо стандартів поведінки Консультативна рада європейських суддів зазначає, зокрема, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки й утримуватися від будь-якої діяльності, що може підірвати їхню незалежність та зашкодити їхній неупередженості.

Таким чином, суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Згідно зі статтями 1–3 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей окуповані Російською Федерацією.

Місто Мелітополь є тимчасово окупованою територією України.

Частиною першою статті 2 Закону України від 22 травня 2022 року № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» встановлено, що Російська Федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

Статтею 4 закону Російської Федерації про статус суддів в Російській Федерації передбачено, що суддею може бути громадянин Російської Федерації.

Служба безпеки України листом від 18 січня 2024 року (вх. № 508/0/8-24) повідомила Вищій раді правосуддя, що Головне управління з протидії системним загрозам управлінню державою встановило додаткову інформацію про призначення Купавської Н.М. суддею так званого Запорізького обласного суду Російської Федерації. Вказану інформацію розміщено на офіційному сайті президента Російської Федерації в мережі Інтернет за посиланням: «http://kremlin.ru/acts/bank/49834», роздруківку з якого додано до зазначеного листа (указ от 27 сентября 2023 года № 723 о назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации).

Оцінка вказаних доказів у сукупності дає можливість дійти висновку, що суддя у відставці Купавська Н.М., за якою зберігається звання судді, набула російське громадянство (держави-терориста) та, обійнявши відповідну судову посаду нелегітимного суду, порушила вимоги Конституції та законів України, що підриває авторитет правосуддя, довіру суспільства до судової влади.

Стаття 126 Конституції України передбачає, що повноваження судді припиняються, зокрема, у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

Встановлення факту отримання Купавською Н.М. громадянства Російської Федерації є підставою для припинення відставки вказаної судді відповідно до пункту 3 частини першої статті 145 Закону № 1402-VIII.

Згідно із частиною другою статті 145 Закону № 1402-VIII припинення відставки судді є підставою для припинення виплати їй щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою.

На підставі викладеного Вища рада правосуддя, керуючись статтею 145 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 16.1–16.21, 16.5, 16.7 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

1. Припинити відставку судді Купавської Наталії Михайлівни у зв’язку з набуттям нею громадянства іншої держави.

2. Копію цього рішення надіслати до Пенсійного фонду України до відома.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

Григорій УСИК