X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
22.02.2024
544/0/15-24
Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені цією статтею Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Порядок), до якого в подальшому вносилися зміни.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 20 липня 2023 року № 742/0/15-23 затверджено зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме викладено в новій редакції пункт 6 розділу VІІІ, відповідно до якого, зокрема, обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру відбувається також на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора. Обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора здійснюється на строк, зазначений у постанові, який не може перевищувати строку досудового розслідування.

Статтею 266 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності низки органів державної влади України.

Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ, зокрема, щодо законності актів Вищої ради правосуддя (пункт 3 частини першої статті 266 КАС України).

Згідно із частиною другою статті 265 КАС України нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 23 листопада 2023 року у справі № 990/164/23 задоволено позови Ільченка Дмитра Олеговича та Сульженка Артема Володимировича, визнано протиправним та нечинним рішення Вищої ради правосуддя від 20 липня 2023 року №742/0/15-23 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Зазначене судове рішення за наслідками перегляду залишено без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 15 лютого 2023 року у справі № 990/164/23.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, що додаються.

2. Копію цього рішення надіслати Державній судовій адміністрації України, Державному підприємству «Інформаційні судові системи».

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                                                                                                                                    Григорій УСИК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

22 лютого 2024 року № 544/0/15-24

 

 

ЗМІНИ

до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

 

Пункт 6 розділу VІІІ викласти в такій редакції:

 

«6. Обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру відбувається в порядку, визначеному законами України «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю» та цим Порядком. Обмеження (відтермінування) загального доступу до електронних ресурсів Реєстру з інших підстав не допускається.».