X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Kyiv
21.02.2024
517/2дп/15-24
Про поновлення розгляду об’єднаної дисциплінарної справи щодо судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Д.Б., відкритої ухвалами Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 9 листопада 2020 року № 3052/2дп/15-20 за скаргою Легін Н.Б. та від 1 лютого 2021 року № 180/2дп/15 за скаргою Вержанської О.І.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Маселка Р.А., членів Бурлакова С.Ю., Ковбій О.В., Мельника О.П., Саліхова В.В., заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мельника О.П., розглянувши питання про поновлення розгляду дисциплінарної справи щодо судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Дарини Богданівни,

 

встановила:

 

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 9 листопада 2020 року № 3052/2дп/15-20 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Д.Б. за ознаками можливої наявності в її діях дисциплінарного проступку під час здійснення правосуддя у справі № 466/1491/18, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (за скаргою Легін Н.Б. вх. № Л-6960/0/-18).

 

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 лютого 2021 року № 180/2дп/15-21 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Д.Б. за ознаками можливої наявності в її діях під час здійснення правосуддя дисциплінарного проступку у справі № 466/4234/17, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та об’єднано з дисциплінарною справою, відкритою за скаргою Легін Н.Б. (за скаргою Вержанської О.І. вх. № В-3900/0/7-20)

 

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 1 березня 2021 року № 505/2дп/15-21 провадження в об’єднаній дисциплінарній справі стосовно судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Д.Б. зупинено у зв’язку з перебуванням судді на лікарняному.

 

У зв’язку із закінченням терміну повноважень члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К., визначеного доповідачем у вказаній дисциплінарній справі, здійснено повторне автоматизоване визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача та на підставі протоколу від 3 листопада 2023 року матеріали об’єднаної дисциплінарної справи щодо судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Д.Б. передано члену Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Мельнику О.П. для проведення підготовки цієї справи до розгляду Дисциплінарною палатою.

 

Відповідно до пункту 5.22 Регламенту Вищої ради правосуддя у разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування матеріалів щодо справи, яка розглядається, розгляд справи (питання порядку денного) може бути відкладено або зупинено. Розгляд зупиненої справи (питання порядку денного) поновлюється після усунення обставин, що викликали її зупинення.

 

Під час проведення підготовки цієї об’єднаної дисциплінарної справи до розгляду Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя з’ясовано, що обставини, що викликали її зупинення усунуто, а тому вона підлягає поновленню.

 

Ураховуючи наведене, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що розгляд дисциплінарної справи щодо судді Глинської Д.Б. слід поновити.

 

Згідно з пунктом 10.1 глави 10 Регламенту Вищої ради правосуддя питання, пов’язані з відкриттям, зупиненням, поновленням розгляду, залишенням без розгляду та поверненням, об’єднанням, а також в інших випадках, визначених Регламентом, вирішуються шляхом постановлення ухвал.

 

Ухвали оформлюються окремим документом за винятком ухвал із процедурних питань. Рішення Ради чи Дисциплінарної палати із процедурних питань заноситься до протоколу засідання (протокольна ухвала).

 

На підставі викладеного, керуючись статтями 34, 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 5.22, 10.1 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

поновити розгляд об’єднаної дисциплінарної справи щодо судді Шевченківського районного суду міста Львова Глинської Дарини Богданівни, відкритої ухвалами Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 9 листопада 2020 року № 3052/2дп/15-20 за скаргою Легін Наталії Богданівни та від 1 лютого 2021 року № 180/2дп/15-21 за скаргою Вержанської Ольги Іванівни.

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

Роман МАСЕЛКО

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

Сергій БУРЛАКОВ
Олена КОВБІЙ
Олексій МЕЛЬНИК
Віталій САЛІХОВ

 

 

 

Ознака до документа: 
Результати розгляду питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності