X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
15.10.2019
2710/0/15-19
Про переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Зеленського В.В. до Другого апеляційного адміністративного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Зеленського Володимира Вікторовича,

 

встановила:

 

Зеленський Володимир Вікторович Постановою Верховної Ради України від 16 квітня 2009 року № 1281-IV обраний суддею Харківського апеляційного адміністративного суду безстроково.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 110/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня 2019 року, рекомендувала суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Зеленського В.В. для переведення на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» ліквідовано Харківський апеляційний адміністративний суд та утворено Другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області, з місцезнаходженням у місті Харкові.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Зеленського Володимира Вікторовича на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

 

Голова Вищої ради правосуддя

 

А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

 

О.Є. Блажівська

 

В.І. Говоруха

 

 

П.М. Гречківський

 

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

 

О.В. Маловацький

 

В.В. Матвійчук

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест