X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
15.10.2019
2735/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Донецької області Лопатіної М.Ю. до Донецького апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Донецької області Лопатіної Марини Юріївни,

 

встановила:

 

Лопатіна (Супрун) Марина Юріївна Указом Президента України від 11 листопада 2002 року № 1001/2002 призначена на посаду судді Гірницького районного суду міста Макіївки Донецької області строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 22 травня 2008 року № 300-VI обрана на посаду судді вказаного суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 18 вересня 2012 року № 5262-VI обрана на посаду судді апеляційного суду Донецької області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 122/пс-19 рекомендувала суддю апеляційного суду Донецької області Лопатіну М.Ю. для переведення на посаду судді Донецького апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) установлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Донецької області та утворено Донецький апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Донецьку область, з місцезнаходженням у містах Бахмуті, Донецьку і Маріуполі.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Донецької області Лопатіну Марину Юріївну на посаду судді Донецького апеляційного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

 

     А.А. Овсієнко

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Є. Блажівська

В.І. Говоруха

П.М. Гречківський

Л.Б. Іванова

Н.С. Краснощокова

О.В. Маловацький

В.В. Матвійчук

О.В. Прудивус

І.Ю. Фомін

Л.А. Швецова

С.Б. Шелест