X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
15.10.2019
2738/0/15-19
Про переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Русанової В.Б. до Другого апеляційного адміністративного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді Харківського апеляційного адміністративного суду Русанової Вікторії Борисівни,

 

встановила:

 

Русанова Вікторія Борисівна Указом Президента України від 11 травня 2004 року № 514/2004 призначена на посаду судді Московського районного суду міста Харкова строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 8 жовтня 2009 року № 1633-VI обрана на посаду судді Харківського апеляційного адміністративного суду безстроково.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня 2019 року № 142/пс-19 рекомендувала суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Русанову В.Б. для переведення на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) установлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 455/2017 «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» ліквідовано Харківський апеляційний адміністративний суд та утворено Другий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області, з місцезнаходженням у місті Харків.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю Харківського апеляційного адміністративного суду Русанову Вікторію Борисівну на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

 

А.А. Овсієнко

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Є. Блажівська

В.І. Говоруха

П.М. Гречківський

Л.Б. Іванова

Н.С. Краснощокова

О.В. Маловацький

В.В. Матвійчук

О.В. Прудивус

І.Ю. Фомін

Л.А. Швецова

С.Б. Шелес